Salzburgerland en Oberösterreich. GasteinertalDovnload 27.09 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte27.09 Kb.

Salzburgerland en Oberösterreich.Gasteinertal.

 • Van Schwarzach naar Lend, waar het Gasteinertal begint, rijdt u eerst over de noordelijke oever van de Salzach en dan aan de zuidzijde van de rivier.

 • Vlak voor Lend slaat u linksaf; door de Klammtunnel bereikt u in het Gasteinertal.

 • Achtereenvolgens komt u in het dal, rijdend over de Gasteiner Bun­desstraße (weg 167), langs of door vier dorpen, waarvan Dorfgastein (835 m, ± 1500 inwoners) het eerste is.

 • In de vroeggotische parochiekerk is een 15e eeuwse Madonna te be­zichtigen en elders een permanente tentoonstelling van handschriften.

 • Misschien zijn er ook manuscrip­ten onder uit de tijd toen de Haus­burg (ten noordwesten van het dorp) over het dal waakte.

 • Deze burcht is nu een ruïne.

 • Vanuit Dorfgastein loopt een stoeltjeslift naar de Brandlalm (1505 m).

 • Op korte afstand ten noorden van Dorfgastein komt u aan de Gastei­ner Ache bij de ruïne Klammstein.

 • Even ten oosten hiervan bevindt zich de ingang van de Entrische Kirche, een druipsteengrot die in­derdaad veel weg heeft van het in­terieur van een kerk.

 • In de Gasteiner Klamm, ten noorden er­van, stort het water van de Gastei­ner Ache omlaag en mondt dan verderop uit in de Salzach.
 • Bij Bad Hofgastein (860 m, ± 6100 inwoners) is het Gasteinertal op zijn breedst.

 • Al ruim honderdvijftig jaar is het dorp een kuuroord met een prachtig Kurpark met hoge beuken en slanke berken.

 • In de na­zomer is er voor de paddenstoelen­liefhebber veel te genieten.

 • Aan het eind van het dal ziet u de toppen van de Ankogelgruppe.

 • Aan de westzijde zijn de bergen gemakkelijk bereikbaar.

 • Vanaf het dalstation op 843 m werkt het rode treintje van het kabelspoor zich omhoog naar de Kitzstein (1312 m) waar u overstapt op de zweefbaan naar de Kleine Scharte (2050 m).

 • Wat een uitzicht!

 • Of u kunt met de stoeltjeslift van de Kitzstein naar de Haitzingeralm (1757 m).

 • De Gamskarkogel (2467 m) aan de oostzijde moet u te voet bestijgen.

 • Het pad erheen stijgt geleidelijk.

 • Bij de Sankt Annakapelle hebt u eveneens een prachtig uitzicht.

 • Vandaar gaat u door de bossen en over bergweiden met bloemen naar de Rastokenalm.

 • Dan is het nog anderhalf uur klimmen naar de top.

 • In totaal een tocht van circa 7 uur.

 • In deze inspirerende omgeving kunt u zich desgewenst ook be­kwamen in een tak van kunst.

 • Aan de Hofgasteiner Freizeitakademie worden in de maanden juli en au­gustuscursussen tekenen, schilde­ren, modelleren, keramiek , emaillen grafische kunst gegeven.

 • Ver­rijkt met die kennis zult u waar­schijnlijk ook meer genieten van de aanblik van het barokke hoogal­taar in de 15e eeuwse gotische pa­rochiekerk.

 • In het hart prijkt de zittende Madonna, fraai houtsnij­werk van omstreeks 1500.

 • In die tijd zorgde de goudwinning hier voor goed gevulde beurzen.

 • Hoe die welvaart een eeuw later zo snel kon teruglopen, wordt wel­licht verklaard door de legende van de slotvrouwe van het nabijgele­gen Schloß Weitmoser (1554).

 • Op een lentedag reed zij te paard het dal in.

 • Een oude, arme vrouw vroeg haar om een aalmoes.

 • De slotvrouwe weigerde haar iets van haar rijkdom te geven.

 • Verbitterd riep het oudje uit:

 • Verflucht sei das Metall im Schacht,das hart und grausam dich ge­macht.

 • De vrouwe lachte erom.

 • Zij wierp haar gouden ring in de Gasteiner Ache en hoonde:

 • So wenig der wird wiederkehren wird sick dein Fluch an mir be­währen.

 • Maar bij een feestmaal op het Schloß Weitmoser werd een grote vis opgediend die tot schrik van de vrouwe haar gouden ring bevatte (waar hebben we zo'n verhaal toch eerder gehoord?).

 • Toen wist zij ze­ker dat de vloek van het oudje wer­kelijkheid zou worden.

 • De goud­winning ging zienderogen achter­uit.

 • Hofgastein beleefde moeilijke tijden.

 • De vrouwe daalde verarmd ten grave.

 • Of het nu door haar arrogantie kwam of door de inflatie die ont­stond na de massale goudtoevoer van overzee (Spaans Amerika), het Gasteinertal zou in de eeuwen die volgden nog verder wegkwijnen.

 • In het kader van de gedwongen emigratie van protestanten onder aartsbisschop Firmian (1727-­1744) verliet eenderde van de mijnwerkers het dal.

 • Eerst in het midden van de 19e eeuw keerde het tij, toen de groten der aarde de warmwaterbronnen van Gastein ontdekten.

 • Het Schloß Weitmoser is nu een restaurant.

 • Een van de eigen soor­ten gebak heet `Indianer mit Schlag', een soort moorkop die in het Gasteinertal als zodanig wordt aangeduid.

 • Van het kasteel kunt u in het Angertal komen dat zich in zuidwestelijke richting uitstrekt.

 • Temidden van de beboste bergen ligt de Angertalschlucht.

 • Een andere mooie wandeling loopt vanaf Bad Hofgastein over de Gas­teiner Höhenweg naar Badgastein.

 • Langs deze route van 8 km staan rustbanken bij enkele uitzichtpun­ten.
 • Met achttien radioactieve bronnen is Badgastein (1013 m, ± 5600 inwoners) bijzonder door de natuur geze­gend.

 • Dit water, dat een vrij hoge temperatuur heeft, wordt recht­streeks naar de twee Kurhäuser en de thermaalbaden van de hotels ge­leid.

 • Tevens loopt er een leiding naar Bad Hofgastein.

 • Behalve een chique kuuroord is Badgastein ook wintersportcentrum (liften naar Stubnerkogel en Graukogel) en een zomervakantieplaats met een uitgebreide sportaccommodatie en mondain amusement als een casi­no, bioscopen, dancings.

 • Badgastein heeft ontegenzeglijk allure.

 • In het nauwe dal lijken de 19e eeuwse hotelpaleizen elkaar naar de kroon te willen steken.

 • Daar tussendoor zoekt de Gastei­ner Ache zich schuimend en brui­send een weg naar omlaag.

 • Met de neogotische parochiekerk (1866­1876) van de Weense dombouwer Friedrich von Schmidt haalde Bad­gastein een weinig geslaagd pres­tigeobject binnen haar grenzen.

 • In­teressanter is de Filialkirche Sankt Nikolaus (1410 '20) met zijn laat­gotische fresco's.

 • Het plaatselijke museum is gevestigd in het Haus Austria (Hauptstraße 118).

 • Met nadruk wil het kuuroord de herinnering levend houden aan de tijd waarin koningen en keizers over zijn promenades flaneerden.

 • Zo voert er een Kaiser Wilhelm­ Promenade naar de waterval van de Kötsachbach.

 • Bij de brug over de waterval kunt u overstappen op de König Carol Promenade.

 • Deze loopt wat lager, Carol van Roeme­nië was nu eenmaal geen Wilhelm.

 • Westelijker vindt u de Erzherzog ­Johann Promenade (naar aartsher­tog Johann, 1782 1859, de natio­nale figuur van Stiermarken).

 • Ook `Sissi' mag hier natuurlijk niet ont­breken: van het station loopt de Keizerin Elisabeth Promenade langs de Gasteiner Ache naar het drie kilometer zuidelijker geleden Böckstein.

 • Toch is de koninklijke en keizerlij­ke glans de laatste decennia nogal verbleekt, ook al deed Badgastein verwoede pogingen om als ver­blijfplaats voor de High Society in trek te blijven.

 • Het bijbouwen van betonkolossen bleek niet het juiste middel.

 • Maar sinds het Grand Ho­tel de l'Europe na veertien jaren van leegstand in 1984 met Arabisch kapitaal in oude luister her­steld werd, lijkt het kuuroord weer op de goede weg.
 • Bij Böckstein (1120 m, ± 1200 inwoners) duikt de hoog boven het dal lopen­de spoorlijn de tunnel in.

 • U kunt uw auto hier op de trein zetten om aan de andere kant vanaf Mallnitz weer verder te rijden.

 • Wie liever aan de noordkant blijft, kan door­rijden naar Sport Gastein (1588 m) in het Naßfeld, waar zich vroeger belangrijke goudmijnen bevonden.

 • Hier loopt een stoeltjeslift omhoog langs de helling van de Kreuzko­gel.

 • Bijzonder mooi is de wande­ling van het Naßfeld langs de beide Bockartseen en over de

 • Bockart­scharte (2226 m) naar Kolm Sai­gurn inhei Raurisertal (totaal 4 uur gaans).
 • Terug naar Böckstein, tegenwoor­dig het belangrijkste kuurcentrum van het dal.

 • Hier bevindt zich in de oude mijngangen van de Radhaus­berg een compleet onderaards the­rapie centrum.

 • In speciale treintjes worden de patiënten vanaf het Kur­mittelhaus aan de ingang van de vroegere mijn naar beneden gere­den om zich daar bij een tempera­tuur van 42 aan onschadelijke ra­dioactieve straling bloot te stellen.

 • Misschien is een fikse bergwande­ling wel net zo heilzaam. Zuidoos­telijk van Böckstein komt u in het dal van de Anlaufbach, die ont­springt op de westwand van de An­kogel (3246 m).

 • Over de Hoher Tauern of Korntauern (2460 m) voert een gemarkeerd pad naar het Hannover Haus (2722 m, 7 uur stij­gen; vanuit Mallnitz met een ka­belbaan bereikbaar).

 • Deze berghut vormt het uitgangspunt voorde be­klimming van de Ánkogel (2 uur vanaf de hut).

 • Het laatste stuk naar de top, over de smalle zuidgraat, komt alleen in aanmerking voor zeer ervaren bergwandelaars zon­der hoogtevrees.

 • Ga liever onder leiding van een gids.
Samengesteld door: BusTic.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina