Stamboom Familie Eringa op InternetDovnload 12.3 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte12.3 Kb.Stamboom Familie Eringa

op Internet

De Eringa stamboom is in bijzonder bedoeld om de voorouderlijn van de familie Eringa’s vast te leggen. Het streelt natuurlijk ieders hart, om zijn of haar naam in de stamboom op genomen te zien. Verder probeer ik, met jullie hulp, voor zo ver mogelijk ook het nageslacht hieraan toegevoegd te krijgen.


De stamboom is primair bedoeld voor familieleden en belangstellenden die graag iets meer over de Eringa’s willen weten. De pagina’s die op internet te raadplegen zijn, maken deel uit van het gemeenschappelijk bezit van alle Eringa’s en is in beheer van Hans [Jentjes] Eringa. E-mail: eringa@worldonline.nl

Alle gegevens, informatie en foto’s van alle personen wordt strikt als privé beschouwd en mag op geen enkele wijze voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt worden, behalve voor gebruik in de stamboom.


Vertrouwelijke en confidentiële informatie of gegevens zullen niet in de stamboom opgenomen, behalve de gegevens * die gebruikelijk zijn om in een stamboom op te doen nemen of door de eigenaar verstrekt zijn.

Correctie of verwijdering van gegevens


De beheerder neemt de taak op zich om gegevens die niet correct zijn te veranderen wanneer hij daarop geattendeerd wordt. Verder zullen de gegevens van een ieder levend persoon verwijderd worden indien de verklaring van geen bezwaar niet is ondertekend.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

Hierbij verklaar ik,

Alle gegeven namen :

Roepnaam : Geb. datum:

Familienaam : Geb. plaats:

Adres :


Postcode :

Plaats :


Land :

Telefoonnummer :

E-mail :

Datum akkoord :

Handtekening :

geen bezwaar te hebben dat mijn gegevens in de Eringa familiestamboom opgenomen


zijn of gaan worden.
Gelieve één formulier per persoon in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar:

Hans Eringa e-mail: eringa@worldonline.nl

Paltzerweg 152 tel.: +31 (0)30 – 228 35 35
3734 CN Den Dolder fax: +31 (0)30 – 78 504 78

Nederland


The Eringa Family Tree is meant to register the ancestry lines of the Eringa family. Surely anyone would be pleased to find his or her name included into the family tree.

Furthermore I try, for as far as is possible, to include as many descendants as well.


However this can only be done with your help and input!

The Family Tree is primarily meant for family members and people who show interest and like to know a little more about the Eringa family.

The pages on the internet, are part of the collective property of all Eringa’s and are under control of Hans [Jentjes] Eringa.
All records, information and pictures of all persons are considered being stricktly private and are not allowed to be used or processed for any other purpose except for usage in the Family Tree. Personal and confidential information or data will not be included in the family tree, exept for data * which are common to be included into family trees or information provided by the owner him/herself.

Correction or removal of data


The web-controller is responsible to correct any data which is incorrect whenever he has been informed in writing (e-mail).

Due to Persons Security Act – applicable for all internet publications within Europe – any living person will be removed from an Internet website if the “declaration of no objection” is not been completed and returned to the web-controller.DECLARATION OF NO OBJECTION

I hereby declare that ,

All given names :

Nickname : Birth date:

Family name : City of Birth:

Address :

Postal code :

Town :


Country :

Telephone number :

E-mail :

Date of agreement :

Signature :

has no objection that my data and information are or will be included in the Eringa Family Tree.


Please fill out one form per person and send by post to:
Hans Eringa e-mail: eringa@worldonline.nl
Paltzerweg 152 tel.: +31 – 30 – 228 35 35
3734 CN Den Dolder; the Netherlands fax: +31 – 30 – 78 504 78

* zoals: naam, geboortedatum, gehuwd/samenwonend, kinderen en eventuele foto’s, video’s of geluidsopnames van de betreffende persoon.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina