Sr-vergadering notulen Datum: 08-04-2014Dovnload 29.4 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte29.4 Kb.SR-vergadering notulen

Datum: 08-04-2014

Tijd: 20.00u – 22.00u

 1. 20.00 Opening

Notulen:

Aanwezig: Abby Kanen, Werner Hansems, Richard van der Zanden,

Nikki de Jong, Pauline van Asten, Eefje Kampinga, Annemieke van

den Heuvel, Maaike van der Borgh, Minou Rambelje

Afwezig met afmelding: Angela Wiersma,

Afwezig:

Notulist: Abby Kanen

 1. 20.05 Notulen vorige vergadering

Status:

Besluitvormend

Bron:

Notulen 18-03-2014

Inhoud:

Aanvullingen/wijzingen aanbrengen, vragen stellen

Notulen:

Minou past de notulen aan
 1. 20.15 Ingekomen post
 1. 20.15 Schoolse zaken

Status:

Informatief

Bron:

Directie/team

Inhoud:

 • lentekriebels

Notulen:

TSO: In een vergadering tussen Anja Scheerens, contactpersoon voor de TSO, en de directie is overeengekomen dat het overblijfprotocol beter nageleefd moet worden.

Kijkmomenten: De aanmeldingen komen langzaam op gang. Bij de hogere groepen is weinig animo.

Oudertevredenheidspeiling: Tot nu zijn er 44 peilingen ingevuld. Komende donderdag wordt er nog een herinnering met link naar het ouderportaal geplaatst in het infobulletin.

GGD: Heeft afgelopen maandagochtend luchtkwaliteitsmetingen verricht in het noodgebouw n.a.v. de herstelwerkzaamheden aan het noodgebouw.

Ouderbijdrage: Het team zit hier achteraan.

Lentekriebels: Volgende vergadering


 1. 20.25 IPB beleid

Status:

Informatief

Bron:

Directie

Inhoud:

Toelichting IPB beleid

Notulen:

Het IPB van Veldvest is besproken. Veldvest geeft hierbij het kader aan, de scholen geven inhoudelijk invulling aan het IPB.
 1. 20.50 traject schooltijden

Status:

Informatief

Bron:

Team

Inhoud:

Bespreken afgelopen traject werkgroep schooltijden en afspreken hoe we de nieuwe werkgroep gaan formuleren.

Notulen:

Het voorgaande traject is toegelicht aan de (nieuwe) leden van de SR en OR

Er is geïnventariseerd wie interesse heeft in deelname aan de werkgroep: Pauline, Minou, misschien Angela. Andere ouders en teamleden zullen opgeroepen worden om deel te nemen aan de werkgroep. Er zijn 2 plaatsen beschikbaar voor de ouders en 2 voor het team. Bij teveel aanmeldingen geïnteresseerden onderling laten regelen, anders in volgorde van aanmelding.


 1. 21.20u formatieplan en begroting

Status:

Informatief

Bron:

Directie

Inhoud:

Bespreken formatieplan en begroting

Notulen:

Het formatieplan zit in de voorbereidende fase. De basis voor het formatieplan is de 2e leerlingen prognose van 1 april. Op 1 okt 2014 waren er 257 leerlingen. Het leerlingenaantal is terug aan het lopen.

Na de meivakantie zal het budget gepresenteerd worden.


 1. 21.40u analyse tussenopbrengsten (evt vervolg vorige vergadering)

Status:

Informatief

Bron:

Team

Inhoud:

Bespreken analyse tussenopbrengsten

Notulen:

Het proces van de analyse is toegelicht door Nikki. De rapportage van de analyse worden getoond.
 1. 22.00u Rondvraag

Richard

Bij het handbaltoernooi zat er een team uit groep 5 van de Meerhoef tussen teams uit groep 7/8

Minou

Volgende week worden de tubes voor de Koningsspelen geleverd aan de scholen. Is er bij het dragen van de tubes tijdens het sporten sprake van potentieel gevaar. Antwoord: nee, het dragen lijkt veilig.

Werner

Waar kunnen problemen tussen leerlingen het best gemeld worden. Antwoord: Bij de eigen leerkracht.
 1. Agendapunten volgende vergadering

Lentekriebels
Formatieplan
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina