Schetsenserie 4 Gaat, maakt, doopt en leert!Dovnload 123.53 Kb.
Pagina1/5
Datum23.07.2016
Grootte123.53 Kb.
  1   2   3   4   5
Schetsen bij het boek Christus Voorstellen
Schetsenserie 4 Gaat, maakt, doopt en leert!
Koos van Loo
Dteg – juli 2003

Inhoud

Inleiding 1

1. Zending en evangelisatie 3

2. Hoe ver is Christus met zijn reddingsplan? 5

3. Zendelingen en tentenmakers 7

4. Het evangelisatiebevel 9

5. Het begin van de bergrede 11

6. Gaat! Ik? Hoe doe ik dat? 13

7. Maakt ! deel 1, Christus voorstellen met daden 15

8. Maakt ! deel 2, Christus voorstellen met woorden 17

9. Doopt! 19

10. Leert! 22

Bijlage 1, bijlage bij schets 4. Visie en missie van de Evangelische Alliantie Nederland 23

Bijlage 2, bijlage bij schets 7. Jezus Voorstellen 24
Inleiding

Deze schetsenserie bij het boek Christus Voorstellen1 gaat over zending zowel als evangelisatie. Het gaat over:  • de voortgang van het heil in de tijd

  • de voortgang van het heil in de wereld

  • het zendings-/evangelisatiebevel in vier stappen: gaat, maakt, doopt en leert!

href="#Schetsen deel 4"Daarmee wordt het basisprogramma van de schetsenseries Christus Voorstellen voltooid.
Aan deze serie zijn al andere schetsenseries voorafgegaan. In schetsenserie 1 ging het over Christus leven, over ons leven over de nieuwe levensgemeenschap. Het ging over leven als vrucht van de Geest, over leven naar de wetten van Koning Christus. In serie 2 ging het over het verlangen dat je samen als gemeente kunt hebben, over de opdracht van Christus die je als gemeente kunt uitvoeren en over de vraag wat jij daarvoor kunt doen. Het ging ook over de vraag waarom de gemeente werkt. Het ging tenslotte ook over het groeien van de gemeente en het koninkrijk van God. Serie 3 ging over het reddingsplan van God in oud- en nieuwtestamentische tijd. Met deze schetsenserie 4 komt het zendings- en evangelisatie bevel zelf dan vol in beeld.
Er was in de eerdere schetsen een zachte link naar het missionaire, soms was de link harder. Dat komt overeen met de visie dat het missionaire zit ‘ingebakken’ in het christen en gemeente zijn. Anders gezegd: het hele lichaam van Christus wordt doorstroomd door missionair bloed. Dat neemt niet weg dat het nu tijd wordt om expliciet naar het zendings-/evangelisatiebevel te kijken.

Moge zo in de loop der tijd in je groep een gezamenlijke kijk (visie) groeien en rijpen op Christus, op christen zijn en op zijn gemeente in en voor deze wereld zijn.


Bij diverse onderwerpen van deze schets wordt verwezen naar het boek Christus Voorstellen aan de orde in Deel 1 (nieuw leven en nieuwe levensgemeenschap) en in Deel 2 (Meer gemeente van Jezus Christus worden).
Je bent altijd welkom op www.christusvoorstellen.nl voor vragen aan de schrijver van deze schetsen, Koos van Loo (inclusief VGV/FAQ), achtergrondinformatie, enz.
Als je liever voor vragen of opmerkingen contact met Deputaten toerusting evangeliserende gemeenten contact wilt opnemen, kan dat natuurlijk ook: Dteg, Postbus 499, 8000AL Zwolle tel. 038 4270430 – dteg@gbouw.nl
In de boekhandel (of bij Dteg) kun je ook het boek Christus Voorstellen bestellen.
Alle schetsen zijn gratis te downloaden.

Downloadbare schetsenseries:  1. Nieuw leven en nieuwe levensgemeenschap

  2. Verlangen, opdracht, vrucht en gaven en groei

  3. Gods reddingsplan voor zijn wereld

  4. Gaat, maakt, doopt en leert!

De series 1 t/m 4 vormen één geheel.

De schets over het gebed (uit serie 1) kan ook bij de andere series gebruikt worden en is daarom ook apart te downloaden.


Verwijzingen

In de tekst wordt verwezen naar verschillende bijbelvertalingen en belijdenisgeschriften. Dit is wat de afkortingen betekenen:  • NBG – Bijbelvertaling van het NBG van 1951

  • GNB – Groot Nieuws Bijbel – er wordt uit de 2e herziene editie geciteerd, dit wordt bij de tekst vermeld

  • H.C. – Heidelbergse Catechismus

1. Zending en evangelisatie

God voert zijn reddingsplan voor zijn wereld uit. Zie daarover schetsenserie 3. Christus is gekomen. Christus gaf zijn gemeente, koninkrijk van priesters, zijn grote opdracht. Mensen van de gemeente gaan de wereld door en vertellen van genadige redding van het oordeel en van Gods zegen. Ze vertellen van het koninkrijk van God. Ze laten zien en ze vertellen wat het is om te leven naar de wetten van de Koning. Ze doen dat tot Gods eer en het doet anderen ook leven tot Gods eer.


Wij die dat doen zijn door Christus gered van het oordeel. We zijn geen oude mensen meer, maar nieuwe. De doop is daarvan de bevestiging. Zie de schets hieronder over ‘Doopt!’

Heel klein van onszelf, zijn we een middel in Gods grote vaderhand.

Je hebt een barmhartige en machtige God, een grote God, die ons niet doet naar onze zonden. Jij hebt houvast aan Christus, Gods Zoon, die alle macht heeft gekregen van zijn Vader in hemel en op aarde. Je bent van Hem. Je kunt geen betere Heer treffen. Dat is zo fijn, je hebt een eeuwigheid nodig om Hem daarvoor te danken.

► Hoeveel mensen in jouw omgeving ken je persoonlijk goed, mensen die geen houvast aan Christus (troost in de zin van de Heidelbergse Catechismus, zondag 1)?

► Hoeveel mensen in deze wereld leven zonder houvast aan Christus? Met andere woorden: hoever is God met zijn reddingsplan?

► De dag dat het plan van God is uitgevoerd komt Christus terug. Wat doet je de vraag ‘hoe ver is God met zijn reddingsplan’ wetend dat Hij niet eerder terugkomt?Alle volken


In Hand. 1:8b staat: Gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Het zendingsgebied wordt aangegeven: de hele wereld.

In Mat. 28:19 (samengevat met de vier woorden: gaat, maakt, doopt en leert!) staat onder andere ‘maakt alle volken tot mijn discipelen’.

Het zendings- en evangelisatie bevel is allereerst gericht op alle volken. Met alle ‘volken’ wordt niet bedoeld alle mensen. Ook wordt niet bedoeld alle landen. Er wordt bedoeld: alle etnische of gescheiden groepen, gescheiden in de zin van: als twee volken om reden van taal, politiek, gescheiden leven, of als ze gescheiden worden door een bergrug of brede rivier, enz. Per volk is dan namelijk een aparte missionaire kiem nodig, wil iedereen het evangelie echt kunnen horen. Met het woord ‘volk’ van het zendings-/evangelisatiebevel wordt zo’n groep bedoeld.2 Voorbeeld. In India worden 1600 verschillende talen gesproken.Volgelingen van Christus moeten gaan naar al deze 1600 volken om de grote daden van God te verkondigen.

Het gaat bij ‘alle volken’ er dus om dat in elk volk een kiem-gemeente is of komt. Dat is echter niet een kiem-gemeente van allerlei individuen los van hun familie, kaste, enz. (eventueel verbannen door de familie). Het gaat om gemeenschappen die anderen (waaronder hun familieleden) voor Christus kunnen winnen. Anders is er geen redelijke kans dat iedereen binnen die bevolkingsgroep het evangelie echt, begrijpend kan horen.

Gelet op dit begrip ‘volk’ kun je zending noemen: het planten van een eerste levende gemeente met missionaire kracht in een ‘volk’.

Evangelisatie wordt dan vanuit deze kiem-gemeente onder dit volk gedaan door de gemeente.

► Spreekt dit onderscheid van zending en evangelisatie je aan?
Na het bereiken van een ‘volk’ is er voor de kiem-gemeente de stap: naar alle mensen. We weten dat alle mensen tot de bruiloft genodigd zijn. Mat. 22:1-13. Ze worden genodigd door de leden van gemeentes. Ongelovigen worden uitgenodigd door mensen die Christus kennen, door mensen die (de straten op)gaan.

► Wat betekent dit voor jouw gemeente ten aanzien van zending?

► Wat betekent dit voor jouw gemeente ten aanzien van evangelisatie?

► Wat betekent dit voor jou zelf?


Totdat ….

Abraham ging op reis volgens Gods plan tot zegen van de volken, tot eer van Gods naam (Gen.12:1-3). God gebruikte vervolgens zijn ene volk Israël als middel om zijn plan voor alle volken uit te voeren(Ex.19:5,6). God gebruikt zijn ene gemeente om zijn plan voor alle volken uit te voeren (Mat. 28:19, 1 Petr.2:9). God wil eens zijn doel bereiken. Totdat ….

Mat 24: 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

► Wat wordt bedoeld met ‘dit evangelie van het Koninkrijk’?

► ‘En dan zal het einde gekomen zijn.’ Wat stel je je bij die woorden voor?
Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


De vraag hoever God met zijn reddingsplan is komt de volgende keer aan de orde.


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina