Schepenbank schijndelDovnload 41.69 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte41.69 Kb.
SCHEPENBANK SCHIJNDEL

toegang 5122

inventarisnummer 173

Protocol van allerhande akten over de periode 1784-1786
NB

Dit protocol past in de grote serie nl. de inv.nrs. 142-184.

Ondergetekende en mw. Pauline Heessels van de historische werkgroep Schijndel hebben hiervan aanvankelijk louter de registers integraal overgenomen zodat voor genealogen die op zoek zijn naar Schijndelse families in ieder geval een digitale index raadpleegbaar is. Het is goed te weten dat de registers alleen de ‘hoofdpersoon’ uit de akte melden terwijl er best meerdere namen in het origineel kunnen staan. Gaandeweg het project hebben we daarom toch moeten besluiten te werken vanuit de akten zelf waar veel meer genealogische informatie in blijkt te zijn opgenomen.

Ondergetekende is bij de oudste registers begonnen [142] en mw. Heessels werkt vanuit 179 terug, omdat 184, 183, 182, 181 en 180 in het verleden al eens bewerkt waren. De opeenvolging van de folionummers laat zien of het om een korte of langere akte gaat.

Zie verder: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl

Bewerking door Mevr. Pauline Heessels - van Maaren……
Staat en inventaris van Gerardus Timmermans weduwnaar van Geertruij Peter van Boxtel die in het huwelijk treedt met Hendrien Jansse van Heretum wonende te Gemonde onder Boxtel – uit het 1e huwelijk 5 kinderen nl. Hendricus, Johannis, ArnoldusLambert en Anthonet [folio 1 op 29 oktober 1784]

Arresten van ’s lands verpondingen waarin genoemd worden: onder Wijbosch Francus Gerits Verhagen, Jacomijn Lambert Schoenmakers, de weduwe Geerit Jan Willem Vrenssen, de drie kinderen van Jan Rutten van Berkel, onder het Lutteleind Anthony Janssen Verhagen, de weduwe Johannis Dirk Voets, Arnoldus |Jacob Eijmbers van Kessel, de weduwe Johannis Joseph van der Linden en de weuwe Boudewijn Peter Hellings, onder Borne Anthony Peter Verhoeven, Hendrika Dirk Voets, de weduwe van Hendrik Hendrik Reijkers, Willem Paulus Bevers en de 5 kinderen van Faas Goyaert Schoenmaekers, onder Elschot Adriaan Johannis Arien Thijssen, Johannis van den Oetelaar – betreft de verpondingen en beden over 1782 [folio 5 op 2 november 1784]

Declaraties i.p.v. inventaris – Eijmbert Adriaan van Liempt weduwnaar van Marjan Jansse van Rooij en uit het 2e huwelijk is een dochter geboren genaamd Johanna [folio 6 verso op 7 november 1784]

Procuratie door de borgemeesters op Philip Jacob de Haas procureur, i.v.m. het ontvangen der verpondingen [folio 7 verso op 9 november 1784]

Testament van Willem Hugo van Berkel en Hendrina Hendrik Reijkers echtelieden [folio 9 op 23 november 1784]

Arrestenvan ’s lands verpondingen over 1782:

Wijbosch – de erfgenamen van de Heer Johannis Teunis van den Bogaart

Lutteleind – Mattijs Zimons Verhagen, Delis van der Aa, Hermen Johannis Hermens en de weduwe Adriaan Dirk Veots

Borne – Eymbert en Jochem Delis van der Aa, Emmerens Jacob van Kessel, Meggelina Gijsbert van der Schoot, Hendrik Jansse Heijmans, de drie kinderen van Jan Rutten van Berkel

Elschot – Lambert Adriaan Lamberts Verhagen, de kinderen van Willem Eymbert Voets en Gijsbert Jansse van der Schoot

Broekstraat – Miggiel van Pinxteren en Johannis Jacob van den Oetelaar [folio 10 verso op 20 november 1784]Deling van goederen tussen de kidneren van Adriaan Hendrik van Boerdonk, Norbertus van de Braak man van Ariaentie Adriaan van Boerdonk, wonende te Sint Michielsgestel, Adriaan Hendrik van Boerdonk en genoemde Norbertus als voogden over Catharina dochter van wijlen Adriaan Hendrik van Boerdonk, Cornelis Adriaan van Boerdonk wonend eonder Den Dungen bij successie er erfenis van wijlen Adriaan Hendrik van boerdonk en Cornelis Aart Willems o.a. een huis in Eerde ‘aan de Capelle’. [folio 12 verso op 9 december 1784]

Deling van goederen onder de kinderen van wijlen Aart Adriaans van der Aa en Hendrien Jan Hendrik Hubens, Adriaantje Aart van der Aa weduwe van Johannes Gerits Verhagen, Paulus Anthony Smits gehuwd met Willemijn Aart van der Aa en Johannis Aart van der Aa – huis aan het Elderbroek en een huis onder de Borne [folio 17 op 14 december 1784]

Verklaring door Jan van den Endepoel en Johanna Bagemans (?) echtelieden die ter instantie van Adrianus van Horenbeek te Megen en Franciscus Wijnandus Suijskens en Francis cus van Ram (?) te ’s-Hertogenbosch over een zekere Maria Anna van den Brandt die heeft gewoond in het klooster van de Birgittinessen te Uden nu lijdt aan krankzinnigheid [folio 21 verso op 16 december 1784]

Nominatie van borgemeesters Hermen van Weert, Johannis Hendrik van Berkel, Jacob Arnoldus van Kessel, Jan Hendrik Verhagen alle borgemeesters van Schijndel –

Wijbosch: Piet Peters van dere Spank en Peter Rijnder van den Bogaart

Lutteleind: Marcelis van Gestelen zilvester van der Heijden

Borne: Johannis Peters van de Ven en Jan Bartel Schevers

Elschot: Laurens Ruth van de Laar en Jan van den Akker – de gekozenen Piet Pete rvan der Spank, Macelis van gestel, Johannis Peter van de Ven, Laurens Dirk Ruth van de Laar, Johannis Laurens van der Schoot [folio 24 op 20 december 1784]

Testament van Jenneke Peter Verhoeven weduwe van Jan Claasse Verkuijlen erfgenamen: Adriaantje Peter Verhoeven en Piet Hendrik van Aerle soldaat in dienst van het land als executeur is genomineerd Jan Wouter van den Endepoel [folio 25 op 31 december 1784]

Deling van goederen onder Jacomijna Gerits van Caathoven weduwe van Jan Quak, Johannis Gerit van Kaathoven beiden wonende te Sint Michielsgestel en Eijmbert Geerit van Kaathoven wonend ete Schijndel – huis op de Keur [Ceur] [folio 27 op 4 januari 1785]

Ontlastbrief voor Jan Peter svan Gerwen die verhuist naar Dinther [folio 30 op 13 januari 1785]Ontlastbrief voor Arnoldus Jansse van Veggel die wegens huwelijk verhuist naar Dinther [ folio 30 verso op 17 januari 1785]

Ontlastbrief voor Elisabeth Jansse van Nistelrooij die weges huwelijk verhuist naar Ravenstein [folio 31 op 17 januari 1785]

Staat en inventaris van Catharina Jan Voets weduwe van Dirk Adriaan van Delft nu in ondertrouw met Martinus van den Heuvel en haar twee minderjarige kinderen Ariaantje en Johannis uit voorschreven huwelijk – huis onder Elderbroek [folio 32 op 27 januari 1785]

Scabinale kwitantie – Jochem Delis van der Aa, Andries van de Rijt gehuwd met Hendrien Delis van der Aa en Maria Adriaan van de Groenendaal weduwe van Eijmbert Delis van der Aa, allen kinderen van Delis van der Aa [folio 36 op 1 februari 1785]Deling van goederen onder de kinderen van Jan Hendrik Heijmans, Mattijs Adriaan van Santvoort man van Eijke Jan Heijmans te Sint Oedenrode, Anneke van de Morsselaar en Adriaan Jansse Heijmans [folio 37 op 10 februari 1785]

Goedkeuring [consent] om te trouwen voor Godefridus Daemen wonende alhier i.v.m. het huwelijk van zijn zoon Pieter jonge man van de roomse religie met Anna Catharina Peternella van Wiermondt jonge dochter van de gereformeerde religie wonend ete ’s-Hertogenbosch [folio 39 op 10 februari 1785]

Staat en inventaris van Goyaart Peter Goyaerts als regerend voogd, Cornelis Peter Goyaerts en Lourens Ruth van de Laar toeziende oogden over de dire minderjarige kinderen van Goyaert Peter Goyaerts uit zijn 1e huwelijk met wijlen Alegonda Rut van de Laar met name Wilhelmus, Adriaan en Anna Maria de ouders van Rut van de Laar, Ruth van de Laar gehuwd met Jenneke Ariëns van de Oetelaar grootouders van voornoemde kinderen – huis in de Broekstraat ter plaatse genaamd de ‘Vogelesank’ – huis op de Schoot [folio 39 verso op 18 februari 1785]

Verklaring door Symen Eymbers Verhagen betreffende een runderbeest [folio 47 verso op 19 februari 1785]

Staat en inventaris van Adriaantie Aarts van der Aa weduwe van Johannis Geert Verhagen – erfgenamen: Anthony Geerits Verhagen en Hendrik Jan Ariën Gerit Wouters man van Anneke Geerits Verhagen broer en zus van wijlen Johannis Geerit Verhagen o.a. huis onder Elschot [folio 48 op 28 februari 1785]

Staat en inventaris van Johannis Lambert van den Broek voogd over Adriaan, Willem en Paulus broers en Hendrik Jansse Heijmans als toeziend voogd over de twee minderjarige kinderen van voornoemde Van den Broek met name Helena en Johanna uit het huwelijk met Annemie Woillem Bevers; Willem Paulus Bevers weduwnar van Elisabeth Adriaan Franssen grootouders van genoemde Helena en Johanna o.a. huis in het Lieseind [folio 56 op 1 maart 1785]

Deling van goederen onder Goyaert Peter Goyaerts weduwnaar van Alegonda Ruth van de Laar, hun drie minderjarige kinderen Wilhelmus, Adriaan en Anna Maria, toeziende voogden Cornelis Peter Goyaerts en Lourens Ruth van de Laar, Willem Wilhelmus van Heeretum man van Adriaantie Ruth van de Laar, Anthony Dielis Vrenssen gehuwd met Helena Ruth van de Laar, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Ruth van de Laar en Jenneke Ariens van den Oetelaar – huis in ‘de Voogelesank’ em huis op de Schoot [folio 64 verso op 5 maart 1785]

Verklaring door Johannis Rijnders Verhagen en Aalbert Rijnders Verhagen broers wettige kinderen van wijlen Rijnder Lambers Verhagen en Gijsberdien Sijmen Verweetering die verklaren dat Peter Jacob Voets ongehuwd is en een wettige zoon van Jacob Francis Voets en Willemijn Aarts van Kessel – hij kan profiteren van een zekere beurs gefundeerd door de oudoom van hun comparants moeder de Heer Johannis Verhagen welke beurs ontvangen moet worden in de stad Keulen [folio 71 op 11 maart 1785]

Huurovereenkomst tussen Hendrik Peter Zegers en Aart van Dinther – huis onder Wijbosch [folio 72 op 15 maart 1785]

Testament van Wouter Cornelis Peijnenburgh bejaard jongeman – Deeris Wilhelmus van Ghemert weduwe van Jan Cornelis Peijnenburgh uit het huwelijk van zijn zuster Meggelina Cornelis Peijnenburgh uit het huwelijk met Jacobus van den Bogaert als erfgenamen [folio 73 verso op 16 maart 1785]

Testament van Lamberdina Jansse Voets bejaarde ongehuwde dochter – erfgenamen: haar nicht Jennemie Eijmbert Voets, haar zuster Margriet Jansse Voets gehuwd met Johannis Jansse van Heretum en de vier kinderen van Jan Willem Bevers uit het huwelijk met haar zus Helena Jan Voets [folio 75 verso op 18 maart 1785]

Aanstelling van voogden door Hendrina Lambers Verhagen weduwe van Hendrik Gijsbert van der Schoot over haar minderjarige kinderen Gijsbert Jan Ariens van der Schoot en Peter Gijsbert van der Heijden [folio 77 op 18 maart 1785]

Deling van goederen onder Johannis Lambert van den Broek weduwnaar van Annemie Willem Bevers uit de erfenis van de ouders van Willem Paulus Bevers en Elisabeth Adriaan Franssen – erfgenamen: Johannis Lambert van den Broek en zijn twee minderjarige kinderen en Adriaan Willem Bevers toeziend voogd Hendrik Jansse Heijmans – o.a. twee huizen in het Lieseind [folio 78 op 19 maart 1785]

Testament van Johannis Jansse van Rooij en Hendriena Adriaan van den Bogaart echtelieden [folio 82 verso op 1785]

Testament van Geerit Gerits van Heeswijk en Catalijna Claassen van den Heuvel – erfenis aan de langstlevende en daarna de twee kinderen van Willem Claasse van den Heuvel [folio 84 op 23 maart 1785]

Testament van Jennemie Jansse Habraken [Habraeken] weduwe en testamentair erfgename van Bartel Gielens Verhoeven en hun kinderen Miggiel, Catharina x Tiel Peters van der Spank, zoon Willem, Elisabeth x Johannis Jansse Verkuijlen – huis onder Wijbosch [folio 86 verso op folio 86]

Procuratie op Piet de Jong gehuwd met Johanna Willem Voets uit de boedel van zijn ouders Willem Eijmbert Voets en Gijsbertus Hermanus van Beverwijk is toeziend voogd – huis op de Voort [folio 90 verso op 29 maart 1785]

Deling van goederen onder de erfgenamen van Willem Corsten van de Ven en Johannis Hendrik van de Ven – erfgenamen: Hendricus Hendrik van de Ven, Meggel Hendrik van de Ven, Adriaan Kluijtmans man van Christien Hendrik van de Ven wonende te Sint Michielsgestel, Bartel Hendrik van de Ven, Johanna Hendrik van de Ven – huis in de Houterd [folio 92 op 30 maart 1785]

Machtiging voor Jacobus Willem Voets en Hendrik Willem Voets wonende te Veghel – huis onder Elschot er plaatse genaamd de Kluis, een klein huisje op de Voort en nog een huis op de Voort [folio 99 verso en 106 op 30 maart 1785]

Deling van goederen onder de kinderen van Claas Lambers Verhagen en Anneke Jansse van den Boogaert echtelieden en door erfenis aangekomen van Willemijn Jansse Veraalst – erfgenamen: Johannis Claas Verhagen, Jan Hendrik Verhagen man van Johanna Claas Verhagen, Jennemie Claas Verhagen weduwe van Piet Jansse van Doremaelen en Johannis Martinus van den Bergh man van Anthonetta Claas Verhagen – huis in de Bogaard [folio 101 op 31 maart 1785]

Staat en inventaris van de nalatenschap van Eijmbert Willem Voets en Johanna van Rooij echtelieden; drie minderjarige kinderen Cornelia, Hendrien en Adriaan ; Lambert Schoenmakers voogd en Rodier van Rooij toeziend voogd; grootouders zijn Willem Eijmbert Voets en Annemie Hendrikx van der Heijden – huis in de Kluis [folio 106 op 11 april 1785]

Staat en inventaris van Bartel Jansse Penningx weduwnaar van Goordien Joost van den Oever nu in ondertrouw met Christina Claas van Zon weduwe van Jan van Kruijssen – uit het 1e huwelijk een zoon genaamd Johannis – huis in de Putsteeg [folio 113 verso op 11 april 1785]

Ontlastbrief voor Elisabeth wettige dochte rvan Ruth van den Dollaart in ondertrouw met Francis van Heesch geboren en wonend ete Rosmalen – Elisabeth verhuist naar Rosmalen [folio 118 verso op 11 april 1785]

Ontlastbrief voor Jan Tijs Janssen die wegens een huwelijk naar Veghel verhuist [folio 119 op 11 april 1785]

Staat en inventaris van wijlen Gijsbert Hendrik van der Schoot en Hendrina Lambers Verhagen echtelieden; uit dit huwelijk twee minderjarige kinderen Adriaan en Gijsberdina; Gijsbert Jan Ariëns van der Schoot als regerend voogd en Peter Gijsbert van der Heijden als toeziend voogd – huis in het Hermalen en aldaar ook nog een klein huiske [folio 119 verso op 22 april 1785]

Aanstelling van voogden door Jan Johannis Vrenssen en Johanna Willem van den Oetelaar echtelieden met Anthony Johannis Vrenssen als regerend en Hendrikus Willem van den Oetelaar als toeziend voogd [folio 125 verso op 25 april 1785]

Aanstelling van voogden door Emmerens Jan van der Zanden weduwe van Willem Hendrik van den Oetelaar als voogd is aangesteld haar zoon Hendrikus van den Oetelaar; Jan Johannis Vrenssen en Francus van Heesch als toeziend voogd [folio 126 verso op 25 april 1785]

Ontlastbrief voor Anna Maria wettige dochte rvan Jan Simons van der Haegen die verhuist naar Boxtel vanwege een huwelijk [folio 127 verso op 26 april 1785]

Staat en inventaris door Pieter Aart van Kilsdonk weduwnaar van Hendrien Francis Verhoeven nu in ondertrouw met Elisabeth Eijmbert Voets; uit het 1e huwelijk heeft hij 4 kinderen Francus, Johannis, Allegonda en Annemieke [folio 128 op 3 mei 1785]

Testament door Jan Jansse Verhagen en Jenneke Rut Vrenssen echtelieden – erfenis voor de langstlevende [folio 130 op 3 mei 1785]

Ontlastbrief voor Gerit Sanders in ondertrouw met Catharina Elisabeth Keetels die verhuist naar Rotterdam [folio 131 verso op 4 mei 1785]

Ontlastbrief voor Anthony Jan de Hommel en Deris Piet van der Aa echtelieden en hun 5 kinderen Hendrikus, Annemie, Christiaan, Jan en Peter – zij verhuizen naar Gemonde onder Sint Michielsgestel [folio 132 op 10 mei 1785]

Testament van Hendrik Peter Verkuijlen en Maria Hendrik van Eert echtelieden – erfenis voor de langstlevende [folio 133 op 11 mei 1785]

Ontlastbrief voor Hendrik Wilem Voets die verhuist naar Veghel i.v.m. zijn huwelijk [folio 134 verso op 17 mei 1785]

Approbatie van bovengenoemde Hendrik Willem Voets en diens vader Willem Eijmbert Voets [folio 135 verso + 151 op 17 mei 1785]

Ontlastbrief voor Annemie Andries van den Oetelaar brouw van Hendrik van de Loght en haar drie kinderen Helena, Ariaantje en Hendrikus van de Loght [vgl. Locht] die verhuizen naar Gemonde onder Sint Michielsgestel [folio 137 op 19 mei 1785]

Ontlastbrief voor Hendrien Joseph van den Heuvel die verhuist naar Gemonde [folio 138 op 19 mei 1785]

Arrest op de vaste goederen van Peter Reijnder van den Bogaert, de weduwe Arnoldus Willems van Kessel, Francus Gerits Verhagen, Cornelis Peter Goijaerts, Hendricus Jan Gerits Kuijpers, Mattijs Zimons Verhagen, de weduwe van Johannis Dirk Voets, de weduwe Jan Jansse Smits, Anthony Jansse van Grinsven, Arnoldus Jacob van Kessel, Andries van den Oetelaar, Peter Wouter van Grinsven, de weduwe Joost Jan Geerit Jan Gijsberts, de weduwe van Hendrik Hendrik Reijkers en Hendrik Jansse Heijmans [folio 138 verso op 23 mei1785]

Verklaring door chirurgijn dr. Bernuly over het overleden zoontje van Jan Aart van Eert genaamd Hendrikus ca. 3 à 4 jaren oud die is verdronken in een sloot nabij het ouderlijk huis [folio 140 op 23 mei 1785]

Staat en inventaris i.v.m. huwelijk van Johannis Jansse Kuijpers en Maria Peters van Erp, hun onmondige dochter is Peternel; voorts wordt genoemd Luijkas Jansse Kuijpers voogd en Andries Jansse van der Aa toeziend voogd, voor Johannis Jansse Kuijpers is dit zijn 2e huwelijk nu met Maria Hendrikx van de Veerdonk [folio 141 op 1 juni 1785]

Ontlastbrief voor Elisabeth Jansse van Nistelroij die wegens huwelijk verhuist naar Uden [folio 144 verso op 2 juni 1785]

Arrest op de goederen van o.a. Gijsbert Jan Ariens van der Schoot, de weduwe Luijkas Jansse Habraken, de drie onmondige kinderen van Willem Gerit Kuijpers, Jenneke Peter Verhoeven weduwe van Jan Claasse Verkuijlen, de drie kidneren van Jan Rutten van Berkel, , Hendrik Gorie van Heesch, Jan Brokx, de weduwe Pieter Gerits Verhagen, Annemie Vrenssen van der Schoot, Mattijs Adriaan Lambers, de weduwe Reijnier van de Wiel, Adriaan Johannis Arien Thijssen, Eijmbert Johannis van den Oetelaar, Wilhelmus Willem Bevers en Lambert Adriaan Lamberts Verhagen omdat ze allen kampen met achterstallige betalingen op de verpondingen [folio 145 op 2 juni 1785]

Ontlastbrief voor Hendrik Jansse Verhagen gehuwd met Catrina Lambert van der Horst die naar Dinther verhuizen [folio 147 op 20 juni 1785]

Huurovereenkomst tussen Ardina Dirk van Liempt weduwe van Johannis Willems van Kessel en Jan Peter Vogels m.b.t. een huis in de Quaaistraat [= Past.v.Vroonhovenstraat nu] in het Wijbosch voor een termijn van 8 jaren [folio 148 op 30 juni 1785]

Erfdeling tussen Maria Hendrik van Eert weduwe van Francus de Lorge [dubieus] laatst weduwe van Hendrik Peter Verkuijlen, Elisabeth Peter Verkuijlen minderjarige ongehuwde dochter – huis genaamd de Wildemangroot 1 lopense [folio 152 verso en 156 verso op 4 juli 1785]

Staat en inventaris door Willem Francus van den Bogaart weduwnaar van Goordina Aart van Schijndel thans in ondertrouw met Peternel Hendrik van den Bosch en ze heeft uit haar 1e huwelijk een minderjarige zoon en dochter [folio 161 op 22 juli 1785]

Momboirsaanstelling nl. Geerit Johannis van den Oetelaar weduwnaar van Pieternel Jansse van Son en uit dit huwelijk is geboren Jan, laatst weduwnaar van Maria Lambert van Heretum, tot regerend voogd is aangesteld de oom Jan van Son te ’s-Hertogenbosch en Jan van Tartwijk en Cornelis Johannis van den Oetelaar als toeziende voogden [folio 166 verso op 26 augustus 1785]

Huurovereenkomst tussen de heer Gijsbertus Hermanus van Beverwijk op last van de heer Franciscus Jacobus van de Mortel gehuwd met Maria Ransse Creemer wonende te Capelle en Hendrik Peter van Delft nl. een huis bij de Oliemolen voor een periode van 8 jaren [folio 168 op 1 september 1785]

Testament van Hendrik Janssen Kelders en Adriaantje Jan Mans echtelieden die tot voogden hebben aangesteld over hun minderjarige kinderen Johannis van den Oetelaar wonende alhier en Hendrikus van Mierlo te Gemonde onder Boxtel [folio 173 verso op 20 september 1785]

Staat en inventaris van Peter Hendrik van Eert en Johannis Hendrik Slits beiden woonachtig te Veghel als testamentair evoogden over d etwee minderjarige kinderen van wijlen Maria Hendrik van Eert in een wettig huwelijk verwekt door Francus de Lorge (?) en in haar 2e huwelijk door Hendrik Peter Verkuijlen zijnde de minderjarige dochter van gemeld 1e huwelijk genaamd Cornelia de Lorge en de minderjarige zoon uit het 2e huwelijk genaamd Pieter Hendrik Verkuijlen [folio 175 op 10 oktober 1785]

Deling van goederen onder de kinderen van Jan Rullen van Berkel, Lambert Jansse van Berkel, Johanna Jansse van Berkel weduwe van Anthonie Mickers (?) wonende te Gemert, Hendrik Janssen van den Bogaart en Jan Janssen van den Bogaart broers, uit de erfenis van hun ouders, grootouders en hun broer Johannis Janssen van den Bogaart – huis op de Keur [folio 181 op 15 oktober 1785]

Verklaring ten gunste van Maria Catharina Borghouts weduwe van Johan Sprengers wonende te Sint Oedenrode tegen haar zoon Theodorus – getuigen zijn Aelbert van Casteren [54] en Zeger van Aerle [52] beiden uit Sint Oedenrode [folio 184 verso op 4 november 1785]

Testament van Johanna Abrams weduwe van Israël Heijmans als erfgenaam van Benjamin Elias [folio 186 op 12 november 1785]

Deling van goederen onder de kinderen van Jan Delis van den Akker en Theuniske Goyaart van der Donk beiden overleden, Goyaart Jan van den Akker te Middelrode, Delis Jan van den Akker te Berlicum en Johannis Adriaan Hellings weduwnaar van Maria Jan van den Acker als vader en voogd van zijn 5 minderjarige kinderen genaamd Anthonet, Ariaantje, Johanna, Peternel en Adriaan [folio 187 op 17 november 1785]

Staat en inventaris van Johanna Geerit van Liempt weduwe van Eijmbert Johannis van den Oetelaar in ondertrouw met Bartel Arnoldus van Kessel, haar minderjarige dochter Johanna uit het huwelijk met genoemde Eijmbert – huis onder Elschot [folio 190 op 25 november 1785]

Monboirsaanstelling door Jan Jansse van der Haegen weduwnaar van Jenneke Rul Jan Willem Vrenssen over zijn 3 minderjarige kinderen, zijn broer Johannis Jan Verhagen en zijn zwager Symen Eijmmers Verhagen [folio 195 op 29 november 1785]

Scabinale kwitantie voor Justinus van de Wiel weduwenaar van Anthonet Adriaan Verhoeven oliemulder, Wilbert Adriaan Verhoeven, Lambert Adriaan Verhoeven en Jan Adriaan Verhoeven [folio 196 op 30 november 1785]

Staat en inventaris van Gerit Johannis van den Oetelaar weduwnaar van Maria Lambert van Heeretum [vgl. Heertum] nu in ondertrouw met Meghel Hendrik van den Broek [folio 197 op 3 december 1785]

Ontlastbrief voor Johannes Gasper zoon van Franciscus Vieux Pellon en Marie Frans kapitein inboorling van Schijndel die verhuist naar Lithoijen [folio 197 verso op 5 december 1785]

Testament door Hendrik Peter Zegers die tot erfgenaam benoemt zijn zuster Hendrien Peter Zegers gehuwd met Peter van Gerwen en zijn neef Johannis Peter van Gerwen [folio 198 verso op 5 december 1785]

Huurovereenkomst tussen Jan Bartel Schevers en Rodier van Rooij – huis onder Elschot voor 8 jaren [folio 200 op 16 december 1785]

Momboirseed van Lambert Adriaan van Heretum weduwnaar van Johanna Servaas van Ghemert over het kind van Geerit Johannis van den Oetelaar gehuwd met zijn dochter Maria van Heretum genaamd Peternella van den Oetelaar [folio 202 verso op 20 december 1785]

Nominatie der borgemeesters nl. voor Wijbosch Peter Rijnder van den Bogaart en Jan Matijs van der Meulen, voor Lutteleind Joseph Adriaan Goyaerts en Hendrikus Eijmbert Voets, voor Borne Hendrik Hugo van den Berkel en Bartel Hendrik van de Ven en voor Elschot Francus Schrijvers en Jan van den Akker [folio 203 op 23 december 1785]

Testament door Johannis Martinus van den Bergh en Anthonet Claas Lamberts Verhagen op de langstlevende [folio 205 verso op 24 december 1785]

Ontlastbrief van Adriaan Hendrik van Gerwen die gaat trouwen met Antje Cromme en verhuist naar Rotterdam [folio 207 verso op 27 december 1785]

Deling van goederen onder de kinderen van Peter van Kleef en Anthonet Hendrik van Zon beiden overleden – erfgenamen zijn: Hendrikus Peter van Kleef toeziend voogd, Wilbert Verhoeven en Anthony Cornelis Verhoeven voogd over Johannis en Margriet Peter van Kleef en Maria meerderjarige dochter – huis onder Eerde [folio 208 op 31 december 1785]

Ontlastbrief van Andries Piet van den Akker die vanwege een huwelijk verhuist naar Rotterdam [folio 213 op 11 januari 1786]

Borgtocht door Philip Jacob de Haas voor de kosten en procedure van Helena van Amelsfoort weduwe van Renesse wonende te ’s-Hertogenbosch als eiseres op Mattijs Simon van der Hagen [folio 213 verso op 13 januari 1786]

Ontlastbrief voor Francus Doreleijers die verhuist naar Veghel [folio 214 verso op 27 januari 1786]Verklaring van chirurgijn dr. P.F.Bernuly - Maria Martinus Aarts van Veghel vrouw van Mathijs Rijnder van den Bogaart en Maria Hendrik Vogels vrouw van Claas Jansse Verkuijlen verklaren geassisteerd te hebben ten huize van Huijgh Roelof Pennings bij de geboorte van een kind van Hester van Dordt weduwe van Jan Roelof Pennings waarvan de vader is Huijgh Roelof Pennings zijnde een broer van Jan Roelof Pennings [folio 215 verso op 31 januari 1786]

Staat en inventaris door Johannis Jan Verhagen en Synon Eijmberts Verhagen die als voogden zijn aangesteld over de drie minderjarige kinderen genaamd Jennemie, Annemie en Johannis van Jan Jansse van der Haegen en Jenneke Rut Jan Vrenssen beiden overleden [folio 217 op 2 februari 21786]

Staat en inventaris door Martinus Thomas Heurkens weduwnaar van Maria Boudewijns nu in ondertrouw met Maria Hendrik van Strijp weduwe van Anthony Jan Nelisse uit het 1e huwelijk heeft die 2 minderjarige kinderen nl. Anthony en Dirk [folio 224 verso en 228 op 3 februari 1786]

Verklaring door Gijsbert Adriaan Smits [36] en Francis van de Rijt te Gemonde ten huize van Anthony de Vroom over de verkoop van Musters [folio 227 op 4 februari 1786]

Staat en inventaris door Johannis Jansse van der Schoot weduwnaar van Maria Aart Versteegde in ondertrouw met Anneke Francus van de Laar – uit het 1e huwelijk zijn twee kinderen bekend nl. Johannis en Wilhelmus van der Schoot [folio 229 op 16 febrauri]

Ontlastbrief voor Anthonet dochter van Johannis Smulders in ondertrouw met Joost Dirk van der Heijden die samen naar Dinther verhuizen [folio 232 op 16 februari 1786]

Huurovereenkomst tussen G.H. van Beverwijk als gelast van de heer F.J. van de Mortel gehuwd met Vrouwe Johanna Maria Ransse Creemer wonende te Capelle en Joost van de Brandt wonende te Gemonde onder Sint Michielsgestel – huis genaamd de Kamp [folio 232 verso op 25 februari 1786]

Testament door Ariaantje Aart van der Aa weduwe van Johannis Gerit Verhagen – erfgenamen zijn: Adriaan Gijsbert van de Kant, Willemijn Aart van der Aa brouw van Paulus Anthony Smits, drie kinderen van haar broer Johannis Aart van der Aa gehuwd met Hendrina Jansse van de Ven, tot voogd over deze drie kinderen is aangesteld Francus Janse van de Ven en Anthony Francus van der Cant [folio 235 op 3 maart 1786]

Ontlastbrief van Willem Kluijtmans die verhuist naar Bommel [folio 239 op 22 maart 1786]

Testament door Maria Hendrik van den Oetelaar weduwe van Adriaan Gerit Gevers – erfgenamen: Johannis Dirk Bevers en Jan van Heugten [folio 239 verso op 22 maart 1786]

Testament door Eijmbert Klaasse van Weert weduwnaar van Maria Klaassen Rijnshoven in ondertrouw met Elisabet Dirk Verhagen – zoon uit het 1e huwelijk is Nicolaas [folio 242 verso op 27 maart 1786]

Huurovereenkomst tussen Pieter Rijnder van den Bogaart en Jan Pete rvan Gerwen uit Dinther – huis onder Wijbosch [folio 244 verso op 20 april 1786]

Ontlastbrief voor Jennemie Willem van de Vleut in ondertrouw met Martinus van de Pas die verhuist naar Dinther [folio 247 op 27 april 1786]

Ontlastbrief voor Wilem Jan van der Heijden en zijn vier kinderen Jennemie, Johanna en Hendrien en ? – zij verhuizen naar Schiedam [folio 248 op 2 mei 1786]

Testament van Johannis Aart van de Laarscho[d]t – executeurs zijn: Johannis Adriaan van Kessel schepen en Niklaas Jan Beekx uit Den Dungen – erfgenamen: zijn zus Catharina, zijn achternicht Johanna weduwe van Gijsbert van den Bogaart wonende op den Heijterick [is dat Heitrack in Deurne ?], zijn nicht Maria Catharina dr.v.Christiaan Kluijtmans en vrouw van Johannis Adriaan van Kessel en de gezamenlijke kinderen van wijlen Jenneke Jan Hendrick Hubens in huwelijk verwekt door Hendrik Bartel Reijkers en de kinderen van wijlen Hendrien Jan Hendrik Hubens uit het huwelijk met Aart Adriaan van der Aa, de kinderen van wijlen Johanna Hendrik van de Laarscho[d]t uit het huwelijk met Peter van Tartwijk [folio 248 verso op 2 mei 1786]

Verklaring door Gijsbert Jan Ariëns van de Vorstenbosch [26] onder Wijbosch ziekelijk en gewond te bed liggende dat hij op zondag 30 april 1786 zich begeven heeft naar het Hoevens omtrent Eerde ten huize van Jan Merkx herbergier en anderen, ook Jan van Kemenade zn.v.Cornelis wonende op de hoeve Heertveld, in welke herberg ruzie is ontstaan - de buren Jan van der Meijden, Peter Gijsbert van der Meulen en Willem Geerit van de Keer zijn te hulp geschoten [folio 253 op 4 mei 1786]

Staat en inventaris van Johannis van den Langenbergh weduwnaar van Annemie Kelders nu in ondertrouw met Johanna Wouter Peeters - uit het 1e huwelijk vier kinderen / huis op het Holder [folio 255 op 5 mei 1786]

Ontlastbrief voor Jennemie Christiaan van der Heijden die naar ’s-Hertogenbosch verhuist [folio 257 op 9 mei 1786]

Ontlastbrief voor Christiaan Jan Smits die naar Rotterdam verhuist [folio 257 verso op 9 mei 1786]

Ontlastbrief voor Johanna Francis Schrijvers die verhuist naar Rotterdam [folio 258 op 9 mei 1786]

Ontlastbrief voor Marjan Luijkas Habraken die wegens huwelijk naar Berlicum verhuist [folio 258 verso op 15 mei 1786]

Ontlastbrief voor Johannis Jan Wouters alhier in ondertrouw met Anneke Jansse Verhagen geboortig van Gerwen – 7 kinderen nl. Gerrit, Antoni, Jan, Maria, Anneke, Geertruij en Cristine Verhagen allen geboren te Gerwen [folio 259 op 18 mei 1786]

Ontlastbrief voor Dirk Wijnant van der Heijden niet geboortig van Schijndel maar verhuist vanwege een huwelijk naar Dinther [folio 259 verso op 18 mei 1786]

Staat en inventaris van Jan Aart van Kilsdonk weduwnaar van Annemie van Kilsdonk in ondertrouw met Annemie Johannes van den Dungen en die heeft uit zijn 1e huwelijk een onmondige dochter genaamd Anthonet [folio 260 op 19 mei 1786]

Ontlastbrief voor Catharina Nold wettige dochter van Valentijn Nold die verhuist naar Geffen en inwonen bij haar ouders [folio 262 op 22 mei 1786]

Testament van Justinus van de wiel weduwnaar van Anthonet Adriaan Verhoeven – erfgenamen zijn de kinderen van wijlen zijn broer Johannis van de Wiel, de kinderen van wijlen zijn zuster Feijke van de Wiel uit het huwelijk met Willem Mathijs van Grinsven, zijn zuster Geertruij van de Wiel gehuwd met Hendrik Peter van Delft, Maria van de Wiel gehuwd met Francis van den Boer en Johanna van de Wiel gehuwd met Francus Roefs [folio 263 op 24 mei 1786]Registratie van de procuratie door de heer Johan van Beverwijk op Johan Willem Jorris [folio 264 en 266 verso op 29 mei 1786]
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina