Rusland. Van het Kremlin naar de LeninheuvelsDovnload 34.91 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte34.91 Kb.

Rusland.
Van het Kremlin naar de Leninheuvels

 • Vanaf het Borovitsplein aan de westkant van het Kremlin leidt een oude straat, de Volchjonka (УЛ BOЛXOHKA), naar het zuidwesten.

 • Het zorgvuldig gerestaureerde huis nr. 8 was in de 17de eeuw de woning van een bojaar.

 • Enkele huizen verderop vindt u het Staatsmuseum van beeldende kunsten A.S. Poesjkin, kortweg het Poesjkinmuseum genoemd, dat na de Hermitage in Lenin­grad de grootste verzameling van Westeuropese kunst in de USSR bezit.

 • In 1858 had de eerste bekleder van de leerstoel voor kunstgeschiedenis aan de Moskouse uiversiteit, K.K. Hertz, het initiatief genomen om voor zijn studenten een mu­mseum met gipsafgietsels van beroemde plastieken in te richten.

 • Aangezien de universiteit geen geld beschikbaar stelde, moesten bouwkosten door giften gefinancierd reien.

 • Van 1898-1912 bouwde de architect R.I. Klein het gebouw voor het museum in neoclassicistische stijl met een overheersende zuilenhal, een lange zuilengang en een representatieve trap.

 • Daar het museum aanvankelijk alleen kopieën zou bevatten,verwerkte de architect oude motieven bij de vormgeving buiten en binnen in het gebouw.

 • Derhalve zijn de marmeren zuilen van de zuilenhal kopieën van de zuilen van het Erechtheion in Athene (421-406 v Chr.).

 • De Italiaanse binnenplaats het midden van het museum lijkt op het palazzo del Popolo in Florence (1260-1220).

 • De inrichting van iedere zaal afzonderlijk kwam overeen met de historische uwstijl van het tijdperk van de tentoongestelde replica's.

 • Ivan Tsvetajev, kunsthistoricus en hoogleraar aan de Moskouse universiteit, leverde in heel Europa getrouwe replica's van Griekse, Romeinse, middeleeuwse en renaissanceplastieken.

 • Daarbij werden ook gegalvaniseerde reproducties van antiek zilverwerk geleverd.

 • Schilderijen van Italiaanse meesters uit de 13de en 14de eeuw en Franse bronzen beelden uit de 18de en de 19de eeuw completeerden de unieke verzameling.

 • Na de Oktoberrevolutie kwamen er de Nederlandse en Franse meesters uit de Tretjakovgalerij, en de totale kunstcollectie van het Roemjantsevmuseum bij.

 • In 1924 werden de eerste vier zalen van de schilderijengalerij voor het publiek pengesteld.

 • In hetzelfde jaar ontstond ook het prentenkabinet met tekeningen en renten, waaronder 355 etsen van Rembrandt, een collectie van Japanse houtsneden,Chinese pentekeningen en Russische grafische kunst.

 • Aan het eind van de jaren 20 kreeg het museum diverse schilderijen uit paleizen van de Russische adel, vooral Italiaanse werken uit de 18de eeuw en werken uit de Franse romantiek uit het begin van de 19de eeuw.

 • In het begin van de jaren 30 completeerden oude Egyptische objecten van de oriëntalist Vladimir Golenistsjev de verzameling.

 • Uiteindelijk schonk ook de Hermitage in Leningrad diverse schilderijen.

 • In 1937 kreeg het museum naar aanleiding van de honderdste sterfdag van Alexander Poesjkin de naam van de grote dichter.

 • In 1948 nam het Poesjkinmuseum de collectie over van het intussen opgeheven museum van nieuwe Westeuropese kunst.

 • Hierdoor beschikt het A. S. Poesjkinmuseum tegenwoordig over een verzameling van ongeveer 3000 schilderijen, 350 000 prenten en meer dan 1000 gipsafgietsels, originele plastieken en Egyptische kunst.

 • Het prentenkabinet bevindt zich in een belendende villa, de ingang is aan de Oelitsa Marsjala Sjaposjnikova nr. 4.

 • Hier volgt een keuze uit de meest interessante tentoongestelde werken:

Egypte

 • De schatbewaarder Isi (zandsteenreliëf, midden 3de eeuw) Farao Amenemhet III (borstbeeld van basalt, 19de eeuw v. Chr.)

 • Schminklepel (hout en ivoor, 15de eeuw v. Chr.)

 • Lijkklacht (zandsteenreliëf, 14de eeuw v. Chr.)

 • Afbeelding van een man met een baard (dodenportret uit Fayoem, 1ste -2de eeuw)

De antieken

 • Mengvat met rode figuren van Hermes en Dionysus (Griekenland, 440 v. Chr.) Kop van keizer Trajanus (marmer, Rome, 2e eeuw)

Byzantium

 • De heilige Pantaleone (icoon, 10e eeuw)

Italiaanse schilders

 • Sandro Boticelli (1445-1510): Verkondiging (vleugelaltaar) Perugino (ca. 1446-1523): Madonna met het kind

 • Giovanni Antonio Boltraffio (1467-1516): Heilige Sebastiaan Agnolo Bronzino (1503-1572): Heilige familie

 • Bernardo Strozzi (1581-1644): Kokette oude vrouw Alessandro Magnasco (1667-1749): Landschap met figuren

Hollandse schilders

 • Michel Sittov (1469-1525): Gang naar Golgotha

 • Joachim Beuckelaer (1533-1573): Op de markt

 • Jan van Goyen (1596-1656): Gezicht op de Waal bij Nijmegen

 • Abraham van Beyeren (1620/21-1690): Ontbijt

 • Gerard Terborch (1618-1681): Dame met waaier

 • Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): De verdrijving van de handelaren uit de tempel; De ongelovige Thomas; Beeltenis van een oude dame; Adriaen van Rijn, de broer van de kunstenaar; Ahasverus; Haman en Esther

 • Peter Paul Rubens (1577-1640): Apotheose van de Infante Isabella; Drinkgelag Jacob Jordaens (1593-1678): Sater te gast bij een boer

Spaanse schilders

 • El Greco (1541-1614): Rodrigo Vasquez

 • Antonio Pereda (ca. 1608-1678): Stilleven met klok

Franse schilders

 • Nicolas Poussin (1594-1655): Rinaldo en Armida

 • Antoine Watteau (1684-1721): Legerkamp

 • Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1779): Stilleven met kunstattributen Jacques-Louis David (1748-1825): Andromache beweent de dood van Hektor

 • Jules Dupré (1811-1889): Eiken langs de weg Camille Corot (1796-1875): Hooiwagen

Impressionisten en postimpressionisten

 • Claude Monet (1840-1926): Kathedraal van Rouen bij avond Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): Akte

 • Edgar Degas (1834-1917): Danseressen in blauw

 • Paul Cézanne (1839-1906): Perziken en peren; Aquaduct

 • Paul Gauguin (1848-1903): De vrouw van de koning

 • Vincent van Gogh (1853-1890): Rode wijngaard in Arles

 • Henri Matisse (1869-1954): Stilleven met goudvissen

 • Pablo Picasso (1881-1973): Bedelaar met een knaap; Acrobate op een bal • Het dichts bijzijnde Marx-Engelsmuseum (Moesej Marksa i Engelsa) toont de groot­ste verzameling van documenten, manuscripten en voorwerpen die met leven en werk van de beide grondleggers van het wetenschappelijk socialisme en het dialec­tisch materialisme te maken hebben.

 • Tussen de Oelitsa Volchjonkastraat en de Moskva ligt het openluchtzwembad Moskva, het grootste zwembad van Europa.

 • Het is een rond zwembad met een diameter van 130 m dat 24 000 m3 water bevat, dat zomer en winter dezelfde temperatuur van 28° C heeft. 2000 mensen kunnen gelijktijdig in het bad zwemmen; de maximale diepte is 6 m.

 • Het is bij strenge vorst zelfs druk in het dampende zwembad.

 • De statistiek geeft aan dat er jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers komen.

 • In zeven paviljoens, met daken die als zonneterras dienen, bevinden zich kleedhokjes, douches en andere sanitaire voorzieningen.

 • De Oelitsa Volchjonka komt uit op het Kropotkinplein (Kropotkinskaja Plosjts­jad; пЛ KPOПOTKИHCKAЯ).

 • De vorst Pjotr Kropotkin (1842-1921) was officier van de tsaar, aardrijkskundige en sinds 1872 revolutionair.

 • De brede groene gordel, die vanaf hier in een brede boog rondom het Kremlin en Kitajgorod ligt, markeert de loop van de derde vestinggordel.

 • Fjodor Konj, de 'meester van de stenen gebouwen', bouwde aan het eind van de 16de eeuw de bakstenen muur, die Belygorod, de witte stad, omsloot.

 • Belygorod was het nieuwe Moskou.

 • Enkele namen van de vroegere stadspoorten (= Vorota) herinneren nog aan de vestingmuur, zoals bijvoorbeeld Nikitskije Vorota in de Hartenstraat.

 • Op het Kropotkinplein staat het standbeeld van Friedrich Engels (1820-1895), de medestrijder van Karl Marx, die samen het Communistisch Manifest (1848) hebben geschreven.

 • Aan de voorkant van het plein begint een 'labyrint van schone, rustige en boch­tige straten en stegen, het Moskouse Saint-Germain' (Herzen).

 • Twee straten door-kruisen tegenwoordig de wijk: de Ostosjenka en de Kropotkinskaja.

 • De Ostosjenka­straat (OCTO ШEHKA УЛ) van 1935-1987 herinnerde hij als Metrostrojevskaja Oelitsa aan de bouwers van de Moskouse ondergrondse — loopt in een bijna rechte lijn naar het Leninstadion.

 • In de Kropotkinskaja .(KPOПOTKЛHCKAЯ УЛ) die tegen­woordig grotendeels onder monumentenzorg valt, bevinden zich vele classicistische gebouwen.

 • Aan deze straat lagen eens de keizerlijke stallen. Aangezien de grote processies van het Kremlin naar de icoon van de Moeder Gods van Smolensk (Pretsjistenka) in het Nieuwe klooster van de Heilige Maagd hier langs kwamen, kreeg de straat in de 17de eeuw de naam Pretsjistenka.

 • In de 18de eeuw bouwden landheren en zakenlieden aan de Pretsjistenka deftige villa's. Vele van deze huizen werden helaas rond de eeuwwisseling vervangen door huurkazernes.

 • In de oude villa Kropotkinskaja nr. 12, bevindt zich het Poesjkinmuseum (Dom Poesjkina) (niet te verwisselen met het Poesjkinmuseum voor beeldende kunsten!).

 • Het classicistische huis werd in 1814 na de brand van Moskou door de architect Grigorjev gebouwd.

 • Degene die geïnteresseerd is in Aleksandr Poesjkin (1799-1837), de grote Russische dichter, vindt in dit museum veel bezienswaardigs: brieven, manuscripten, eerste uitgaven, persoonlijke voorwerpen en herinneringen aan het oude Moskou.

 • Verschillende van zijn gedichten, zoals het sprookjesepos 'Roeslan en Ljoedmila', de roman in versvorm 'Eugen Onegin', de tragedie 'Boris Godoenov', het kleine drama 'De versteende gast' en 'Mozart en Salieri' alsook de novelle 'Pique dame' vormen het literaire model voor de grote Russische opera's.

 • Het huis met één verdieping, nr. 11, aan de overkant van de straat, is eveneens een creatie van de architect Grigorjev, en werd gebouwd tussen 1816 en 1822 in de empirestijl met een elegante zuilenhal.

 • In de met kunstzinnig stucwerk en wand-schilderijen versierde zalen van het huis is een Tolstojmuseum (Moesej Tolstovo) ondergebracht.

 • Lev Tolstoj (Leo Tolstoj; 1828-1910), de belangrijkste Russische schrijver, werd door zijn romans 'Oorlog en vrede' (1868/69) en 'Anna Karenina' (1878) wereldberoemd.

 • Het Tolstojmuseum herbergt meer dan een miljoen manu­scriptvellen van de auteur, kopieën door zijn vrouw Sofia Andrejevna en archiefge­gevens, verder nog 150 000 banden van zijn werk in bijna alle talen van de wereld, een uitgebreide literatuurverzameling over Tolstoj, sculpturen en portretten van meesters uit zijn tijd, zoals Repin, Kramskoj, Nesterov, Gay (Ge), Pasternak, meer dan 17.000 foto's uit het leven van Tolstoj, diverse documentaires en persoonlijke voorwerpen.

 • Edison schonk Tolstoj een van zijn eerste fonografen, waarop de stem van Tolstoj te horen is.

 • In de Oelitsa Lva Tolstovo vindt u een standbeeld van Tolstoj.

 • Het huis nr. 16, een villa van rond de eeuwwisseling met een grote aanbouw uit de jaren 30, is het Clubhuis van de Moskouse wetenschappers (Dom Oetsjonuch).

 • Het klassieke huis nr. 20, gebouwd aan het eind van de 18e eeuw was van generaal Jermolov.

 • In het belendende huis nr. 22 is sinds ongeveer 180 jaar het bestuur van de Moskouse brandweer gevestigd.

 • Het huis nr. 17 aan de overkant van de straat was van de dichter Denis Davudov, die minder vanwege zijn verzen als wel door zijn heldendaden in de oorlog van 1812 bekend werd.

 • In de huizen op de nrs. 19 en 21, gebouwd in 1790 en het begin van de 19de eeuw, zijn de Academie van de Beeldende Kunsten en het Instituut voor Kunstgeschiedenis ondergebracht; hier zijn haast permanent nationale en internationale kunsttentoonstellingen te zien.

 • In de Kropotkinskaja Oelitsa woonden vier van de belangrijkste Russische schil­ders van rond de eeuwwisseling: de historische schilder Vassilij Soerikov (huis nr. 1), de impressionistische landschapschilder Isaak Levitan (huis nr. 10), de impressi­onist Valentin Serov (huis nr. 38) en de symbolist Michail Vroebel, die in het huis nr. 39 zijn beroemde schilderijen Pan en Zwanenkoningin op het doek zette.

 • In het huis nr. 36, de vroegere stadsresidentie van de vorst Troebetskoi, is sinds 1987 het eerste cooperatieve café van de Sovjetmetropool gevestigd, en wát voor café!

 • Zonder van tevoren te bespreken heeft zelfs een buitenlander geen kans een tafel te krijgen.

 • De Soebovskaja Plosjtsjad (пЛ. 3УБ0BCKAЯ) aan het eind van de Kropotkinskaja Oelitsa behoort tot de grote stadsgordel (Sadovoje Koltso = tuinring); op deze plek omsloot in de 16de eeuw een 15 km lange aarden wal met eikenhouten verdedigings­muren en talrijke torens de zogenaamde aarden stad, (Semljannojgorod), de voorstad van Moskou.

 • Aan de andere kant van de wal lag het veld van het Nieuwe klooster van de Heilige Maagd (Devitsje Polje), dat zich uitstrekte tot de muren van het klooster.

 • Op dit veld troffen de Moskovieten elkaar tijdens de feestdagen bij de schommels, carrousels en kermistenten.

 • Van 1880 tot 1890 werd op het veld aan de Oelitsa Jelanskovo de eerste hogeschool van het land voor medicijnen, de Setsjenov­universiteit, gebouwd. Ivan Setsjenov (1829-1905) staat bekend als de grondlegger van de Russische experimentele fysiologie.

 • Nog meer instituten en klinieken liggen aan de Bolsjaja Pirogovskaja Oelitsa (БOЛ ПИPOГOBCKAЯ УЛ).

 • Tamelijk in het begin van deze straat ziet u midden in een parkje het standbeeld van Tolstoj.

 • De beeldhouwer A. Portjanko heeft de indrukwekkende gestalte van de auteur van 'Oorlog en vrede' uit een enorm stuk graniet gebeiteld; in 1972 werd het standbeeld onthuld.

 • Tolstoj wandelde graag over het veld bij het klooster toen hij van 1882 tot 1901 de wintermaanden in zijn huis in de Lange Chamovnikisteeg, de huidige Oelitsa Lva Tolstovo (УЛ ЛЬBA TOЛCTOГO), doorbracht.

 • Hier schreef Tol­stoj de roman 'Opstanding', het theaterstuk 'Het levende lijk' en nog ongeveer 60 andere werken.

 • Hier discussieerde hij met schilders, musici, toneelspelers en schrij­vers.

 • Hier zong Fjodor Sjaljapin voor hem.

 • In alle vertrekken is de oorspronkelijke inrichting bewaard; men krijgt de indruk dat Tolstoj nog steeds in het mooie huis woont!

 • Als u weten wilt, waar Nikolaj Gogol (1809-1982) zijn grote roman 'Dode zielen' schreef, dan moet u de Pogodinskaja Oelitsa (ЛOГOДИHCKAГ УЛ.) zoeken, die achter de klinieken bijna parallel aan de Bolsjaja Pirogovskaja Oelitsa loopt.

 • Daar vindt u overblijfselen van de grote villa van Pogodin.

 • Daartussen staat een Oudrus­sisch houten huis.
Samengesteld door BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina