Sortoe boekoe skrifi abra da filosofie foe libisoema sondro foe Gado?Dovnload 30.67 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte30.67 Kb.


1Les 5 - Vragen 1. Sortoe boekoe skrifi abra da filosofie foe libisoema sondro foe Gado?

  1. Spreuken

  2. Dem psalm

  3. Prediker

  4. Hooglied

 2. Dem sleutel woortoe foe Prediker de:

  1. Libisoema

  2. Wroko

  3. Na ondro da zon

  4. Soso sani

  5. Oema-tori

  6. Ala dem sani de troe

  7. Ala dem sani boiti e de troe

 3. Sortoe sani ben meki Salomo kom weri na ini Prediker 1-2?

  1. Libisoema kom en gowe, ma verschil no de

  2. Libi foe teego de na ini Jezus Kristus wawan

  3. Ala sani de soso sani

  4. Da zon opo en a saka, en a opo baka

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

 4. Sortoe sani Salomo ben proberi foe meki hemsrefi feni vrede?

  1. Koni nanga wijsheid

  2. Prisiri

  3. Sopi

  4. Bigi gebouw

  5. Ala dem san a ben proberi, ma dem ben de soso sani.

 5. Sortoe sani Salomo ben proberi foe meki hemsrefi feni vrede?

  1. Prani gron

  2. Dinari foe dini hemsrefi

  3. Oema-tori

  4. Kaw nanga tra kweki meti

  5. Ala dem san a ben proberi, ma dem ben de soso sani.

 6. Sortoe sani Salomo ben proberi foe meki hemsrefi feni vrede?

  1. Muziek

  2. Wan makti legre

  3. Goedoe pasa marki

  4. Natuurkunde

  5. Ala dem san a ben proberi, ma dem ben de soso sani.

 7. San de troe foe wan libi aparti foe Gado?

  1. A de wan soso sani

  2. Dem srefi sani pasa baka foeroe leisi

  3. Dem sani no abi wan doel

  4. Dem sani no de regtvaardiki

  5. Dem sani no tan foe teego

  6. Ala dem sani disi de troe

  7. Ala dem sani boiti c de troe

 8. San de da juisti oplossing na ini Prediker

  1. Feni Gado na ini dem laasti dei foe joe libi

  2. Feni Gado froekoe na ini joe libi

  3. Frede Gado joe heri libi langa

  4. Frede Gado soso fosi a lati en joe dede

  5. a & d de troe, ma b & c de fout

  6. b & c de troe, ma a & d de fout

 9. Prediker taki abra fa da libi kan kom moro moeilijk gi wan soema te a kom owroe

  1. Ja

  2. Nee

 10. Hooglied taki abra:

  1. Da lobi foe wan man nanga wan oema

  2. Da lobi foe Kristus nanga da kerki

  3. Ala toe kan de troe

  4. No wan foe dem kan de troe

 11. San de troe foe da Sulamiet oema

  1. A ben gebore na wan goedoeman oso

  2. A no abi foe wroko

  3. A de toemoesi moi, ma grontapoe no si dati

  4. Dem brada foe hem meki hem wroko tranga na ini da druivi-djari

  5. a & b de troe, ma c & d de fout

  6. c & d de troe, ma a & b de fout

 12. Soema ben kom lobi da Sulamiet oema

  1. Wan vreemde skapoeman

  2. Salomo da kownoe

  3. Ala toe de troe

  4. No wan foe dem de troe

 13. Di da Sulamiet oema ben dren, san ben pasa?

  1. A ben trow kaba, ma di hem masra no ben de na ini da bedi, a ben opo go loekoe hem

  2. Hem masra ben kom baka, ma a no ben wani opo doro gi hem

  3. A ben go dorosei, ma dem waktiman mishandri hem

  4. A ben aksi dem oema foe Jerusalem foe jepi hem

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

 14. Soema ben kom na da meisje na Sunen?

  1. Da lagi skapoeman ben kom baka nanga hem skapoe

  2. Kownoe Salomo ben kom nanga hem wagi

  3. Da engel Gabriel ben kom foe loekoe da meisje

  4. Kownoe David ben kom foe soekoe wan frow foe hem boi

 15. Da man nanga da oema ben taki foeroe abra da moi foe da trawan

  1. Ja

  2. Nee

 16. San disi de troe foe Israel baka da tem disi a ben prati?

  1. A ben tan moro leki 300 jari

  2. A ben abi 19 kownoe

  3. Moro foeroe foe dem kownoe ben takroe, ma wanlo ben de bribiwan

  4. Dem Assyrier soema ben wini hem

  5. Ala dem sani de troe

  6. b & d de troe, ma a & c de fout

  7. a & c de troe, ma b & d de fout

 17. San de troe foe Juda?

  1. A ben tan moro leki 300 jari

  2. A ben abi 19 kownoe nanga wan koningin

  3. Moro foeroe foe dem kownoe ben takroe, ma wanlo ben de bribiwan

  4. Dem Assyrier soema ben wini hem

  5. Ala dem sani de troe

  6. b & d de troe, ma a & c de fout

  7. Ala dem sani boiti d de troe

 18. Soema ben wini dem prati kondre?

  1. Babylonia ben wini Israel

  2. Assyrie ben wini Juda

  3. Ala toe de troe

  4. No wan foe dem de troe

 19. Di da kondre ben prati na toe

  1. 10 pisi ben go na Israel

  2. 2 pisi ben tan nanga Juda

  3. Dem 10 pisi foe Israel ben kom baka na Israel

  4. Dem 2 pisi foe Juda ben kom baka na Israel

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti c de troe

  7. Ala dem sani boiti d de troe

 20. San ben pasa di Rechabeam ben tron kownoe?

  1. Dem ben kiri hem direkt nanga peiri

  2. Dem Israeliet soema ben aksi dati a meki dem wroko moro lekti

  3. A ben gi jesi na da advis foe dem owroe man, en a ben lekti da wroko

  4. Dem jongoeman ben taigi hem foe taki grofoe nanga da folkoe

  5. Ala dem sani de troe

  6. b & d de troe, ma a & c de fout

 21. San dem soema ben doe na ini da bigin foe da koninkrijk foe Rechabeam

  1. Dem ben kiri da man disi ben teki belasting

  2. 10 famiri foe Israel ben poeroe demsrefi helemaal

  3. Rechabeam ben opo wan legre en a ben feti agensi Jerobeam

  4. Baka wan pisi tem, da kondre ben kom boen baka en dem ben tron wan kondre

  5. Ala dem sani de troe

  6. a & b de troe, ma c & d de fout

  7. c & d de troe, ma a & b de fout

 22. Di Jerobeam ben tron kownoe, san ben pasa?

  1. A ben seti wan falsi religie na Betel nanga Dan

  2. A ben opo toe gowtoe kaw

  3. A ben poti tra priester na ini disi ben de wis’wasi man

  4. Foeroe foe dem Leviet nanga dem priester ben gowe foe Israel, go na Juda

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti c de troe

 23. San ben pasa di Jerobeam srefi ben meki wan ofrandi tapoe da altari

  1. Wan profeti ben taki dati da altari sa broko

  2. Da profeti taki dati wan dei Josia sa kom bron dem bonjo foe dem priester tapoe da altari

  3. Da altari ben priti na toe

  4. Da anoe foe Jerobeam ben fasi

  5. Wan leeuw ben kiri da profeti bikasi a no ben arki Gado

  6. Ala dem sani de troe

  7. Ala dem sani boiti e de troe

 24. Gado ben sori wan profeti dati da wefi foe Jerobeam sa kom na hem, en a sa vermom hemsrefi, ma a moesoe taigi da wefi dati da pikin sa dede bikasi a ben feni boen na ini hem.

  1. Ja

  2. Nee

 25. Foe san’ede Gado kan taki dati a de wan boen sani foe wan pikin na ini wan heiden famiri kan dede jongoe tem? Bikasi dan a sa dede na ondro da broedoe foe Jezus, en a no abi foe dede na ini hem sondoe moro lati efoe a no drai hem libi.

  1. Ja

  2. Nee

 26. Omeni foe dem kownoe foe Israel ben drai dem libi?

  1. 0

  2. 1

  3. 3

  4. 6

  5. 16

 27. Omeni foe dem kownoe foe Israel ben dede bikasi trawan ben kiri dem?

  1. 0

  2. 1

  3. 3

  4. 6

  5. 16

 28. Soema ben bouw Samaria leki da hoofd stad foe Israel?

  1. Jerobeam

  2. Basa

  3. Omni

  4. Achaz

 29. Rechabeam ben meki bepaalde fout na ini hem koninkrijk:

  1. A ben teki 18 wefi nanga 60 bijvrouw

  2. A ben lobi Maaka, da oemapikin foe Absalom, moro leki ala trawan, en da oema dati ben lobi foe doe afgodrei

  3. Hemsrefi no ben gi pasi foe dem Leviet soema foe kom baka na Juda

  4. Foeroe afgodrei nanga homosexualiteit ben de na ini da kondre

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti c de troe

 30. Fa Gado ben strafoe Rechabeam:

  1. A ben prati da kondre na ini toe

  2. A ben gi Sisak, da kownoe foe Egypti, pasi foe kom wini Jerusalem

  3. Dem ben gi omeni goedoe na Sisak, nanga dem gowtoe schild foe Salomo

  4. Ala dem sani de troe

  5. b & c de troe, ma a de fout

 31. San de troe abra da feti foe Abiam agensi Jerobeam?

  1. Abiam ben sori Jerobeam dati Gado ben de nanga hem

  2. Abiam ben sori hemsrefi leki wan tranga bribiwan

  3. Abiam ben wini nanga 400.000 soldati agensi 800.000 soldati foe Jerobeam

  4. Dem Judeer soema ben kiri 500.000 soldati foe Israel

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

 32. Da kownoe Asa:

  1. Ben de da fosi bribi kownoe foe Juda

  2. Ben poti hem egi oma Maaka na wan sei bikasi foe afgodrei

  3. Ben si wan bigi opwekking

  4. Ben wini abra 1.000.000 fetiman foe Etiopie

  5. Ala dem sani de troe

  6. a & c de troe, ma b & d de fout

 33. Sortoe foutoe kownoe Asa ben meki?

  1. Di Basa, da kownoe foe da noord, ben kom agensi hem, a ben meki wan akkorderi nanga Syrie foe jepi hem

  2. Chanani ben vermane hem foe di a no ben poti vertrouw tapoe Gado, en a ben sroto Chanani

  3. Di a ben kom siki nanga hem foetoe, a no ben begi Gado, ma soso a ben loekoe na dem datra, en a ben dede

  4. Ala dem sani de troe

  5. Ala dem sani boiti b de troe

 34. Josafat

  1. Ben de da di foe toe bribi kownoe foe Israel

  2. Ben tjari wan opwekking en wan programma foe leri da heri kondre abra Gado

  3. Ben wini agensi 3 feanti doro wan koor disi ben prijse Gado

  4. Ben meki wan toemoesi bigi foutoe di a ben tai hemsrefi nanga Achab

  5. Ben meki wan bigi foutoe di hem boi ben trow nanga Atalja, da oemapikin foe Achab nanga Izebel

  6. Ala dem sani de troe

  7. a, b & c de troe, ma d & e de fout

 35. Atalja

  1. Ben de da frow foe Joram, da manpikin foe Josafat

  2. Baka da dede foe hem boi, a ben kiri ala hem granpikin boiti Joas

  3. A ben de koningin 6 jari langa

  4. Jehu ben kiri hem

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

 36. San de troe foe Achab, di foe sebi kownoe foe Israel?

  1. A ben trow nanga Izebel, da takroe oemapikin foe da kownoe foe Sidon

  2. A ben bouw da tempel foe Baal en a ben doe foeroe afgodrei

  3. A ben steun 400 profeti foe Baal nanga 450 profeti foe Astarte disi hem wefi ben tjari kom na ini da kondre

  4. A ben wini da kownoe foe Syrie toe leisi

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti d de troe

 37. Pe Achab ben meki bigi foutoe?

  1. A ben gi Izebel pasi foe kiri Nabot nanga wan brifi

  2. A ben gi hem oemapikin abra foe trow nanga da boi foe Josafat

  3. Di a ben wini dem Syrier soema, a ben hori Ben-Hadad na libi

  4. A ben kiri da profeti Elia

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti d de troe

 38. San ben pasa bikasi foe san Achab ben doe nanga Nabot?

  1. Achab ben kiri Nabot na ini feti

  2. Doro Izebel, Nabot nanga hem boi ben lasi libi

  3. Achaz ben dede, en dem dagoe ben leki hem broedoe na ini da gron foe Nabot

  4. Izebel ben dede na wan fasi pe dem no ben sabi soema na Izebel moro

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti a de troe


: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina