Rubriek 1 Witte boklammerenDovnload 52.46 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte52.46 Kb.
NCW bokken
----------------------------------------------------

Rubriek 1 Witte boklammeren

----------------------------------------------------

1. Tsjepp.Jan 69 NL100166850086 X JVR

Geb: 31-1-2014

V. : Abel 94 vd Tamarahoeve NL100028108494

M. : Tsjepp.Aleida 304 NL100051202240

Afw. Prod.: 1,01,281Dgn 969KgM 4,26%v 3,41%e 101 CVE

2,00 301Dgn 1340KgM 4,23%v 3,38%e 108 CVE

3,00 297Dgn 1410KgM 4,23%v 3,45%e 111 CVE

F. : Comb. Hoekstra, Welsrijp

E. : W. Y. Terpstra, Hallum


2. Jenz 3 NL100009336463 X JVR

Geb: 13-3-2014 Kampioen

V. : Pieter vh Wikelerhop NL100004426909

1A M. : Tsjepp.Aleida 253 NL100000091110

Prod.: 1,02,256Dgn 870KgM 4,78%v 3,44%e 105 CVE

2,00 310Dgn 1483KgM 4,93%v 3,21%e 125 CVE

F/E: W. Y. Terpstra, Hallum
3. Ruben NL100009236466 X JVR

Geb: 15-3-2014

V. : Pieter vh Wikelerhop NL100004426909

2A M. : Tsjepp.Aleida 288 NL100054495012

Prod.: 4,00 242Dgn 976KgM 3,26%v 3,16%e 76 CVE

F/E: W. Y. Terpstra, Hallum

----------------------------------------------------

Rubriek 2 Toggenburger boklammeren

----------------------------------------------------

4. Tomasson VW NL100036332696 X JVR

Geb: 31-1-2014

V. : Sibon VW NL100036932674

1E M. : Sita 18 0068664-NL06288

Prod.: 3,01,311Dgn 1374KgM 3,91%v 2,96%e 92 CVE

F. : L.J. van Weperen, Boornbergum

E. : Jenz v.d. Meer, Hallum

5. Jorrit P NL100037592280 X JVR Te koop.

Geb: 22-2-2014

1B V. : Tjedmar Johan NL100011520100 reserve kampioen

M. : Kina 11 NL100007539811

Prod.: 2,00 289Dgn 986KgM 4,81%v 3,41%e 88 CVE

F/E: S.A. Poelstra, Peins


6. Hylke "DB" NL"100152834478 O JVR Te koop.

Geb: 23-2-2014

V. : Tjedmar Johan NL100011520100

1D M. : Sarina 73 NL100054178973

F/E: D. Brinksma, Kimswerd
7. Auke P NL100037292289 X JVR

Geb: 20-3-2014

V. : Tjedmar Johan NL100011520100

M. : Kina 6 NL100007139806

1C Prod.: 2,00 285Dgn 1159KgM 4,33%v 3,39%e 98 CVE

F/E: S.A. Poelstra, Peins


8. Fokke P NL100037992288 X JVR Te koop.

Geb: 20-3-2014

1A V. : Tjedmar Johan NL100011520100 Kampioen

M. : Kina 6 NL100007139806

Prod.: 2,00 285Dgn 1159KgM 4,33%v 3,39%e 98 CVE

F/E: S.A. Poelstra, Peins Dagkampioen lammmeren

----------------------------------------------------

Rubriek 3 Bonte boklammeren

----------------------------------------------------

9. Melkbron's Freddie NL100040623311 X JVR

Geb: 5-2-2014

1A V. : Burgwerder Pieter NL100023989375

M. : Ruth vd Melkbron NL100040223313 Kampioen

F/E: A. Abbing, Westzaan


10. Maikel 49 NL100041141649 X JVR

Geb: 6-2-2014

2A V. : Jordi v't wad NL100028042008

M. : Maaike 18 NL101643389318

Prod.: 1,00 261Dgn 656KgM 4,68%v 3,66%e 80 CVE

2,00 281Dgn 890KgM 5,13%v 3,65%e 86 CVE

F/E: E. Schottert, Giethmen
11. Moorwerths Gijs NL100037688781 X S

Geb: 13-2-2014

1E V. : Famkes Koop DE010311044954

M. : Famke Molls NL101631615401

F. : Rene Mols, 49767 Twist (duitsland)

E. : M. Bijlsma, Kollumerzwaag

12. Burgwerder Jouke NL100041589700 X JVR

Geb: 15-2-2014

1B V. : Merilla Piet NL100041007334

M. : Sita 34 NL100023489060F. : G. Strikwerda, Burgwerd

E. : B.J. Visser, Hemrik


13. Famkes Beste NL100037988775 X JVR

Geb: 18-2-2014

V. : Harm P. 0521888-NL06066

M. : Famke 67 CM 1999536-NL04067

1F Prod.: 1,1,0273Dgn 1478KgM 4,33%v 3,28%e 128 CVE

F. : Rene Mols, 49767 Twist (duitsland)

E. : J. Dominé, Punthorst
14. Maikel 57 NL100041441657 X JVR

Geb: 19-2-2014

V. : Jordi v't wad NL100028042008

M. : Maaike 141 NL109982387141

1D Prod.: 1,03,241Dgn 850KgM 3,98%v 3,44%e 100 CVE

F/E: E. Schottert, Giethmen


15. Bram vd Huenderweg NL100038260485 O JVR

Geb: 25-2-2014

V. : Bert vd Geffesenberg 1346419-NL6028

1C M. : Janneke NL100054523964

F/E: Tj. Winter, Vledder
----------------------------------------------------

Rubriek 4 Toggenburger boklammeren

----------------------------------------------------

16. Hemaco 18 NL100005330537 X JVR Te koop.

Geb: 31-3-2014

1A V. : Bemya NL101632026085

M. : Bella 92 NL100054098842

Prod.: 1,00 293Dgn 732KgM 4,12%v 3,27%e 73 CVE

F/E: A. Houtman, Wognum
17. Hemaco 19 NL100005030536 X JVR Te koop.

Geb: 31-3-2014

1C V. : Bemya NL101632026085

M. : Bella 92 NL100054098842

Prod.: 1,00 293Dgn 732KgM 4,12%v 3,27%e 73 CVE

F/E: A. Houtman, Wognum

18. Hemaco 17 NL1000056330538 X JVR Te koop.

Geb: 31-3-2014

V. : Bemya NL101632026085

1B M. : Bella 84 2243250-NL0084

Prod.: 3,11,296Dgn 1520KgM 3,53%v 2,97%e 103 CVE

F/E: A. Houtman, Wognum


19. Hemaco 16 NL100005930539 X JVR Te koop.

Geb: 31-3-2014

V. : Bemya NL101632026085

1D M. : Bella 84 2243250-NL0084

Prod.: 3,11,296Dgn 1520KgM 3,53%v 2,97%e 103 CVE

F/E: A. Houtman, Wognum


20. Tjedmar Gerben NL100011320137 X JVR

Geb: 6-4-2014

2A V. : Edulan NL100028315823

M. : Sarie 162 1881716-NL7164

F. : D. de Jong, Spannum

E. : D. Brinksma, Kimswerd

----------------------------------------------------

Rubriek 5 Bonte boklammeren

----------------------------------------------------

21. Cor NL100054888306 X JVR Te koop.

Geb: 5-3-2014

1A V. : Melkbron's Binne NL100040123330

M. : Trijntje 67 2251046-NL077 reserve Kampioen

F/E: B.J. Visser, Hemrik


22. Geert W NL100054712346 X JVR

Geb: 7-3-2014

2C V. : Paul W NL100054012361

M. : Amalia 7 NL100054212365

F/E: J. Westerkamp, Peperga

23. Emiel W NL100054712351 X JVR

Geb: 7-3-2014

1D V. : Paul W NL100054012361

M. : Jopie 133 NL100054512380

F/E: J. Westerkamp, Peperga


24. Diederik W NL100054012354 X JVR

Geb: 7-3-2014

V. : Paul W NL100054012361

1C M. : Jopie 133 NL100054512380

F/E: J. Westerkamp, Peperga
25. Ouwedykster Nick NL100013784180 X JVR

Geb: 9-3-2014

V. : Ouwedykster Joris NL100013884170

2B M. : Geesje 24 2242158-NL0139

Prod.: 1,01,225Dgn 507KgM 3,57%v 2,59%e 52 CVE

F/E: E. Brouwers, Nij Altoenae


26. Astor 75 van Domsta NL100171608102 X JVR

Geb: 14-3-2014

V. : Bruno NL109976065092

1B M. : Gerda 210 van Domsta 1016318-NL83066

Prod.: 1,1,0325Dgn 866KgM 4,44%v 3,51%e 69 CVE

2,1,0352Dgn 1014KgM 4,36%v 3,50%e 71 CVE

3,11,307Dgn 1054KgM 4,60%v 3,46%e 85 CVE

F/E: Stal Domsta, Punthorst


27. Astor 74 van Domsta NL100171308101 X JVR

Geb: 14-3-2014

V. : Bruno NL109976065092

2A M. : Gerda 210 van Domsta 1016318-NL83066

Prod.: 1,1,0325Dgn 866KgM 4,44%v 3,51%e 69 CVE

2,1,0352Dgn 1014KgM 4,36%v 3,50%e 71 CVE

3,11,307Dgn 1054KgM 4,60%v 3,46%e 85 CVE

F/E: Stal Domsta, Punthorst

----------------------------------------------------

Rubriek 6 2 j, en o. witte bokken

----------------------------------------------------

28. Tsjepp.Jan 42 NL100033201009 X S

Geb: 8-2-2012

1A V. : Sanne's Andre NL109990709481 Kampioen

M. : Tsjepp.Aleida 289 NL100053501000

Prod.: 1,00 275Dgn 977KgM 5,05%v 3,29%e 112 CVE

1,11,294Dgn 1532KgM 4,33%v 3,20%e 125 CVE

3,00 269Dgn 1459KgM 4,47%v 3,26%e 124 CVE

4,00 261Dgn 1430KgM 4,63%v 3,45%e 131 CVE

5,00 288Dgn 1405KgM 4,25%v 3,25%e 112 CVE

F. : Comb. Hoekstra, Welsrijp

E. : S. v/d Wal, Langezwaag

----------------------------------------------------

Rubriek 7 1 jarige toggenburger bokken

----------------------------------------------------

29. Balak NL101631984936 X S Te koop.

Geb: 31-1-2013

V. : Veneur NL101632026084

1B M. : Bryanne 1010336-NL98882

F. : J. van Burgsteden, Eesveen

E. : Fam. J. Dijkgraaf, Epe
30. Jelte "DB" NL100047833096 O S

Geb: 23-2-2013

V. : Alex NL100037692263

1A M. : Sarina 73 NL100054178973 reseve kampioen

F. : D. Brinksma, Kimswerd

E. : H. Siebring, Nieuw Buinen

----------------------------------------------------

Rubriek 8 1 jarige bonte bokken

----------------------------------------------------

31. Harm NL100016473661 O S

Geb: 9-2-2013

1B V. : Ouwedykster Chris NL100054771013

M. : Lieske 7 2049021-NL074

F/E: Comb. Boek, Jubbega


32. Merilla Piet NL100041007334 X S

Geb: 17-2-2013

V. : Bas vd Sielandsreed NL100007571022

afw M. : Merilla Donna 13548 NL109996013548

Prod.: 1,11,260Dgn 841KgM 4,21%v 3,61%e 79 CVE

F. : K.S.& J. Meekma, Deinum

E. : G. Strikwerda, Burgwerd


33. Burgwerder Pieter NL100023989375 X S Te koop.

Geb: 19-2-2013

afw V. : Jochem NL100054488283

M. : Sita 35 NL100023789061

F. : G. Strikwerda, Burgwerd

E. : A. Abbing, Westzaan

34. Nico W NL100054612356 X S

Geb: 4-3-2013

V. : Jan NL109988986180

1A M. : Jopie 133 NL100054512380

F. : J. Westerkamp, Peperga

E. : J. Dominé, Punthorst


35. Paul W NL100054012361 X S

Geb: 6-3-2013

V. : Jan NL109988986180

1C M. : Amalia 7 NL100054212365

F/E: J. Westerkamp, Peperga
----------------------------------------------------

Rubriek 9 2 j.en o. toggenburger bokken

----------------------------------------------------

36. Nick vd Grebbe 2206321-NL0121 X S

Geb: 2-4-2009

1C V. : Hemaco 12 NL100032898145

M. : Dirkje 17 vd Zeeg 2192679-NL04079

F. : Mevr. M. van Vliet-Floor, Achterberg

E. : G. Strikwerda, Burgwerd
37. Edolan NL100028015822 X S

Geb: 14-4-2011

1B V. : Tjedmar Freark 1881716-NL6166

M. : Saskia 2 6107488-NL004

F. : J. Lanting, Aalden

E. : Fam. J. Dijkgraaf, Epe


38. Alex NL100037692263 O S

Geb: 11-3-2012

V. : Tjedmar Johan NL100011520100

1A M. : Kina 47 0104793-NL00047

F. : S.A. Poelstra, Peins

E. : Fam. J. Dijkgraaf, Epe


39. Joris NL100019728940 X S

Geb: 23-3-2012

V. : Tjedmar Juvius NL100011320098

1E M. : Meiblômke 1010336-NL88395

F. : M. Besseling, Brummen

E. : J. Dominé, Punthorst


40. Tjedmar Nelis NL101631984925 O S

Geb: 28-3-2012

V. : Tjedmar Jaring NL100011020097

1D M. : Sarie 161 1881716-NL7161

F. : D. de Jong, Spannum

E. : Fam. J. Dijkgraaf, Epe

----------------------------------------------------

Rubriek 10 2 j. en o. bonte bokken

----------------------------------------------------

41. Jordi v't wad NL100028042008 X S

Geb: 11-2-2008

V. : Harm P. 0521888-NL06066 Reserve Kampioen

1B M. : Noltyna van Ijsselstee NL101632147312

Prod.: 1,02,265Dgn 824KgM 4,96%v 3,35%e 99 CVE

2,01,260Dgn 1052KgM 4,72%v 3,44%e 102 CVE

F. : Comb. de Jong, Grijpskerk

E. : Fam. Kleinlugtebelt, Vroomshoop
42. Ouwedykster Chris NL100054771013 O S

Geb: 3-3-2011

1D V. : Jos W. NL100054212327

M. : Geesje 17 NL100013564568

Prod.: 1,02,225Dgn 524KgM 5,32%v 3,28%e 76 CVE

F. : E. Brouwers, Nij Altoenae

E. : Fam. Kleinlugtebelt, Vroomshoop

43. Astor 72 van Domsta NL100012213029 X S

Geb: 9-3-2011

V. : W.P.Boris 1564868-NL0171

1C M. : Esther 105 v. Domsta 0259480-NL08321

Prod.: 1,01,329Dgn 889KgM 400%v 3,24%e 79 CVE

2,02,308Dgn 1035KgM 400%v 3,14%e 77 CVE

3,01,471Dgn 1552KgM 4,04%v 3,36%e 78 CVE

F/E: Stal Domsta, Punthorst
44. Jochem NL100054488283 X S

Geb: 22-1-2012

1A V. : Astor 70 van Domsta NL100012113022 Kampioen

M. : Trijntje 67 2251046-NL077F. : B.J. Visser, Hemrik Dagkampioen oudere bokken

E. : P. Muijs, Assendelft
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina