Schepenbank schijndelDovnload 42.98 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte42.98 Kb.
SCHEPENBANK SCHIJNDEL

toegang 5122

inventarisnummer 145

Protocol van allerhande akten over de periode 1699-1701
NB

Dit protocol past in de grote serie nl. de inv.nrs. 142-184.

Ondergetekende en mw. Pauline Heessels van de historische werkgroep Schijndel hebben hiervan aanvankelijk louter de registers integraal overgenomen zodat voor genealogen die op zoek zijn naar Schijndelse families in ieder geval een digitale index raadpleegbaar is. Het is goed te weten dat de registers alleen de ‘hoofdpersoon’ uit de akte melden terwijl er best meerdere namen in het origineel kunnen staan. Gaandeweg het project hebben we daarom toch moeten besluiten te werken vanuit de akten zelf waar veel meer genealogische informatie in blijkt te zijn opgenomen.

Ondergetekende is bij de oudste registers begonnen [142] en mw. Heessels werkt vanuit 179 terug, omdat 184, 183, 182, 181 en 180 in het verleden al eens bewerkt waren. Ook is consequent de datum van de akte aangegeven. De opeenvolging van de folionummers laat zien of het om een korte of langere akte gaat.

Zie verder: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl
Bewerking door Henk Beijers……
Deling van goederen onder Margriet Jans Schoenmakers, Hendrick haar zoon, Aelbert van der Cammen zwager, Jan Janssen van der Haigen gehuwd met Alida ook een dochter van Jan Schoenmakers – [folio 1 op 3 februari 1699]

Eed van de kerkmeester door Hendrick Jan Vuchts in de plaats van mr. Elias Roessingh [folio 3 op 14 februari 1699]

Staat en inventaris van Jenneken Jan Geerits van de Sande gewezen huisvrouw van Paulus Everts [folio 3 verso op 21 februari 1699]

Huwelijkaaankondiging tussen Peter van Brebre (?) jongeman geassisteerd door Lambert Bevers bruidegom en Maria Hendricx van der Aa nagelaten weduwe van wijlen Bartel Meus Ryckerts geassisteerd door Peter Claes Schevers haar zwagers bruid [folio 6 op 24 februari 1699]

Staat en inventaris van Bartel Meus Rijckers en de nagelaten weduwe is Maria Hendrix van der Aa in verband met een voorgenomen huwelijk [folio 7 verso op 27 februari 1699]

Verklaring van de collecteur van de impost der brandewijnen Laurens van de Sande en met hem Willem Janssen van Vechel mr. smit op verzoek van Willem Caron als pachter van de bieren, wijnen en brandewijnen over de periode 1 oktober 1698-30 september 1699 – in de akte wordt genoemd Jan van Osch als bierbrouwer te Sint Michielsgestel [folio 10 verso op 27 februari 1699]

Staat en inventaris van wijlen Claes Hendrix en de weduwe Jenneken Peters van Sochel i.v.m. een voorgenomen huwelijk van Jenneken met Jan Anthony Snellerts [folio 11 verso op 28 februari 1699]

Deling van goederen onder Geertien dochter van Dielis Hendrick Smits en zijn vrouw Marijken dochter van Jan Seberts samen met Jan, Gijsbert en Dielis broers zonen van Bartel Pijnappel, Wijnant Claessen met zijn vrouw Jenneken, Dirck Janssen van Sochel met zijn vrouw Maria beiden dochters van Bartel Pijnappels, Jan Lambert Schoenmakers vader van Bartel zijn minderjarige zoon verwekt bij Geertruijken ook dochter van Bartel Pijnappels, van dezelfde Bartel en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dielis Smits en Marijken Jan Seberts, dezelfde Jan Lamberts met Willem Lambert Schoenmakers, Jan, Adriaen, Hendrick en Jan de jongste broers met Peeter Adriaens van der Haegen man van Maria zijn vrouw alle kinderen Willem de zoon van Jan van Herentum en de onmondige kinderen Gijsbert, Jan en Maria kinderen van Peeter Gijsberts van den Boogert en zijn vrouw Anneken dochter van Jan van Herentum, van dezelfde Jan met zijn vrouw Metjen dochter van Jan Seberts [folio 15 op 18 maart 1699 en vervolg op folio 19].

Staat en inventaris van wijlen Andries Mateus en Maria Faessen vrouw van Aert Claessen van de Aa voorheen weduwe van Willem Andriessen [folio 21 op 27 maart 1699]

Staat en inventaris van Willem Andries Matteussen en Maria Faessen [folio 23 verso op 27 maart 1699]

Marijken dochter van Gerart Damen vrouw van Pieter Lamberts Vorstenbosch voorheen weduwe van Jan Laurens Peters de jonge doet afstand van het tochtrecht in een half kampke hooiland onder ’t Wijbosch in d’Everdoncq [folio 25 op 28 maart 1699]Deling van goederen onder Jochim Marijken Hendrixken kinderen van Laurens Peters met Peter Jan Goossens man van Anneken dochter van Laurens Peters en Marijken dochter van Mateus Jacobs van Nistelroij [folio 25 op 28 maart 1699]

Staat en inventaris van Geertie Adriaen de Mulder weduwe van Peter Delis Jans in welke akte ook genoemd wordt Hendrik Peter Hellincx die in huwelijk heeft gehad Neesken Peter Delis Jans o.a. huis aan de Boschweg + opsomming van alle huisraad e.d. [folio 27 verso op 7 april 1699]

Borgemeesterseed van Jan Jan Aertssen van der Haigen, Seger Eijmbert Voets, Huijbert van den Oever en Jan Janssen Verhaigen [folio 30 verso op 8 april 1699]

Verklaring van Claes Peter Faessen [81 jaar], Thonis Driessen van Kessel [64], Eijmbert Driessen van Kessel [60] en Willem Geerits [50] gedaagd door de vorster op verzoek van Frans van Heurn rentmeester van de Clarissengoederen toebehorende aan ’t land over het gebruik van een hei- en weiveld achter de 2e Nonnenbossche hoeve gelegen [folio 31 op 12 april 1699]

Deling van goederen onder Claes Boens man van Eijken de dochter van Hendrick Aerts Vercuijlen, Jan Janssen van Eerde vader van 2 minderjarige kinderen verwekt bij Jenneken Gijsberts met ook nog Jan Gijsberts en Jan Spierincx [folio 32 op 21 april 1699]

Testament van Anneken Jan Hendrick Dircx jonge dochter onder Elschot met universeel erfgenaam Maria natuurlijke dochter van Ruth Joordens verwekt bij Jenneken de zus van de testatrice [folio 34 verso op 26 april 1699]

Afstand van tochtrecht door Leendert Aerts van de Weteringhe weduwnaar van Lendertie zijn overleden vrouw dochter van Peter Hendrick Hellinx [folio 35 verso op 2 mei 1699]

Verklaring van Jan, Adriaen, Reijnder en Lambert van den Vorstenbosch over het minderjarig kind van van Claes Arien Reijnders verwekt bij Jenneken Janssen van den Vorstenbosch [folio 36 op 25 mei 1699]

Verklaring van Jan Willems van den Boogert momboir van de onmondige kinderen van Peter Jan Willems zijn overleden broer verwekt bij Maria Janssen van den Boogert [folio 36 verso op 10 mei 1699]

Verklaring van Hendrick Jan Voets en Hendrick Jan Bevers schepenen van het dorp Schijndel, Jan Antonis Vuchts en Peter van de Ven provisoren van de Tafel van de H.Geest als ook Bastiaen van de Ven ter instantie van Eijmbert Matijssen van der Haigen en Heijlken Jans Verhaigen dat zij zijn geboren uit vrome ouders en zich nu gaan vesigen in Sint Michielsgestel [folio 37 op 24 juni 1699]

Verklaring van Ruth Hermans van Vucht ca. 62 jaar ter instantie van de Heer N. Rogman oud-president te Berlicum dat ongeveer 5 weken geleden ten huize van Jan Hendrix van der Spank herbergier alhier Peter Leijten is gekomen gewezen stadhouder van Berlicum [folio 37 verso op 22 juli 1699]

Deling van goederen onder Joachim Delis van der Aa en zijn voogd Jan Daniels van der Aa, Paulus Claessen van Goch man van Anna Maria dr.v.Delis van der Aa, Jenneke vrouw van Delis dr.v.Jochem Aerts o.a. huis op de Schoot en onder de Borne op ’t Lieseind [Liessent] [folio 38 verso op 25 juli 1699]

Momboirseed van Peter Hendricx van den Acker over de kinderen van Hendrick Lamberts van der Heijden verwekt bij Maria Jan Ariens [folio 42 op 29 juli 1699]

Verklaring door Jan Janssen van den Vorstenbosch ter instantie van Willem Caron pachter van de dranken te Schijndel vanaf 1.10.1698 dat ten huize van Jan Aerts van der Schoot geadmitteerd koopbrouwer een kruik of kan bier of 2 of 3 kannen [folio 42 verso op 31 juli 1699]

Kopie van een brief aan de schepenen van Dinther geschreven door Joost Ariens Aerts en Gijsbert Janssen Hanegraeff voogden over de 6 minderjarige kinderen van wijlen Willem Hendrik Geerits verwekt bij Meryken dochter van Jan Teunis [folio 43 op 20 mei 1699]

Verklaring van de schepenen Hendrick Jan Voets en Peter Claessen Schevers dat Dielis Gijsbert Pennincx jongeman in Schijndel is geboren uit vrome eerlijke en rooms katholieke ouders [folio 44 verso op 27 augustus 1699]

Verklaring der schepenen en met hen Hugo Helgers vorster te Schijndel ter instantie van Alexander Zoete de Laecke van Villers kwartierschout van Peelland aangaande Laurens van de Sande collecteur van de impost op het bier die ten huize van Willem Lamberts Schoenmakers heeft gevonden een half vat bier dat nog vol was en niet was aangegeven [folio 45 op 29 augustus 1699]

Verklaring van schepenen en vorster Hugo Helgers over het in arrest nemen op basis van een machtiging door Jacobus van de Graaff van drie stukken weiland in de Houtert toebehorende aan Jan Lamberts van der Heijden burger uit de stad Keulen vanwege achterstallige betalingen [folio 45 verso op 12 september 1699]

Volmacht namens Elisabeth van Amstel en haar dochter Jenneken van Amstel en uit naam van Maijken van Amstel , Jan van Grinsven haar neef, admiraal van Wijk voogd over de onmondige kinderen van Peter Willems van Amstel mede-erfgenamen in de goederen nagelaten door wijlen Jan Janssen van Helmont en Margriet van Raaphorst [folio 46 verso op 22 september 1699]

Verklaring van de zittende schepenen dat Dielis Jan Raessen en Heijlken van Delft alhier zijn geboren uit vrome ouders en nu gaan verhuizen naar Sint Michielsgestel [folio 47 op 30 september 1699]

Overzicht van de geijkte brouwketels van Jan Gillis Spierincx als pachter van de brouwerij van Gijsbertus de Jongh waarvan de ketel in 1696 is geijkt, de ketel van Jasper Spierincx, de ketel van Lijsken van Amstel, de ketel van Hendrik van de Laerschot, de ketel van de weduwe Andries Dortmans, de ketel van Jan Aarts van de Schoot met tevens de maten en de hoeveelheid die men er mocht brouwen [folio 48 op 1 oktober 1699]

Verklaring der schepenen dat Peter Seven heft gewoond op Vrou Wijnantsslotje toebehorende aan Magdalena van Bladel [folio 49 op 2 oktober 1699]

Verklaring van de schepenen dat Jan Jansse Verweteringe hopkoopman is die verklaard heeft geen hop te hebben afgenomen van buiten de generaliteit laat staan om die te vermengen met inlandse hop [folio 50 op 19 oktober 1699]

Verklaring van de schepenen die verklaren dat Laurens van de Sande te Schijndel is geboren uit eerlijke ouders maar is betrokken geweest bij een moord op een persoon [folio 50 verso op 22 oktober 1699]

Verklaring van Willem de Wit deurwaarder bij de Raad van Brabant te Eindhoven over de verpachting van de tienden te Schijndel [folio 51 op 19 oktober 1699]

Eed van trouw van Jacob Dirck Cornelis als toekomstig armmester te Schijndel [folio 52 op 22 oktober 1699]Deling van goederen onder Hendrik, Anneken en Maria kinderen van Lambert Dirck Beniers en Marijken dochter van Adriaen Jan Hermans, Joost Jan de Mulder voogd van Jan de zoon van Cornelis Jan de Mulder de overleden man van Anneken [folio 52 verso op 27 oktober 1699]

Momboirseed van Jan Lamberts van Sochel over de minderjarige kinderen van Jan Goossens de jonge in de plaats van Hendrick Aerts Vercijlen [folio 55 op 18 november 1699]

Verklaring over een oude doornheg tussen de erven van Adriaen Delis Jans en Peter Hendrick Hellincx voorheen toebehorend aan de kinderen van Willem Andriessen en ook worden genoemd Henrick Vuchts en Hendrick Faessen, Willem Lamberts en Willem van de Cant voogden over de minderjarige kinderen van Willem Andries die twee palen hebben laten zetten recht voor een oude doornstruik [folio 56 op 18 november 1699]

Verklaring over de moord die Laurens van de Sande begaan zou hebben aan de persoon van Peter van Uden en zich buiten de staat van de generaliteit heeft begeven en is met vrouw en kinderen naar Turnhout getrokken [folio 57 op 27 november 1699]

Deling van goederen waarbij genoemd worden Jan Peter Verweteringe, Peter en Simon zijn zonen, Maria en Helena hun zussen, Dirk hun minderjarige broer, verwekt bij Joostie zijn overleden vrouw zijnde een dochter van Sijmen Jan Aertssen van der Haigen aan de ene kant en Jan Vuchts in naam van de Heer Johannis van der Haigen pastoor in de Sint Maarten in het vorstendom Keulen op basis van een volmacht van 30.10.1698 te Tribelsdorp [folio 57 verso op 27 november 1699]

Verklaring van Sijmen van Turenhout en zijn vrouw Dircxken met Hugo Helgers de vorster van Schijndel t.b.v. Willem Caron pachter van de drank te Schijndel en over Jan Vorstenbosch met een kruikske in zijn hand [folio 58 verso op 27 november 1699]

Verklaring van de schepenen dat is verschenen Herman Janssen van de Velde en Willem Jacobs van Nistelroij die getuigenis der waarheid afleggen ter instantie van Peter Lamberts van den Vorstenbosch [folio 59 verso op 10 december 1699]

Verklaring van Aert Mijssen van der Haigen die is gedaagd door de vorster op verzoek van Peter Gilis Verhoeven [folio 60 op 10 december 1699]

Verklaring van Willem Joosten en Jan Teunissen van den Broeck die dit doen ter instantie van Peter Gilis Verhoeven waarbij ook de collecteur Sijmon van Turenhout wordt genoemd [folio 61 op 10 december 1699]

Kwestie tussen personen nl. Hendrick Faesen voogd over Willem Lambert Schoenmaeckers en Willem van de Cant toeziend voogd over twee minderjarige kinderen van Willem Andriessen verwekt bij Maria Faesen, Aert Claessen van der Aa in huwelijk hebbende Maria Faesen over de erfgoederen van Andries Mateussen [folio 62 en folio 64 op 22 december 1699]

Testament van Goijart Jan Pennincx en Marijken Jans van Berckel [folio 65 op 23 december 1699]

Deling van goederen onder Corstiaen zoon van Corst Willems van der Muelen, Lendert Corstiaens van Casteren gehuwd met Jenneken, Catalijn zijn zuster, beiden dochters van Corstiaen van der Meulen en Heijlke zijn vrouw dr.v. Hendrick Gijsberts en Jan Jan Eijmberts – huis onder het Hemalen [folio 66 verso op 9 januari 1700]

Momboirseed van Geerart Adriaen van der Heijden, Jacob Matijssen van Dijck en Jan Eijmberts van den Oetelaer voogden over Adriaen minderjarige zoon van Tomas Adriaens van der Heijden verwekt bij Maria de dochter van Matijs van Dijck [folio 68 verso op 13 januari 1700]

Deling van goederen onder Adriaen Hendrick Elias van de Laerschot, Corst Gerits man van Hendrina dr.v. genoemde Hendrick, Lambert Corsten van Sochel en Tonis Hendricx van de Laerschot voogden over Jenneken minderjarige dochter van Hendrick van de Laershcot verwekt bij Mechtelt zijn vrouw dr.v.Adriaen Tonis van Sochel – huis aan de Heikant [folio 69 op 5 april 1700]

Verklaring van Jacob, Dirck, Cornelis en Jan Anthonis Vuchts provisoren van de H. Geesttafel van Schijndel en ook Peter Adriaens van der Haigen en Breust Janssen Vorstenbosch ter requisitie van Jan Janssen Vorstenbosch en Lijsken Adriaens van der Haigen echtelieden [folio 72 op 5 april 1700]

Staat en inventaris van de heer Arnoldus Seven aangetroffen in drie koffers in het Vrouw Wijnantsslotje later slotje Groenendaal – zeer uitgebreid stuk waarin ook Magdalena Smits wordt vermeld [folio 73 en folio 75 op 14 april en 17 april 1700]

Machtiging door Elias Roessingh schoolmeester te Schijndel voor zijn vrouw Barbara d’Absolon [dubieus…Dalstlon] t.b.v. een Amsterdamse koopman genaamd Joseph van ……; ook wordt genoemd Jacobus Leenhoff [folio 76 verso op 21 april 1700]

Verklaring ten aanzien van een kamphooiland langs de Steeg in het Broekgat van Adriaen Goijaerts [folio 77 op 21 april 1700]

Staat en inventaris van Mechel Lambert Pennincx en haar man Paulus Peijnenborgh – mooie beschrijving van de huisraad [folio 78 op 13 mei 1700]

Deling van goederen onder Jacob en Anthonisken kinderen van Claes Jacobs van Empel , Claes Geerits gehuwd met Maijken dr.v. genoemde Claes verwekt bij Heijlken Jacobs van Son o.a. huis onder Elschot [folio 80 verso op 19 mei 1700]

Testament van Joachim Gijsberts van der Schoot en zijn vrouw Hendrixken Janssen Vorstenbosch wettige bedgenoten waarin o.a. ook genoemd [in de marge] worden de kinderen van Ambrosius van den Vorstenbosch en Luijkas van den Vorstenbosch [folio 82 verso op 20 mei 1700]

Eed op de bediening als armmeester van Paulus Luijcas van de Ven [folio 85 op 12 juni 1700]

Deling van goederen onder Perijn dochter van Eijmbert Peter Hellinx weduwe van Daniel van der Haigen geassisteerd met Jan Lenderts Tielemans, Eijmbert was gehuwd met Hendrixken de dochter van Tomas Gerits van den Acker, Joachim Gijsberts van der Schoot vader van zijn minderjarige zoon Gijsbert die hij heeft verwekt bij Margriet [inmiddels overleden] ook een dochter van Eijmbert Hellinx, Eijmbert huwt voor de 2e keer met Catelijn dochter van Eijmbert Schoenmaeckers, Peter Willem Hellinx, Jan de zoon van Eijmbert en Marijken Eijmberts 3e vrouw – o.a. huis onder het Hermalen [folio 85 op 12 juni 1700]

Deling van goederen onder Jan en Lijsken kinderen van Lendert Tielemans , Wouter Peter Santegoets vader van de kinderen die hij heeft verwekt bij zijn tegenwoordige vrouw en , Adriaen Hendrick Gerits man van Geertruijt zijn vrouw dochter van Evert Arien Joosten die was gehuwd met Catarina een dochte rvan Lendert Tielemans [folio 88 op 15 juni 1700]

Ordonnantie betreffende personen die van buitenaf Schijndel binnen komen die een akte van borgstelling moeten laten opmaken t.b.v. de tafel van de H.Geest tot een bedrag van 300 gl.; genoemd wordt Evert Gerit Hendricx van Pinxteren die zich te Schijndel wil vestigen met zijn gezin [folio 90 op 24 juni 1700]

Verklaring van de zittende schepenen over een zekere Nicolaes Leeacker burger binnen de stad Lier die zijn wettige vrouw Anna Elisabeth Schenckels machtigt te procederen – deze Anna zou aanspraak mogen maken op de nagelaten goederen van haar vader Antoni Schenckels koopman in wollen lakens folio 91 verso op 2 juli 1700]

Verklaring van Jan Claessen van der Aa en Aert Dirck Ancems, Jan zoon van Goossen Jans van der Wou verwekt bij Marijken een dochter van Claes Jan Aertsen [folio 92 verso op 6 juli 1700]

Momboirseed van Martinus van der Mijs uit Boxtel en Peter Anthonis van der Sande over de minderjarige kinderen van Anhonij Schenckels verwekt bij Jacomijn van den Sande [folio 93 op 10 juli 1700]

Staat en inventaris van Anthonij Schenckels t.b.v. zijn gezamenlijke kinderen [folio 93 verso op 22 juli 1700]

Verklaring van de oud-borgemesters Jan Huijberts van den Oever en Cornelis van de Rijdt ter instantie van Juffrouw Magdalena van Bladel weduwe van Jan Smits in zijn leven president van de stad Eindhoven [folio 95 op 19 juli 1700]

Staat en inventaris van de goederen nagelaten door Goossen Janssen van der Wou weduwnaar Maria zijn vrouw dochter van Claes Jan Aertssen [folio 96 op 27 juli 1700]

Verklaring der schepenen dat ze op 6 juli 1700 samen met de vorster rond 9 uur ’s avonds zijn geweest ten huize van Wouter Dircx Cornelis aan het Lutteleijnd waar ze in een put of kuil dood hebben aangetroffen Adriaen de 6-jarige zoon van genoemde Wouter Dircx Cornelis [folio 100 verso op 26 juli 1700]

Deling van goederen onder Hendrik Willems van den Boogert man van Anna Maria dochter van Huijgo Adriaen Huijbens, Christiaen Huijbens en Seger Eijmbert Voets momboirs over Adriaen en Marije minderjarige kinderen van Huigo Adriaen Huijbens verwekt bij Maria Jan Voets 0.a. huis in de Putsteeg [folio 101 op 20 augustus 1700]

Deling van goederen onder Hendrick Janssen van der Spanck man van Jenneken dochter van Goossen Jansen van der Wou, Jan Claessen van der Aa en Aert Dircx momboirs over de minderjarige zoon Jan van genoemde Goossen en diens vrouw Marijken dochter van Claes van der Aa o.a. huis in de Venisstraat [folio 105 verso op 31 augustus 1700]

Relaas over een vechtpartij waarbij genoemd worden Maria Damen [20] dienstmaagd van Willem Corsten, Goijaert zoon van Jan Dircx den Schutter, Teunis Dircx Heuvels [folio 108 verso en 109 op 31 augustus 1700]

IJking van de brouwketels bij de diverse herbergiers en brouwers met overzicht van de grootte der brouwketels en de hoeveelheid bier die er gebrouwen mocht worden conform de richtlijnen zoals vervat in een resolutie van 16 juni 1677 waarin genoemd worden Gijsbertus de Jongh, Jasper Spierincx, Elisabeth van Amstel, de weduwe Hendrik van de Laerschot, de weduwe Andries Dortmans, Jan Aarts van der Schoot [folio 110 verso op 29 september 1700]

Deling van goederen onder Jan Jan Voets, Jan Jan Eijmberts man van Catelijn dochte rvan Jan Jan Voets en diens vrouw Lijsken, die een dochter was van Eijmbert Anthonis Werts o.a. huis onder het Hermalen [folio 111 verso op 12 oktober 1700]

Verklaring der schepenen dat voor hen is verschenen Hans Fredrick Lever soldaat onder de compagnie van de heer kapitein Holshalst [dubieus] in het regiment van overste Lockman in garnizoen te ’s-Hertogenbosch man van Jenneken zijn vrouw als dochter van Hendrick Lambert van der Heijden, Peter Hendricx van den Acker en Peter Ariens momboirs over Lambert minderjarig kind van Hendrick Lamberts welke Hendrik gehuwd was met Maria dochter van Nelis Spierincx [folio 114 op 16 oktober 1700]

Staat en inventaris achtergelaten door Adriaen Anthonis Smits voor zijn weduwe Maijken dochter van Hendrick van den Boogert opgenomen ten overstaan van de schepenen Jan Willems van de Ven en Paulus Hendrick Smits in het bijzijn van bruidegom Laurens Jan Laurenssen en Geerit Hendricx gehuwd met Anthonisken dochter van Adriaen Smits en Maijken [folio 116 op 16 november 1700]

Verklaring op basis van ‘memorie van menschen’ over huis en landerijen te Schijndel ‘int Lieshout’ [vgl. Lieseind] toebehoord hebbende aan Delis Corstiaen van der Aa, daarna mr. Peter van Meerhout die in huwelijk heeft gehad Maria Delis van der Aa en nu toebehorende Hendrik Martens van der Cant waaruit men schuldig was twee mudden rogge in de zak aan enige roomse geestelijken en sinds de verovering van ’s-Hertogenbosch aan de rentmeester der geestelijke goederen, betaald door Peter van der Geeren en heden ten dage door Gerit de zoon van Peter van der Geeren [lange akte] [folio 119 op 20 november 1700]

Testament van Willemken dochter van Hendrick Verhaigen die als erfgenaam benoemt haar broer Johannes [folio 121 op 16 december 1700]

Deling van goederen onder Claes Eijmberts man van Anneken dochter van Emont Jansen van Berckel, Goijaert Jan Pennincx en Jacob Claessen van Empel voogden over de kinderen van Emont die was gehuwd met Tonisken dochter van Jan Tonissen [folio 122 verso op 28 december 1700]

Momboirseed van Simon Jansse van der Haigen over het kind Heijlken minderjarige dochter van Eijmbert Jansen Vorstenbosch en diens vrouw Helena dochter van Peter Matijssen van Herentum [vgl. Heertum] in plaats van de overleden Hendrick Anthonis Vuchts [folio 126 op 5 januari 1700]

Verklaring der schepenen over Adriaen Peters van Geldrop schoolmester te Neerloon in het land van Cuijk die geboren is te Schijndel uit wettig getrouwde en katholieke ouders nl. Peter van Geldrop en Maijken Anthonis Smits [folio 126 verso op 10 januari 1701]

Curatorschap waarbij genoemd worden Jenneken Joost Rijnsen, haar neef Jan van Griensven,

Geertruijt Jansen van Kilsdonck en haar oom Adriaen Jan Goossens, Pieternella Jansen van Kilsdonck met Jan Wilms van de Ven, erfgenamen van Elisabeth van Amstel over een huis aan de kerk en diverse landerijen [folio 126 op 15 januari 1701]Testament van Hendrick Janssen Vercuijlen waarbij in de inleiding genoemd worden Elisabeth dr.v.Hendrick Dircx vr.v.Adriaen Jansse Kessel, Aert Hendrickx Vercuijlen, Adriaen Bogaerts, Hendrick Lambert Beverds, Jenneken dr.v.Adriaen Ansems, Jan Jan Sijmons en Hendrick van Deijnssen – met vermelding van landerijen [folio 128 op 5 februari 1701]

Staat en inventaris van Hendrick Arien Reijnders en Geetruijt Jan Peters Verweteringe [folio 137 op 8 februari 1701]

Testament van Sijmon Jan Lamberts van der Haigen en Jenneken Eijmberts van den Vorstenbosch [folio 140 op 19 februari 1701]

Testament van Jan Jan Eijmberts en zijn vrouw Catelijn Jan Voets [folio 141 verso op 6 maart 1701]

Verklaring van de door de vorster gedagvaarde Jan Lammers 20 jaar oud op verzoek van de kwartierschout van Peelland over een voorval waar bij betrokken waren huis van Jenneken weduwe van Hendrick van de Laerschot, Jan Aerts van der Schoot en zijn zoon Goort, Adriaen van der Steen [folio 143 verso op 12 maart 1701]

Verklaring van de door de vorster gedagvaarde Pero van Tuernhout over dezelfde kwestie als hiervoor [folio 144 op 12 maart 1701]

Testament van Geeraert Daem Schellekens en xijn vrouw Heijlken Baltus Suermonts [folio 144 verso op 14 maart 1701]

Momboirseed van Claes Janssen Verweteringe en Delis Aerts over de minderjarige kinderen van Geeraert Peters van de Loo en zijn vrouw Jenneken Verweteringe [folio 145 verso op 16 maart 1701]

Reparatiepost over het uurwerk [het horologie] van de kerk door Hendrick de Jong uit Gemert met verdere details over het uit te voeren werk [folio 146 op 22 maart 1701]

Momboirseed van Dirck Corstiaens en Jan Jan Aertssen van der Haigen over de minderjarige kinderen van Adriaen Corsten verwekt bij Anneken de dochte rvan Jan Aertssen van der Haigen [folio 147 op 28 maart 1701]

Deling van goederen waarbij betrokken zijn Claes Janssen Verwetering man van Jenneken, Hendrick Janssen Verhaigen man van Maijken dr.v.Hendrick Janssen van Herentum,, Hendrick Croll vader over zijn drie minderjarige kinderen verwekt bij Barbara zijn overleden vrouw, ook een dochte rvan Hendrick van Herentum en diens vrouw Jenneken Lambert Rombouts [folio 147 verso op 1 april 1701]

Geldlening door het corpus van Schijndel bij Sr. Michiel Lohardije te ’s-Hertogenbosch voor een bedrag van 2000 gulden in welke akte genoemd worden degenen die ‘ter raetcamer’ aanwezig waren: Hendrick Janssen Voets president-schepen, Johan Willem Munts, Paulus Smits, Eijmbert van Kessel, Jan Willems van Herentum, Hendrick Lambert Beverts, Tonis Janssen Voets als schepenen, Willem Jan Luijcas, Jan Peters van Kessel, Peter Arien van der Haigen en Peter Boudewijns als borgemeesters, Wijn Jan Wijnen, Goyaert Pennincx, Jan Peters Verweteringe, Jan Leenderts, Jan Eijmberts van den Oetelaer, Jan Smits en Lambert Corsten achtmannen, Jacob Dircx en Paulus Luijcas armmesters, Hendrick Vuchts en mr. Elias Roessingh kerkmeesters, Jan van der Spanck, Peter Jan Verhoeven, Seeger Voets Tonis Hendrick Jans, Jan Arien Nagelmaeckers, Anthony Giellis, Jan van de Ven, Jan Verhaigen, Frans Jan Ariens, Jan Vuchts, Jacob Claessen van Empel en Luijcas Hellincx meest gegoede en geërfde inwoners van Schijndel [folio 149 verso op 2 april 1701]

Eed op het borgemeestersambt door Willem Anthonis Pennincx, Hendrick Martens van der Cant, Gijsbert Geerits in naam van Jenneken van Roosmalen zijn schoonmoeder [sijn huijsvrouwe moeder] en Jan Luijcas Veraelst gekozen borgemeesters [folio 151 op 11 april 1701]

Momboirseed van Claes Janssen Boer die Willem Smits zijn zwager vervangt en Heester dochter van Hendrick Vercuijlen de zus van zijn vrouw en Hendrick Bevers voor Maria en Anneken zijn zussen, Sijmon Janssen van der Haigen, Tonis Dircx van der Heijden,, minderjarige kinderen van Hendrick van der Haigen, vervanging van Hendrick Peter Hellincx, Andries van Kessel, Adriaen Hendrick van de Laerschot man van Ida, , Corstiaen Arien Voets met vier minderjarige kinderen verwekt bij zijn vrouw Maria ook een dochter van Jan Verhaigen, Delis Aerts de jonge man van Ida dochter van Corstiaen Voets, Maria Sijmons namens Jenneken van Bergem [dubieus] allen erfgenamen van Hendrick Jans Vercuijlen [folio 151 verso op 8 april 1701]

Transport van land onder Rosmalen door Maijken dr.v.Hendrick Aerts Vercuijlen vrouw van Willem Smits en Lambert Jan Lamberts van den Vorstenbosch man van Margriet dr.v.Willem Smits en Aert Hendrick Vercuijlen aan Dominicus Willems [folio 152 verso op 8 april 1701]

Collecteurseed door Lambert \Jan Lamberts van der Schoot, Jan Aert Poorters, Jan Peters van den Acker en Jan Willem Francen [folio 153 op 26 april 1701]

Verklaring der schepenen over Jacob Dortmans geboortig van Dinther en Willemken dr.v.Willem Hellincx die zich willen gaan vestigen te Sint Michielsgestel. [folio 154 op 27 april 1701]

Momboirseed van Peter van Brebre/Brelre [dubieus] en Peter Gerit Jan Gijsberts over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Gerart Hendricx van der Aa verwekt bij Arnolda Marten Hellincx[ folio 154 verso op 22 mei 1701]

Getuigenverklaring door Jenneken Spierinx weduwe van Peter van Uden met een herberg ‘ontrent de kercke’en haar broer Aert Spierinx die bij haar inwoont, alsmede Anthonisken Smits vrouw van Gerit Hendrick Gerit Geerits onder Wijbosch op verzoek van Matheus van Londen woonachtig in het land van Ravenstein mbt twee gelogeerde militairen nl. de vaandrig Crevel en de sergeant van Sprangh van het regiment van generaal Nouell in garnizoen te Bergen op Zoom [interessant relaas zie: folio 155 op 24 mei 1701]

Verklaring van de schepenen ten behoeve van de kinderen Jacob Janssen Hagelaers wier vader 7 jaren geleden te Postel is overleden en door de prelaat aldaar ter aarde is besteld; voorts worden genoemd Gregorius Canters die in huwelijk heeft gehad Maria de dochter van Jan Hagelaers [folio 156 verso op 4 juni 1701]

Bekendmaking van de schepenen dat Goyart Janssen de Ketelaer en Emmerensken Willem Wijnen zijn vrouw te Schijndel uit vrome en wettige ouders zijn geboren en zich metterwoon hebben begeven naar Dinther [folio 157 op 13 juni 1701]

Deling van goederen onder Tonis an Adriana kinderen van Dirck van der Heijden, Jan Tijssen van Dijck man van Jenneken dochter van genoemde Dirck [folio 158 op 17 juni 1701]

Momboirseed van Peter Gielis Verhoeven en Jacob Claessen van Empel over de drie minderjarige kinderen van Gijsbert Gielis Verhoeven verwekt bij Anneken de dochter van Jan Marten Ariens [folio 159 verso op 2 juli 1701]

Borgstelling van de armentafel voor Anthony Geerling Schalcx uit de baronie van Boxtel en Adriana van de Sande zijn vrouw geboortig van Schijndel [folio 160 op 11 juli 1701]

Deling van goederen onder Gijsbert Willem Eimert Voets en Anneken dochter van Aelbert Janssen en diens vrouw Catelijn Eijmbert Jan Voets voor de ene helft en Eijmbert en Maria Voets voor de andere helft [folio 161 verso op 25 augustus 1701]

Staat en inventaris van de goederen nagelaten door Gijsbert Gielis Verhoeven en Anneken zijn vrouw een dochter van Jan Marten Ariens [folio 165 op 20 september 1701]

IJking van de brouwketels bij Jan Gielis Spierincx pachter van de brouwerij van Gijsbertus de Jongh, Jasper Spierincx, Jenneken Joost Rijnssen of nu Christiaen Huijbens en Peter van de Sande als gebruiker hiervan, de weduwe van Hendrik van de Laerschot, Adolph Aerts, Jan Aerts van der Schoot [folio 168 verso op 30 september 1701]

Testament van Hendrick Cornelis van Hees en Maria Jacob Hagelaers [folio 169 verso op 9 oktober 1701]

Testament van Jan Anthonis van den Bosch en Jenneken Aelberts [folio 172 op 9 oktober 1701]

Deling van goederen onder Sijmon Jansse Verhaigen weduwnaar van Jenneken de dochter van Eijmbert Vorstenbosch , Jan Vorstenbosch momboir over Heijlken minderjarige dochter van Eijmbert Vorstenbosch [folio 173 verso op 13 oktober 1701]

Testament van de Heer Justinus Clomp werelds priester wonende te Schijndel – nicht Anna Geertruijd Clomp dochter van Hendrik Clomp broer van genoemde Heer Justinus, de Heer Henricus Clomp, 300 gl. ten laste van Juffrouw Gijsberdina van Berckel [folio 175 verso op 22 oktober 1701]

Staat en inventaris van Anneken Claessen van der Aa gewezen vrouw van Jan Corsten en Maria Lambert Schoenmakers zijn bruid [folio 177 verso op 22 oktober 1701]

Borgstelling door Jan van Griensven over de goederen door vorster Hugo Helgers op verzoek van Jan Verweteringe in beslag genomen op de persoon van Jan Dirck Franssen inwoner van Heeswijk [folio 179 verso op 31 oktober 1701]

Deling van goederen onder Peter Gielis Verhoeven, Jacob Claessen van Empel als momboirs over de kinderen Wouter en Adriaen van Gijsbert Gielis Verhoeven verwekt bij Anneken dochter van Jan Martens Ariens, Peter Marten van der Cant gehuwd met een dochter van Gijsbert [folio 180 op 11 november 1701]

Testament van Willemken Gerits van Gerven weduwe van Willem Goyarts waarin ook genoemd worden haar nichten Hendrixken en Maria dochters van Geerit Gerit Damen voor hun trouwe dienst, Heesken Jan Lamberts, Jsan Jan Lamberts, Peter Lamberts Vorstenbos, Hendrick van Herentum, folio 182 verso op 13 november 1701]

Testament van Daem Daem Schellekens man van Maijken Tijssen van Goch waarin verder worden genoemd Jan Jan Tonissen, Jan Jan Zegers, de Heer van Engelen, Maria dochter van Willem Damen, Maria Lenderts 1e vrouw van de testateur [folio 184 verso op 17 november 1701]

Deling van goederen onder Tonis en Adriana kinderen van Dirk van der Heijden, Jan Tijssen van Dijck man Jenneken dochter van Dirk [los blad voor het register z.d.]
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina