Regionale woonmarkt holland rijnland: waar je wil wonen advies voorbereidingsgroepDovnload 8.56 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte8.56 Kb.

REGIONALE WOONMARKT HOLLAND RIJNLAND: WAAR JE WIL WONEN

ADVIES VOORBEREIDINGSGROEP


Vanuit de opgestelde doelen en uitgangspunten van wooncorporaties en gemeenten (p.2 hand-out) brengt de voorbereidingsgroep het advies uit om de variant ‘Aanbod op Maat’ als basis te hanteren bij de bouw en implementatie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem voor de regio Holland Rijnland. Deze keuze is mede gebaseerd op de reacties naar aanleiding van de Varianten Parade op 14 oktober jl.


De keuze voor de variant Aanbod op Maat kent een aantal argumenten (zie ook p.3 en p.6 hand-out):

  • Het aanbod op maat model zorgt voor een open markt zonder knellende bindings- en passenheidseisen waarin woningzoekenden optimale keuzemogelijkheden hebben. Het model is eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen.

  • De woonconsulent treedt klantgericht op door de woningzoekende in de gelegenheid te stellen een zoekprofiel op te geven. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd aan de woningzoekenden die daar behoefte aan hebben. Het gehele bezit van de corporaties is hierbij in een overzichtelijk systeem geordend.

  • De toewijzing van woningen vindt plaats op basis van het criterium inschrijfduur. Doorstromers krijgen naast de normale inschrijfduur een extra inschrijfduur op basis van de woning die zij achterlaten. Deze ‘woonwaarde’ is de gemiddelde inschrijfduur/wachttijd die voor de betreffende woning geldt. Mensen die lang staan ingeschreven en/of een waardevolle woning achterlaten hebben de meeste kans op een andere woning. Dit wordt als een rechtvaardige manier van volgordebepaling beschouwd. Daarnaast wordt met het invoeren van woonwaarde de markt gesimuleerd en doorstroming gestimuleerd. Er staat tenslotte geen ‘straf” op verhuizen, omdat de huurder direct een nieuwe woonwaarde krijgt (van de woning die de huurder betrekt).

Naast het basismodel Aanbod op Maat adviseert de voorbereidingsgroep om de mogelijkheid van een lotingmodule niet uit te sluiten. Dat geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld minder gewilde woningen en/of starterswoningen te verloten. Voorgesteld wordt daarbij dat de wooncorporaties tot een maximum percentage (bvb. 10%) van hun woningbezit via loting mogen aanbieden. Uiteraard met verantwoording achteraf, zoals dat ook geldt voor woningen voor bijzondere aandachtsgroepen. Een corporatie kan er overigens ook voor kiezen geen enkele woning te verloten.


Tijdens de variantenparade en de gesprekken daarna bleek dat er de nodige vrees bestaat over het verdwijnen van passendheidsregels (inkomen, huishoudengrootte) en bindingseisen, waardoor mogelijk ook bepaalde doelgroepen minder slaagkans zouden krijgen, zoals starters of ouderen. De voorbereidingsgroep wil aanbevelen eerst de markt te observeren zoals hij volgens Aanbod op Maat zijn werking zal hebben en pas achteraf bij te sturen; dat is ook conform de vastgestelde uitgangspunten. Uiteraard moet wel in het te ontwerpen systeem een correctie- en monitoringmethodiek worden vastgesteld.
Procesmatig zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten voor het vervolgtraject:

  • Het is van belang dat wordt vastgesteld welke vervolgstappen (zie document vervolgstappen) de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van wooncorporaties en gemeenten en welke de verantwoordelijkheid zijn van alleen de wooncorporaties. Advies: stap 5 - 10 is aan de corporaties.

  • Aangezien Aanbod op Maat de nodige gevolgen heeft voor de woonruimteverdeling en woningmarkt is het van belang om komende maand intensief met betrokken partijen te communiceren over de voorkeurkeuze en haar gevolgen. Daarbij is van belang dat een delegatie van de kerngroep in overleg treedt met (de twee koepelorganisaties van) de huurdersverenigingen over de manier waarop de huurdersverenigingen worden betrokken in het vervolgtraject.

Tot zover ons advies.

Wij hopen dat u een vruchtbare doorbraaksessie zult hebben en wij komen graag om 16.30 horen welke keuzes u heeft gemaakt.
De voorbereidingsgroep*
Merit Wagenaar Spinoza Rijnsburg

Victor Klein Regio Holland Rijnland

Ellen Hoogendoorn PAGO Hillegom

Michel Zaat Portaal Leiden

Erik Olijerhoek Ons Doel Leiden

Kees van Mansum Awl Leiderdorp

Aad Hazenoot Gemeente Katwijk

Joris Gerritsen Gemeente Noordwijkerhout

Gerda van de Meij Gemeente Leiderdorp

Maarten van der Gaag Gemeente Hillegom
* Jos Heijen, toegevoegd lid van de voorbereidingsgroep vanuit FHLO, acht zich gezien zijn bijzondere positie niet gemachtigd om dit advies mede te ondertekenen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina