Samenvatting: Vietnam: Dekolonisatie en Koude Oorlog Napalm-bombardementenDovnload 68.25 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte68.25 Kb.


Samenvatting: Vietnam: Dekolonisatie en Koude Oorlog

Napalm-bombardementen


Search and destroy, kind gestorven door napalm

Coca-cola aan het oorlogsfront
Brezjnjev (SU) en Nixon (VS) , pingpongdiplomatie


Examen Geschiedenis, 2005/2006

W. Niemeijer, NMW

Tips voor het bestuderen van je examenstof


-Lees de examenbundel grondig door

-Bestudeer de basisvragen

-Bestudeer de chronologie, begrippen en personen

-Bestudeer de samenvatting

-Hieronder staat de hoofdvraag van het onderwerp en de deelvragen. Als je goed antwoord kunt geven op deze vragen, beheers je de stof.

Hoofdvraag:

Waarom gingen de Verenigde Staten over tot militair ingrijpen in Vietnam? Waarom liet de Vietnam-oorlog diepe sporen na in de Amerikaanse samenleving?


Deelvragen:

-Waarom raakten de Verenigde Staten betrokken bij de dekolonisatie van Indochina?


Ideologische en machtspolitieke wereldtegenstellingen, Koude Oorlog, wapenwedloop, Trumandoctrine en Marshallhulp, onafhankelijkheidsbewegingen

-Op welke wijze voltrok het dekolonisatieproces zich in Vietnam?

Frans koloniaal bestuur, Nationalistisch verzet olv Ho Chi Minh, Eerste Indochinese oorlog (1946-1954), Akkoorden van Genève

-Waarom kwam het opnieuw tot een oorlog in Vietnam?

Regime van Ho (interne en externe revolutie), Regime van Ngo Dinh Diem (oppositie Vietcong en versterkte dorpen, Amerikaanse adviseurs)

-Waardoor bleef een militaire overwinning voor de VS in de oorlog in Vietnam uit?

Amerikaanse strategie van limited war, Tonkin-resolutie, operatie Rolling Thunder, search and destroy, Ho Chi Minh-route, Agent orange, Tet-offensief, bloedbad My Lai, escalatie door inval Cambodja en Laos, vredesbesprekingen Parijs

-Welke gevolgen had de oorlog voor burgers en militairen in Vietnam?


Voor Noord-Vietnam, Zuid-Vietnam, de Amerikaanse soldaten.
-Welke invloed had de oorlog op de Amerikaanse samenleving en in welke mate beïnvloedde de Amerikaanse publieke opinie het verdere verloop van de oorlog?

Televisieoorlog, kritische rapportages, protest(generatie), 1968 als scharnierjaar, van een afwachtend Congres naar een kritisch Congres (J. William Fulbright), toenemende kosten van de oorlog


-Waarom liet de oorlog diepe sporen na in de Amerikaanse samenleving?

Binnenlandse politieke verhoudingen: Pentagon-papers, geloofwaardigheidscrisis.Maatschappelijke verhoudingenn: blank-zwart, working class war

Hoofdstuk 2: Oorlog in een verdeeld Vietnam, 1950-1970
Noord-Vietnam. Regime van Ho Chi Minh


 • sept 1945 roept Ho Democratische Republiek Vietnam uit. Communistische partij heeft de macht

 • Ho is president, 12 leden Politburo hebben uitvoerende macht

 • Fransen krijgen weer controle over steden, Vietminh voert communisme op platteland in.


Geleidelijke invoering communisme (1945-1954)

 • Vietminh wil steun van iedereen en is voorzichtig met doorvoeren communisme.

 • Wél privé-bezit, alleen Franse bedrijven genationaliseerd.Na 1954 radicale invoering ‘interne revolutie’


 • interne revolutie is invoering communisme.

 • Na Akkoord Genève (1954) Frankrijk uit Noorden, Ho kan communisme invoeren.

 • Planeconomie

 • Landhervormingen

 • Ook ontevredenheid, in 300-dagen-periode van waarin Vietnamezen vrij mochten verhuizen tussen noord en zuid, gaan 1 miljoen van noord naar zuid.Noord-Vietnam infiltreert in Zuiden, de ‘externe revolutie’


 • externe revolutie is een verenigd Vietnam onder communistisch bewind.

 • Vereist val Zuid-Vietnamese regering

 • Vereist vertrek van Amerika

 • Vanaf 1954 infiltraties in Zuiden. Ook gevluchtte Zuid-Vietnamezen helpen hierbij.

 • Vanaf 1964 hele regimenten doorgedrongen in Zuiden.

 • Ho Chi Minh route is stelsel van voetpaden door Laos en Cambodja naar Zuid-Vietnam. Vanaf 1962 ook geschikt voor vrachtauto’s

 • Door impopulariteit regime-Diem veel steun in Zuiden voor Vietminh


Zuid-Vietnam. Regime van Ngo Dinh Diem

Diem president en krijgt steun VS

 • In Zuiden een anti-communistische staat. Republiek Vietnam met keizer Dao Bai. Ngo Dinh Diem minister-president (1954)

 • Diem in 1955 via referendum tot president gekozen.

 • Diem is anti-communistisch, anti-kolonialistisch, rooms-katholiek (minderheid in Vietnam) en behoort tot bestuurlijke elite

 • VS wil Diem voor democratisering, maar is een egoïst

 • Na vertrek Fransen (1956) geeft VS Diem steun, vooral o.l.v. John Foster Dulles, minister van Buitenl. Zaken onder EisenhowerRegime Diem voor veel problemen


 • Autoritair bewind

 • Problemen: schade door oorlog, vluchtelingen, verdeeldheid, terreurdaden en privélegersBeleid Diem roept veel verzet op


 • Autoritair bewind gaat té ver

 • Oppositie verboden, censuur, executies en kampen

 • Plattelandsbevolking steunt Diem niet

  • 85% leeft van landbouw en sympathiseren met communisten die land willen herverdelen onder boeren

  • versterkte dorpen (strategic hamlets) betekende gedwongen verhuizing en breuk met grondgebonden voorouderverering, teveel controle en gedwongen betalingen

 • Boeddhisten tegen Diem

  • katholieken voorgetrokken, Boeddhisten hebben de meerderheid

  • Boeddhisten worden beperkt, veel protest met geweld onderdrukt

  • Groeiende (internationale) oppositie leidt tot meer repressie van Diem
 • NLF (Nationaal Bevrijdingsfront) in 1960 opgericht, is communistisch

 • Leger van NLF werd Vietcong of VC genoemd

 • Gesteund vanuit Noord-Vietnam

- VS laten Diem vallen  • Kritiek uit VS neemt toe. John F. Kennedy geeft toestemming Diem af te zetten

  • VS wilde van Diem een marionet maken

  • 1 nov 1963 staatsgreep, Diem en broer Nhu doodgeschoten

  • Opvolgers ook autoritair bewind, oppositie blijft


Noord- en Zuid-Vietnam in krachtenveld Koude Oorlog

VS raken tegen hun zin betrokken

 • Zuid-Vietnamese leger niet in staat infiltraties te voorkomen

 • Regering Eisenhower stuurt materieel en adviseurs (1960)

 • Adviseurs trainen leger, piloten, wapeninstructies, boeren bijgestaan ohgv landbouw en onderwijs

 • Op platteland groeiende aanhang voor VC

 • JFK breidt steun uit in 1961, nog geen soldaten

 • In 1962 10.000 adviseurs en miljoenen dollars steunSu en China steunen Vietnam


 • SU wil eerst vreedzame coëxistentie met VS, later meer steun voor Vietnam

 • Redenen

  • Na 1960 breuk SU en China en angst voor teveel invloed van China in Vietnam

  • Na 1964 geen vreedzame coëxistentie meer door val Chroetsjov

 • SU en China concurreren, Vietnam maakt hiervan gebruik en behoudt zelfstandigheid

 • Pleiku; Eerste Amerikaanse doden in Vietnam, 1965


Uitgangspunten van de Amerikaanse strategie onder president Johnson

 • Johnson 1963-1969

 • Vietnam-oorlog onder hem een Amerikaanse oorlog geworden

 • Great Society, oplossen van ongelijkheid in VS. Veel geld nodig voor deze plannen en daarom een snel einde aan de Vietnam-oorlog.

 • Mogelijkheden

  • 1. terugtrekken

  • 2. nucleaire wapens

  • 3. gevechtseenheden sturen

 • Zo weinig mogelijk slachtoffers, gebruik conventionele wapens en oorlog beperken tot Vietnam

 • Plannen

  • Noorden isoleren

  • Bombardementen, luchtoorlog

  • Zuid-Vietnamese leger voert grondoorlog

  • Een limited war, beperkte oorlog voeren

 • Conventionele (=gebruikelijke) wapens, grote steden als Hanoi en Haipong niet bombarderen, VS niet in Noord-Vietnam vechten en geen provocatie (=uitlokking) China


Amerikaanse strategie faalt

De Amerikaanse luchtmacht en Amerikaanse grondtroepen worden ingezet

 • Vanaf 1965 bombardementen

 • Grondtroepen eerst 2000 man in basis Danang

 • Weg vrijgemaakt door:

  • Tonkin-incident

  • Johnson wint presidentsverkiezingen en dus publieke steunDe luchtoorlog mislukt


 • Luchtoorlog wordt Operatie Rolling Thunder genoemd, van 1965 tot 1968

 • Hopen op gedemoraliseerde Noord-Vietnamese bevolking

 • Vliegvelden, bruggen, spoor, opslag, electriciteitscentrales bombarderen

 • 52.000 doden

 • Oorzaken mislukking

  • Hanoi, havenstad Haipong en Rode Delta (landbouwgebied) niet gebombardeerd uit angst voor SU en China

  • Ho Chi Minh route voorkomt isolatie Noord-VietnamLandoorlog mislukt


 • In 1965 180.000 soldaten, kunnen VC niet uitschakelen

 • Oorzaken

  • Zuid-Vietnamese leger presteert slecht

  • Vo Nguyen Giap voert guerrilla-oorlog

  • VS wil zo weinig mogelijk slachtoffersBurgerbevolking slachtoffer


 • VC geïnfiltreerd in hamlets en wordt zo Amerikaans militair doel. Ook burgers slachtoffer bij aanvallen op versterkte dorpen

 • Agent Orange (1965-1970)

 • Napalm-brandbommen


Het einde van de Amerikaanse interventie in Vietnam

Oorlog lijkt uitzichtloos

 • Amerikaanse opperbevelhebber, generaal Westmoreland vraagt steeds extra troepen

 • In 1968 500.000 VS-soldaten

 • Falen leger, oorzaken

  • Geen duidelijk slagveld

  • Gedemoraliseerde soldaten

  • Laag moreel, tast gevechtskracht aan

Tet-offensief


 • In januari 1969, Tet is het Vietnamese nieuwjaar

 • VC valt steden en bases tegelijk aan

 • Bedoelingen en gevolgen van Tet-offensief onduidelijk

 • Stemming in de VS omgeslagen, VS heeft Zuid-Vietnam niet onder controle.

 • Na Tet voor Noord én Zuid duidelijk dat onderhandelingen nodig zijnPresident Nixon streeft naar ‘eerzame vrede’


 • Nixon in 1968 president

 • Peace with honour is eerzame vrede. VS-troepen zonder gezichtsverlies uit Vietnam

 • Hoe te bereiken?

  • Vietnamisering oorlog en geleidelijke terugtrekking uit Vietnam

  • Zware bombardementen uitvoeren’

  • Betere verhoudingen met SU en China krijgen

 • Massaal protest in VS tegen bombardementen en binnendringen Cambodja

 • Onderhandelingen uit 1968 in 1969 hervat met Henry Kissinger, veiligheidsadviseur van Nixon en Le Duc Tho, lid van Politburo Noord-VietnamNixon verbetert de betrekkingen met China en SU


 • Nixon in febr 1972 op bezoek in China na pingpongdiplomatie (voorzichtige toenadering VS en China), voorbereid door Kissinger

 • Nixon in mei 1972 op bezoek in SU en tekent een kernwapenverdrag tussen VS en SU.

 • Driehoeksdiplomatie; concessies (‘veren laten’) doen aan SU (kernwapenverdrag) en China (erkennen als land) en deze tegen elkaar uitspelen. Hopen op druk op Noord-Vietnam en betere onderhandelingspositie verkrijgen in Parijs.


De Amerikanen trekken zich terug uit Vietnam

 • Kerstbombardementen van 1972 moet Noord-Vietnam bewegen tot snellere vrede

 • Na 10 dagen bombarderen Noord-Vietnam weer bereid tot onderhandelingen

 • Op 7 jan 1973 vredesovereenkomst

 • Op 27 jan 1973 Parijse akkoorden

 • Noord en Zuid door vrije verkiezingen verenigd

 • VS binnen 60 dagen weg, Noord-Vietnamese troepen mogen blijven in Zuiden

 • Reden akkoord van Noord-Vietnam

  • Luchtverdediging door kerstbombardementen volledig uitgeschakeld en weerloos

  • SU en China adviseren ertoe

  • VS gaat weg uit Vietnam, na vertrek heeft VC naar verwachting vrij spel omdat VS nooit meer in Vietnam wil vechten

 • Redenen akkoord van Zuid-Vietnam

  • Zuid-Vietnam wil niet erkennen dat het de hulp van de VS nodig heeft

  • Amerikaans materieel wordt achtergelaten

 • Alleen VS houdt zich aan de vrede

 • Na 1972 al bijna geen VS-soldaten meer door vietnamisering en oorlog verdwijnt uit de media

 • In april 1975 offensief vanuit Noord-Vietnam

 • Binnen enkele weken Zuid-Vietnam veroverd en uiteindelijke vereniging als Socialistische Republiek VietnamHoofdstuk 3: De oorlog, de Vietnamezen en de Amerikaanse soldaten
Gevolgen voor Noord-Vietnam


 • in vaak gebombardeerde gebieden ingrijpende veranderingen -> bevolking woont overdag onder de grond, ’s avonds bovengrondse werkzaamheden.

 • Evacuatie uit steden

 • Collectieve/individuele schuilplaatsen

 • Bombardementen versterken juist het moreel. Bevolking is innovatief, zoals bouwen geheime bruggen

 • 2 mln burgers vormen de hulptroepen om schade van bombardementen te herstellen.

 • Er geldt dienstplicht.Gevolgen voor Zuid-Vietnam


 • Door vietnamisering oorlog is helft v/d mannen ingeschakeld.

 • Veel vluchtelingen -> aansluiting bij Vietcong, ontvolking op pl.land, groei v/d steden, ontstaan kampementen.

 • Oorlogsmisdaden.

 • Ontstaan oorlogseconomie -> aanwezigheid VS brengt kunstmatige welvaart, kleine groep profiteert.Moeilijke omstandigheden voor de soldaten


 • Jonge leeftijd

 • Vechten tegen een guerilla.

 • Psychologische gevolgen, aanwezigheid slachtoffers

 • Tropisch klimaat

 • Vijandige houding v/d ‘vrienden’ (zuid-vietnamezen)Reactie op omstandigheden

 • drugsgebruik, 60% v/d soldaten gebruikt marihuana, amfetamines, heroïne, opium

 • rassenhaat in leger

 • oorlogsmisdaden, zoals My Lai

 • desertie (dienstweigering)


Zwarte Amerikanen (kadertekst)

 • eerst staan zwarten positief t.o.v. oorlog, biedt namelijk kansen en carrière.

 • later veel negatiever, omdat ‘thuis’ een rassenoorlog gaande is (aanslag M.L. King) en veel gediscrimineerd wordt in leger.


Bloedbad van My Lai (kadertekst)

 • Soldaten voeren zuiveringsoperatie uit, zogenaamde search and destroy.

 • Loopt uit de hand, ca. 450 dorpelingen gedood, geen enkele Vietcong

 • Verhaal lekt een jaar later uit door afgezwaaide soldaat

 • Compagnie van 120 man zou 250 VC opsporen, maar trof alleen burgers

 • Er komt onderzoek waaruit totaal 224 schendingen blijken, generaals, kolonels, kapiteins en luitenants aangeklaagd (uiteindelijk zeer weinig daadwerkelijk berecht)

 • Daarna verschijning in pers (Life) en storm van kritiek van thuisfront -> dit zou het topje van de ijsberg zijn.

Motieven bloedbad


 • slechte leiding, door roulatiesysteem van dienstaflossing na 1 jaar

 • slechte discipline, luitenant door eigen kapitein ‘shithead’ genoemd

 • frustratie over onmacht tegenover Vietnamese bevolking

 • onzekerheid, de vijand is overal en nergens (guerilla)Hoofdstuk 4: Het ‘thuisfront’ en de oorlogDe rol van de media

 • Na 1965 VS massaal betrokken bij Vietnam

 • Voor het eerst in de geschiedenis dat media (tv, krant, radio) zó nauw betrokken zijn bij oorlog

 • Journalisten vrijer dan ooit

 • Journalisten eerst weinig kritisch, later vraagtekens over deelname, met name na het Tet-offensief

 • Keuze journalist: ondersteunen oorlog (nationalisme) of kritisch en onderzoekend

 • Door toenemende kritiek polarisatie in de Amerikaanse samenlevingDe rol van de protesten


 • Babyboomers botsen met het merendeel van de oudere generatie

 • Babyboomers, protestgeneratie zetten zich af tegen de gevestigde orde

 • Door dienstplicht direct geconfronteerd met oorlog

 • Oudere generatie heeft WOII meegemaakt en bang voor communisme. Jongere generatie minder

 • Vooral democraten (in Nederland is dit links) tegen de oorlog, ook M.L. King en B. Spock tegenOp allerlei manieren geprotesteerd


 • Teach ins, petities (verzoekschriften), anti-oorlogsdemonstraties, dienstweigering (vluchten naar Canada, elders dienen, uitstel voor studie).

 • Slechts 10% v/d jongeren daadwerkelijk naar VietnamRol van de politiek


Aanvankelijk weinig belangstelling voor de oorlog

 • Eerst veel aandacht voor binnenlandse problemen als rassentegenstellingen en sociale problemen

 • In aug 1963 massa-demonstratie o.l.v. M.L. King, voor gelijke burgerrechtenAanvankelijk weinig controle van het Congres op het Vietnambeleid


 • Johnson is democraat. Heeft na verkiezingen van 1964 meerderheid in Congres

 • Republikeinen tgen het ‘Rode Gevaar’ en steunen Johnson

 • Tonkin-resolutie (1965), slechts 2 v/d 100 stemmen tegen

 • President, Pentagon (min. Van Defensie) en Buitenlandse Zaken bepalen Vietnam-beleid

 • Johnson probeert openlijk debat te voorkomen

 • Congres geeft steun, redenen:

  • Loyaliteit aan president en soldaten in Vietnam

  • Angst voor ‘soft on communism’

  • Echte angst voor het Rode GevaarToenemende twijfel over het Vietnam-beleid


 • Twijfel vergroot na uitblijven overwinningen en protesten

 • In de Senaat twee kampen:

  • Haviken; zijn voor militaire oplossing

  • Duiven; zijn voor politieke oplossing

 • Haviken en duiven kunnen zowel democraat als republikein zijn

 • J. William Fulbright (democraat) was een belangrijke ‘duif’. In 1966 leidt hij parlementaire hoorzittingen waarbij duidelijk wordt dat binnen de regering verschillend wordt gedacht over het Vietnam-beleid. Dit wordt op tv uitgezonden

 • Nadelige gevolgen voor economie

  • Uitgaven gaan omhoog, de dollar daalt

  • Recessie dreigt, Great Society onder drukVietnam-beleid verandert


 • Eind 1968 verandering

  • Einde bombardementen, begin onderhandelingen met Noord-Vietnam

  • Johnson niet herkiesbaar

  • Nixon wil vietnamisering, terugtrekking soldaten en eervolle vrede

 • Verklaring verandering

  • Tet-offensief en VC-successen

  • Samenleving is sterk verdeeld


Sporen in de binnenlandse politieke verhoudingen in de VS

De Vietnam-oorlog is een ‘working class war’

 • Ondanks dienstplicht veel uit lagere sociale milieus en dus veel zwarte jonge mannen in de strijd

 • Hogere milieus

  • Uitstel door studie of ergens anders dienen door connecties

  • Meer kans op technische of administratieve functie in VietnamVerschillende gevolgen voor bevolkingslagen


 • Lagere sociale milieus oververtegenwoordigd

 • Voor het eerst blank en zwart in één oorlog

 • Studiebeurs voor vietnam-veteraan vergroot carrièrekansen

 • Dienstweigeraars ondervinden moeilijkheden in verdere (politieke) carrière


Nationaal trauma

Wat werd traumatisch?

 • Rijkste land ter wereld, modernste leger en toch verloren

 • Sommigen wijten verlies aan steun in eigen land

 • VS zou bevrijder moeten zijn, maar werd een bezetter

 • In 1975 (verovering Zuid door Noord) blijkt verdediging zinloos te zijn geweest

 • Vietnamsyndroom; thuiskomers kunnen de problemen niet verwerken

 • Feestelijke thuiskomst bleef uit, juist oorlogsmisdadigerDe verwerking van het trauma


 • Verwerking komt in jaren ’80 op gang

 • Films, Vietnam Veterans Memorial (1982), nog steeds (academische) discussie over aspecten Vietnam-oorlog

 • Voor veel Amerikanen is de Vietnam-oorlog lang geleden en bijna vergeten


Internationale verhoudingen (kadertekst, vwo)

 • Door oorlog zwakkere economie en daarom kernwapenvermindering (of –beheersing) nodig

 • Afnemende spanning leidt tot oplossing kwesties

  • China krijgt zetel in VN (1972)

  • SALT-besprekingen (1972)

  • Vredesbesprekingen Vietnam

  • Van kernwapenwedloop naar –beheersing

 • VS wordt voorzichtiger met ingrijpen

  • ‘open einde conflicten’ vermeden

  • geen ingrijpen in Iran (1979), en commun regeringen als Ethiopië, Mozambique en Angola

 • Bewegingsvrijheid pers beperkt, publieke opinie kritischer

  • Oorlogsnieuws nu gecontroleerd naar buiten

  • Vietnam-oorlog heeft publiek kritischer gemaaktAantekeningen

Bevolking

De Vietnamese bevolking is ontstaan langs de Rode Rivier als verdrevenen uit China. De bevolking mengt zich met zeevarende volken rond 1500 vC. Van 100 vc tot 900 nc is Vietnam bezet door China. De Vietnamezen komen vaak in opstand. De invloed van China is groot: leer van Confucius, eerbiediging van het verleden. Ook het boeddhisme heeft veel invloed, met name de voorouderverering. Rond 1500 vestigen de Vietnamezen zich in de Mekong-delta in Zuid-Vietnam.

Het klimaat speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Vietnamese samenleving. Het Noorden heeft hete en vochtige zomers, de winters zijn er koud en droog. In het Zuiden komen moessons voor.

Vietnamezen vinden dat de macht van de regering stopt bij de grenzen van het dorp.

Rond 1500 veroveren de Portugezen Vietnam. Het katholicisme wordt geïntroduceerd. Rond 1800 is Vietnam één rijk onder leiding van Gia Long, geregeerd door de Nguyen-dynastie. Deze wordt gesteund door de Fransen, die inmiddels de Portugezen verdreven hebben. In 1893 hebben de Fransen geheel Indochina in bezit; Vietnam, Laos, Cambodja.Vietnamoorlog, periodes

Vietnamezen hebben 300 jaar tegen overheersing gevochten.

-1945-1954: Eerste Indochinese oorlog, Fransen tegen Vietnamezen.

-1954-1956: VS lossen Frankrijk af.

-1956-1961: Noord en Zuid groeien uiteen, Ho in het Noorden, Diem in het Zuiden. In 1960 in het Zuiden de Vietcong opgericht, die zich net als eerder de Vietminh als nationale bevrijdingsleger voordoet, maar onder communistische leiding staat.

-1961-1963: Vietcong rukt op. Inzet adviseurs en oprichting strategic hamlets, Diem afgezet, Johnson volgt vermoordde Kennedy op.

-1963-1968: Johnson steeds stapje verder. Na Tonkin-incident bombardementen en uiteindelijk grondtroepen ingezet. Vietcong houdt met guerrilla-tactiek en Ho Chi Minh-route stand.

-1968: Begin van het einde. Na Tet-offensief begint Johnson met vredesonderhandelingen (loopt op niets uit). Johnson opgevolgd door Nixon en hij formuleert ‘eervolle vrede’.

-1969-1973: Bommen en diplomatie. Terugtrekking troepen, vietnamisering, uitbreiding oorlog naar Laos en Cambodja, verheviging bombardementen, toenadering tot China en SU. In 1973 vrede.-1973-1975: De val van Zuid-Vietnam. In voorjaar 1975 stoot Noord door naar Saigon. Laatste Amerikanen verlaten hals over kop Saigon. Vietnam verenigd.

Angst voor elkaar

Turkije en Griekenland worden na WOII door de SovjetUnie bedreigd. De VS komt in actie door deze landen te beschermen.

President Truman spreekt op 12 maart 1947 het Congres toe waarin hij spreekt over de wereldwijde indamming van het communisme. De VS is de leider van de vrije wereld.Vijandbeelden: de voorstelling van de vijand, die de bron is van alle kwaad, dat creeer je met behulp van propaganda.

Vijandbeeld over de SU: dwang, onvrijheid, terreur, wereldrevolutie

Vijandbeeld over de VS: imperialisme, materialisme, macht van het kapitaal

Er ontstaat een wapenwedloop: Wie het sterkste arsenaal wapens heeft, gaat dan met name om nucleaire wapens.Door wederzijdse afschrikking wordt de kans op oorlog steeds kleiner.
Hoofdrolspelers

VS: John F. Kennedy, J. William Fulbright, Lyndon B. Johnson, Henry Kissinger, Richard Nixon

SU en China: Josef Stalin, Mao Zedong

Noord-Vietnam : Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Le Duc Tho

Zuid-Vietnam: Ngo Dinh Diem, Nguyen Van Thieu

Vietnminh en Vietcong

Vietnminh: In 1941 door Ho Chi Minh opgericht. Behaalt in 1954 overwinning bij Dien Bien Phoe.

Vietcong (VC): In 1960 Nationaal Bevrijdingsleger (NLF) opgericht uit oppositie in Zuiden. Gewapende arm heet Volksbevrijdingsleger en wordt Vietcong (vietnamese communisten) genoemd.
In1967 realiseren de Amerikanen zich dat ze betrokken zijn bij een uitzichtloze oorlog. Minister McNamara van Defensie stuurt een memo aan de president waarin hij stelt dat er een grens kan komen aan het acceptatievermogen van de Amerikanen. Er zijn felle anti-oorlogsdemonstraties op de campussen van universiteiten. Studenten verbranden in het openbaar hun oproepkaarten voor militaire dienst onder de leus: “Nee, verdomme, we gaan niet!” Dienstweigering kon 4 jaar gevangenisstraf opleveren. In 1969 worden 40.000 jongeren vervolgd, 3000 zijn veroordeeld. Duizenden wijken uit naar Canada, Zweden, Mexico, etc. om dienstplicht te ontwijken.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina