Shaykh mu7emmed alMunajjid (7afidahu'Allah) zegt in zijn boekDovnload 10.72 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte10.72 Kb.
shaykh mu7emmed alMunajjid (7afidahu'Allah) zegt in zijn boek:

We stellen vast dat, als sommige mensen die hun passies volgen, die zwak van geest zijn en weinig kennis hebben, horen spreken over de opeenvolgende verboden, ze er genoeg van krijgen en beginnen te klagen. Ze zeggen: "Alles is verboden, jullie hebben niets gelaten zonder te verbieden, door jullie hebben wij een vervelend leven en een somber bestaan, jullie onderdrukken onze harten en jullie spreken enkel over wat verboden is. Religie is gemak en moet breed gezien worden. Allah is Vergevensgezind en Barmhartig."

Wij antwoorden dan: "Allah 3azza wadjal beveelt wat Hij wil en niemand verzet zich tegen Zijn oordeel, Hij is de Wijze, de perfecte Kenner. Hij staat dus toe wat Hij wil en Hij verbiedt wat Hij wil, zuiverheid behoort Hem toe. Het maakt deel uit van de basisbeginselen van onze onderwerping aan Hem dat wij aanvaarden wat Hij beslist en ons daar volledig aan onderwerpen.

Meer nog, de oordelen bevolen door Allah 3azza wadjal komen voort uit Zijn Kennis, Zijn Wijsheid en Zijn Rechtvaardigheid, het gaat niet over een frivolitiet of een grap, zoals Allah 3azza wadjal zegt:


006.115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ


006.115 The word of thy Lord doth find its fulfilment in truth and in justice: None can change His words: for He is the one who heareth and knoweth all.
006.115 En het Woord vanjouw Heer is tot voltooiing gekomen in waarachtigheid en rechtvaardigheid. Niemand kan Zijn Woorden veranderen. En Hij is asSamie3u, al3aliemu

Al-Qur'an, 006.115 (Al-Anaam [Cattle, Livestock])

bovendien heeft Allah 3azza wadjal ons het criterium getoond dat bepaalt of zaken toegestaan of verboden zijn, zeggende:

007.157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ


007.157 "for he commands them what is just and forbids them what is evil"
007.157 [...] en Hij staat hun de goede dingen toe en Hij verbiedt hen de slechte dingen. [...]

Al-Qur'an, 007.157 (Al-Araf [The Heights])

En zo zijn de goede dingen toegestaan en de slechte dingen verboden. Het recht om dingen toe te staan en te verbieden komt alleen Allah 3azza wadjal toe en al wie dit recht opeist of het toekent aan een andere dan Allah, is ongelovig volgens het grote ongeloof dat de persoon in kwestie uit het de islam zet.

Hij (7afidahu'Allah) zegt ook:

Wat betreft het toegestane, heeft Allah 3azza wadjal het in zijn geheel toegestaan, zolang het om iets goeds gaat. Hij zegt:

002.168 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا


002.168 O ye people! Eat of what is on earth, Lawful and good;
002.168 [...] O mensen, eet van wat op de aarde is het goede toegestane, [...]

Al-Qur'an, 002.168 (Al-Baqara [The Cow])

Hij (hafidahu'Allah) vervolgt:

Maar als sommige mensen de gedetailleerde opsomming van verboden zaken horen, voelen ze zich verstikt door de goddelijke voorschriften. Dit is te wijten aan de zwakheid van hun geloof en hun gebrek aan en diepgaand begrip van de Sharie3a. Zouden ze willen dat we voor hen de toegestane zaken in alle categorieën opsommen opdat ze ervan zouden overtuigd zijn dat het geloof gemakkelijk is?

en ook:

Zou er een einde aan komen, mochten we blijven opsommen? Maar wat hebben die mensen toch, dat zij bijna niets begrijpen?

Hun bezwaar is dat het geloof gemakelijk is, en dat een waarheid die tot doel heeft een onjuistheid [recht] te zetten, want het begrip 'gemak' in dit geloof staat niet in functie van de passies en meningen van de mensen, maar eerder van wat opgelegd is dor de Sharie3ah.

Er is dus een aanzienlijk verschil tussen het overtreden van verboden onder het vals voorwendsel dat het geloof gemak is - en dat is het ongetwijfeld - en het feit te profiteren van toegestane zaken zoals het samenvoegen en inkorten [van gebeden], [...], wrijving over schoenen en kousen [tijden de rituele wassing], [...]

en ook:

Meer nog, de Moslim moet weten dat achter het verbod van niet toegestane zaken wijsheden schuilgaan,[...] Zijn dienaren op de proef stelt [...]

en ook:

En een van de elementen die de mensen van het Paradijs onderscheiden van de mensen van de Hel, is dat deze laatsten zich gestort hebben in de passies die de Hel omringen, terwijl de mensen van het Paradijs de onaangenaamheden die het Paradijs omringen, hebben verdragen. Moest deze beproeving er niet zijn, zou er geen verschil zijn tussen de gehoorzamen en de ongehoorzame aan Allah 3azza wadjal

en ook:

Bovendien zien de gelovige mensen (~muminien) de moeilijkheden van de [religieuze] lasten in het licht van hoop en beloning en de gehoorzaamheid van Allah 3azza wadjal met het doel om Zijn goedkeuring te krijgen. Zo wordt het moeilijke makkelijker voor hen.

en ook:

Terwijl de schijnheiligen (munaafiqun) die moeilijkheid zien in het licht van droefenis, pijn en ontzegging, zodat de druk op hen groot is en het gehoorzamen aan Allah 3azza wadja moeilijk.source:VERBODEN die door de mens worden verwaarloosd en waarvan hij afstand moet nemen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina