StomatologieDovnload 28.22 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte28.22 Kb.
STOMATOLOGIE
Hfstk 1: Evolutie en bouw van tanden

1. Bespreek de ontwikkeling en anatomie van de tand ­

2. Bespreek de occlusie en de normale tandboogverhoudingen

3. Bespreekde doorbraak van de gebitselementen (problematiek en volgorde van doorbraak) (ook hfstk 3)Doorbraak van de tanden

4. Bespreek de samenstelling van het menselijk gebit

5. Bespreek de naamgeving (nomenclatuur) van de dentitie

benoem op u bekende schrijfwijzen de rechtse onderste eerste melkmolaar

geef de mogelijke schrijfwijzen van li onderhoekmelktand

hoe heet linker ondermolaar van het melkgebit, verschillende schrijfwijzen
Schrijfwijzen van de tweede rechter boven melksnijtand


bovenincisivi melktanden. Schrijfwijzen

verschillende schrijfwijzen van onder linker tweede melksnijtandEmbryologie: cong afwijkingen op middellijn hals tong

Schrijfwijzen li ond melkhoektand

Occlusie en varianten

Ondermelkmolaar: geef alle schrijfwijzen

schrijfwijzen 2e linker ondermelksnijtand

samenstelling en ontwikkeling van het gebit

hoe schrijf je de rechter onder eerste tijdelijk tand

alle mogelijke schrijfwijzen van de bovenste rechter melkhoektand

schrijfwijzes linker 2de melkmolaar onder

alle schrijfwijzen voor linker boven hoektandHfstk 2: Ontwikkelingsstoornissen v tanden

6. Bespreek de afwijkingen in aantal van tanden + uw houding inzake onderzoek

7. Bespreek tekort aan en afwezigheid van definitieve gebitselementen

8. Bespreek de vormafwijkingen in tanden

9. Bespreek de afwijkingen in tandstructuur

10. Bespreek de tandverkleuringen

amelogenesis imperfecta

geef de vormen van amelogenesis imperfecta

ontwikkelingsstoornissen van de onderwijsheidstand, de kieuwbogen en de tong

embryologie: indeling van de ontwikkelingsstoornissen

postformatieve tandverkleuring

afwijkingen tandstructuur

afwijkingen in aantal tanden
Hfstk 3: Eruptiestoornissen

11. Bespreek de moeilijkheden bij doorbraak van het melkgebit

12. Bespreek de problematiek met betrekking tot de onderverstandskies

Frequente problemen van de onderwijsheidstand

13. Bespreek de problematiek van de niet doorgebroken hoektand

waarom een wijsheidstand trekken

waarom worden verstandskiezen bij voorkeur getrokken?


Hfstk 4Malocclusie en kaakrelatieafwijkingen

bespreek articulatie en occlusie.  Wat zijn de verschillende vormen van occlusie die u kent?

occlusie en afwijkingen

luxatie en avulsie


Hfstk 5caries etc.

14. Bespreek op gestructureerde wijze de symptomen van caries

15. Bespreek de pathogenese van caries

16. Bespreek de factor voeding, bij het ontstaan van caries

17. Bespreek de gastheerfactoren bij het ontstaan van caries

18. Bespreek de predilectie plaatsen voor caries

19. Bespreek het vitaliteitsonderzoek van een tand: symptomen en technieken

20. Bespreek caries graad TI: symptomen en onderzoek

21. Bespreek caries graad IV: symptomen en onderzoek ­

22. Bespreek pijn van dentogene oorsprong

23. Het belang van fluor vóor het menselijk gebit: toedieningswijzen, tijdstip, dosis, efficiëntie

24. Welke zijn de preventieve maatregelen voor caries

30. Bespreek tandplaque en de invloed ervan op caries

bespreek attritie, abrasie, erosie
geef de symptomen en predilectieplaatsen van cariës graad II


caries symptomen en behandeling

Wat is de rol van het speeksel bij caries?

-fluor: belang, werkwijze en toepassing

Plak:def, ontstaan, gevolgen,...

plaque samenstelling, ontstaan, gevolgen en behandeling

Attrittie, abrasie, erosie

Cariesindeling, sympt, onderzoek

invloed van voeding op cariës

fluor: werking, belang en toepassing

caries preventie
Hfstk 6 Paradontologie

25. Bespreek de anatomie van het parodontium

26. Wat is het verschil tussen gingivitis en parodontitis

27. Welke zijn de klinische gevolgen van plaque gerelateerde parodontitis

28. Bespreek de acute necrotiserende ulceratieve gingivitis (A.N.U.G.)

29. Bespreek de medicamenteus geïnduceerde parodontale afwijkingen

30. Bespreek tandplaque en de invloed ervan op parodontopathie

ANUG (necrotiserende gingivitis)

Zwellingen van het parodontium
parodontitis en zijn lokale en algemene gevolgen


parodontitis, lokale, regionale, gevolgen, gevolgen op afstand

Paradontium: hyperplasie tgv medicatie

tandvleeshypertrofie en geneesmiddelen

tumoren van parodontium

ANUG

definities en verschillen gingivitis - parodontitisprofylaxe parodontitis

-tumoren van het parodontium


Hfstk 7 Infecties

bespreek focale odontogene infecties

odontogene thromboflebitis van sinus cavernosus

periapicaal granuloom

-flegmonen ven de periorale streek: symptomen, oorzaak, evolutie, behandeling

flegmones: ontstaan, behandeling, symptomen,...

odontogene abces: ontstaan, evolutie en behandeling


Hfstk 8 Kaakbeencysten

Radiculaire cysten: patho,sympt,dd

Geef de indeling en sypmtomen van de dentogene cysten
radiculaire cyste sympt en behandeling

Focaal odontogene inf+profylaxe en behand, belang

Cysten: deel in en geef juiste definitie

pseudocusten bespreken

ameloblastoom

ontwikkelingscysten


Hfstk 9: Traumata

31. Wat doet u met een uitgeslagen tand ? Welke aanbevelingen gelden en wat zal de uitkomst zijn

32. Bespreek de problematiek (onderzoek en eerste zorgen) van de faciaal getraumatiseerde

eerste hulp en diagnostiek fractuur faciaal skelet

33. Bespreek het effect van de vorm van - de onderkaak, en de aanhechting van de musculatuur hierop, bij onderkaakftacturen

34. Bespreek de fracturen van de bovenkaak die aanleiding zijn tot stoornissen in occlusie

(symptomen, onderling onderscheid)

35. Bespreek de sub/condylaire mandibula ftactuur: indeling I symptomen I gevaren van dit type fractuur

36. Bespreek de differentiële klinische diagnostiek van de Le Fort ftacturenLe Fort fracturen:bespreek +behandeling

37. Bespreek de zygomafractuurjukbeenfractuur

38. Bespreek de blow-out ftactuur van de orbita. fracturen processus condylaris; voorkomen, symptomen, verwikkelingen en behandeling

Symptomen en indelingsklassificatie van onderkaakfracturen

dentoalveolaire fractuur

-le Fort II-fracturen: symptomen, onderzoek, beeldvorming, behandeling

eerste onderzoek en zorgen bij faciaal getraumatiseerde

Zygomafractuur

Subcondylaire mandibulafractuur

onderkaakfracturen binnen de tandenrij

le fort 2 fracturen

de gevolgen voor de anatomie bij onder/bovenkaak fracturen (al zou het letterkundig beter zijn te vragen naar de gevolgen van de anatomie...want hij bedoelt wat/waar/hoe breuken zullen optreden ten gevolge van de anatomie en niet de anatomische gevolgen na een fractuur...maar allee hij heeft het me allemaal mooi uitgelegd nu..., waarvoor dank, uiteraard!!)

subcondylaire fractuur: symptomen, onderzoek, therapie

le fort I


Hfstk 10 Speekselklieren

Speekselkliercysten

xerostomie en speekselvloed, bespreek oorzaken

sialolithiasis

Over de speekelkliertumoren in het algemeen

Sialose

onderzoekingen speekselklieren

-bacteriële ontsteking van de speekselklieren

-bespreek intraorale speekselkliertumoren (vind ik ambetante vraag)

intraorale speekselkliertumoren

Cysten van de speekselklieren

4a Speekselstenen

bacteriële ontstekingen van speekselklier

xerostomie en speekselvloed

4a technische onderzoeken van de speekselklieren

cystes van de speekselklieren


Hfstk 11 Carcinoom

39. Bespreek de premaligne laesies in de mondholte ­

-premaligne letsels van SCC

40. Welke witte laesies van mondslijmvlies/gingiva kent u en geef een beknopte toelichting

41. Bespreek het plaveiselcelcarcinoom in de mondholte inzake etiologische factoren

42. Bespreek de stadiering en het overlevingspatroon van het plaveiselcelcarcinoom in de

mondholte

43. Waarin wijkt het verruceus carcinoom af van het spinocellulair carcinoom in de mondholteVerruceus carcinoom

44 . Wat weet u over de curatieve en de palliatieve behandeling van het plaveiselcelcarcinoom van de mondholteplaveiselcelcarcinoom van de mond; oorzaak, symptomen en stadiering

plaveiselcel carcinoom: etiologie en premaligne letsels

plaveiselcelca in mond: wat bepaalt prognose

Behandelings van carcinoom van de mondholte

plaveiselcelcarcinoom: wat, anatomopatho, evolutie

-regionale behandeling van mondkanker (spinocellulair carcinoom)etiologie van carcinoom mondholte

Prognose v carc mondholte

4b Onderzoek van mondcarcinoom en evolutie

premaligne letsels van plaveiselcelcarcinoom

regionale behandeling van mondCa: welke en belang

stadiering en prognose van plaveiselcelcarcinoom van de mondholte

therapie vh plaveiselcellig carcinoom id mondholte

maligniteiten in de mondholte


1b wat zijn de veranderingen in de kaakbeenderen bij tandeloosheid?Schuin gedrukt is van Ikonforum (forum vorige jaren)

Recht gedrukt met cijfers voor is van forum dit jaar.Weetje:

transeferrine specifiek is voor csv en da ge da moet testen bij le fort3 fracturen.


Die kleinen letterkes net voor Sinuscarcinoom (lipcarcinoom ed), is da gezien in de les of mag ik die 1,5 blz uit mijn cursusje scheuren???
tja, tzijn zijn eigen woorden dat de kleine letterjes geen leerstof zijn, maar bijvraagjes stelt hij er graag over! Ik heb die bladzijden waar je het over hebt niet geleerd, en heb nog geen bijvraagjes erover gehoord

Bijvragen
bijvraag. lading fluor (pos want OH vliegt eraf) en eiwitten negatief dus vorming pellikel
verschil apicotomie en apexresectie
ulcus: teken:  ulcus ligt lager dan basale membraan

* bij die tandeloosheid: "Ik heb es een filmke getoond over een vrouw die haar tanden kwijt was. Weet je nog wat er was met die hare processus alveolaris?"


* bij die cariës: "Wat zie je op RX? Welke verschillende radiologische opnames kan een tandarts maken?"
* bij ANUG: "geef de behandeling" (xylocaïne en antibiotica), "hoe ga je die lokale antibiotica aanbrengen en welke antibiotica gebruik je?"

een thyroglossuscyste ontaardt in een medullair sklcarc

bijwerking clindamycine: diaree door clostridium

je moet dan bb vancomycine geven voor als je een

goed geheugen hebt…

De gl subling heeft acht afvoergangetjes die naar

de caruncula of iets dergelijks lopen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina