Schepenbank schijndelDovnload 110.42 Kb.
Pagina2/3
Datum25.08.2016
Grootte110.42 Kb.
1   2   3

Deling van goederen in 7 loten of staken onder Corstiaan Claase van Weert te Bergen op Zoom, Jan Claasse van Weert, Eijmbert Claasen van Weert, Jan Francois Claasse van Weert als ook Jan Eijmbert Voets te Boxtel en Lindert Corstiaan van Kilsdonk testamentaire voogden over het minderjarig kind van Rut Claassen van Weert in huwelijk verwekt bij Alida Grol genaamd Rut woonachtig te Bergen op Zoom verwijzend naar een testament van Claas Janssen van Weert door notaris Josephus Jellico, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Claas Jansse van Weert verwekt bij wijlen Maria Eijmbert Voets in leven echtelieden
folio 68 – 16 maart 1748

Verklaring van goed gedrag voor Corstiaan Corstiaans van Gerwen jongeman van 32 jaren die voornemens is te gaan reizen naar Breda, Steenbergen, Oudenbosch in het markiezaat van Bergen op Zoom en naar andere plaatsen binnen de generaliteitslanden, mede omdat hij door de heren Van Hanswijk is aangesteld tot opzichte rvan het magazijn te Breda met een verzoek om overal ongehinderd te mogen passeren en repasseren
folio 69 – 20 maart 1748

Getuigenverklaring door Aart van de Laarschot borgemeester, Hendrik Hendrik van der Heijden, Wilhelmus Adriaans van Heretum, Adriaan Adriaan Goijaars, Wilhelmus Servaas van Gemert, Jan Jan Adriaans Verhagen, Cornelis Verhofstadt, Jan Huijbers van der Heijden, Dirk Peter Voets, Peero Adriaans van Bree, Helena Corstiaan van der Aa, Hendrik van der Schoot, Johannis van der Spank, Johannis van Heretum, Petronella van Mensel, allen herbergiers, winkeliers en brouwers te Schijndel met een verklaring ter requisitie van Poulus Jansse van Delft voor zijn broer Evert Jansse van Delft thans gedetineerde op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch die ze kenschetsen als een eerlijk jongeman
folio 70 verso – 22 maart 1748

Getuigenverklaring door Adriaan Jansse Schoenmakers en Gordina Gijsberts van der Schoot, Willemijna Jansse Spierinx vrouw van Hendrik Smits over een zaak tussen Evert Jansse van Delft en Thomas Gerbrands de vorster, Gordina was dienstmaagd bij Gerbrands in 1747, wat is uitgelopen op een ruzie met het nodige handgemeen van de kant van Gerbrands en o.a. ook dat Gordina is geschupt en geslagen door Thomas Gerbrands, wat zich allemaal heeft afgespeeld in de Keulse Kar
folio 72 – 2 april 1748

Ontlastbrief via regerend armmeester Jan Gijsbert Smits voor de armentafel van Berlicum t.b.v. Hendrik Hendriks van den Boogert
folio 72 verso – 13 april 1748

Nominatie der borgemeesters waarbij aftredend Peeter Willems van den Boogert, Antonie Boirschot, Aart Hendrix van de Laarschot, Jan Hendrix van Berkel en Jacob Stoffels en de nieuw gekozenen zijn voor Wijbosch Willem Jan Hendrik Rutten en Francis Tonis Verhoeven *, voor Lutteleind Jan Hugo Verhagen * en Jan Hendrik Gijsbert van der Schoot, voor Borne Gerrit Jan Wilm Frensse * en Willem Aart Dobbelsteen, voor Elschot Hendrik van Abeelen en Pieter Hanegraaff * en voor de Broekstraat Gerit Dirx van Pinxteren
folio 74 verso – 30 april 1748

Verklaring van Innocentius Egidius Bernuly chirurgijn te Schijndel die het dode lichaam heeft gevisiteerd van het kind van Janse van Veghel oud ca. 4 jaren wonende onder het Hermalen waarbij hij geen bijzondere uiterlijke tekenen heeft geconstateerd en het kind blijkt verdronken te zijn
folio 75 – 3 mei 1748

Staat en inventaris van Anna Maria Janse van Eert weduwe van wijlen Luijcas Merx thans bruidegom van Maria Janse Brugmans jongedochter
folio 77 - 11 mei 1748

Getuigenverklaring van Thomas Gerbrands deurwaarder en gerechtsbode te Schijndel gehuwd met Antonette van Hanswijk en hun dochter Mechelina over een voorval met Evert Jansse van Delft alias Evert Jan Heese wat weer op een handgemeen was uit gelopen
folio 78 verso – 18 mei 1748

Verklaring van goed gedrag voor Mattijs Truijens die wil handel drijven en rondreizen als koperslagersbaas naar Holland, Zeeland etc. met een verzoek om overal ongehinderd te mogen passeren en repasseren

folio 79 – 4 juni 1748Verklaring van Innocentius Egidius Berneluy mr. chirurgijn te Schijndel die het dode lichaam heeft onderzocht van het kind van Jan Dirx de Hommel genaamd Gerardt ca. 3 jaren onder het gehucht Borne waar het is verdronken
folio 79 verso – 8 juni 1748

Getuigenverklaring van Jan Janssen van der Spank en Jan van der Heijden en Johannis van Steenbergen over een ruzie tussen Thamas Gerbrands en Evert Janse van Delft in de Keulse Kar waar weer eens dronkenschap in het spel was
folio 80 verso – 11 juni 1748

Vernadering door Eijmbert Simons Verhagen over zijn bloedverwantschap wegens zijn vrouw Jenneke Jan Janssen Verhagen t.a.v. een serie eikenbomen staande op den Heuvel en gekocht door Peeter Teunis van den Boogert van Jan Hugo Verhagen
folio 81 – 14 juni 1748

Beleiding of inspectie van een huis onder Wijbosch toebehorende aan Adriaan Claasen van Houtum wonende te Dinther en bewoond door Poulus Janssen van Delft – uitvoerige beschrijving
folio 82 – 19 juni 1748

Verklaring over Evert Janssen van Delft gedetineerde op de Gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch die geen vaste goederen heeft, obligatie of meubilair en zijn hoogbejaarde ouders kunnen zonder hem moeilijk aan de kost komen en zolang Evert in detentie blijft zijn de ouders aangewezen op de hulp van de armentafel
folio 83 – 10 juli 1748

Deling van goederen in 5 loten of staken onder Jan Gijsbert Pijnappels bejaarde jongeman, Lijsbert Gijsbert Pijnappels bejaarde vrouw geassisteerd door haar broers, Aart Hermens van Heeswijk en Bartel Dirx van Soggel testamentaire voogden over het minderjarig kind van Johannis Hermens van Heeswijk in huwelijk verwekt bij wijlen Helna Gijsbert Pijnappels genaamd Francis, Jacob Gijsbert Pijnappels bejaarde jongeman, Bartel Gijsbert Pijnappels ook en bejaarde jongeman allen erfgenamen van wijlen Gijsbert Bartel Pijnappels in huwelijk verwekt bij wijlen Luijtje Hendrik Gerrits echtelieden o.a. huis aan het Lutteleind, , huis op de Ceur, huis in het Hermalen, ander huis onder Hermalen en voorts de nodige landerijen
folio 89 verso – 13 juli 1748

Deling van goederen in 8 loten of staken onder Adriaan Janssen Timmermans te Sint Michielsgestel gehuwd met Jenneke Lambert Tielemans, Lourens van der Schoot te Gemonde weduwnaar van wijlen Geertruij Lambert Tielemans, Gijsbert Adriaans van der Schoot voogd over Johannis minderjarig kinderen Willem, Lambert, Johannis, Peeter, Maria en Geerit, Lamberdina Corstiaan van Kilsdonk bejaarde jonge dochter waar de moeder van was Meggel Tielemans, Johannis Eijmbers van den Oetelaar waar de moeder van was Catelijn Tielemans, Annamaria Eijmbers van den Oetelaar waar moeder van was Catalijn Tielemans, Goijaart Servaas Schoenmakers gehuwd met Jenneken Korstiaan van Kilsdonk wiens moeder was Meggel Tielemans, Jenneken Eijmbers van den Oetelaar bejaarde jonge dochter wiens moeder Catalijn Tielemans was, Lindert Corstiaan van Kilsdonk waar de moeder van was Meggel Jansse , Aart Korstiaan van Kilsdonk, Jacomijn Corstiaan van Kilsdonk, Johanna Eijmbers van den Oetelaar, Adriaan Adriaans van Ballecom , Jan Hendrik van Berkel, erfgenamen van wijlen Hendrik Jan Tielemans o.a. huisje op het Oetelaar, huis onder de Borne
folio 94 – 17 juli 1748

Verklaring over de inkwartiering van Z.Exc. Generaal Luitenant Middagte der Hannoveraanse troepen, enige heren officieren in het huis van Maria Vogels vrouw van Pero van Bree en enige soldaten zijn in haar winkel gekomen om snuiftabak te kopen maar ’s avonds ontdekte Maria dat er een geldzakje was gestolen dat zijn daags te voren in haar slaapkoets had gelegd en gewikkeld in een vuile kinderdoek waar ongeveer 150 gl. in gezeten moet hebben – datering vrijdag 29 maart 1748
folio 95 – 22 juli 1748

Machtiging door Dirk Wouter Thomassen man van Maria Anna Jansse van Rooij alsmede voor zijn broers en zussen, alhier begraven zijnde, en af te vaardigen de persoon van Eijmert Janssen van Rooij om Claas van der Donk ruiter in het regiment van de Heer Generaal Prince van Berkenvelt gehuwd met Johanna Jansse van Rooij en kinderen, dezelfde Van der Donk te spreken en te machtigen om over te gaan tot een scheiding en deling van de nalatenschap van hun overleden moeder
folio 96 – 2 augustus 1748

Deling van goederen in 7 loten onder Eijmbert Janssen van Rooij, Johannis Janssen van Rooij, Peeter Janssen van Rooij, Gorie Hendrik van Heesch als man van Woutrien Janssen van Rooij, Dirk Wouter Thomassen man van Maria Janssen van Rooij, Adriaan Lambers van der Velden man van wijlen Helena Eijmbers van den Vorstenbosch die in een 1e huwelijk heft gehad Jan Wouters van Rooij, Claas van der Donk ruiter in het regiment van generaal Berkenvelt man van Johanna Janssen van Rooij allen erfgenamen van wijlen Jan Wouters van Rooij gehuwd geweest met Helena Eijmbers van den Vorstenbosch o.a. een huis en klein huiske genaamd het Kleine Erff en veel landerijen
folio 101 verso – 9 september 1748

Deling van goederen onder Maria Hendrik Spierings weduwe van Jan Peters van de Ven, Hugo Verhagen en Willem Dobbelsteen voogden over het minderjarig kind van wijlen Peter Jansse van de Ven hen aangekomen na de dood van hun ouders Jan van de Ven die was gehuwd met Jennemie Peters Verhagen [alleen landerijen]
folio 104 – 9 september 1748

Machtiging voor de Heer Scriba president-schepen om naar ’s-Hertogenbosch te gaan namens de gemeente Schijndel en daar de verpachting van de gemene middelen
folio 104 verso – 13 september 1748

Extraordinaire vergadering van de schepenen in de grote kerk te Schijndel waar verschenen is Hendrik van Abeelen bierbrouwer die heeft laten dagvaarden een zekere vrouwspersoon genaamd Catharina Gerrit Snellaars die enige tijd bij Van Abeelen als dienstmaagd heeft gewoond die lastertaal heeft gesproken over Hendrik van Abeelen en hem beschuldigd van vleselijke conversatie met genoemde Catharina. Hij verklaart in presentie van eenieder ‘nooijt off ooijt op eeniger wijse eenige de minste vleeselijke conversatie off andere ongeregeltheden met voorseijde sijne gewesene dienstmaagd te hebben gehouden off te hebben gedaan’.
folio 105 – 26 september 1748

Ontlastbrief via regerend armmeester Jan Gijsbert Smits voor de armentafel van Oisterwijk t.b.v. Bartel van Houtem en zijn vrouw Catharina Zuijs
folio 105 verso – 29 september 1748

Verklaring van goed gedrag voor Johannis Hendrix van den Bogaard jongeman die zich wil begeven naar de stad Maaseik om in een manhuis of geestelijk klooster te gaan want vanwege de zwakte van zijn gezichtsvermogen kan hij niet werk en de kost verdienen en hij dient nu een verzoek in om het, onderweg naar Maaseik, overal ongehinderd te laten passeren en repasseren
folio 106 – 19 oktober 1748

Akte van renuntiatie van Rijnder Hendrik Verhagen inwoner te Berlicum over de goederen die hem zijn aangekomen via Jenneke Jan Daandels van de Laarschot en dit ten behoeve van zijn zussen Anneke, Geertruij en Marie dochters van Hendrik Verhagen
folio 106 verso – 21 oktober 1748

Schuldverklaring n.a.v. een gezamenlijke samenwerking in koopmanschap van runderbeesten waarna Eijmbert Simons van der Haegen nog schuldig zou zijn aan Johannis Janse van der Spank een restantbedrag van 27 gl. 4 st.
folio 107 – 7 november 1748

Staat en inventaris van goederen die Lambert Peters Schoenmakers ter tochte heeft nagelaten aan zijn vrouw Adriaantje Jansse van den Dungen en daarbij verwekt heeft een dochter genaamd Jennemie welke Adriaantje weduwe was van Lambert en nu bruid in ondertrouw is met Jacob Tomasse van der Aa en de goederen zijn opgeschreven door Martinus van Nistelrooij en Mattijs van de Meulen voogden over de het minderjarig kind van de bruid
folio 109 verso – 13 november 1748

Deling van goederen in 2 loten of staken onder Eijmbert Jansse van Rooij en Eijmbert Simons van der Haigen
folio 111 – 18 november 1748

Getuigenverklaring van Jennemaria Simons van Luijk en Francis Vorstenbosch welke Jennemaria gewerkt heeft als dienstmaagd bij Isaac Scriba en dat Francis op zondag 17 november ten huize van Scriba is geweest op de voormiddag tussen 9 en 10 uur toen op dat moment aankwamen Mattijs Simons van der Haigen en Bartel Teunis van der Haigen en Mattijs is na enige tijd weggegaan ‘onder veel vloek en scheltwoorden tegens de 1e deponente’ zeggende: “Het is u heer [denoterende Scriba] sijn schult dat ik door de Engelse Troupes in de wagt heb gezeten en geprest ben geworden om mede te vaaren”en de deponenten hebben ook gezien dat Mattijs ‘op een groote en woedende manier in de keuken door de glasen heeft geslagen sodanig datter veel bloet aan sijn handen was’ en de ruiten waren aan stukken geslagen. Bovendien heeft Mattijs in het huis van Scriba onder grote brutaliteit een wijnglas gepakt en op een van de tafels aan stukken geslagen. Ook zou Bartel gezegd hebben over Scriba: “U heer is een schelm en indien ik hem hier hadt soude ik sijn paruijk in twee rukken en slijpen”. Een uur later is Bartel weer opnieuw aan het huis van Scriba verschenen en vroeg de dienstbode of Scriba thuis was. De dienstbode vroeg hem of hij tolbrief geschreven moest hebben, maar dat hoefde hij niet. De dienstbode meldde dat Scriba niet thuis was. Bartel zei toen: “Als ik hem niet kan spreeken, dan is hij geen eerlijk kerel”.
folio 112 verso – 30 november 1748

Huurovereenkomst door Jacomijna Lucas van den Boogaard jonge dochter samen met haar zwager Fransois Lambers Verhagen die verhuurd hebben aan Peeter Huck een huis schuur esthuis hof boomgaard en landerijen gevolgd door de huurcondities en dat voor een periode van 6 jaren
folio 114 verso – 2 december 1748

Beleiding of inspectie in verband met de schade aan huizen op last van stadhouder Gualtherie o.a. het huis van Lambert van den Oever staande ‘op de Acker’ ‘alwaar in den beginne der Cantonnerings Troupes het hospitaal der Engelsche van ’t regiment van den Heer Overste Leës was gecantonneert’ en aan het huis geconstateerd is dat vloer, deuren, wanden, ruiten en vensters stuk waren – reparatiekosten 15-0-0 met de opmerking: ‘zijnde dit bovenstaande hospitaal door de dagelijxe aanwassende kranke daar niet konde blijven’ en voorts gevestigd in twee andere huizen nl. het 1e van de weduwe Jan Peeters van de Ven in het Hermalen waar men heeft geconstateerd dat de deuren en wanden van het groot huis en van het achterhuis stuk waren, ook het esthuis bleek ‘ontramponeert’ zodat er geen gebruik meer van gemaakt is en de schadepost bedroeg minstens 40 gl.; voorts het huis van Peeter Adriaans van Heeswijk met ook de nodige schade aan wanden, deuren, vensters, ruiten zowel van het huis als van het esthuis met een schadepost van 24-0-0; het huis van Wilhemus van Gemert staande in de Straat waar de wacht tijdens de cantonnerigskwartiering heeft in gelegen waar zowel ramen als vloer aan stukken bleek te zijn – schadepost 15 gl.
folio 116 – 11 december 1748

Arrest van goederen op verzoek van Dirk de Cleene deurwaarder van de Raad van State op authorisatie van de Heer Willem Wijnands collecteur der verpondingen en koningsbeden te Schijndel in 1745 en 1746 en het betreft de goederen van Hendrik Dortmans, de kinderen van Lambert Janssen van Den Dungen, de kinderen van Jan Antonis Olieslagers, Peeter Antonisse, Hendrik Wilbers van den Oetelaar, de kinderen van Stoffel Jacobs en de goederen van Jan Eijmbert Voets
folio 117 verso – 16 december 1748

Verklaring van Innocentius Egidius Bernuly mr. chirurgijn die het dode lichaam heeft geschouwd van het kind van Gerit van den Bogaard in huwelijk verwekt bij Annemie Willem Daame Schellekens zijnde een jongen van 7 jaar genaamd Adriaan, wonende in de Broekstraat, die is verdronken in een kuil voor het huis en verder heeft hij een kwetsuur gezien aan de linkerwang, die veroorzaakt kan zijn tijdens de val in de kuil waar mogelijk een stuk struik in gestaan heeft of gelegen en omdat dit kind aan de rechterarm verlamd was heeft hij zich niet kunnen redden
folio 118 verso – 2 januari 1749

Eedsaflegging van Peeter van den Bogaart als pootmeester van Schijndel waarmee hij de plaats overneemt van Willem Dobbelsteen en hij dienst zich te reguleren naar het reglement van de Raad van State dd. 9 juni 1714 op het beplanten van de Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 119 – 4 januari 1749

Ontlastbrief via regerend armmeester Lucas Jacobs Veraalst voor de armentafel van Sint Michielsgestel t.b.v. Jan van der Heijden getrouwd met een zekere Adriaantje
folio 119 verso – 6 januari 1749

Ontlastbrief via regerend armmeester Luijcas Jacobs Veraalst voor de armentafel van Oss t.b.v. Jan van Deursen getrouwd met Catharina Roelofs van Leemput
folio 120 – 11 januari 1749

Huurovereenkomst tussen Jan Ansems van der Eerden die verhuurd heeft aan Francois Herman voets een huis esthuis en landerijen ca. 8 lop. onder het Lutteleind en nog een akker onder het Lutteleind bij het huis van Eijmert van Rooij dat wordt bewoond door Wilm Jansse van Heretum ca. 9 lop., gevolgd door de opgestelde huurcondities
folio 122 - 16 januari 1749

Authorisatie door Francois Antonie Verhoeven borgemeester in het gehucht Wijbosch 174801749 voor Pieter Hanegraav [vgl. Hanegraaf] mede-borgemeester om de collecte van de reële en personele omslag volgens de collecteboeken te innen en te ontvangen
folio 122 verso – 16 januari 1749

Ontlastbrief via regerend armmeester Luijcas Jacobs Veraalst voor de armentafel van Uden in het land van Ravenstein t.b.v. Antonetta Hendrix van der Cant
folio 123 – 16 januari 1749

Ontlastbrief via regerend armmeester voor de armentafel van Uden in het land van Ravenstein t.b.v. Jenneken Jansse van den Boogaat
folio 123 verso – 18 januari 1749

Certificatie der schepenen dat zich borg hebben gesteld voor de collecte der gemene middelen verpondingen koningsbeden etc. voor Thomas Gerbrands te Dinther de personen Hugo Jacobs van Berkel en Peeter Teunis van den Boogert, gevolgd door de condities
folio 125 verso – 21 januari 1749

Ontlastbrief via de regerend armmeester Luijcas Jacobs Veraalst voor de armentafel van de stad Megen t.b.v. Jan Claasse van Weert getrouwd met Johanna van den Burgt geboortig uit Schijndel
folio 126 – 23 januari 1749

Deling van goederen in 4 loten onder Lindert Aart van Kilsdonk en Goijaart Servaas Schoenmakers als man van Jenneke Corstiaen van Kilsdonk, Aart Corstiaan van Kilsdonk, Jacomijna Coprstiaan van Kilsdonk, Lamberdina Corstiaan van Kilsdonk allen erfgenamen van wijlen Aart van Kilsdonk in huwelijk verwekt bij wijlen Maeggelina Jansse Tielemans echtelieden [alleen landerijen]
folio 129 verso – 23 januari 1749

Deling van goederen in 4 loten of staken onder Claas Hendrik Smulders, Jan Hendrik Smulders, Peeter Hendrik Smulders, Jan Jansen van Zantvoort gehuwd met Elisabeth Hendrik Smulders o.a. huis hof schop en boomgaard in Eerde
folio 134 – 24 januari 1749

Deling van goederen in 3 loten of staken onder Jan Janssen van der Haagen gehuwd met Jenneken Jansse Verhaagen, Lontie Jansse Verhaagen bejaarde jonge dochter en Peeter Janssen Verhaagen erfgenamen van wijlen Jan Hugo Verhaagen die gehuwd was met wijlen Maria Hendrix van der Spank o.a. huis onder Wijbosch


folio 136 verso – 26 januari 1749

Ontlastbrief via regerend armmeester Luijcas Jacobs Veraalst voor de armentafel van Haaren t.b.v. Johannes Jansse Spierinx gehuwd met Catharina Claassen van Vessem
folio 137 – 28 januari 1749

Verklaring der schepenen t.b.v. Evert Janse van Delft arrestant op de gevangenpoort van ’s-Hertogenbosch die sinds 10 september 1747 tot aan zijn arrestatie niet voortvluchtig is geweest maar rustig in Schijndel is blijven wonen om de kost te verdienen voor zijn vader; de naam ‘alias van Heese’ is beslist geen toenaam volgens de schepenen, maar het is een gebruikelijke aliasnaam voor Jan Lamberts van Delft zijn vader en verder familie
folio 138 – 8 februari 1749

Ontlastbrief via regerend armmeester Lucas Jacobs Veraalst voor de armentafel van Uden in het land van Ravenstein voor Cornelis van den Bolwerk in ondertrouw met Lamberdina Corstiaan van Kilsdonk
folio 138 verso – 14 februari 1749

Staat en inventaris van goederen nagelaten door wijlen Aart Janssen Verhoeven door Maria Janssen van Weert weduwe van genoemde Aart thans bruid van Francois Geerits Verhaagen geïnventariseerd in presentie van Johannis Janssen Verhoeven broer van Aart
folio 141 verso – 21 februari 1749

Staat en inventaris van goederen van Jan Dirx van der Sanden weduwnaar van wijlen Maria Hendrix van den Bogaart thans bruidegom van Anna Maria Teunis Faas Schoenmakers
foli0 142 – 21 februari 1749

Deling van goederen in 2 loten of staken onder Francis Lamberts Verhagen gehuwd met Jennemarie Luycas van den Bogaard en Jacomijna Luycas van den Bogaard bejaarde joinge dochter o.a. huis onder Elschot
folio 145 verso – 14 maart 1749

Deling van goederen in 4 loten of staken onder Dirk Peeter Voets, Antonie Peeter Voets, Jan Janssen Verhaagen gehuwd met Petronella Peeter Voets en tevens namens de zus van zijn vrouw Catarina Peeter Voets bejaarde jonge dochter wonende te ’s-Hertogenbosch erfgenamen van wijlen Peeter Voets en zijn vrouw Maria Adriaans van der Aa
folio 148 verso – 28 maart 1749

Deling van goederen in 5 loten of staken onder Arnoldus Hendrik Jansse Verkuijlen, Jan Hendrik Jansse Verkuijlen, Jennemaria Hendrik Jansse Verkuijlen, Ammerens Hendrik Jansse Verkuijlen, Jan Lambers van der Schoot gehuwd met Cornelis Hendrik Jansse Verkuijlen erfgenamen van wijlen Hendrik Jansse Verkuijlen en zijn vrouw Hendrina Cornelis Vorstenbosch echtelieden o.a. huis onder het Lutteleind aan den Heijcant
folio 153 verso – 7 april 1749

Nominatie der borgemeesters waarbij zijn afgegaan Francis Tonis Verhoeven, Jan Hugo Verhagen, Pieter Hanegraaff en de nieuw gekozenen zijn voor Wijbosch Martinus Aarts van Veghel en Jan Luijcas Habraken *, voor Lutteleind Gerrit Simon Nagelmakers en Johannes Teunis Schoenmakers *, voor de Borne geen namen opgegeven maar is gekozen Adriaan Henrik Hubens *, voor Elschot Willem Corste van de Ven en Antony Peter Vugts * en voor de Broekstraat Francois Vorstenbos
folio 155 verso – 10 april 1749

Deling van goederen in 2 loten of staken onder Adriaan Claassen van Delft gehuwd met Anna Maria Lourens Hendrix en Pieter Jansse Smulders gehuwd met Maria Lourens Hendrix allen erfgenamen van wijlen Lourens Hendrix en zijn vrouw Lijsbet Corstiaan Adriaan Eijmbers echtelieden
folio 158 verso – zonder datering

Getuigenverklaring van Hendrik Gijsbert van der Schoot iemand van competente ouderdom t.b.v. de secretaris en notaris Jellico dat deze is geweest ten huize van de comparant staande alhier in de Straat toebehorende aan de heren Jan en Gijsbert van Beverwijk en dat hij uit de schepenkamer is gekomen om naar huis te gaan en in het voorhuis gekomen heeft zien staan Cornelis van der Heijden met zijn vrouw Maria en verder met hen niet heeft gesproken als ‘Goedendag’ , waarop de vrouw van Van der Heijden zei: “Ge bent een schelm”, waarop de secretaris antwoordde: “Om wat redenen ben ik een schelm kunt ge me dat goet maken”. Daarop zei Maria: “Ja ge bent een schelm” en daarop is ze stillekens weggegaan om geen verder onheil af te wachten

folio 159 verso – 24 april 1749Ontvangstverklaring van 75 gulden die de weduwe van Aart Hendrik Peeters heeft ontvangen uit handen van Gijsbert Adriaans van der Schoot
folio 160 – 26 april 17491   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina