Schetsenserie 4 Gaat, maakt, doopt en leert!


Gaat! Ik? Hoe doe ik dat?Dovnload 123.53 Kb.
Pagina4/5
Datum23.07.2016
Grootte123.53 Kb.
1   2   3   4   5

6. Gaat! Ik? Hoe doe ik dat?

Gaat wordt wel beperkt tot het gaan naar de zendingsvelden. Die velden zijn wit om te oogsten. Hoe zit het dan met de velden om ons heen. Zijn die wit? Wie zal daar heen gaan?


Stelling: God geeft aan mensen-in-wie-Hij-leeft (mensen zoals jij) contacten met ongelovigen in hun omgeving met een doel.

► Wat vind je van deze stelling? Welk doel wordt in de stelling bedoeld?


En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Mat. 28:18-20

Jezus zegt nadat zijn werk op aarde voltooid is en Hij terug gaat naar zijn Vader, tegen zijn leerlingen wat ze moeten doen. Eerder is aangegeven dat gelet op 1 Pet. 2:9 dit bevel ook voor vandaag, voor de gemeente geldt.

Je kunt zeggen dat ongelovigen de gemeente kunnen zien. Dat is echter beperkt. De buren van het kerkgebouw zien wat. En als een gemeentelid hulp nodig heeft en andere gemeenteleden springen bij, dan merken enkele ongelovige kennissen van het hulpbehoevende gemeentelid dat op. Prachtig.

Er is echter meer te zeggen. De leden van de gemeente hebben op allerlei plekken in de wereld contacten met ongelovigen. Gelovigen, volgelingen van Christus, leven door zijn Geest temidden van ongelovigen. Op het werk, de thuishulp die de zieke broeder/zuster ontvangt, op de volleybalclub, enz. Wij geven met ons leven het zout van de wereld het leven van ongelovigen smaak! Soms geven we zelfs onze gemeenschap smaak. Gods schepping krijgt soms weer smaak door Christus-mensen.

Als je dat ziet, kijk je anders tegen het bevel ‘Gaat!’ aan.


Stelling: Gaat! Dat bevel houdt in: heb oog voor de betekenis van je contact met een ongelovige kennis, relatie. Zoek biddend contacten. Werk er aan. Investeer er in. Bid er voor, persoonlijk en als gemeente. Bemoedig elkaar in de gemeente. Bid voor elkaars contacten in de gemeente.

► Spreekt dit leven je aan? Wat wel, wat niet? Waarom?


► Heb je nog van vroeger (school, werk, club, enz., enz.) kennissen? Ken je nog mensen die Christus niet kennen? Zou jij het leuk vinden die nog eens te ontmoeten? Zou die ander het leuk vinden om jou nog eens te ontmoeten? Jij hebt inmiddels een en ander meegemaakt. En die ander ook. Zou het van betekenis zijn om eens bij te praten?

Je hebt vandaag ongelovige kennissen. Zou je niet met één van hen iets meer contact kunnen hebben. Eens samen ergens heen willen gaan? Met kinderen of zonder?


Als je doet zoals in de vragen wordt aangegeven, wat betekent dat? Je komt dichterbij een ander. De ander merkt iets meer van je. Misschien proeft de ander hoe je nu bent? Zou die ander het prettig vinden als deze merkt dat je luistert? Dat de ander merkt dat jij ook wel eens ergens mee zit? Dat jij je juist bij moeiten je waardevol weet. Want jij bent van God.

► Wat vind je van de stelling: Evangeliseren is allereerst biddend een relatie opbouwen om elkaar beter te begrijpen.


► Schrijf drie namen op van personen met wie je een relatie wilt opbouwen om elkaar beter te begrijpen.

► Wil je God om hulp vragen om je verlangen om met deze drie personen een relatie op te bouwen? Geloof je dat God je daarbij wil helpen? Geloof je dat God je daarbij kan helpen?

► Wil je dit verlangen delen met een ander gemeentelid? Vraag hem / haar voor je contact te bidden.

► Wat zul je bidden?

► Geloof je dat als God je een contact geeft, dat dit goed is.
Afzonderlijke gemeenteleden ‘gaan’. Ze gebruiken contacten met ongelovige kennissen, enz.

Ze gaan gevoed, bemoedigd, levend naar Gods gebod ‘Gaat!’

Je leert in de gemeente van Christus om naar Christus’ eigen bevel te gaan.

Stelling: Zonder gemeente van Christus is er geen ‘gaan’ in Christus en voor Christus. Je houdt het in ieder geval niet vol.

► Wat vind je van deze stelling?


Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


Na Gaat! komt Maakt! Daarover de volgende twee keer. Eerst maakt als Christus voorstellen met daden. Daarna Christus voorstellen met woorden.


Verder lezen

In het boek Christus Voorstellen wordt over ‘Gaat!’ geschreven op de pagina’s 59, 60, 68.7. Maakt ! deel 1, Christus voorstellen met daden

Na het bevel om te gaan, volgt in één adem het tweede bevel: Maakt! Maakt alle volken tot mijn discipelen. In dit ene korte zinnetje gaat het over drie belangrijke punten:

1. Maakt, 2. alle volken, 3. mijn discipelen. Over ‘alle volken’ ging de schets ‘Zending en evangelisatie’. Over discipelen gaat het straks bij de schets ‘Leert!’. In deze schets kijken we naar het woordje ‘maakt’. Daarbij letten we op maakt door evangeliseren met daden (deze schets) . De volgende schets gaat dan over maakt, evangeliseren met woorden.
Maakt. Leerlingen van Jezus Christus maken volgelingen, christenen? Bekeren wij mensen?

Het is simpel: geen mens geeft zich uit zichzelf over aan een gekruisigde. Hoe zullen wij dan ‘maken’? Dat kan alleen de Geest. Had die oude predikant toch gelijk toen hij tegen William Carey6 zei: ‘Jonge man, ga zitten. Als het God behaagt om de heiden te bekeren, zal Hij het zonder jouw hulp of de mijne doen.’ Toch beveelt Jezus ons Maakt!Stelling: Wij kunnen niemand het geloof aanpraten. Het geloof is een geschenk van God. Wij zullen naar het zendings-/evangelisatiebevel het geschenk van het geloof wel aanbieden.

► Bespreek deze stelling.


Het geschenk aanbieden. Hoe doe je dat? In een schets het ‘Het evangelisatiebevel’ werd gezegd: evangeliseren is Christus voorstellen. Dat komt in de buurt van een geschenk aanbieden.

Hoe stel je Christus voor? We stellen Christus voor met daden. En we stellen Hem voor met woorden. Psalm 92 gaat over het eerste, aanbieden met daden.


Een psalm. Een lied voor de sabbat. Heer, allerhoogste God, het is goed u hulde te brengen, voor u te zingen, in de ochtend en in de avond, onder het spelen op de harp, bij het getokkel op de lier. Het is goed om te verkondigen hoe liefdevol, hoe trouw u bent. Want wat u doet, maakt mij blij, ik juich om wat u tot stand brengt. Groot zijn uw daden, Heer, diep uw gedachten! Bekrompen geesten vatten het niet, het gaat hun verstand te boven. Zeker, mensen zonder God of gebod gaat het voorspoedig, ze groeien als onkruid. Maar wat staat hun te wachten? De ondergang, eens en voor al! U, Heer, zit hoog op uw troon, voor altijd. Maar uw vijanden, uw vijanden komen om; wie kwaad doen, worden uiteengeslagen. Maar mij maakt u sterk als een buffel, ik ben weer fris en krachtig. Onbevreesd zie ik mijn belagers in de ogen, rustig hoor ik hen aan. Wie eerlijk leven, zullen groeien als palmen, als ceders op de Libanon. Geplant bij het huis van onze God, op de pleinen van de tempel, zullen zij groeien en bloeien. In hoge ouderdom dragen zij nog vrucht, op hoge leeftijd zijn ze nog fris en groen. Zij zijn het levende bewijs dat de Heer rechtvaardig is. Hij is mijn rots, op hem kan ik bouwen, in hem is geen onrecht. Psalm 92, GNB-vertaling
Psalm 92 zegt: Wij zijn het levende bewijs dat de Heer rechtvaardig is. Anders gezegd: levend uit het geloof in Christus stellen we Christus met daden voor aan onze omgeving.

Bij evangelisatie zijn we echter gewend om alleen te denken aan woorden. Toch zou het in veel gevallen kunnen zijn dat we Christus allereerst voorstellen met onze daden: als je leeft in Christus in je omgeving, goede werken doende. (H.C.zondag 32, antwoord 86, de naaste voor Christus winnen door goede werken te doen). 7

► Stel jij Christus wel eens voor met daden? Hoe?
Het gedicht ‘Jezus Voorstellen’ achter in je deze schetsenserie is een voorbeeld hoe betekenisvol het leven (Christus voorstellen met daden) van een christen kan zijn voor een niet-christen.

► Bespreek het gedicht ‘Jezus Voorstellen’.


► Iemand zei eens i.v.m. evangelisatie: wij zijn zelf het evangelie.8 Wat zou hij bedoeld hebben? Is dat hetzelfde als Christus voorstellen met je daden? Het levende bewijs zijn?
► Christus voorstellen met je daden, is dat moeilijk? Is dat krachtig?

► Met goede daden Christus voorstellen, vind je dat idealistisch?

► Wat zegt Gal. 5:22 je in dit verband? Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Als je de fout ingaat, als je zichtbaar zondigt, komt dat niet goed over bij je ongelovige kennis. Wat doe je dan? Wat zeg je dan?

► Als je de fout ingaat, zeker als je het systematisch doet, besef je dat je dan een dwaallicht van Christus af bent?

► Wat zul je bidden in verband met jouw Christus voorstellen met daden?
Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


De volgende keer gaat het over Maakt!, Christus voorstellen met woorden.

Verder lezen

In het boek Christus Voorstellen wordt over ‘Maakt!’ met daden geschreven op de pagina’s 28, 29, 32, 60-66, 122-124.


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina