Tabel Classificatie van juveniele idiopathische artritis Tabel 2Dovnload 20.14 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte20.14 Kb.

InhoudTabel 1. Classificatie van juveniele idiopathische artritis
Tabel 2. nsaid’s: dosering bij kinderen
Tabel 3. Verkorte gereviseerde classificatiecriteria voor de diagnose sle
Tabel 4. jdm: diagnostische criteria en klinische symptomen volgens Bohan en Peter
Tabel 5. Classificatie van primaire systemische vasculitiden bij kinderen


Tabel 1. Classificatie van juveniele idiopathische artritis

1 systemische jia

2 oligoarticulaire jia

3 persisterend

4 uitgebreid

5 polyarticulaire jia, reumafactor negatief

6 polyarticulaire jia, reumafactor positief

7 jia met enthesitis

8 juveniele arthritis psoriatica

9 overige vormen van jia

10 past niet in groep 1 t/m 6

11 past in meer dan één van de groepen 1 t/m 6
Tabel 2. nsaid’s: dosering bij kinderen


dagdosering mg/kg

acetosal

80

ibuprofen

20-30

naproxen

15

indometacine

2,5

diclofenac

2,5

ketoprofen

3-5


Tabel 3. Verkorte gereviseerde classificatiecriteria voor de diagnose sle, voorgesteld door het American College of Rheumatology, 1982

– vlindervormig exantheem in het gelaat

– discoïde erupties of discoïde lupus, zonlichtovergevoeligheid

– orale of nasofaryngeale ulceraties

– artritis zonder deformiteiten (twee of meer gewrichten)

– serositis (pleuritis of pericarditis)

– proteïnurie (> 0,5 g/dag) of celcilinders

– convulsies, psychosen, verwardheid of geheugenverlies

– hemolytische anemie of tweemaal constatering van een leukopenie (< 4000/mm3) of trombocytopenie (< 100.000/mm3) of lymfopenie (< 1500/mm3)

– positief E-celfenomeen of antilichamen tegen dubbelstrengs dna of Sm-antigenen, positieve Wassermann-reactie

– positieve ana
Tabel 4. jdm: diagnostische criteria en klinische symptomen volgens Bohan en Peter

– proximale spierzwakte

verhoogde spierenzymen

– elektromyografische afwijkingen

– kenmerkende histopathologische afwijkingen van de dwarsgestreepte spieren

– karakteristieke huidafwijkingen


Tabel 5. Classificatie van primaire systemische vasculitiden bij kinderen

polyarteriitis

ziekte van Kawasaki

polyarteriitis nodosa

microscopische polyangiitis

cutane polyarteriitis

syndroom van Cogan


leukocytoclastische vasculitiden

syndroom van Henoch-Schönlein

acuut hemorragisch oedeem

serumziekte

hypocomplementemische urticariële vasculitis

mixed cryoglobulinemie

reumatische ziekten

sle, ra, mctd enz.
granulomateuze vasculitiden

ziekte van Wegener

allergische granulomatosis (Churg-Strauss)

lymfomatoïde granulomatosis

primaire angiitis van het czs
reuzencelarteriitis

ziekte van Takayasu

arteriitis temporalis
andere vasculitiden

ziekte van Behçetziekte van Mucha-Habermann

syndroom van Köhlmeir-Degos
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina