Taak 2 Lezen en schrijven: tekststructurenDovnload 21.77 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte21.77 Kb.


Naam: ……………………………………………………………

Klas: ………………… Nr.: …………

Datum: …………………………………/Taak 2 Lezen en schrijven: tekststructuren deel 5
In deze opdracht leer je een moeilijke tekst te vereenvoudigen en beter te structureren. Handig dus wanneer je studeert!
De tekst is een lezersbrief van Caroline uit Klasse voor leerkrachten.

Je bent auteur van het schoolkrantje en je vertelt aan je medeleerlingen wat Caroline te weten is gekomen over het gebruik van games in de klas.


Stap 1

Lees de tekst eerst rustig door en probeer zo veel mogelijk te begrijpen.


Stap 2

Onderstreep de kernzinnen.


Kenniskloof houdt games uit de klas
Het is zeker zinvol om de weg naar games in het onderwijs verder te verkennen (Klasse 208), maar dan moet er wel nog wat gebeuren. Leraren zullen immers de motor van de vernieuwing zijn. Probleem is dat er op vlak van games een grote kenniskloof bestaat tussen leraren en leerlingen.
Voor mijn masterproef over games in het Vlaamse onderwijs deed ik onderzoek bij leraren. Daaruit blijkt dat leraren bekende games als World of Warcraft vaak niet kennen, laat staan het soort van game kunnen benoemen. Het loopt helemaal mis als het om afkortingen als 'MMORPG' of 'FPS' gaat. Massively multiplayer online role playing game en First-person shooter, inderdaad. Voor je dus met succes games als leermedium* kunt gebruiken, zal het overgrote deel van de leraren meer kennis en voeling moeten krijgen met precies die wereld van games. Dat wil zeggen: hands-on* uitproberen en samen denken wat je ermee kunt doen.

De nadruk ligt daarbij op 'samen'. Geen leraar mag er alleen voor staan, pedagogische adviseurs per net of een geëngageerde ICT-coördinator helpen de zaken al heel wat vooruit. Want ondanks dat gebrek aan kennis en voeling met games, staat ongeveer driekwart van de leraren niet negatief tegenover games als lesmedium. Velen willen wel, maar weten niet precies hoe – en ervaren nu al zo veel tijdgebrek in hun job dat er geen ruimte is voor experiment. Er is dus niet meteen sprake van koudwatervrees, maar eerder van twijfel over de vraag of we naar de overkant gaan varen, roeien of kajakken.

De witte raven die nu al hun lessen innoveren* moet je aanmoedigen, maar om leerrendement te garanderen, moet je eerst nadenken over een concrete en haalbare didactiek. Het zou jammer zijn om een bruikbare game te laten stranden door een gebrek aan een goed kader. Een maximaal effect krijg je pas als een geschikte game op een zinvolle, pedagogische manier wordt aangebracht. Enthousiasme hand in hand met knowhow dus.

* het leermedium: leermiddel, lesmateriaal (zoals een handboek, bord, dvd, pc)

* hands-on: al doende, praktisch

* innoveren: vernieuwen

Caroline Stockman, Klasse voor Leraren, november 2010, nr. 209, p. 30-31
Stap 3

Maak een beknopt bouwplan waarbij je de vragen van de probleemstructuur beantwoordt met de elementen uit de tekst. Je mag de elementen uit de tekst herschikken en anders verwoorden.

a Wat is het probleem?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b Waarom is het een probleem?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

c Wat is de oplossing?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Stap 4

Herschrijf de tekst met deze probleemstructuur in het schrijfkader. Gebruik je eigen woorden om Carolines ideeën zo juist mogelijk weer te geven.


Hoe krijgen we meer games in de klas?
Wat denk je ervan, games in de klas? Bepaalde games kunnen nuttig zijn om bij te leren, maar er is nog een lange weg te gaan vooraleer we games krijgen in de klas.
Caroline Stockman, die haar masterproef wijdde aan dit onderwerp, stelt vast dat de meeste leraren niets afweten van games. ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Caroline stelt voor …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Games in de les zijn misschien toekomstmuziek, maar we kunnen onze leerkrachten er alvast warm voor maken!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina