Regelingen en voorzieningen code 6 65Dovnload 7.34 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte7.34 Kb.

Re-integratie jongere partner bij AIO en de rol van SVB en gemeenten
bronnenHierna volgt een korte uitleg van het ministerie van SZW van de taken van SVB en de gemeenten bij het ondersteunen van de re-integratie van de jongere partner en het toezien op de verplichtingen daarbij in de situatie dat aan twee partners van wie er een AOW-pensioen heeft aanvullende bijstand (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen – AIO) is toegekend.

De uitvoering van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) is overgeheveld van de gemeenten naar de SVB. De arbeids- of re-integratieverplichting van de jongere partner van een AOW-gerechtigde met AIO-aanvulling blijft echter gewoon gelden. Deze verplichting wordt altijd opgelegd bij de toekenning van de AIO-aanvulling. Gemeente en SVB hebben ieder hun verantwoordelijkheid bij de re-integratie van de jongere partner van een AIO gerechtigde. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het ondersteunen van de jongere partner bij arbeidsinschakeling en de kosten daarvan. Ook het bepalen en het wel of niet aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Omdat de gemeente niet langer de uitkering verstrekt, zal de SVB, wanneer de gemeente constateert dat de jongere partner niet voldoet aan de arbeids- of re-integratieverplichting, op advies van de gemeente een maatregel opleggen door de uitkering te verlagen. De SVB hanteert daarbij het eigen maatregelenbeleid, zoals te vinden op svb.nl. Wanneer de gemeente constateert dat de individuele omstandigheden van de jongere partner een ontheffing van de arbeids- of re-integratieverplichting rechtvaardigen, zal de SVB de jongere partner op advies van de gemeente een ontheffing verlenen.De SVB neemt contact op met een gemeente over jongere partners. Bij de indiening van een AIO-aanvraag, maar ook bij lopende uitkeringen. In de praktijk ontvangt de SVB dan niet altijd een advies van de gemeente. Een reactie van de gemeente is echter wel nodig voor een goede vaststelling van rechten en plichten door de SVB.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina