Reglement 5e Shortrally van de Suikerstreek 30 juni – 1 juli 2012Dovnload 40.53 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte40.53 Kb.
REGLEMENT

5e Shortrally van de Suikerstreek

30 juni – 1 juli 2012
De 5e Shortrally van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 30 juni en 1 juli 2012 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en Tienen.
A. PROGRAMMA

Timing

Maandag 16 april 2012

12.00 uur Verschijning particulier reglement en opening inschrijvingen


Maandag 25 juni 2012


23.59 uur Sluiting van de voorinschrijvingen.

Donderdag 28 juni 2012


21.30 uur tot 23.00 uur Bekendmaking deelnemers en startnummers.

Taverne “De baron” – Academiestraat 21 – 3300 Tienen

Tel: 0477/58.28.88 en 0475/68.95.23

Zaterdag 30 juni 2012


11.00 uur tot 13.00 uur Overhandiging van het Road-Book.

Garage Manu Bleyveld Hoegaarden.

11.00 uur tot 18.00 uur Controle van het Road-Book (Verkenningen zie Art. 14, Blz. 78)

14.00 uur Opening van het secretariaat en van de documentencontrole.

14.30 uur Opening van de technische controle.

Documentencontrole Garage Manu – Bleyveld – 3320 Hoegaarden.

14.00 uur tot 15.00 uur Wagen nummer 1 tot en met 20

15.00 uur tot 16.00 uur Wagen nummer 21 tot en met 40

16.00 uur tot 17.00 uur Wagen nummer 41 tot en met 60

17.00 uur tot 18.00 uur Wagen nummer 61 tot en met 80

18.00 uur tot 19.00 uur * Wagen nummer 81 tot en met 100

19.00 uur tot 20.00 uur * Wagen nummer 101 tot en met 120

Technische controle Garage Manu – Bleyveld – 3320 Hoegaarden.

14.30 uur tot 15.30 uur Wagen nummer 1 tot en met 20

15.30 uur tot 16.30 uur Wagen nummer 21 tot en met 40

16.30 uur tot 17.30 uur Wagen nummer 41 tot en met 60

17.30 uur tot 18.30 uur Wagen nummer 61 tot en met 80

18.30 uur tot 19.30 uur * Wagen nummer 81 tot en met 100

19.30 uur tot 20.30 uur * Wagen nummer 101 tot en met 120

20.00 uur * Sluiting van de administratieve controle.

20.30 uur * Sluiting van de technische controle.

21.00 uur * Affichering lijst "Deelnemers toegelaten tot de start van de wedstrijd".

* Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen deze uren wegvallen en/of vervroegd worden.
Zondag 1 juli 2012

08.15 uur Opening secretariaat en wagenpark

08.45 uur Start van de eerste wagen op het podium.

17.35 uur Voorziene aankomst van eerste wagen op het podium.


Uitslagen

Officiële uitslag 30 minuten na aankomst laatste deelnemer.

Definitief officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.

Prijsuitreiking 30 minuten na de definitief officiële uitslag.


Permanentie

Voor de wedstrijd: Dhr. Dotremont Johan –Meerstraat 127 – 3300 Tienen – 0477/58.28.88

Dhr. Dotremont Björn – Sint-Truidensesteenweg 233 – 3350 Linter – 0479/28.68.79

Dhr. Stiers Werner – Jodenstraat 9 –3300 Tienen –0475 /68.95.23

Tijdens de wedstrijd : Wedstrijdsecretariaat – Garage Manu – Bleyveld – 3320 Hoegaarden –

0477/58.28.88


B. ORGANISATIE

De 5e Shortrally van de Suikerstreek komt in aanmerking voor het regionale VAS Rally kampioenschap, VAS Rallysprint ,VAS Historic en de diverse provinciale kampioenschappen 2012. Deze wedstrijd staat eveneens op de “open kalender”.Art. 1.2 Inrichtende club

Autoclub TRT vzw - Meerstraat 127 – 3300 Tienen – 016/78.96.59 – 0477/58.28.88

Voorzitter: Dotremont Johan – Meerstraat 127 – 3300 Tienen – 0477/58.28.88.

Ondervoorzitter: Stiers Werner – Jodenstraat 9 – 3300 Tienen – 0475/68.95.23.

Secretaris: Femke Janssens – Sint-Truidensesteenweg 233 – 3350 Linter – 0497/32.01.57

Schatbewaarder: Franssen Elsje – Residentie Beatrijs 68 –3300 Tienen


Art. 1.3 Officials van de wedstrijd

Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider Dotremont Johan 2012/080

Adjunct wedstrijdleider Dotremont Björn 2012/202

Adjunct wedstrijdleider Stiers Werner 2012/079

Secretaris van de wedstrijd Janssens Femke 2012/195

Hoofd veiligheid Degeling Erik 2012/201

Relatie deelnemers Ons Els 2012/200

Relatie officials Verbist Pascal

Relatie pers Janssens Femke

Rekenbureel Peeters Kris

Tijdsopname OCMB

Hoofd Medische dienst Dokter Race Rescue

Ambulancedienst Vlaams Kruis Afd. Tienen

Verantwoordelijke KP1

Veiligheidsverantwoordelijke KP1

Verantwoordelijke KP2 Demarteau Rene

Veiligheidsverantwoordelijke KP2 Demarteau Rene
College van sportcommissarissen

Voorzitter van het college Janssens Daniel vergunning 104

Leden Goessens Jos vergunning 121

Dewalleffe Marc vergunning 110Veiligheidscommissaris

Verantwoordelijke Janssens Daniel vergunning 104Technische commissarissen

Verantwoordelijke Vande Casteele Philippe vergunning 208

Dagtaak Oliviers Herman vergunning 217

Jacobs Albert vergunning 202

T.K. Voets Eric vergunning 210

Opsomer Geert vergunning 212


C. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 2 Beschrijving / omschrijving

De 5e Shortrally van de Suikerstreek is een rally van het type B en wordt verreden over 150.75 km, waarvan 75.75 km klassementsproef en 75 km verbindingstraject. De klassementsproeven zijn voor 100% verhard parkoers.


Art. 3 Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen op volgend adres: A/C TRT Femke Janssens – Sint-Truidensesteenweg 233 – 3350 Linter, en dit vóór maandag 25 juni 2012 om 23.59 uur. Maximaal 120 teams worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de vooraf ingeschreven teams mits voorlegging van betalingsbewijs.Art. 4 Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering

a. Inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 125,00 EUR per team. In dit inschrijvingsrecht zijn alle wedstrijdbescheiden zoals roadbook, startnummers, ..., inbegrepen. De betaling dient overgeschreven te worden op rekeningnummer: 230 - 0429268 – 63 voor 25 juni 2012. Eens deze datum verstreken, mag dit bedrag enkel nog in contanten betaald worden bij de controle van de vergunningen mits toeslag van 20%. Betalingen per cheque wordt niet aanvaard.
b. Starttoelating en verzekering

De dienstdoende sportcommissaris zal aan elk team de starttoelating afleveren nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de federatie (VAS vzw) zijn vereffend:

De starttoelating voor de wedstrijd bedraagt 121.00 EUR. Deze som is contant en in gepast geld te betalen bij de documentencontrole aan de aangestelde sportcommissaris. Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de dienstdoende sportcommissaris als mandataris van de verzekeringsmaatschappij via de verzekeringsmakelaar. Voor het innen van de bijdragen aan VAS vzw handelt de dienstdoende sportcommissaris als gemandateerde van de federatie.

c. Verzekering

Verzekeringsmaatschappij AXA BELGIUM NV - polisnummer 700.558.685


Art. 11 Controleboekje

Te vroeg inklokken aan"TK Wagenpark in" is toegelaten.


Art. 12 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen: Garage Manu – Bleyveld – 3320 Hoegaarden

Het uithangbord bevindt zich: Garage Manu – Bleyveld – 3320 Hoegaarden
Art. 14 Verkenningen

Verkenningen zijn enkel toegelaten op zaterdag 30 juni 2012 van 11.00 uur tot 18.00 uurOpgelet! Wij willen er de piloten op wijzen dat de strafmaat betreffende de verkenningen werd

verzwaard, (zie VAS sportreglement 2012 - pagina 78 - art. 14).

Geen enkele uitleg zal bij een overtreding worden aanvaard.
Art. 21 Eindnazicht

Het eventuele eindnazicht zal doorgaan in samenspraak met de wedstrijdleiding.

Garage MANU – FORD – Bleyveld – 3320 Hoegaarden.
Art. 23 Prijzen en bekers

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 1 juli 2012 volgens timing in het wedstrijdcentrum Garage Manu – Bleyveld –Hoegaarden.


Art. 25 Varia

Wegverlating met schade aan het voertuig tot gevolg

Conform het VAS reglement 2012 - pagina 64-65, moeten voertuigen die tijdens de wedstrijd een wegverlating maken met schade aan het voertuig tot gevolg spontaan aangeboden worden voor een technisch nazicht. De voertuigen moeten vóór aanvang van de volgende ronde aangeboden worden bij de technische commissie. Het nazicht gebeurt aan de ingang van het wagenpark “Wagenpark IN”.OPGELET! BIJKOMENDE REGLEMENTERING VAN TOEPASSING TIJDENS DE RALLY
Teneinde de rally niet te bemoeilijken of onmogelijk te maken heeft de inrichter in samenspraak met de overheid een zeer strenge reglementering opgesteld. Iedere deelnemer die het voornemen heeft zich in te schrijven voor de rally wordt verondersteld zich aan de volgende regels te houden.

Het ten strengste verboden verkenningen uit te voeren vanaf de verschijning van het reglement tot en met zaterdag 30 juni 2012 om 11 uur.


- Iedere verkenning moet gebeuren tegen gematigde snelheid.

- Doortochten in bebouwde kom maximaal 50 Km/uur.- Geen overdadig geluid te produceren, overtreders zullen staande gehouden en geverbaliseerd worden.
Teneinde deze regels te doen respecteren zullen er door de lokale overheid en door de organisatie gerichte controles worden uitgevoerd.
Geen enkele uitleg, van welke aard ook, zal bij een overtreding aanvaard worden.
Bestraffingen volgens het VAS standaardreglement, Art.14 Verkenningen, blz. 78.

Eerste overtreding: 250 Euro boete en een penalisatie van 5 sec per km/KP.

Tweede overtreding: startweigering met inbeslagname van het inschrijvingsrecht en de starttoelating.

Dit Bijzonder Wedstrijdreglement is gebaseerd op het standaardreglement rally. Voor het volledige sport-, technisch en standaardreglement rally zie VAS sportreglementen 2012 en de officiële mededelingen.

Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 15.04.2012 onder het nummer B.W.2012.022.1504 door

Jos Goessens voor de VAS sportcommissie. Aantal blz. : 4.

Wedstrijdcentrum

Documenten controle & Technische controle

Garage Manu

Bleyveld3320 HoegaardenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina