Slapende VvE’en wakker geschud?Dovnload 5.45 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte5.45 Kb.
Slapende VvE’en wakker geschud?

In april van dit jaar stemde de inmiddels demissionaire Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 BW en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door een Vereniging van Eigenaren. Door deze wet krijgen gemeenten extra macht om VvE’en in achterstandwijken te dwingen achterstallig onderhoud uit te voeren , de VvE te activeren en ze te verplichten tot het opzetten van een reservefonds.

Hierdoor krijgen gemeenten een preventieve bevoegdheid, en niet langer een repressieve rol in de vorm van bestuurlijke handhaving. De gemeente zal dan als bevoegd orgaan kunnen ingrijpen in de gang van zaken binnen een VvE. Een uiterst eervol voorstel toch? Of wordt middels deze nieuw wet onze democratie alweer aangetast. Door nog meer regelgeving? In ieder geval is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan en is het nu wachten op de goedkeuring van de Eerste Kamer.

In het artikel van Mr. Richard P.M. de Laat getiteld “Nieuwe wet: gemeente grijpt in bij slapende VvE“ *) worden de wettelijke en juridische implicaties van deze wetswijziging uiteengezet. Hij beschouwt de wet als een belangrijke stap in de richting van een actief VvE-beheer, maar stelt toch vraagtekens bij de uitvoering en handhaving ervan.

Door toevoeging van een aantal artikelen in deze wet krijgt de gemeente het recht zelf naar een kantonrechter te stappen in geval van achterstallig onderhoud. Het draagvlak van deze nieuwe wet is dan ook dat het niet uitvoeren van achterstallig onderhoud kan leiden tot verloedering van buurten en wijken binnen de gemeente. En verloedering brengt uiteraard e veiligheid van de inwoners in het gedrag. Echter, de nieuwe wet stelt wel als eis dat de gemeente pas een vervangende machtiging tot handelen kan vragen bij de Kantonrechter indien zij de steun heeft van tenminste de heft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaren. Hier ligt dus een potentieel probleem, omdat indien die meerderheid niet wordt behaald, de gemeente op haar reeds bestaande repressieve handhavingsmogelijkheid terugvalt.

Waarin de gemeente in ieder geval wel een actieve rol zal kunnen (gaan) spelen is het initiatiefrecht. In deze rol is zij zelf in staat gemachtigd te worden tot het bijeenroepen van een vergadering van eigenaren, de vergadering bij te wonen en anderen dan de bestuursleden te belasten met de leiding van de vergadering. Onderwerpen die de gemeente aan de orde kan stellen zijn: beheer en onderhoud, bijdragen aan het reservefonds, lidmaatschappen van andere verenigingen en samenstelling van het bestuur. Door dit initiatiefrecht kunnen slapende VvE’en worden wakker geschud.

Echter, ondanks de nieuwe artikelen in de wet is de incassobevoegdheid van achterstallig reservefondsbijdragen niet geregeld in deze wet en kan de gemeente alsnog geen betaling van de leden van de VvE afdwingen, en zonder geld in kas is onderhoud alsnog niet mogelijk. Opgelegd of niet.

In ieder geval geeft de nieuw we et wel ruimte aan het bevoegd gezag, meestal het College van B&W de bevoegdheid om eerder dan nu het geval is VvE’en aan te schrijven en dat alleen al is een stap in de goede richting van een actiever VvE-beheer!Footnote: *)

Magazine VvE, jaargang 11, nr 2, mei 2010
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina