Schetsenserie 4 Gaat, maakt, doopt en leert!


Hoe ver is Christus met zijn reddingsplan?Dovnload 123.53 Kb.
Pagina2/5
Datum23.07.2016
Grootte123.53 Kb.
1   2   3   4   5

2. Hoe ver is Christus met zijn reddingsplan?
De voortgang van het plan


Het evangelie van redding is voor de zuchtende schepping (Rom. 8:20-22). Gods reddingswerk is door Christus volbracht. Door de Geest en Christus-mensen voert God het reddingsplan voor de wereld in de tijd uit. We letten nu op de geschiedenis van de uitvoering het zendings-/evangelisatiebevel.
In het begin ging het evangelie snel voort: In het jaar 80 na Christus, dus binnen 50 jaar na de hemelvaart van Christus, had 30% van de toenmalige wereldbevolking het evangelie gehoord!!! Na 5 eeuwen was dit 40%. Daarna groeide vele eeuwen het christendom in Europa nauwelijks. Buiten Europa helemaal niet. Terwijl de wereldbevolking wel groeide.

God gebruikte met name William Carey3 om hier verandering in te brengen. In 1792 schreef hij een uniek boekje. Daarin werd voor het eerst in de geschiedenis verslag gedaan van een statistisch wereldwijd zendingsonderzoek van hem. Hij vroeg de kerkleiders waarom ze wel doopten volgens het zendings- en evangelisatie bevel maar de rest niet deden. Nieuw voor toen was ook dat hij stelde dat middelen (zeg organisaties) nodig zijn bij de bekering van heidenen. Niet elke predikant was van de jonge Carey onder de indruk. Toen hij zijn studie presenteerde zei een oude predikant: ‘Jonge man, ga zitten. Als het God behaagt om de heiden te bekeren, zal Hij het zonder jouw hulp of de mijne doen.’


V
andaag is de wereldbevolking 6 miljard. Deze wereld bevolking is te verdelen is drie groepen van elk 2 miljard personen.

De eerste 2 miljard is christen. Tot christen wordt hier gerekend ieder die zichzelf christen noemt. Protestanten, Katholieken en Orthodoxen. De één zal meer Christus zijn toegewijd dan de ander. Men rekent één derde van deze christenen tot meelevende christenen. Deze 2 miljard christenen leven in 6.000 van de 14.000 ‘volken’ in de zin van het zendings-/evangelisatiebevel.


De twee miljard zijn niet-christenen die het voorrecht hebben om te wonen onder de 2 miljard christenen.

De overige 2 miljard van de wereldbevolking zijn niet-christenen die leven zonder een christelijke gemeente als missionaire kiem. Deze 2 miljard leven in 8.000 ‘volken’ (zoals hierboven omschreven),


► Je kunt aan die 4 miljard niet christenen denken maar ook aan je ene kind dat in een christelijk gezin en de gemeente opgroeide, maar God de rug toekeerde. Waar denk jij aan?
Zending en evangelisatie zijn moeilijk omdat juist hier Satan tegenwerkt. Echter niet voor niets zegt Jezus in het vers direct voorafgaand aan het zendings-/evangelisatiebevel: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde? (Mat.28:18). Je kunt deze laatste woorden op twee manieren lezen:

 • God heeft alle macht en wil ook dat die macht overal blijkt.

 • God heeft alle macht en wil die macht zijn volgelingen graag geven als ze zijn opdracht, het zendings- en evangelisatie bevel, uitvoeren.

► Wat betekenen de woorden ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ voor jou?
Jezus is gekomen om de wereld te redden van oordeel (Joh. 3:17). Als mensen Jezus door de Geest aannemen zijn ze vrij van de zondelast en ze zijn vernieuwd tot een nieuw leven 2 Cor. 5:17. Ze leren leven naar de geboden van Jezus (Mat. 28:19). De landman ontvangt eer (Joh. 15:5). Daarom is het belangrijk dat elke gemeente het zendings-/evangelisatiebevel centraal stelt.

Tegelijk weten we dat zending en evangelisatie moeilijk kan zijn.

► Welke moeiten zie je bij zending? Wil je die samen voor Gods voeten leggen.

► Welke moeiten zie je bij evangelisatie? Wil je die samen voor Gods voeten leggen.


Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


Christus werkt door zijn gemeente aan zijn reddingsplan. God gebruikt daarbij zijn gemeente. Gemeenten dragen daarbij grote verantwoordelijkheid. Problemen en mogelijkhedenheden op dit vlak komen de volgende keer aan de orde.

3. Zendelingen en tentenmakers

We spreken steeds over het zendings-/evangelisatiebevel (Mat. 28:19). Je zou vanwege het ‘maakt alle (etnische) volken’ kunnen verdedigen dat het meer een zendingsbevel is dan een evangelisatiebevel. Evangelisatie vloeit vanzelf uit de door zending gestichte gemeente voortvloeit. Evangelisatie is immers een ‘normale’ zaak. 4 Of dat door onze zwakte ook zo werkt en of God ook bij evangelisatie niet de God van middelen is, is een te overdenken vraag.

Deze schets wil enig nader inzicht geven in de voortgang van het evangelie in de wereld door zendelingen en tentenmakers in het gebied van de aarde dat het minst bewerkt is.

Het 10/40 raam


De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben zendinggebieden in Zuid-Afrika, Brazilië, Indonesië, Kalimantan Barat, Irian Jaya, België, Benin, Kongo, Curaçao, Ukraïne, enz. Regelmatig echter horen we van berichten dat gebieden gesloten worden voor professionele zendelingen.

Gesloten voor professionele zendelingen is een groot probleem voor de voortgang van het evangelie. Vandaag leeft 80% van de wereldbevolking onder regeringen die professionele zendelingen niet toelaten in hun land. Heel sterk speelt dat voor een gebied dat wel het 10/40 raam genoemd wordt. Dit ligt tussen de 10e en 40ste noorderbreedte graad en de Atlantische en Grote oceaan. Zie figuur. • Hier woont op 1/3 van de aarde 2/3 van de wereldbevolking.

 • Hier woont 95% van de wereldbevolking die nog nooit een kans gehad heeft om het evangelie te horen.

 • Hier woont 90% van de armste wereldbevolking.

Politiek, religie, familieleven en geografie remmen hier de voortgang van het evangelie. We hebben het over:

 • 36 moslim landen met 1,1 miljard inwoners

 • 2 hindoe landen met 1,1 miljard inwoners

 • 12 boeddha landen met 305 miljoen inwonersBijna het hele 10/40 raam is gesloten voor de professionele zendelingen. Echter mensen die een beroep kunnen uitoefenen zijn er vaak wel welkom. Sommige christenen gaan er heen om een beroep uit te oefenen en tegelijk te evangeliseren, of bij evangelisatie door de plaatselijke gemeente te helpen. Zulke mensen noemen we geen zendelingen maar tentenmakers. Wat zijn tentenmakers? Tentenmakers

 • gebruiken hun werk elders voor hun inkomen

 • dienen als volgeling van Christus in een andere cultuur

 • dienen fulltime (ook als ze werken voor de kost dienen ze God)

 • getuigen al werkend voor de kost

 • dienen ook in hun vrije tijd (werken mee in een gemeente, doen vertaalwerk, enz.)

 • zijn geen tweederangs getuigen

 • en zijn geen Einzelgängers.

 • kunnen werken waar professionele zendelingen niet mogen werken.

Paulus was de eerste tentenmaker.
STELLING: Tentenmakers geven inhoud aan het zendings- en evangelisatie bevel, dat begint met ‘Gaat!’ Ze dienen door hun thuisgemeente naar het zendings-/evangelisatiebevel uit gestuurd te worden. De gemeente van Jezus Christus zegt: Gaat!

► Ben je het met deze stelling eens?


► Wie anders dan de gemeente stuurt zendelingen naar ongelovigen? Wie anders dan de gemeente stuurt tentenmakers naar ongelovigen?
► Sommige tentenmakers leven niet alleen van inkomsten in het land verkregen maar ook van giften van de zendende thuisgemeente. Als jouw gemeente een lid heeft uitgezonden als tentenmaker/ster, wat zou jij als gemeentelid voor die persoon willen doen?
► In het 10/40-raam leven 2 miljard mensen zonder ooit van Jezus gehoord te hebben. Professionele zendelingen hebben geen toegang. Is dat niet een reden om ons te herbezinnen op onze zendingsstrategie: prioriteit geven aan het uitzenden van tentenmakers?
Door de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam (ds. S.J. Wierda, predikant voor gemeentestichting aldaar) werd in 2002 het begrip tentenmaker ook gebruikt voor christenen die in Nederland: ‘mensen die naast een gewone baan een groot deel van hun tijd aan missionair werk willen geven’5.

► Waarin verschilt deze definitie van die welke hierboven is gegeven?


Bijbelvertaling

Voor de voortgang van het Woord is het noodzakelijk dat elk ‘volk’ een bijbel heeft. Er zijn tenminste 6700 talen! In 1996 was de bijbel in 320 talen vertaald met daarnaast het Nieuwe Testament in 800 talen.

► Hoe zie je de missionaire verantwoordelijkheid van jouw gemeente en van jezelf in verband met bijbelvertaalwerk?
MAF, OM, Interserve, enz.

Er zijn allerlei christelijke zendingsorganisaties.

► Welke ken je en wat doen ze?

Slot
Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?

Zendelingen zijn gemeenteleden die zich geroepen weten door God om zich door de gemeente te laten uitsturen. Daarnaast heeft elk gemeentelid persoonlijke contacten met één of meer ongelovige. Daarover gaat het de volgende keer.

1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina