Ruwe aardolieDovnload 6.8 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte6.8 Kb.
Les 7: aardolie

Ruwe aardolie


Aardolie is een mengsel van honderden vloeistoffen, waarin vaste deeltjes zweven en gassen onder hoge druk opgelost zijn.

Men veronderstelt dat deze stoffen ontstaan zijn door reacties van organische stoffen in de aardbodem. Deze reacties hebben miljoenen jaren geduurd. Ze zijn verlopen zonder de aanwezigheid van lucht en onder invloed van een zeer hoge druk. De reactieproducten zijn hoofdzakelijk koolwaterstoffen. Dat zijn stoffen waarvan de moleculen uitsluitend opgebouwd zijn uit atomen koolstof en atomen waterstof.

De eenvoudigste koolwaterstof in aardolie is methaan (een stof die ook aanwezig is in aardgas). Een molecule methaan bestaan uit 1 atoom C en vier atomen H die met elkaar verbonden zijn.

Andere aardoliegassen zijn o.m. propaan en butaan, die als flessengas gebruikt worden.

De moleculen van propaan en butaan zijn zwaarder dan die van methaan. Hierdoor bewegen ze bij dezelfde temperatuur minder snel en kunnen ze gemakkelijker tot vloeistoffen samengedrukt worden. Een fles campinggas bevat vloeibaar butaan onder druk. Bij vriesweer is butaan niet geschikt, omdat de zwaardere moleculen vloeibaar blijven, daar waar de kleinere moleculen propaan nog steeds als gas kunnen vrijkomen.
Ook LPG (liquified petroleum gas) bestaat voornamelijk uit vloeibaar propaan en butaan en wordt als brandstof voor auto's gebruikt.

Methaan is bij gewone druk vloeibaar beneden -164 °C. Grote hoeveelheden vloeibaar methaan wordt getransporteerd per tanker (LNG: liquified natural gas). Dergelijke tankers zijn in feite reusachtige diepvrieskasten.


Het lossen van vloeibaar methaan dient te gebeuren volgens strenge veiligheidsvoorschriften. De haven van Zeebrugge beschikt over een speciale terminal waar dergelijke schepen kunnen gelost worden.LNG wordt verscheept per tanker.

Destillatie en raffinaderij


De zwaarste moleculen in aardolie kunnen meer dan 30 C-atomen en meer dan 60 H-atomen bevatten.
Hoe worden deze verschillende moleculen van elkaar gescheiden?
De methode is eenvoudig. Men maakt gebruik van het feit dat sommige moleculen zwaarder zijn dan andere. Hierdoor hebben de overeenstemmende stoffen een ander kookpunt. Het aantal soorten moleculen is echter zo groot, en vaak verschillen hun kookpunten maar weinig van elkaar, zodat het niet mogelijk is om alle soorten perfect van elkaar te scheiden. Daarom worden de gescheiden vloeistoffen 'fracties' genoemd i.p.v. stoffen. Een fractie is een mengsel van verschillende stoffen met vergelijkbaar kookpunt.
Uit: Chemie in contexten 1.2, p. 89-91, De Boeck
Om een concreet beeld te krijgen van de verwerking van aardolie, moet je deze tekst eens lezen over de Nederlandse Shell-raffinaderij.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina