Richtgraad 1Dovnload 260.29 Kb.
Pagina1/4
Datum17.04.2018
Grootte260.29 Kb.
  1   2   3   4Leerplan
OPLEIDING


Zweeds R 1.2

Modulair

Studiegebied

TALEN RICHTGRAAD 1 & 2

02-03/707/G/O/P/V/V
Maart 2003

Leerplan Zweeds

Richtgraad 1.2
1 Situering 4
2 Beginsituatie 10
3 Doelstellingen 10
3.1 Algemene doelstellingen 10

3.2 Leerplandoelstellingen 10


3.2.1 Spreken 11

3.2.2 Schrijven 13

3.2.3 Lezen 15

3.2.4 Luisteren 17


4 Leerinhouden 19
4.1 Contexten 19

4.2 Taalhandelingen 21


4.2.1 Algemene taalhandelingen 21

4.2.2 Contextspecifieke taalhandelingen 22


4.3 Taalsysteem 25
4.3.1 Woordsoorten, morfologie en spelling 25

4.3.2 Syntaxis 27


4.4 Taalregisters 27

4.5 Uitspraak en intonatie 27

4.6 Socioculturele aspecten 28
4.6.1 Socioculturele conventies 28

4.6.2 Non-verbale communicatie 29


5 Methodologische wenken 30
6 Evaluatie 36

7 Bibliografie 42


7.1 Algemene didactische werken 42

7.2 Taalspecifieke werken 45


7.2.1 Algemene taalspecifieke werken 45

7.2.2 Woordenschat 45

7.2.3 Grammatica 47

7.2.4 Uitspraak en intonatie 47

7.2.5 Socioculturele aspecten 47

7.2.6 De vier vaardigheden 48

7.2.7 Evaluatie 50

7.2.8 Handboeken 51

7.2.9 Elektronische leer- en hulpmiddelen 52

Bijlage 1: Nuttige info 54

Bijlage 2: Trefwoordenlijst 55

1 Situering


Dit leerplan is de concrete vertaling van de publicatie Volwassenenonderwijs, Opleidingsprofielen Moderne Talen die de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) heeft ontwikkeld in het kader van zijn decretale opdracht.

Die opdracht bestond erin een structuur voor de taalopleidingen in het volwassenenonderwijs uit te werken, specifieke eindtermen 1 voor elk niveau te formuleren en een modulair leertraject vast te leggen.


De opleidingsprofielen beantwoorden aan de noodzaak om verschillende beheersingsniveaus eenduidig van elkaar te onderscheiden en te beschrijven. Een modulaire structuur bedoelt bovendien in te spelen op de behoefte aan een flexibele organisatie van levenslang leren.
Voor de opleidingenstructuur is uitgegaan van het Europese referentiekader voor het leren, onderwijzen en evalueren van moderne talen van de Raad van Europa. Dat kader is stilaan het ijkpunt aan het worden voor het talenaanbod in alle ons omringende landen. De oriëntering daarop biedt bovendien het voordeel van de transnationale vergelijkbaarheid van de Vlaamse taalopleidingen.

De indeling van de opleidingen in richtgraden
De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in vier taalbeheersingsniveaus, ‘richtgraden’ genoemd. Het ‘mastery-niveau’, dat vergelijkbaar is met het taalbeheersingsniveau van een moedertaalspreker met een gemiddelde opleiding, wordt in het volwassenenonderwijs niet haalbaar geacht.Europees referentiekader

Nieuwe benamingen volwassenenonderwijs

Oude benamingen (lineair) volwassenenonderwijs

Breakthrough A1

Richtgraad 1.1

Elementaire kennis 1

Waystage A2

Richtgraad 1.2

Elementaire kennis 2

Threshold B1

Richtgraad 2

Praktische kennis

Vantage B2

Richtgraad 3

Gevorderde kennis 1

Effectiveness C1

Richtgraad 4

Gevorderde kennis 2

Mastery C2

--

--

De concretisering van de richtgraden in specifieke eindtermen
Voor elk van de vier richtgraden is beschreven waartoe de cursist2 in staat moet zijn als hij receptief (luisterend en lezend) of productief (sprekend en schrijvend) met taal omgaat.
De beschrijvingen zijn geconcretiseerd in specifieke eindtermen: dat zijn doelstellingen met betrekking tot de vier vaardigheden, kennisgegevens en attitudes.

In de specifieke eindtermen voor de vaardigheden is een aantal bouwstenen verwerkt: de taaltaak (bijv. zich een mening over iets vormen), de tekst (bijv. een nieuwsuitzending, een dialoog), het publiek (de bekende of onbekende taalgebruiker), het verwerkingsniveau (bijv. het kopiëren van een zin, het beoordelen van een reclameboodschap), de tekstkenmerken (bijv. een doorzichtige tekststructuur) en de context (bijv. communicatie op het werk).


Ook de componenten die de taalvaardigheid ondersteunen, zijn geëxpliciteerd. Het gaat daarbij om de functionele kennis van woordenschat en taalsysteem (grammatica), uitspraak, ritme en intonatie, kennis van de socioculturele context, om leer- en communicatiestrategieën en om attitudes.
Hoe belangrijk die ondersteunende componenten ook zijn, centraal staat de praktische taalvaardigheid van de cursist: wat hij met taal kan doen, is belangrijker dan wat hij erover weet.

De clustering van specifieke eindtermen tot modules
De specifieke eindtermen worden - op basis van een toenemende graad van complexiteit - geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen. Elke module bevat een set van specifieke eindtermen die een samenhangend geheel vormen en markeert een afgeronde stap in de taalopleiding die tot certificering leidt.
Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een ‘opleidingsprofiel’ genoemd. Voor Arabisch, Chinees, Japans, Grieks, Pools, Russisch en Turks eindigt het leertraject met richtgraad 2. De specifieke eindtermen voor de hogere richtgraden worden voor die talen niet haalbaar geacht.
Grafisch voorgesteld zien de respectieve leertrajecten er als volgt uit:

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina