Remigrant in zak en as over zorgwet Nieuwe polis veel te duur voor teruggekeerde Marokkanen en TurkenDovnload 39.19 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte39.19 Kb.

Remigrant in zak en as over zorgwet

Nieuwe polis veel te duur voor teruggekeerde Marokkanen en TurkenHet Financieele Dagblad – van onze correspondent (Henk Boom)

6 december 2005

MADRID – De invoering van de nieuwe ziektekostenverzekering heeft funeste gevolgen voor duizenden remigranten met een Nederlandse uitkering. In veel gevallen moeten ze meer betalen dan ze aan AOW krijgen. De remigranten zijn vanaf 1 januari verplicht om zich aan te melden voor de basisverzekering als ze leven van een AOW, sociale uitkering of pensioen uit Nederland, en in het woonland geen inkomsten hebben.

Er bestaat bij de terugkeerders veel irritatie over de informatievoorziening door de Belastingdienst, bijvoorbeeld over de zorgtoeslag. 'Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Elke poging om iets aan de weet te komen, eindigt in een hardnekkig doolhof', zegt Gonnie Kaptein, beleidsmedewerker van het in Utrecht gevestigde Lize, de overlegpartner tussen rijksoverheid en de Zuid-Europese gemeenschappen. Bij Lize en het Nederlands Migratie Instituut regent het de laatste maanden klachten over de onzekerheid die de invoering van de zorgverzekeringswet veroorzaakt bij teruggekeerde buitenlandse arbeiders en hun gezinnen.

Uit kwartaalcijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat in Marokko ruim 10000 mensen een Nederlandse AOW-uitkering krijgen. In Turkije is dat aantal ruim 13000. Daarbij komen nog de remigranten met een zogenoemde Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet). Van de ruim 9700 Anw-gerechtigden woont 33% in Marokko en 40% in Turkije. Ten slotte is er nog een groep met een WAO-uitkering en een zogenoemde samenloopuitkering, die voor een deel uit AOW bestaat en voor een deel uit een remigrantenuitkering. Alleen de uitkeringen die via de SVB lopen, kunnen worden belast met een verplichte aftrek voor de zorgverzekeringswet. De remigrantenuitkering valt daarbuiten.

'Voor veel mensen is de AOW-uitkering hun enige inkomen', laat Mohamed Sayem weten vanuit het steunpunt Berkane in Marokko. 'Ze hebben ooit een jaar of vijf in Nederland gewerkt en krijgen nu een pensioen van euro 40 tot 50 per maand. Vanaf 1 januari moeten ze verplicht euro 70,90 betalen voor een zorgverzekering waar ze niets aan hebben. Want ze betalen een premie volgens de Nederlandse normen en krijgen zorg volgens de Marokkaanse normen. En dat betekent in de praktijk vrijwel niets.'

Volgens Sayem is er vóór de zomer al contact geweest met het College voor Zorgverzekeringen. 'Zij hebben beloofd dat ze ons zouden helpen. Maar tot op heden hebben we niets gehoord.' Hetzelfde verhaal geldt voor de zorgtoeslag en het gebrek aan medewerking door de Belastingdienst. Formulieren zijn er niet en als ze er al zouden zijn, zijn ze in het Nederlands. 'Niet dat het veel uitmaakt, want de meeste mensen zijn analfabeet.'

Soortgelijke problemen doen zich voor in Spanje. 'De Nederlandse politiek heeft geen enkele belangstelling voor de problemen van de remigranten', zegt een medewerkster van het Nederlandse consulaat in Ferrol, in Noordwest-Spanje. Daar zitten een kleine 2000 Spaanse remigranten in onzekerheid over hun toekomst.

De naar Servië teruggekeerde Vlasta Mladenovic laat weten dat Servische remigranten geen formulier van de Belastingdienst hebben ontvangen. 'De mensen begrijpen er hier niets van. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de wetgever?'

Een soortgelijke klacht heeft Nur Özen, beleidsmedewerker van het Migratie Instituut in Utrecht. Volgens haar weten duizenden Turken niet meer waar ze aan toe zijn. 'Wij hebben de Belastingdienst meerdere keren aangeboden om te helpen. Maar ze willen niets van ons weten. Het enige wat we krijgen, is bureaucratische rompslomp en hoge telefoonkosten.' In Marokko hebben enkele AOW-ontvangers geprobeerd om afstand te doen van hun uitkering. 'Maar dat mag niet', zegt adviseur Sayem. 'Ze worden toch aangeslagen voor de zorgverzekering, of ze nu willen of niet. Daar is maar één goed Nederlands gezegde voor: hier wordt geplukt van een kale kip.'


Trouw, 19 december 2005

Zorgverzekering slokt pensioentje op van Marokkaanse remigrant


door Julie van Traa in Berkane

Veel Marokkaanse remigranten raken hun schamele inkomen kwijt aan de nieuwe zorgverzekering. Iedereen die in Marokko een pensioen of AOW-uitkering ontvangt van de Nederlandse staat, is volgend jaar verplicht premie te betalen.

„Vaak is die veel hoger dan hun pensioentje dat zij na een paar jaar werken hebben opgebouwd. Ze moeten er zelfs op toeleggen”, vertelt Mohammed Sayem van het Steunpunt Remigranten in Berkane.

Elke week ontvangt Sayem tientallen remigranten op zijn spreekuur en legt hun uit hoe de wet in elkaar steekt. „Laatst kwam hier een 71-jarige man uit Oujda die een paar jaar in Nederland heeft gewerkt. Hij ontvangt 86 euro pensioen per maand en leeft daarvan met zijn vrouw. Vanaf volgende maand moet hij 155 euro aan premies betalen. Het tekort moet hij zelf aanvullen.” Sayem vreest het ergste: de acceptgiro’s die bij de mensen in de bus vallen, kunnen ze nooit betalen. Daarbij gaat het vaak om grote gezinnen waarbij de kinderen nog in huis wonen. Zouden zij dat doorgeven dan moeten ze ook voor elk familielid boven achttien jaar de verplichte 71 euro basispremie per persoon betalen. Naar schatting tienduizend gezinnen in Marokko zullen de dupe worden, de WAO’ers, AOW’ers en weduwen meegerekend. De remigranten die gebruik hebben gemaakt van de remigratieregeling zijn tot hun 65ste vrijgesteld. Daarna moeten zij net als alle andere AOW’ers de hoge premies betalen. „En waarvoor, vraag je je af. Het is alsof je in een snackbar gaat eten in Marokko terwijl je de rekening betaalt voor een vijfsterrenrestaurant in Nederland”, zegt Sayem. De remigranten krijgen er Marokkaanse zorg voor terug, maar de openbare ziekenhuizen zijn een stuk armoediger dan de Nederlandse ziekenhuizen. Degene die het kunnen betalen kiezen liever voor een privé-kliniek. Daarbij bestaan er in Marokko geen thuiszorg of revalidatiecentra, terwijl de remigranten daar wel voor moeten betalen.

De Marokkaanse zorgverzekeraar CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) voert de verzekeringen uit. Terwijl een Marokkaanse remigrant 71 euro betaalt, betaalt een Marokkaanse ambtenaar voor diezelfde zorg 7 euro premie per maand. Een zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst is moeilijk. De remigranten spreken nauwelijks Nederlands, laat staan dat deze bejaarden makkelijk een formulier aanvragen via internet. Hun AOW of weduwepensioen opgeven om maar geen dure rekeningen te hoeven betalen, gaat ook niet. Iemand die eenmaal een pensioen heeft kan daar geen afstand meer van doen. „Het is een recht dat je ooit hebt aangevraagd. Opzeggen gaat niet”, legt Sayem uit. Het lijkt de omgekeerde wereld: tot voor kort kreeg iedereen die Nederland als verblijfplaats opgaf niks meer terug uit het ziekenfonds. Nu moeten dezelfde mensen een hoge premie betalen voor medische zorg die zij nooit zullen ontvangen. Vandaag spreekt een delegatie van de Marokkaanse zorgverzekeraar CNSS in Nederland met het College voor Zorgverzekeringen over de uitvoering van de nieuwe zorgverzekering. Begin volgend jaar zal een delegatie van het ministerie van werkgelegenheid praten met de Nederlandse autoriteiten. „Het is een groot probleem voor de mensen die hier in Marokko wonen”, zegt directeur Driss Dadsi van het Marokkaanse ministerie sociale zaken en werkgelegenheid.NRC, 21 december 2005


Zorgpremie treft AOW'er in Rabat

Door onze correspondent

Steven Adolf

Rabat, 21 dec.

In Marokko zijn duizenden oudere remigranten straks meer kwijt aan premies voor hun zorgverzekering dan ze aan AOW krijgen. Een sociaal attaché die radeloze mensen aan de balie in Rabat moet uitleggen dat ze hun Nederlandse pensioen grotendeels kwijtraken of voortaan zelfs aan Nederland moeten bijbetalen. Een hulporganisatie voor remigranten die het niet meer kan uitleggen. In Marokko tekent zich een sociaal drama af: duizenden remigranten met een AOW-uitkering komen door het nieuwe zorgstelsel in de knel.

Het gaat om een groep die een aantal jaren in Nederland heeft gewerkt en nu recht heeft op een gedeeltelijke AOW-uitkering, meestal hun enige pensioen. Door de nieuwe verplichte premies voor de zorgverzekering (nominaal 71 euro per gezinslid plus 15,3 procent van de uitkering) valt hun pensioen goeddeels weg of betalen ze zelfs meer aan premie dan zij aan uitkering ontvangen.

“De reactie van de mensen is: waar moeten we van eten?“, zegt sociaal attaché Cora Jawad-Smelik, die in Rabat namens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) belast is met voorlichting over de nieuwe wet en uitvoering ervan. Veelal willen de mensen de nieuwe ziektekostenverzekering dan niet. “Dan leggen we uit dat ze verplicht verzekerd zijn.“

Het is volgens haar wel mogelijk afstand te doen van het recht op AOW, maar níét van de plicht premies voor de zorgverzekering te betalen. Van het CVZ moet de attaché straks met een acceptgiro de ontbrekende premies innen bij de remigranten die al hun hele AOW hebben zien verdwijnen. Hoe? “Ik weet het echt niet“, zegt Jawad-Smelik. “Bij de uitvoering van deze wet blijkt dat nationale wetgeving niet toepasbaar is in het buitenland.“ In augustus dit jaar rapporteerde de Sociale Verzekeringsbank dat de nieuwe wetten botsen met de belangen van pensioenontvangers in sommige landen. Volgens de SVB ontvangen zo'n 22.000 remigranten in Marokko en Turkije een gedeeltelijke AOW-uitkering. Zo'n achtduizend van hen ontvangen maandelijks 200 euro of minder. Dat bedrag zijn ze al gauw volledig kwijt aan zorgpremie.

“Dit is niet meer uit te leggen“, zegt Mohammed Sayem, medewerker van de Stichting Steunpunt Remigranten in het Noord-Marokkaanse Berkane. Hij ontving de laatste weken al honderden verontruste remigranten. De “zorgtoeslag' die AOW'ers ontvangen als ze straks meer premie betalen dan ze aan pensioen ontvangen, is in handen van de Belastingdienst. En die heeft zich in Marokko niet laten zien. Een laatste grief van de remigranten geldt dat ze voor de hoge Nederlandse premies in Marokko uiterst summiere zorg krijgen. ,,Alsof je hier eet in een simpel café en de rekening betaalt van een vijfsterrenrestaurant in Amsterdam“, aldus Sayem.

Volkskrant, 22 december 2005
Remigranten gedupeerd door zorgwet, Premie kost gastarbeider een fortuin

Van onze verslaggeefster

Jet Bruinsma

AMSTERDAM

Duizenden voormalige gastarbeiders die uit Nederland zijn teruggekeerd naar Marokko, Turkije en de Balkanlanden zijn vanaf januari meer geld kwijt aan de premie voor de zorgverzekering dan zij ontvangen aan AOW-pensioen of uitkering.

Deze week is een delegatie uit Marokko in Nederland om te bezien hoe deze financiële ramp voor Marokkanen kan worden voorkómen. Onder hen is de sociaal attaché Cora Jawad, die namens de Sociale Verzekeringsbank en het College voor Zorgverzekeringen de remigranten moet voorlichten. Volgens de Stichting Steun Remigranten ontvingen eind vorig jaar 6600 voormalige gastarbeiders in Marokko een kleine AOW uitkering. Duizend Marokkanen kregen een weduwenpensioen. Vaak zijn deze mensen in de jaren tachtig teruggekeerd naar Marokko, in de verwachting dat zij vanaf hun vijfenzestigste nog een gedeeltelijk pensioentje uit Nederland zouden krijgen, vaak hun enige inkomsten.Voor een volledig AOW-pensioen komen zij niet in aanmerking, omdat zij daarvoor te kort in Nederland hebben gewerkt. Vanwege hun Nederlandse pensioen of uitkering zijn deze voormalige gastarbeiders vanaf 2006 verplicht zich in Nederland tegen ziektekosten te verzekerden. Zij moeten daarvoor de in Nederland geldende premie van minimaal 80 euro betalen, maar de zorg die daarvoor in Marokko wordt geleverd is veel minder uitgebreid dan die in Nederland. 'Alsof je een eenvoudige maaltijd gebruikt in een snackbar, maar daarvoor de prijs van een vijfsterrenrestaurant moet betalen', zeggen de hulpverleners van het Steunpunt in Berkane in Marokko. Dat ze recht hebben op een zorgtoeslag, weten de meeste Marokkanen niet. De formulieren moeten bij de belastingdienst in Nederland worden aangevraagd via internet. Postbus 51 inschakelen kan ook, maar alleen in het Nederlands of Engels. Sinds kort worden de formulieren toch opgestuurd naar het Steunpunt in Marokko, dat vervolgens kan helpen met invullen. Maar een tijdige uitbetaling van de toeslag, zoals in Nederland, is niet meer mogelijk. Het gaat niet alleen om mensen met een gedeeltelijke AOW, maar ook om personen met een uitkering op grond van de nabestaandenwet of een WAO-uitkering. Wie alleen een remigratie-uitkering meekreeg vanwege zijn vertrek uit Nederland, hoeft zich niet te verzekerden, maar weer wél als hij daarnaast een andere Nederlandse uitkering of AOW krijgt.NRC, 21 december 2005

  

Zorgpremie treft AOW'er in Rabat
Steven Adolf
In Marokko zijn duizenden oudere remigranten straks meer kwijt aanpremies voor hun zorgverzekering dan ze aan AOW krijgen.
Een sociaal attaché die radeloze mensen aan de balie in Rabat moet uitleggen dat ze hun Nederlandse pensioen grotendeels kwijtraken of voortaan zelfs aan Nederland moeten bijbetalen. Een hulporganisatie voorremigranten die het niet meer kan uitleggen. In Marokko tekent zich een sociaal drama af: duizenden remigranten met een AOW-uitkering komen door het nieuwe zorgstelsel in de knel.
Het gaat om een groep die een aantal jaren in Nederland heeft gewerkt en nu recht heeft op een gedeeltelijke AOW-uitkering, meestal hun enige pensioen. Door de nieuwe verplichte premies voor de zorgverzekering(nominaal 71 euro per gezinslid plus 15,3 procent van de uitkering) valt hun pensioen goeddeels weg of betalen ze zelfs meer aan premie dan zij aan uitkering ontvangen.
De reactie van de mensen is: waar moeten we van eten?, zegt sociaalattaché Cora Jawad-Smelik, die in Rabat namens de Sociale Verzekeringsbank(SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) belast is met voorlichting over de nieuwe wet en uitvoering ervan. Veelal willen de mensen de nieuwe ziektekostenverzekering dan niet. Dan leggen we uit dat ze verplicht verzekerd zijn.
Het is `volgens haar wel mogelijk afstand te doen van het recht op AOW,maar níét van de plicht premies voor de zorgverzekering te betalen. Van het CVZ moet de attaché straks met een acceptgiro de ontbrekende premies innen bij de remigranten die al hun hele AOW hebben zien verdwijnen.
Hoe? Ik weet het echt niet, zegt Jawad-Smelik. Bij de uitvoering van deze wet blijkt dat nationale wetgeving niet toepasbaar is in het buitenland.
In augustus dit jaar rapporteerde de Sociale Verzekeringsbank dat de nieuwe wetten botsen met de belangen van pensioenontvangers in sommige landen. Volgens de SVB ontvangen zo'n 22.000 remigranten in Marokko en Turkije een gedeeltelijke AOW-uitkering. Zo'n achtduizend van hen ontvangen maandelijks 200 euro of minder. Dat bedrag zijn ze al gauw volledig kwijt aan zorgpremie.
Dit is niet meer uit te leggen, zegt Mohammed Sayem, medewerker van de Stichting Steunpunt Remigranten in het Noord-Marokkaanse Berkane. Hij ontving de laatste weken al honderden verontruste remigranten.
De zorgtoeslag' die AOW'ers ontvangen als ze straks meer premie betalen dan ze aan pensioen ontvangen, is in handen van de Belastingdienst. En die heeft zich in Marokko niet laten zien.
Een laatste grief van de remigranten geldt dat ze voor de hoge Nederlandse premies in Marokko uiterst summiere zorg krijgen. ,,Alsof je hier eet in een simpel café en de rekening betaalt van een vijfsterrenrestaurant in Amsterdam, aldus Sayem.
Trefwoord:  

Gezondheidszorg; Sociale zekerheid; Migratie

Geografie:  

Marokko; NederlandOp dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.

Volkskrant, zaterdag 24 december
Bezorgde pensionados eisen in kort geding lagere zorgpremie
Van onze verslaggeefster
DEN HAAG - Minister Hoogervorst van Volksgezondheid was gisteren de grote afwezige tijdens het kort geding dat een groep Nederlandse ‘pensionados’ uit Spanje had aangespannen tegen de zorgverzekeraars Achmea, Ohra en Delta Lloyd.

De strijdende partijen waren het roerend eens met elkaar dat de minister met zijn nieuwe zorgwet verantwoordelijk is voor de forse premiestijgingen waarmee de pensionado’s in 2006 worden geconfronteerd. De rechtszaak tegen de minister komt nog, kondigde raadsman P. Bos aan van de stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Maar eerst moet de rechter de verzekeraars dwingen de verzekering op de oude voet voort te zetten. Als dat vangnet er eenmaal is, kan de staat worden aangepakt.De zorgwet verplicht duizenden Nederlanders in Spanje (en elders) zich voor de nieuwe, hoge Nederlandse premie te verzekeren bij het Spaanse ziekenfonds dat minder zorg levert. Hun oude particuliere verzekering bij Achmea en andere verzekeraars kunnen ze handhaven, maar ze betalen dan dubbel. ‘De staat veroorzaakt de moeilijkheden met slecht geformuleerde wetgeving’, zei raadsman Versteeg namens Achmea. ‘In werkelijkheid is de staat hier de gedaagde’, zei Jan Ekelmans namens Delta Lloyd en Ohra. De uitspraak is op 30 december.Voor een andere groep gedupeerden, duizenden voormalige gastarbeiders die naar hun vaderland zijn teruggekeerd, zoekt Hoogervorst naar een oplossing. Zij zijn vaak in de jaren tachtig uit Nederland vertrokken en krijgen vanaf hun 65ste een gedeeltelijk AOW-pensioen van vaak niet meer dan enkele tientjes per maand. Zij kunnen daarvan niet de hoge zorgpremie betalen die, net als bij de pensionados, verplicht is. Ze hebben wel recht op een tegemoetkoming in de vorm van een zorgtoeslag, maar moeten die bij de Nederlandse Belastingdienst aanvragen, bij voorkeur via internet. De ambtenaren van Hoogervorst gaan praten in Marokko, Turkije, Tunesië en Kaapverdië.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina