Student: [Anoniem] Collegenummer: [Anoniem] OpleidingDovnload 0.61 Mb.
Pagina1/18
Datum17.08.2016
Grootte0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Op weg naar de toekomst

Rapport 2005/2006Student: [Anoniem]

Collegenummer: [Anoniem]

Opleiding: Marketing Management

Locatie: Arnhem
Stagebedrijf: ABN AMRO BANK N.V.

Periode: 25-07-2005 t/m 14-04-2006

Stagebegeleider: Dhr. J. [Anoniem]

Stagecoach: Mw. P. [Anoniem]

Dhr. J.H.H. [Anoniem]


Onderzoek in opdracht van ABN AMRO Bank N.V.

© 2006 HBO Nederland, Marketing Management.

Voorwoord

Voor u ligt het rapport op weg naar de toekomst, dat is geschreven in het kader van mijn opleiding Marketing Management. Het rapport fungeert voornamelijk als ondersteuning van beleid en als informatiebron voor derden. Daarnaast dient het rapport een drietal persoonlijke leerdoelen, namelijk:
  1. Zelfstandig onderzoek doen

  2. Communicatieve vaardigheden ontwikkelen

  3. Leren werken met Microsoft Word, Microsoft Excel en Adobe Photoshop CS

Dit rapport was echter nooit totstandgekomen zonder de hulp van een aantal personen. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken.


Een eerste dankbetuiging gaat uit naar mijn ouders voor het herhaaldelijk aanhoren en nalezen van mijn onderzoek. Verder zou ik ook graag mijn begeleiders, dhr. J.H.H. Hoytink, mw. W. Witjes en

dhr. J. Klaczynski, willen bedanken voor al hun steun en medewerking. Zonder hun steun had ik dit rapport niet binnen de gestelde termijn kunnen realiseren.


Tot slot wil ik ook alle collega’s en studenten bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Veel leesplezier.

[Anoniem]17 augustus 2016


Lijst van figuren 7

Lijst van tabellen 8

H1 Inleiding 9

H2 Het onderzoek in vogelvlucht 10

§2.1 De bedrijfsanalyse (H3) 10

§2.1.1 De twee-factorentheorie van Herzberg 10

§2.1.2 De linking-pintheorie van Likert 10

§2.1.3 Survey-onderzoek 10

§2.2 Inzet van instrumenten (H5) 10

§2.2.1 De wet bescherming persoonsgegevens 11

§2.3 Afnemersanalyse (H6) 11

§2.3.1 Online-onderzoek 11

§2.3.2 Semi-gestructureerd interview 12

§2.4 Concurrentenanalyse (H7) 12

§2.4.1 Toelichting bij de concurrentenanalyse 12

§2.5 Uitwerking en implementatie (H10) 12

§2.5.1 Test mailing 12H3 De opdrachtgever 13

§3.1 Business scope 13

§3.2 Het assortiment 13

§3.3 Concernstrategie 13

§3.4 Macro – omgevingsfactoren 14

§3.4.1 Demografisch (D) 14

§3.4.2 Economisch (E) 14

§3.4.3 Sociaal (S) 14

§3.4.4 Technisch (T) 15

§3.4.5 Ecologisch (E) 15

§3.4.6 Politiek (P) 15

§3.5 Meso – omgevingsfactoren 16

§3.5.1 De markt 16

§3.5.1.2 De toegang tot de markt 16

§3.5.1.3 De mate van doorzichtigheid van de markt 16

§3.5.2 Positionering 16

§3.5.2.1 De huidige positionering 17

§3.5.2.2 De gewenste positionering 17

§3.5.3 De concurrentie 18

§3.5.3.1 De klanttevredenheid 18

§3.5.5 De distributiestructuur 19

§3.5.6 Het eigen beleid 19

§3.5.6.1 Product 19

§3.5.6.2 Prijs 19

§3.5.6.3 Plaats 19

§3.5.6.4 Promotie 19

§3.5.6.5 Personeel 20

§ 3.6 Micro – omgevingsfactoren 24

§3.6.1 Strategy 24

§3.6.2 Structure 24

§3.6.3 Shared values 24

§3.6.4 Systems 24

§3.6.5 Style 25

§3.6.6 Staff 25

§3.6.7 Skills 25

H4 Probleemidentificatie en -definiëring 26

§4.1 Afbakening probleemveld 26

§4.2 Onderzoeksvraag 26

H5 Inzet van instrumenten 27

§5.1 Product 27

§5.1.1 Algemene kenmerken doelgroep 28

§5.1.2 Algemeen bankgedrag doelgroep 28

§5.1.3 Concurrentiestrategie 28

§5.1.4 Doelstelling 28

§5.1.5 Realisatie t/m Q3 28

§5.2 Prijs 28

§5.3 Plaats 29

§5.3.1 Vestigingsbeleid 29

§5.3.2 Demografie 30

§5.3.3 Huidige strategieën 32

§5.4 Promotie 32

§5.4.1 Pakkenactie 32

§5.4.2 Carrièrebeurzen 32

§5.4.3 Elevator Pitch 33

§5.5 Presentatie 34

H6 Afnemersanalyse 35

§6.1 Karakteristieken van de doelgroep 35

§6.2 Leeftijdsopbouw 35

§6.3 Woonsituatie 35

§6.4 Inkomsten, uitgaven en leengedrag 35

§6.5 Toekomstperspectief 36

§6.6 Onderzoeksmethode 37

§6.7 De vraagstelling 37

§6.8 Dataverzameling, respons en weging 38

§6.9 Conclusies semi-gestructureerd interview 43H7 Concurrentenanalyse 44

§7.1 De Postbank 44

§7.1.1 Product en prijs 44

§7.1.2 Distributie 44

§7.1.3 Promotie 44

§7.1.3.1 SAIL 2005 44

§7.1.3.2 Paskamer actie 45

§7.1.4 Doelstelling 45

§7.1.5 Aanvullende informatie 45

§7.2 De Rabobank 45

§7.2.1 Product en prijs 45

§7.2.2 Distributie 45

§7.2.3 Promotie 46

§7.2.3.1 Rabobank Foundation 46

§7.2.3.2 Narrowcasting 46

§7.2.3.3 Talpa media 46

§7.2.4 Doelstelling 46

§7.2.5 Aanvullende informatie 46

§7.3 De Portfolio analyse 47

H8 SeZeMeB-analyse 48

H9 Onderzoeksconclusies en aanbevelingen 52

H10 Uitwerking en implementatie 54

H11 Resumé 58

Bibliografie 60Interessante links 62

Appendix 1 Organogram BU NL 63

Appendix 2 Brief aan de OR 64

Appendix 3 Draaiboek bij het onderzoek 65

Appendix 4 Concurrentenanalyse 67

Appendix 5 De portfolio matrix 68

Appendix 6 Direct Mailing 70  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina