Rubriekenschema Acht Mei Beweging Platform Initiatieven Pausbezoek (pip)Dovnload 20.27 Kb.
Datum06.10.2016
Grootte20.27 Kb.
Rubriekenschema Acht Mei Beweging


 1. Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP)

  1. Vergaderingen

  2. Manifestatie

  3. Ingekomen en uitgegane stukken

  4. Breed Platform voor een Open Kerk


1-2 Acht Mei Beweging


 1. Stukken van algemene aard
  1. Vergaderstukken
   1. Dagelijks Bestuur

   1. Agenda’s en notulen

    1. Bijlagen
   1. Algemeen bestuur

1.1.2.0 Agenda’s en notulen

    1. Bijlagen
   1. Participantenvergadering

1.1.3.0 Agenda’s en notulen

1.1.3.3 Bijlagen

1.1.3.4 Extra bijeenkomsten

1.1.3.5 Extra verzonden post
  1. Correspondentie

   1. Ingekomen

   2. Uitgegaan

   3. Ingekomen met antwoord 1. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

  1. Organisatie (Intern)
   1. Bestuursinrichting

    1. Statuten en huishoudelijk reglement

    2. Bestuurssamenstelling, verkiezing, roosters van aftreden

2.1.1.3 Adressenlijst intern

2.1.1.5 Contracten vaste medewerkers
   1. Beleidsstukken

    1. Nota’s

    2. Aandachtsvelden
   1. Financiën

    1. Begrotingen

    2. Jaarrekeningen

    3. Periodieke financiële overzichten

2.1.3.5 Bijdragen participanten en sympathisanten

2.1.3.6 Financiële acties

2.1.3.7 Commissie Financiën
   1. Studie

    1. Studiecommissie

    2. Studiedagen, conferenties en cursussen (intern)

    3. Studiedagen bestuur
   1. Functioneren secretariaat
   1. Contacten en correspondentie

    1. Participanten

    2. Bondgenoten

    3. Overigen
  1. Taakuitoefening (Extern)
   1. Manifestaties

    1. Coördinatiecommissie

    2. Programmaraad

    3. Technische commissie

    4. Pers en publiciteit

    5. Draaiboek

    6. Tijdtafel

    7. Plattegrond

    8. Programmaboek

    9. Verslagboek

    10. Affiche

    11. Kinderprogramma

    12. Jongerenprogramma

    13. Liturgie

    14. Infomarkt

    15. Enquête

2.2.1.19 Correspondentie


   1. Verzorgen van publicaties

    1. Acht Mei Post

     1. Acht Mei Post

     2. Redactie

    2. Acht Mei Krant / Acht Mei Brief

    3. Newsletter

    4. Boeken

    5. Brochures   1. Publiciteit

2.2.3.0 Promotiemateriaal

    1. Commissie Communicatie, pers en publiciteit

    2. Parochiebladenservice

    3. Knipselkrant

    4. Artikelen, boeken en scripties over de Acht Mei Beweging

    5. Geannoteerd bibliografisch overzicht

    6. Eigen persberichten

    7. Persmappen

    8. Persconferenties

    9. Persberichten van anderen

    10. Correspondentie

    11. Scholing publiciteit

    12. Contactpersonen
   1. Contacten met kerkelijke overheden

2.2.4.0 Bisschoppen

2.2.4.9 Overige
   1. bijzondere projecten en contacten

    1. Uitwisseling

    2. Losse Initiatieven

2.2.5.6 Project Geloofsbrieven


   1. Commissies
    1. Commissie Mensenrechten in de RK Kerk

     1. Vergaderingen

     2. Dossiers

     3. Eigen nota’s

     4. Correspondentie

     5. Bijeenkomsten en materiaal van anderen

     6. European Conference for Human Rights in the Church

     7. Overige internationale contacten

     8. Buitenlandse en internationale periodieken
    1. Commissie Internationale contacten

     1. Vergaderingen

     2. Dossiers

     3. Eigen nota’s

     4. Correspondentie

     5. Bijeenkomsten en materiaal van anderen

     6. Kirche im Aufbruch

     7. Overige internationale contacten

     8. Buitenlandse en internationale periodieken

     9. Eigen conferenties

     10. Adreslijst buitenlandse contacten
    1. Commissie Machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen
    1. Commissie Democratisering in de kerk
    1. Commissie Oecumene
    1. Commissie Jongerenproject 1993-1994
    1. Projectgroep Geloofscommunicatie “Hart van de Zaak”

     1. Vergaderingen

     2. Dossiers

     3. Eigen nota’s

     4. Correspondentie

     5. Bijeenkomsten en materiaal van anderen

     6. Parochie / regionale activiteiten

2.2.6.7.9 Publicaties


    1. Projectgroep Communicatie en Dialoog
    1. Ad-hoc Commissie Ambt & Leek
    1. Missionair Project
    1. Overige commissies


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina