Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijsDovnload 238.31 Kb.
Pagina1/9
Datum18.08.2016
Grootte238.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9VSKO

Leerplan
Opleiding


JAPANS
Richtgraad 2.4
Modulair
Studiegebied Talen

Secundair volwassenenonderwijs

Goedkeuringscode: 07-08/1843/N/G Juni 2008

De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep talen: • Jeanine Billens voor het Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP)

 • Dirk Bokken en Andrea Michiels voor het Onderwijs van Steden en Gemeenten (OVSG)

 • Ann De Herdt voor het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

 • Jan Koeken voor het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (VDKVO)

 • -Eddy Plancke voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!)Dit leerplan Japans, richtgraad 2.4, werd geschreven door

 • Els Greunlinx, PCVO Moderne Talen Hasselt

 • Dany Jacquy, GLTT-CVO St. Genesius-Rode

 • Tomoko Nagase, CLT CVO Leuven

 • Hideaki Uenishi, GLTT-CVO St. Genesius-Rode

 • Bart Van Thielen, CLT CVO Leuven

 • Iris Verfaillie, PCVO Gent

Inhoudstafel

1 Situering van het leerplan 5

1.1 Algemene beschouwingen 5

1.2 Plaats van de specifieke eindtermen en de leerinhouden in dit leerplan 10

1.3 Decretale verplichtingen en pedagogische vrijheid 10

2 Beginsituatie 11

3 Doelstellingen 12

3.1 Algemene doelstellingen 12

3.2 Leerplandoelstellingen 12

3.2.1 Spreken 12

3.2.2 Schrijven 13

3.2.3 Lezen 15

3.2.4 Luisteren 16

4 Leerinhouden 18

4.1 Contexten 18

4.2 Taalhandelingen 21

4.2.1 Algemene taalhandelingen 21

4.2.2 Contextspecifieke taalhandelingen 22

4.3 Taalsysteem 24

4.3.1 Woordsoorten en morfologie 24

4.3.2. Syntaxis 24

4.3.3 Het schrift 24

4.4 Taalregisters 25

4.5 Uitspraak en intonatie 25

4.6 Socioculturele aspecten 25

4.6.1 Non-verbale communicatie 25

4.6.2 Socioculturele gebruiken 25

5 Methodologische wenken 27

6 Materiële uitvoerbaarheid 31

6.1 Minimale materiële vereisten 31

6.2 Nuttige didactische hulpmiddelen 31

7 Evaluatie 32

7.1 Visie 32

7.1.1 Functie van de evaluatie 32

7.1.2 De evaluatie van communicatieve vaardigheden 32

7.2 Criteria 34

8 Bibliografie 36

8.1 Algemene didactische werken 36

8.2 Taalspecifieke werken 38

38

8.2.1 Algemene taalspecifieke werken 388.2.2 Woordenschat 38

8.2.3 Grammatica 38

8.2.4 Uitspraak en intonatie
38

8.2.5 Socioculturele aspecten 38

8.2.6 De vier vaardigheden 39

8.2.7 Handboeken 40

8.2.8 Elektronische leer- en hulpmiddelen 41


Bijlage 1: Nuttige adressen

Bijlage2: Trefwoordenlijst1Situering van het leerplan

1.1Algemene beschouwingen


Dit leerplan is de concrete vertaling van de publicatie Volwassenenonderwijs, Opleidingsprofielen Moderne Talen die de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) heeft ontwikkeld in het kader van zijn decretale opdracht.

Die opdracht bestond erin een structuur voor de taalopleidingen in het volwassenenonderwijs uit te werken, specifieke eindtermen 1 voor elk niveau te formuleren en een modulair leertraject vast te leggen.

De opleidingsprofielen beantwoorden aan de noodzaak om verschillende beheersingsniveaus eenduidig van elkaar te onderscheiden en te beschrijven. Een modulaire structuur bedoelt bovendien in te spelen op de behoefte aan een flexibele organisatie van levenslang leren.

Voor de opleidingenstructuur is uitgegaan van het Europese referentiekader voor het leren, onderwijzen en evalueren van moderne talen van de Raad van Europa. Dat kader is stilaan het ijkpunt aan het worden voor het talenaanbod in alle ons omringende landen. De oriëntering daarop biedt bovendien het voordeel van de transnationale vergelijkbaarheid van de Vlaamse taalopleidingen.


De opleidingsprofielen en het voorliggend leerplan onderschrijven de visie op taalonderwijs van het ERK die een cursistgecentreerde, vaardigheidsgerichte en communicatieve benadering van taalonderwijs nastreeft met volgende doelen:
- het ontwikkelen van democratisch burgerschap in Europa

- een efficiëntere internationale communicatie gebaseerd op respect voor culturele identiteit en verscheidenheid

- het bevorderen van de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling van de cursist

- het bevorderen van de autonomie van de cursist en zijn levenslang leren.


De indeling van de opleidingen in richtgraden


De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in vier taalbeheersingsniveaus, ‘richtgraden’ genoemd. Het ‘mastery-niveau’, dat vergelijkbaar is met het taalbeheersingsniveau van een moedertaalspreker met een gemiddelde opleiding, wordt in het volwassenenonderwijs niet haalbaar geacht.

Europees referentiekader

Nieuwe benamingen volwassenenonderwijs

Oude benamingen (lineair) volwassenenonderwijs

Breakthrough A1

Richtgraad 1.1

Elementaire kennis 1

Waystage A2

Richtgraad 1.2

Elementaire kennis 2

Threshold B1

Richtgraad 2

Praktische kennis

Vantage B2

Richtgraad 3

Gevorderde kennis 1

Effectiveness C1

Richtgraad 4

Gevorderde kennis 2

Mastery C2

--

--

De concretisering van de richtgraden in specifieke eindtermen


Voor elk van de vier richtgraden is beschreven waartoe de cursist2 in staat moet zijn als hij receptief (luisterend en lezend) of productief (sprekend en schrijvend) met taal omgaat.

De beschrijvingen zijn geconcretiseerd in specifieke eindtermen: dat zijn doelstellingen met betrekking tot de vier vaardigheden, kennisgegevens en attitudes.

In de specifieke eindtermen voor de vaardigheden is een aantal bouwstenen verwerkt: de taaltaak (bijv. zich een mening over iets vormen), de tekst (bijv. een nieuwsuitzending, een dialoog), het publiek (de bekende of onbekende taalgebruiker), het verwerkingsniveau (bijv. het overnemen van een zin, het beoordelen van een reclameboodschap), de tekstkenmerken (bijv. een doorzichtige tekststructuur) en de context (bijv. communicatie op het werk).

Ook de componenten die de taalvaardigheid ondersteunen, zijn geëxpliciteerd. Het gaat daarbij om de functionele kennis van woordenschat en taalsysteem (grammatica), uitspraak, ritme en intonatie, kennis van de socioculturele context, om leer- en communicatiestrategieën en om attitudes.

Hoe belangrijk die ondersteunende componenten ook zijn, centraal staat de praktische taalvaardigheid van de cursist: wat hij met taal kan doen, is belangrijker dan wat hij erover weet.

De clustering van specifieke eindtermen tot modules


De specifieke eindtermen worden - op basis van een toenemende graad van complexiteit - geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen. Elke module bevat een set van specifieke eindtermen die een samenhangend geheel vormen en markeert een afgeronde stap in de taalopleiding die tot certificering leidt.

Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een ‘opleidingsprofiel’ genoemd. Voor Arabisch, Chinees, Japans, Grieks, Pools, Russisch en Turks eindigt het leertraject met richtgraad 2. De specifieke eindtermen voor de hogere richtgraden worden voor die talen niet haalbaar geacht.

Grafisch voorgesteld zien de respectieve leertrajecten er als volgt uit:

Aangezien de specifieke eindtermen voor alle talen dezelfde zijn, is het leertraject voor een aantal talen verlengd. Dat was onvermijdelijk, onder meer wegens de noodzakelijke alfabetisering in het schrift, de grote verschillen in grammaticale structuren en de complexiteit van de vervoegingen.

Het vastgelegde studievolume voor de taalopleidingen ziet er als volgt uit:

TALEN

AANTAL LESTIJDEN

RG 1

RG 2

RG 3

RG 4

Totaal

Arabisch, Chinees, Japans

480

480

--

--
960

Grieks, Pools, Russisch, Turks

360

480

--

--
840

Alle andere talen

240

480

240

240
1200

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina