Technische handleidingDovnload 1.34 Mb.
Pagina5/8
Datum20.08.2016
Grootte1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   83.5 RL-5 ( woonplaats )


Recordtype 2010 : woonplaats
versie 03 : gebruikt vanaf 01.09.1996

nr

lengte

pos

veldtype

omschrijving01

02

0304

05

0607

08


4

2

632

5

46

151


1

5

713

45

5054

60


Numerisch

Numerisch

Numerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

AlfanumerischRecordtype

Versienummer

Recordvolgnummer

Wpl. – straat

Wpl. – nummer

Wpl. – busnummer

Wpl. – postcode

Blanco’s


Opmerking :


De woonplaats is het officiële adres van het personeelslid in België ( adres van domiciliëring ).

Personeelsleden die in het buitenland wonen, hebben alleen een verblijfsplaats.
2010-01 "woonplaats" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2010" door een datarecord RL-5;


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

recordtype moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

recordtype is onbekend / niet van toe­passing bij 'woonplaats'.

- 4320007 : meerdere datarecords RL-5 :

slechts één adres meesturen; geen RL-3 meesturen.

2010-02 "woonplaats" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : geldig versienummer ( vanaf 1 sep­tember 1996 = "03" ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

versienummer moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

versienummer verschillend van "03".
2010-03 "woonplaats" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- = "000001" voor het eerste ( en enige ) RL-5 record van het bericht ( geen RL-3 meesturen ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4320007 : meerdere datarecords RL-5 per stamboeknum­mer / bericht :

er kan slechts één RL-5 per bericht medegedeeld worden.
2010-04 "woonplaats" : STRAATAanduiding van de straatnaam uit het officiële adres van het personeelslid in België ( adres van domicili­ëring ).Lengte : 32 posities Type : AL­FANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij gebeurteniscode 21001

Foutcodes :

- 4320006 : straat is blanco :

straatnaamgegevens zijn verplicht bij gebeurteniscode 21001.
2010-05 "woonplaats" : NUMMERAanduiding van het huisnummer uit het officiële adres van het personeelslid in België ( adres van domicili­ëring ).Lengte : 5 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :
2010-06 "woonplaats" : BUSNUMMERAanduiding van het busnummer uit het officiële adres van het personeelslid in België ( adres van domicili­ëring ).Lengte : 4 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :
2010-07 "woonplaats" : POSTCODEAanduiding van de postcode uit het officiële adres van het personeelslid in België ( adres van domiciliëring ).Lengte : 6 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : geldige postcode ( zie basistabel in bijlage ) of blanco bij gebeurteniscode 21008.


Aanwezigheid : VERPLICHT bij gebeurteniscode 21001.

Foutcodes :

- 4320003 : postcode ongeldig :

niet bestaande code of blanco code bij gebeurteniscode 21001.

3.6 RL-6 ( verblijfsplaats )

Recordtype 2011 : verblijfsplaats
versie 03 : gebruikt vanaf 01.09.1996

nr

lengte

pos

veldtype

Omschrijving
01

02

0304

05

0607

08

0910

11


4

2

632

5

46

15

405

91


1

5

713

45

5054

60

75115

120


Numerisch

Numerisch

Numerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch Alfanumerisch Alfanumerisch

Alfanumerisch


Recordtype

Versienummer

Recordvolgorde

Vbpl. – straat

Vbpl. – nummer

Vbpl. – busnummer

Vbpl. – postcode

Vbpl. – postc. buitenl.

Vbpl. – gem.naam buitenl.

Vbpl. – landscode

Blanco’s

Opmerking:


De verblijfplaats is het adres van verblijf van het perso­neelslid. Dit adres wordt gebruikt als correspondentieadres. Wanneer een verblijfplaats ontbreekt, wordt de correspondentie naar de woonplaats gestuurd.


2011-01 "verblijfplaatsgegevens" : RE­CORD­TYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2011" voor een datarecord RL-6.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

recordtype moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

recordtype is onbekend / niet van toe­passing bij 'verblijfplaats'.

- 4320008 : meerdere datarecords RL-6 :

slechts één RL-6 meesturen; geen RL-3 meesturen.

- 4320029 : RL6 annulatie zonder verblijfplaats.


2011-02 "verblijfplaatsgegevens" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : geldig versienummer ( vanaf 1 sep­tember 1996 : = "03" ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

versienummer moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

versienummer is verschillend van "03".
2011-03 "verblijfplaatsgegevens" : RECORDVOLGNUMMER­Uniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- = "000001" voor het eerste ( en enige ) RL-6 - record van het bericht ( ook geen RL-3 meesturen ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4320008 : meerdere datarecords RL-6 per stamboeknummer / bericht :

 er kan slechts één RL-6 per bericht medegedeeld worden.
2011-04 "verblijfplaatsgegevens" : STRAATAanduiding van de straat uit het adres van de verblijf­plaats van het personeelslid.Lengte : 32 posities Type : ALFA­NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij gebeurteniscode 21002

Foutcodes :

- 4320009 : straat is blanco :

straatnaamgegevens zijn verplicht bij gebeurteniscode 21002.
2011-05 "verblijfplaatsgegevens" : NUMMERAanduiding van het huisnummer uit het adres van de ver­blijfplaats van het personeelslid.Lengte : 5 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :
2011-06 "verblijfplaatsgegevens" : BUSNUMMERAanduiding van het busnummer uit het adres van de ver­blijfplaats van het personeelslid.Lengte : 4 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

2011-07 "verblijfplaatsgegevens" : POSTCODEAanduiding van de postcode uit het adres van de ver­blijfplaats in België van het personeelslid.Lengte : 6 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : geldige postcode ( zie tabel in bijlage ) of blanco.


Aanwezigheid : VERPLICHT voor een verblijfplaats in Bel­gië; OPTIONEEL voor een verblijfplaats in het bui­ten­land. De verplichting geldt alleen gebeurteniscode 21002.

Foutcodes :

- 4320010 : postcode ongeldig :

niet bestaande of blanco code bij ge­beur­te­niscode 21002.
2011-08 "verblijfplaatsgegevens" : POSTCODE BUITEN­LANDAanduiding van de postcode uit het adres van de bui­ten­landse verblijfplaats van het personeelslid.Lengte : 15 posities Type : ALFA­NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT voor een buitenlands adres. De verplichting geldt alleen bij gebeurteniscode 21002.

Foutcodes :

- 4320011 : postcode buitenland blanco :

bij een buitenlands adres ( Belgische postcode blanco ) is dit veld verplicht bij gebeurteniscode 21002.

2011-09 "verblijfplaatsgegevens" : GEM.NAAM BUITEN­LANDAanduiding van de gemeentenaam uit het adres van de bui­tenlandse verblijfplaats van het personeelslid.Lengte : 40 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT voor een buitenlands adres. De verplichting geldt alleen bij gebeurteniscode 21002.

Foutcodes :

- 4320012 : gemeentenaam buitenland is niet ingevuld :

deze gemeentenaam moet ingevuld worden voor een buitenlands adres bij gebeurteniscode 21002.2011-10 "verblijfplaatsgegevens" : LANDSCODEAanduiding van de landscode uit het adres van de bui­ten­landse verblijfplaats van het personeelslid.Lengte : 5 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : geldige landscode ( verschillend van

"00150" = België ); zie de basistabel “landcodes” op:http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.aspAanwezigheid : VERPLICHT voor een buitenlands adres. De verplichting geldt alleen bij gebeurteniscode 21002.

Foutcodes :

- 4320013 : landscode foutief ingevuld ; ongeldige code of 00150 ( België ) :

correcte landscode gebruiken;

wanneer postcode niet is ingevuld wordt het adres als buitenlands bescho­uwd.

- 4320014 : landscode verschillend van 00150 ( België ) en Belgische postcode ingevuld :

voor Belgische adressen is het gebruik van de landscode niet nodig.3.7. RL-7 ( familiale toestand )

Recordtype 2020 : familiale toestand
versie 04 : gebruikt vanaf 15.08.2009

Nr

lengte

pos

veldtype

omschrijving01

02

0304

05

0607

08

0910

11

1213

14

1516

17

1819

4

2

61

48

4810

10

481

1

22

2

22

2

118

1

5

713

14

62110

120


130

178


179

180


182

184


186

188


190

192


193

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Datum

Datum


Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch


Recordtype

Versienummer

Recordvolgnummer

Burg. staat

Partn. – naam

Partn. – voornaam

Partn. – geb.datum

Partn. – over.datum

Partn. – beroep

Partn. – zw.-gehandicapt

Partn. – beroepsinkomen

Aant. zw.-geh. ktl

Aant. zw.-geh. andere ptl

Aant. ktl

Aant. andere ptl

Aant. asc/zijv >= 65j

Aant. zw.-geh. asc/zijv >= 65j

Aanduid. personeelslid zw.-geh.

Blanco’s2020-01 "familiale toestand" : RE­CORD­TYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2020" voor een datarecord RL-7.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

recordtype moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

recordtype is onbekend / niet van toepassing bij 'familiale toestand'.

- 4320004 : fam. toestand bestaat niet, aanpassing onmogelijk:

de aanpassing van de familiale toestand ( PTL ) is slechts mogelijk indien vooraf een burgerlijke staat werd medegedeeld; bij de eerste meldingkan de familiale toestand ook gemeld worden in het bericht van de burgerlijke staat.2020-02 "familiale toestand" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : geldig versienummer ( vanaf 15 augustus 2009 : = "04" ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

versienummer moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

versienummer is verschillend van "03". Bij de controle van het versienummer van een recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht gebruikt, niet de geldigheidsdatum.

2020-03 "familiale toestand" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- = "000001" voor het eerste ( en enige ) RL-7 - record van het bericht ( geen RL-3 meesturen ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

2020-04 "familiale toestand" : BURGERLIJKE STAATDit veld identificeert de burgerlijke staat.Lengte : 1 positie Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : geldige code of blanco bij gebeurteniscode 21005.
Geldige waarde voor burgerlijke staat:

- “1” = ongehuwd

- “2” = gehuwd of wettelijk samenwonend

- “3” = weduwe/weduwnaar

- “4” = gescheiden

- “5” = feitelijk gescheiden
Aanwezigheid : VERPLICHT bij gebeurteniscode 21004

Foutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde

- 4020010 : geldigheidsperiode code is te klein :

de gevraagde periode van de bur­gerlijke staat moet binnen de geldigheidsperiode van de code ­val­len.

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".2020-05 "familiale toestand" : PARTNER-NAAMAanduiding van de familienaam van de partner van het per­soneelslid.Lengte : 48 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij burgerlijke staat code = "2" / "3". Blanco bij gebeurteniscode 21005.

Foutcodes :

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

verplicht veld indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" / "weduwnaar- weduwe"( code = "2" / "3" ) is.

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".

- 4320002 : veld ongeldig met burgerlijke staat code :

enkel geldig indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" / "weduwnaar-weduwe"

(code = "2" / "3") is.2020-06 "familiale toestand" : PARTNER-VOORNAAMAanduiding van de voornaam van de partner van het per­so­neelslid.Lengte : 48 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij burgerlijke staat code = "2" / "3". Blanco bij gebeurteniscode 21005.

Foutcodes :

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

verplicht veld indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" / "weduwnaar- weduwe"(code = "2" / "3" ) is.

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".

- 4320002 : veld ongeldig met burgerlijke staat code :

enkel geldig indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" / "weduwnaar-weduwe"(code = "2" / "3" ) is.2020-07 "familiale toestand" : PARTNER-GEB.DATUMAanduiding van de geboortedatum van de partner van het personeelslid.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij burgerlijke staat code = "2" / "3". Blanco bij gebeurteniscode 21005.

Foutcodes :

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

verplicht veld indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" / "weduwnaar- weduwe" (code = "2" / "3") is.

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".

- 4320002 : veld ongeldig met burgerlijke staat code :

enkel geldig indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" / "weduwnaar-weduwe"

(code = "2" / "3") is.
2020-08 "familiale toestand" : PARTNER-OVERL.DATUMAanduiding van de overlijdensdatum van de partner van het personeelslid.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL; VERPLICHT bij burgerlijke staat – code = "3" en gebeurteniscode 21004. Blanco bij gebeurteniscode 21005.

Foutcodes :

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".

- 4320002 : veld ongeldig met burgerlijke staat code :

enkel geldig indien burgerlijke staat “weduw­naar- weduwe" (code = "3") is.

2020-09 "familiale toestand" : PARTNER-BEROEPAanduiding van het beroep van de partner van het perso­neelslid.Lengte : 48 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij burgerlijke staat code = "02". Blanco bij gebeurteniscode 21005.

Foutcodes :

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

verplicht veld indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" ( code="2" ) is en de bestaande toe­stand van de burgerlijke staat is “niet gehuwd of wettelijk samenwonend” (code verschillend van “2” ).

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".

- 4320002 : veld ongeldig met burgerlijke staat code :

enkel geldig indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" (code="2") is.


2020-10 "familiale toestand" : PARTNER-ZWAAR GEHANDI­CAPT­Aanduiding of de partner van het personeelslid zwaar ge­handicapt is.Lengte : 1 posities Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : "J" (ja), "N" (neen), blanco.


Aanwezigheid : VERPLICHT bij burgerlijke staat code = "02", anders blanco.

Foutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden : "J", "N" of blanco

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

verplicht veld indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" (code="2") is en de bestaande toe­stand van de burgerlijke staat is niet “gehuwd of wettelijk samenwonend” code verschil­lend van "2" ).

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".

- 4320002 : veld ongeldig met burgerlijke staat code :

enkel geldig indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" (code="2") is.

2020-11 "familiale toestand" : PARTNER-BEROEPSINKOMEN­Aanduiding van het beroepsinkomen van de partner van het personeelslid.Lengte : 1 positie Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :  • toegelaten waarden : "J" (ja), "N" (neen), "B" (be­perkt), "R" (rente, rustpensioen, …), blanco

  • opmerking : “R” is geldig vanaf 01.12.2005
Aanwezigheid : VERPLICHT bij burgerlijke staat code = "02", anders blanco.

Foutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden : "J", "N", "B", "R" en blanco.

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

verplicht veld indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" (code="2") is en de bestaande toe­stand van de burgerlijke staat is “niet gehuwd of wettelijk samenwonend”(code verschillend van "2" ).

- 4320001 : veld ongeldig voor soort gebeurtenis :

niet geldig voor soort gebeurtenis "21005".

- 4320002 : veld ongeldig met burgerlijke staat code :

enkel geldig indien de burgerlijke staat "gehuwd of wettelijk samenwonend" (code="2") is.2020-12 "familiale toestand" : AANTAL ZWAAR GEHAND­ICAPTE KINDEREN TEN LASTEAanduiding van het aantal zwaar gehandicapte kinderen die ten laste zijn van het personeelslid.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4320005 : waarde te groot :

 kan niet groter zijn dan het aantal kinderen ten laste (veld 14)

2020-13 "familiale toestand" : AANTAL ZWAAR GEHAND­ICAPTE ANDERE PERSONEN TEN LASTEAanduiding van het aantal zwaar gehandicapte andere personen die ten laste zijn van het personeelslid.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : gelijk aan of kleiner dan het aantal andere personen ten laste (veld 15)
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4320005 : waarde te groot :

kan niet groter zijn dan het aantal andere personen ten laste (veld 15)


2020-14 "familiale toestand" : AANTAL KINDEREN TEN LAS­TEAanduiding van het aantal kinderen ten laste van het personeelslid (inbegrepen het aantal zwaar gehandicapte kinderen ten laste, veld 12).Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :
2020-15 "familiale toestand" : AANTAL ANDERE PERSONEN TEN LAS­TEAanduiding van het aantal andere personen ten laste van het personeelslid (inbegrepen het aantal zwaar gehandicapte andere personen ten laste, veld 13).Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :
2020-16 "familiale toestand" : AANTAL ASCENDENTEN/ZIJVERWANTEN 65J OF OUDERAanduiding van het aantal ascendenten/zijverwanten 65j of ouder ten laste van het personeelslid (inbegrepen het aantal zwaar gehandicapte ascendenten/zijverwanten 65j of ouder, veld 17).Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

2020-17 "familiale toestand" : AANTAL ZWAAR GEHANDICAPTE ASCENDENTEN/ZIJVERWANTEN 65J OF OUDERAanduiding van het aantal zwaar gehandicapte ascendenten/zijverwanten 65j of ouder ten laste van het personeelslid.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : gelijk aan of kleiner dan het aantal antecedenten/zijverwanten 65j of ouder (veld 16)
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4320005 : waarde te groot :

kan niet groter zijn dan het aantal antecedenten/zijverwanten 65j of ouder (veld 16)

2020-18 "familiale toestand" : AANDUIDING PERSONEELSLID ZWAAR GEHANDICAPTAanduiding dat het personeelslid zwaar gehandicapt is (J/N).Lengte : 1 positie Type : ALFANU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :  • toegelaten waarden : "J" (ja), "N" (neen), blanko
Aanwezigheid : VERPLICHT bij gebeurteniscode 21004. Blanko bij gebeurteniscode 21005.

Foutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden : "J", "N”, blanko

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld
3.8. RL-8 ( cumul )


Recordtype : 2030 cumul
versie 03 : gebruikt vanaf 01.09.1996

Nr

lengte

pos

veldtype

omschrijving01

02

0304

05

0607

08


4

2

66

3

11

187


1

5

713

19

2223

24


Numerisch

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

AlfanumerischRecordtype

Versienummer

Recordvolgnummer

Instellingsnummer

Hoofdstruct/instellingsstruct

Grensbedrag

Voll. Prest. Buit. Ond.

Blanco’s
2030-01 "cumul" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2030" voor een datarecord RL-8.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

recordtype moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

recordtype is onbekend/ niet van toepassing bij ‘cumul'.

- 4320019 : cumul foutieve combinatie :

veld niet van toepassing.

- 4320020 : cumul foutieve stopzetting :

de gevraagde stopzetting kon niet worden uitgevoerd omdat er geen cumul was geregistreerd.

- 4320022 : CUMULATIE RL-8, fout in registratie.


2030-02 "cumul" : VERSIENUMMER
Dit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : geldig versienummer ( vanaf 1 sep­tember 1996 = "03" );.Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet numerisch :

versienummer moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype / versie onbekend bij deze ver­wer­king:

versienummer verschillend van "03"; bij de controle van het versienummer van een recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht gebruikt, niet de geldigheidsdatum.
2030-03 "cumul" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- = "000001" voor het eerste RL-8 record van het be­richt;

- moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het vorig re­cord in het bericht;

- geen RL-3 meesturen.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

2030-04 "cumul" : INSTELLINGSNUMMERHier wordt het instellingsnummer gedefinieerd waar het personeelslid ook nog opdrachten uitoefent ( d.i. bui­ten de instelling die de mededelingen doet ).Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : geldig instellingsnummer van een niet-EDISON-school of "000000" bij cumul buiten het on­der­wijs.


  • altijd “00000” bij “stopzetting cumul” (soort gebeurtenis 21007).

- per cumul-opdracht ( in of buiten het onderwijs ) wordt één RL-8-record aangemaakt; in het onderwijs zijn de velden ‘instellingsnummer’ en ‘hoofdstructuur’ verplicht; buiten het onderwijs worden de velden ‘grensbedrag’ en ‘volledige prestaties’ ingevuld.


Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4320016 : cumul foutieve instelling :

het opgegeven instellingsnummer bestaat niet (meer).

- 4320019 : cumul foutieve combinatie :

veld niet van toepassing. Bij “stopzetten cumul” mag het instellingsnummer niet ingevuld worden.

- 4320023 : combinatie hoofdstructuur / instelling fout :

de opgegeven combinatie is niet toegelaten.

- 4320025 : cumul opgeheven instelling :

de school waarin de cumul opgegeven wordt, is opgeheven.

2030-05 "cumul" : HOOFDSTRUCTUUR/INSTELLINGSSTRUCTUURDit veld definieert de hoofdstructuur/instellingsstructuur van de instelling waar het personeelslid ook nog opdrachten uitoefent.Lengte : 3 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :  • toegelaten hoofdstructuren/instellingsstructuren (ook deze die nog niet elektronisch gecommuniceerd mogen worden ) of " " bij cumul buiten het onderwijs.

  • altijd “000” bij “stopzetting cumul” (soort gebeurtenis 21007).
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4320015 : cumul foutieve hoofdstructuur :

de hoofdstructuur heeft een ongeldige waarde.


2030-06 "cumul" : GRENSBEDRAGDit veld duidt aan of bij cumul buiten het onderwijs de verloning voor deze prestatie het grensbedrag heeft overschreden.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : J(a), N(een) en blanco.


Aanwezigheid : OPTIONEEL, VERPLICHT bij cumul buiten onderwijs.

Foutcodes :

- 4320017 : cumul foutief grensbedrag:

het veld is opgevuld met een ongeldige waarde.

2030-07 "cumul" : VOLLEDIGE PRESTATIES BUITEN HET

ONDERWIJS

Dit veld duidt aan of bij cumul buiten het onderwijs een volledige prestatie wordt verricht.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden : J(a), N(een) en blanco;


Aanwezigheid : OPTIONEEL, VERPLICHT bij cumul buiten onderwijs.

Foutcodes :

- 4320018 : cumul foutief volledige prestaties:

 het veld is opgevuld met een ongeldige waarde.


3.9. RL-9 ( aanvraag immatriculatie )


Recordtype 2040 : aanvraag immatriculatie
versie 04 : gebruikt vanaf 01.01.2003

versie 05 : gebruikt vanaf 15.12.2008


nr

lengte

pos

veldtype

omschrijving01

02

0304

05

0607

08

0910

11

124

2

61

10

4430

18

325

4

61

5

713

14

2468

98

116148

153


157

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Alfanumerisch

Datum

AlfanumerischAlfanumerisch

Alfanumerisch

Alfanumarisch

Alfanumerisch

Alfanumerisch

AlfanumerischRecordtype

Versienummer

Recordvolgnummer

Geslacht


Geboortedatum

Familienaam

Eerste voornaam

Tweede voornaam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode woonplaats

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina