Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost umc st. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate ArnhemDovnload 67.77 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte67.77 Kb.
Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding

Groep Orthopedie Oost

UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem

Aan de hand van het landelijke opleidingsplan van de NOV en de RGS regelgeving moet in het Regionaal opleidingsplan van de opleidingsregio worden omschreven hoe de AIOS zijn/haar individuele opleiding vorm kan geven. Ook dient het als richtlijn voor de locale opleiders en betrokken stafleden.


In dit plan wordt beschreven:

 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg geleerd worden

 2. Welke stages met welke inhoud beschikbaar zijn op de locaties

 3. Hoe is de organisatie van het regionale onderwijs

 4. Welk cursorisch onderwijs wordt in de regio geadviseerd c.q. verplicht gesteld.

 5. Welke research faciliteiten zijn er

 6. Hoe is de bestuurlijke organisatie van de regionale opleiding (Regionale Opleidings Commissie).

Omdat er in de drie opleidingsziekenhuizen een ruim aanbod is van de basale orthopedie, is gedetailleerde uitwerking van de beschikbare pathologie per locatie niet nodig in regio Oost. De AIOS kan op elke locatie de meeste basisvaardigheden op doen en in het NOV opleidingsplan staat beschreven hoe dit concreet gedaan kan worden en hoe de toetsing plaatsvindt.

De AIOS maakt in overleg met de opleiders een globaal plan in het POP zodat duidelijk is waar welke vaardigheden worden opgedaan. Ook een persoonlijke voorkeur voor specialisatie (bijvoorbeeld tumoren) kan hierin verwerkt worden. De meer gedetailleerde leerdoelen worden elk kwartaal of elk half jaar vastgelegd.
Wel zijn hieronder de accenten uitgewerkt voor de drie opleidingsziekenhuizen. AIOS die de voor de opleiding vereiste competenties reeds hebben kunnen in het laatste deel van de opleiding opteren voor een verdieping tijdens de opleiding middels een etalagestage.

Daarnaast kunnen in de regio fellowships worden gedaan (traumatologie, oncologie, wervelkolom, arthroplasty).


In het opleidingsschema wordt gestreefd de AIOS in totaal twee en een half jaar in de moederkliniek te plaatsen en één jaar op de twee andere locaties.

1. Competenties per opleidingslocatie
De te leren competenties bestaan uit de kritische beroepsactiviteiten zoals omvat in een 70-tal orthopedische standaard behandelingen (osb’s), gipstechniek, schoenvoorzieningen en supplementen, orthesen en expertises.
- geen aanbod; +/- beperkt aanbod; + goed aanbod; ++ ruim aanbod

Schouder

UMC St. Radboud

Weke delen +

Prothese +

Fracturen ++

St. Maartenskliniek

Weke delen ++

Prothese ++

Fracturen +

Rijnstate

Weke delen ++

Prothese +

Fracturen ++

Elleboog-hand

UMC St. Radboud

Weke delen +

Prothese +/-

Fracturen +

St. Maartenskliniek

Weke delen ++

Prothese ++

Fracturen +/-

Rijnstate

Weke delen +

Prothese +/-

Fracturen +

Wervelkolom

UMC St. Radboud

Degen. +

Scoliose +

Fracturen ++

St. Maartenskliniek

Degen. ++

Scoliose ++

Fracturen +/-

Rijnstate

Degen. +

Scoliose -

Fracturen +

Heup

UMC St. Radboud

Osteotomie +

Prothese +

Revisie ++Fracturen ++

St. Maartenskliniek

Osteotomie +

Prothese ++

Revisie ++Fracturen +/-

Rijnstate

Osteotomie +

Prothese ++

Revisie +Fracturen ++Arthroscopie ++
Knie

UMC St. Radboud

Weke delen +

Osteotomie +Prothese +

Revisie ++Fracturen ++

St. Maartenskliniek

Weke delen ++

Osteotomie ++Prothese ++

Revisie ++Fracturen +/-

Rijnstate

Weke delen ++

Osteotomie +Prothese +

Revisie +Fracturen ++

Voet-enkel

UMC St. Radboud

Voorvoet +

Achtervoet +

Fracturen +

St. Maartenskliniek

Voorvoet ++

Achtervoet ++

Fracturen +/-

Rijnstate

Voorvoet +

Achtervoet +

Fracturen +

Tumoren

UMC St. Radboud

++St. Maartenskliniek

-Rijnstate

-Kinderorthopedie

UMC St. Radboud

+St. Maartenskliniek

+Rijnstate

+Gipstechnieken

UMC St. Radboud

+St. Maartenskliniek

+Rijnstate

+Schoenvoorz./suppl./

orthesen


UMC St. Radboud

+St. Maartenskliniek

+Rijnstate

+Expertisen

UMC St. Radboud

++St. Maartenskliniek

+/-Rijnstate

+/-
2. Welke stages met welke inhoud zijn beschikbaar op de locaties
Binnen de Regionale OpleidingsGroep Orthopedie Oost is op alle locaties een koppeling doorgevoerd tussen staflid en AIOS. Hierdoor wordt een vaste periode gezamenlijk op de werkplekken zoals OK, poli en SEH gewerkt en zijn vakinhoudelijke en algemene competenties eenvoudig toetsbaar op de werkplek door het gekoppelde staflid.

De AIOS legt aan het begin van de stageperiode de concrete leerdoelen (vakinhoudelijk en algemene competenties, examens, cursorisch onderwijs) vast in het portfolio met zijn/haar begeleidend staflid.

Ook wordt steeds het Persoonlijk Opleidings Plan met een lange termijn planning van de stages in het portfolio aangepast op grond van de ontwikkeling van de AIOS. In overleg met de opleider en collega AIOS kan dan aan het eind van een stage weer een keuze worden gemaakt uit de beschikbare volgende stages.

Middels het digitale portfolio van Vrest kunnen de opleiders de AIOS goed vervolgen en is er een goede overdracht van de vorderingen van de AIOS. Per jaar moeten ongeveer 10-12 osb’s worden behaald.
UMCN St. Radboud

stage = ½ jaar1 oncologie

2 traumatologie (2 AIOS plaatsen)

3 heupprothesiologie

4 kinderorthopedie

5 reumatologie + knieprothesiologie

6 wervelkolompathologie

7 algemene orthopedie inclusief arthroscopische chirurgieSt. Maartenskliniek

stage = ½ jaar1 schouder – bovenarm - hand (2 AIOS plaatsen)

2 wervelkolom – heup (3 AIOS plaatsen)

3 heup (1 AIOS plaats)

4 knie – heup (3 AIOS plaatsen)

5 knie (sport) – schouder (1 AIOS plaats)

6 knie (2 AIOS plaatsen)

7 kinderen - heup (1 AIOS plaats)

8 voet/enkel - heup (1 AIOS plaats)

9 voet/enkel (2 AIOS plaatsen)Rijnstate

stage = 3 mnd.De AIOS is per kwartaal gekoppeld aan een staflid en aan een afdeling. Alle stafleden beoefenen de algemene orthopedie. De traumatologie wordt uitgeoefend in goede samenwerking met de heelkunde (maatschapsverband). Iedere stage bestaat daarom uit algemene orthopedie en traumatologie met daarnaast minimaal 3 aandachtsgebieden.


3.Organisatie regionaal onderwijs
Het regionale onderwijs want in het ROGOO wordt georganiseerd is verplicht voor alle AIOS orthopedie. Per jaar zijn er twee refereermiddagen waarbij een gastspreker uitgenodigd kan worden. Tevens is er een regionale onderwijsdag waarop meer thematisch onderwerpen worden besproken. De organisatie van de opleidingsdag ligt in principe in de handen van de assistenten onder supervisie van de opleiders. Naast de regionale refereermiddagen en de onderwijsdagen worden regionaal twee cursussen georganiseerd door het ROGOO: de osteotomie cursus en de pathologische fracturen cursus.

 
4. Welk cursorisch onderwijs wordt in de regio geadviseerd / verplicht gesteld


Voor wat betreft cursorisch onderwijs zijn de eisen aan AIOS als volgt (verplicht door AIOS te volgen gedurende de gehele opleiding orthopedie): 13 dagen per jaar onderwijs waarvan 60% op de competentie Medisch Handelen of Kennis & Wetenschap moet zijn gericht, minimaal 20% moet op overige competenties zijn gericht. Aanvullend op het vakgroep brede onderwijs is het volgende onderwijs verplicht (invulling gevend aan de 13 verplichte dagen per jaar):

 • Ziekenhuisbreed:

  • Gemiddeld 2 dagen (16 uur) per opleidingsjaar Discipline Overstijgende Onderwijs.

 • Regionaal:

  • Osteotomie cursus

  • Pathologische fracturen cursus

  • 4 dagdelen per jaar deelname aan refereer- en onderwijsbijeenkomsten van de ROGOO (georganiseerd in 2 middagen en 1 gehele dag)

 • Landelijk:

  • Teach the residents cursus orthopedie (VREST, portfolio’s, OSB, KPB, etc.). Deze cursus is gericht op het vertrouwd maken van de AIOS met de filosofie van de nieuwe opleiding en ze wegwijs te maken in de moderne opleidingsmethodiek (als je voor 1 januari 2011 met de specialisatie orthopedie bent begonnen, is deze cursus niet verplicht).

  • Centrale Cursus Orthopedische Chirurgie (CCOC), drie maal per jaar ter voorbereiding op de kennistoetsen.

  • Basiscursus fractuurbehandeling (AO of OTC)

  • Arthroscopie van de knie

  • Arthroscopie van de schouder

  • Heupprothesiologie

  • Knieprothesiologie

  • Vervolgcursus fractuur behandeling (bv AO advanced of OTC gevorderden)

  • Stralingshygiëne

  • Dissectie onderste extremiteit / bovenste extremiteit (er dient minstens één dissectiecursus gevolgd te worden)

  • ATLS “refresher” cursus

  • Voet & enkel cursus

  • Streven 2 NOV-congresdagen per jaar bij te wonen

  • Per jaar één cursus t.a.v. algemene competenties (teach the teacher, communicatie, medische ethiek, ziekenhuismanagement, gezondheidsrecht, timemanagement, EBM, statistiek)

 

5. Welke research faciliteiten zijn er
UMC St. Radboud:

Het orthopaedic research laboratory (ORL) heeft twee belangrijke poten, te weten het mechanisch onderzoek en onderzoek gericht op biologische processen. Momenteel zijn plm. tien wetenschappelijke medewerkers aangesteld en meerdere arts-onderzoekers voor kortere tijd alsmede vele stagiaires vanuit Twente en Eindhoven.


De belangrijkste lijnen waarbinnen AIOS kunnen participeren betreffen:

 • impaction bone grafting in revision surgery

 • designs and preclinical testing of artificial joints

 • biomaterials research and tissue engineering

 • bone mechanics

 • trauma

 • tumor


St. Maartenskliniek:

De afdeling OrthoResearch bestaat uit een vijftal medewerkers die alle wetenschappelijke onderzoeken mede voorbereiden, methodologisch beoordelen en helpen bij uitvoering, statische analyse en het schrijven van de artikelen. De AIOS krijgt dus professionele ondersteuning bij het wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt vooral op klinisch onderzoek maar er zijn ook mogelijkheden om laboratorium onderzoek met externe laboratoria te doen.


Rijnstate

Er is een leerhuis met wetenschapsbureau waar epidemiologen behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Er is een centrale wetenschapscommissie die research in Rijnstate coördineert.

De AIOS worden aangemoedigd tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Veelal gaat het om regionale projecten in nauwe samenwerking met UMC en Sint Maartenskliniek.

De maatschap heeft twee parttime research medewerkers in dienst.6. Bestuurlijke organisatie van de regionale opleiding
De drie opleidingsziekenhuizen hebben een Regionale Opleidings Commissie (ROC) die bestaat uit de opleiders, plaatsvervangend opleiders en opleidingscoördinator. Tweejaarlijks rouleert het secretarisschap onder de opleiders. Het ROGOO secretariaat is permanent gevestigd in de

St. Maartenskliniek.

De secretaris is eindverantwoordelijk voor:


 • vier opleidingsvergaderingen per jaar waarin lopende zaken rond de regio opleiding en de vorderingen van de AIOS worden besproken en genotuleerd;

 • het roostervoorstel voor de AIOS welke alle opleiders moeten goedkeuren. De secretaris speelt een centrale rol in het wijzigen van opleidingsschema’s van AIOS en de communicatie naar de RGS en het OOR ON;

 • de sollicitatie procedure van de AIOS. Deze procedure vindt tweemaal per jaar plaats.
  Tevens is hij eindverantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure van de ANIOS waarvoor per jaar 8-10 plaatsen beschikbaar zijn. De ANIOS sollicitatieprocedure is bedoeld om goede kandidaten voor de opleiding voor te selecteren en in de praktijk aan het werk te zien, op basis waarvan zij eventueel mee kunnen solliciteren naar een AIOS plaats. De ANIOS procedure wordt driemaal per jaar gehouden.

De opleidingscoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en afhandeling van bovenstaande.
Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO/juli 2013De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina