This draft, 3 August 2007 IntroductionDovnload 194.99 Kb.
Pagina5/5
Datum21.08.2016
Grootte194.99 Kb.
1   2   3   4   5
24: 167-183.; On glass manufacturers: Mentink, G. J. (1981). "Fabricage van 'klein-geweer' te Culemborg in de periode 1759-1812." Nederlands Economisch Historisch Archief - Jaarboek 44: 22-30.; For silk Colenbrander, S. (1992). "Zolang de weefkonst bloeijt in 't machtig Amsterdam. Zijdelakenfabrikeurs in Amsterdam in de 17de en 18de eeuw." Textielhistorische Bijdragen Jaarverslag 32: 27-44.

44 Eerenbeemt, H. F. J. M. v. d. (1983). "Zijdeteelt in Nederland in de 17e en eerste helft 18e eeuw." Nederlands Economisch Historisch Archief - Jaarboek 46: 142-153, Eerenbeemt, H. F. J. M. v. d. (1985). "Zijdeteelt in de tweede helft van de 18e eeuw." Nederlands Economisch Historisch Archief - Jaarboek 48: 130-149, Eerenbeemt, H. F. J. M. v. d. (1993). Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-20e eeuw. Tilburg.

45 Davids Davids, K. (1995). Shifts of technological leadership in early modern Europe. A Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European perspective K. Davids and J. Lucassen. Cambridge, Cambridge University Press: 338-366.; De Vries, J. and A. Van der Woude (1997). The First Modern Economy. Success, failure, and perseverance of the Dutch economy, 1500-1815. Cambridge, Cambridge University Press.

46 Davids, K. (1995). Beginning Entrepreneurs and Municipal Governments in Holland at the Time of the Republic. Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the Duch Staple Market. C. M. Lesger and L. Noordegraaf. The Hague, Stichting Hollandse Historische Reeks. 24: 167-183.

47 On civet: Prins, I. (1936). "Gegevens betreffende de 'Oprechte Hollansche Civet' (17e-18e eeuw)." Economisch-Historisch Jaarboek 20: 1-211.; On whaling: Hacquebord, L. (1994). "Van Noordse Compagnie tot Maatschappij voor de Walvisvaart. Honderd jaar onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart." Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 13: 19-40.; On drapers in Leiden: Posthumus, N. W. (1939). De geschiedenis van de Leidsche Lakenindustrie. II. De Nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw) de lakenindustrie en verwante industrieën (eerste deel). s-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 393-395

48 Eeghen, I. H. v. (1961). "Buitenlandse monopolies voor de Amsterdamse kooplieden in de tweede helft der zeventiende eeuw." Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 53: 176-184.

49 The greater efficiency that could be achieved with such measures, provided the government carefully weighed opposing economic interests, has been argued by Lesger, C. and L. Noordegraaf (1999). Inleiding. Ondernemers & bestuurders : economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd

C. Lesger and L. Noordegraaf. Amsterdam, NEHA: 11-60. 33-35, 39-40.50 For example: Brünner, E. C. G. (1924). "Een Hoornsch koopmansboek uit de tweede helft der 15e eeuw." Economisch-historisch jaarboek 10: 3-79.,

51 Posthumus, N. W. (1908). De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. I. De Middeleeuwen (veertiende tot zestiende eeuw). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 278

52 Meilink, P. A. (1922). "Gegevens aangaande bedrijfskapitalen in den Hollandschen en Zeeuwschen handel in 1543." Economisch-Historisch Jaarboek 8: 254-277. In 1542 the Habsburg rulers demanded a 10% levy on the profits from trade. After fierce protests the levy was repliced by a tax on a fictional 6% return on the capital of merchants, shipmasters, herring fishers, and exporting beer brewers.

53 Gelderblom, O. (2000). Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630). Hilversum, Verloren. Cf. also Gelderblom, O. (2003). "From Antwerp to Amsterdam. The Contribution of Merchants from the Southern Netherlands to the Commercial Expansion of Amsterdam (c. 1540-1609)." Review. A Journal of the Fernand Braudel Center 26(3): 247-283.

54 The following is based on: Oscar Gelderblom, Merchants in the Low Countries. The Organization of Long-Distance Trade in Bruges, Antwerp, and Amsterdam (1250-1650), forthcoming.

55 For example: Moree, M. (1990). Echten tot Echten, Roelof van (1592-1643),. Drentse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. J. F. W. e. a. r. Bos. Meppel. 2: 44-48.

56 Riemersma, J. (1952). "Trading and shipping associations in 16th century Holland." Tijdschrift voor Geschiedenis 65: 330-338.; Posthumus, N. W. (1953). De Oosterse handel te Amsterdam: het oudst bewaarde koopmansboek van een Amsterdamsche vennootschap betreffende de handel op de Oostzee, 1485-1490. Leiden.; Broeze, F. J. A. Rederij. Maritieme geschiedenis der Nederlanden. F. J. A. Broeze, J. R. Bruijn and F. S. Gaastra. Bussum, Unieboek. 3.

57 The following is based on: Gelderblom, O. and J. Jonker (2004). "Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612." The Journal of Economic History 64(3): 641-672.

58 De Vries, J. and A. Van der Woude (1997). The First Modern Economy. Success, failure, and perseverance of the Dutch economy, 1500-1815. Cambridge, Cambridge University Press.

59 For the guarantor to be credible required him to pledge his own person and goods as surety. Since he did not have to do anything but say this, it meant that only merchants whose wealth was relatively well-known to the other party would be accepted as surety – this would make it more problematic for itinerant merchants, hence presumably the initial rule – implicit in the privileges of the German Hansa – that any group member could be held responsible.

60 Maassen, H. A. J. (2005). Tussen commercieel en sociaal krediet. De ontwikkeling van de Bank van Lening in Nederland vanLombard tot Gemeentelijke Kredietbank 1260-1940 Hilversum, Verloren. Pawning was a common procedure in the Low Countries since at least the twelfth century: Godding, P. (1987). Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux, du 12e au 18e siècle. Bruxelles, Académie royale de Belgique., 256-257.

61 Gelderblom, O. and J. Jonker (2005). Amsterdam as the Cradle of Modern Futures Trading and Options Trading, 1550-1650. The Origins of Value. The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets. W. G. Goetzmann and K. G. Rouwenhorst. Oxford, Oxford University Press.

62 As a result the only commodities widely used as collateral for loans other than postponed payments, were jewelry, gold and silver plate, and precious stones. In Amsterdam, notarial deeds testify to the use of precious stones and jewelry as collateral: In 1627 the Amsterdam merchant ‘nam tot zich’ jewels and paintings to compensate for an obligation of 1029 (including interest) that had not been repaid. (GAA NA Card Index, NA 392/82, 02-08-1627) In 1630 an Amsterdam merchant held a jewel to secure money lent by him to a fellow merchant (GAA NA Card Index, NA 847/141, 06-04-1630); For other examples: NA 646b 1035-1036 (22-10-1624); NA 700 A 235-237 (21-06-1625); NA 307/blz. 196-197 (26-11-1632); NA 642/344 (24-02-1637); NA 676/68-69 (24-09-1637)

63 Zuijderduijn, J. (2007). Medieval capital markets. Markets for renten between state formation and private investment in Holland (1300-1550) Utrecht University. PhD.

64 Gelderblom, O. and J. Jonker (2004). "Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612." The Journal of Economic History 64(3): 641-672.

65 For the introduction of these rules in the late medieval period: Zuijderduijn, J. (2007). Medieval capital markets. Markets for renten between state formation and private investment in Holland (1300-1550) Utrecht University. PhD.. In 1622 the Dutch Republic required the registration, by the local court, or a notary – in the case of Amsterdam – of transfers of ships of 4 last (8 tons) and bigger in case of sale or pledging as collateral. Dutch customary law did not allow creditors of loans with ships as collateral to repossess the ship to get their money back. Lichtenauer, W. F. (1934). "De ontwikkeling van het Nederlandsche Zeerecht onder den invloed van wetenschap en handelspraktijk met bijzondere inachtneming van de Rotterdamsche invloeden." Themis. Verzameling van bijdragen tot de kennis van het publiek en privaatrecht 95: 48-80, 115-170. 53-56.

66 Hugo Soly was the first to draw attention to the use of annuities for the funding of small businessmen. His analysis of the sellers of these renten in Antwerp in 1545 and 1555 bears out the importance of the instrument for merchants, cloth finishers, masons, carpenters, and various other artisans: Soly, H. (1977). Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw : de stedebouwkundige en industriële ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke. [Brussel], Gemeentekrediet van België. 81;

67 For a detailed analysis of loans by goldsmiths: Gelderblom, O. (2008). Het juweliersbedrijf in de Lage Landen. Mag het iets meer zijn. R. De Peuter and E. Steegen.

68 Gelderblom, O. and J. Jonker (2004). "Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612." The Journal of Economic History 64(3): 641-672.

69 Ehrenberg, R. (1896). Das Zeitalter der Fugger, Geldkapital und Creditverkehr im 16. Jahrhundert, II, Die Weltbörsen und Finanzkrisen des 16. Jahrhunderts. Jena, Fischer. II, 25; Van der Wee, H. (1967). "Anvers et les innovations de la technique financière aux XVIe et XVIIe siècles." Annales ESC 22: 1067-1089. 1080-1081; Van der Wee, H. (1977). Monetary, credit and banking systems. The Cambridge Economic History of Europe. V. The economic organization of early modern Europe. R. E.E. and C. H. Wilson. Cambridge, Cambridge University Press: 290-392. 290-392;

70 Gelderblom, O. and J. Jonker (2004). "Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612." The Journal of Economic History 64(3): 641-672.

71 The following is based on: Ibid.

72 Ibid.

73 Cf.Hoffman, P. T., G. Postel-Vinay, et al. (2000). Priceless markets : the political economy of credit in Paris, 1660-1870. Chicago ; London, The University of Chicago Press. for the role of notaries in Parisian credit markets after 1660.

74 Leeuwen, M. H. D. v. (2000). De rijke Republiek. Giden, assuradeurs en armenzorg, 1500-1800. Den Haag/Amsterdam, Verbond van verzekeraars/NEHA.;

75 One could also argue that the success of Dutch entrepreneurs in the Golden Age resulted from their greating willingness to take these risks. This is one of two arguments Roessingh put forward to explain the willingness of Dutch peasants to grow tobaccoplants for the national and international market in the seventeenth century (Roessingh, H. K. (1976). Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Wageningen, LUW., 278-279); However, he does not provide solid evidence for this thesis.

76 Gelderblom, O. (2003). "The Governance of Early Modern Trade: The Case of Hans Thijs (1556-1611)." Enterprise & Society 4(4): 606-639.

77 Tielhof, M. v. (2008). Financing water management: the Regional Water Board of Rijnland, 1500-1800. The Political Economy of the Dutch Republic. O. Gelderblom. Aldershot, Ashgate.

78 Dekker, R. (1982). Holland in beroering. Oproeren in de 17de en de 18de eeuw. Baarn.

79 Tracy, J. D. (2004). For Holland`s Garden. The war aims of the States of Holland, 1572-1588. Amsterdam.

80 Bruijn, J. R. (1993). The Dutch Navy of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Columbia, University of South Carolina Press.

81 Gelderblom, O. (2003). "The Governance of Early Modern Trade: The Case of Hans Thijs (1556-1611)." Enterprise & Society 4(4): 606-639.

82 Gelderblom, O. (2005). "The Resolution of Commercial Conflicts in Bruges, Antwerp, and Amsterdam, 1250-1650." http://www.lowcountries.nl/2005-2_gelderblom.pdf.

83 The point is further developed in: Oscar Gelderblom, Merchants in the Low Countries. The Organization of Long-Distance Trade in Bruges, Antwerp, and Amsterdam (1250-1650), forthcoming.

84 Sterck, J. F. M. (1916). "Een Amsterdamsche Zijdewinkel in de Warmoesstraat 1634-1637." Jaarboek Amstelodamum 14: 145-183.;Boot, J. A. (1974). "De markt voor Twents-Achterhoekse weefsels in de tweede helft van de 18de eeuw." Textielhistorische Bijdragen Jaarverslag 16: 21-68. 32-33; Vrugt, M. v. d. (1996). Johanna de Milan-del Corne (?-1674). Utrechtse biografieën. J. Aalbers and e. al. Utrecht. 3: 131-135.

85Prak, M. (1994). "Ambachtsgilden vroeger en nu." NEHA Jaarboek 57: 10-33.; Davids, K. (1995). Beginning Entrepreneurs and Municipal Governments in Holland at the Time of the Republic. Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the Duch Staple Market. C. M. Lesger and L. Noordegraaf. The Hague, Stichting Hollandse Historische Reeks. 24: 167-183.; Posthumus, N. W. (1908). De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. I. De Middeleeuwen (veertiende tot zestiende eeuw). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 118-129, 275

86 Klein, P. W. and J.-W. Veluwenkamp (1993). The Role of the Entrepreneur in the Economic Expansion of the Dutch Republic. The Dutch Economy in the Golden Age: nine studies. C. A. Davids and L. Noordegraaf. Amsterdam, NEHA: 27-53.

87 Bavel, B. J. P. v. (2003). "Early proto-industrialization in the Low Countries? The importance and nature of market-oriented non-agricultural activities in the countryside in Flanders and Holland, c. 1250-1570." Revue Belge de Philologie et d'Histoire 81: 1109-1163. Baars, C. (1975). "Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw." A.A.G. Bijdragen 19: 3-136. 28.

88 Priester, P. (1998). Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw. ca. 1600-1910. 't Goy-Houten, Hes Uitgevers.; Baars, C. (1975). "Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw." A.A.G. Bijdragen 19: 3-136. 22, 52

89 Soltow, L. and J. L. v. Zanden (1998). Income and wealth inequality in the Netherlands, 16th-20th century. Amsterdam, Het Spinhuis.

90 De Vries, J. and A. Van der Woude (1997). The First Modern Economy. Success, failure, and perseverance of the Dutch economy, 1500-1815. Cambridge, Cambridge University Press. 507-606

91 Prak, M. (2005). The Dutch Republic in the Seventeenth Century: The Golden Age. Cambridge, Cambridge University Press  122-134

92 Lesger, C. M. and L. Noordegraaf, Eds. (1999). Ondernemers & bestuurders : economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Amsterdam, NEHA Reeks: Neha-series III.

93 Jonker, J. P. B. and K. E. Sluyterman (2000). At home on the world markets : Dutch international trading companies from the 16th century until the present. The Hague, Sdu Uitgevers.

94 Davids, K. (1998). "Successful and failed transitions. A comparison of innovations in windmill technology in Britain and the Netherlands in the early modern period , 14 (1998), 225-247." History and Technology 14: 225-247.

95 Davids, K. (1995). Shifts of technological leadership in early modern Europe. A Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European perspective K. Davids and J. Lucassen. Cambridge, Cambridge University Press: 338-366.

96 For new initiatives in tobacco manufacturing: Roessingh, H. K. (1976). Inlandse tabak Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Zutphen, Walburg Pers. 408-424; Verduin, J. (1998). Jan Agges Scholten (1690-1772). Tabaksteler en heer van Asschat. Utrechtse biografieën. Het Eemland. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Eemland. Y. M. v. d. Akker, et al (red.). Utrecht. 1: 180-185.; Mayer-Hirsch, S. B. N. (1999). Benjamin Cohen (1725-1800) tabaksplanter, koopman, bankier. Utrechtse biografieën. Het Eemland. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Eemland. Y. M. v. d. Akker, et al (red.). Utrecht. 2: 51-57. Mayer-Hirsch). For succesfull start-ups in brewing (Brugman, Willem de Kock), silk weaving (Van der Meulen, David van Mollem), in domestic and foreign trade Cf. for example the Utrecht wine seller Barend Blomsaet, who started his career with a few hundred guilders, a capital that grew within two decades to 15,000 guilders. Tigelaar, H. (1998). Barend Blomsaet (1669-1730), Wijnkoopman, ter dood veroordeeld wegens sodomie. Utrechtse biografieen. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters. W. v. d. Broeke, et al (red.). 5: 23-28. 23-24,

97 L&N interpretation: urban and provincial particularism (a medieval legacy) brought Holland on top of the rest of the Republic. It fostered its growth but damaged the economic interests of other provinces. Trompetter

98 Oldewelt, W. F. H. (1942). Een beroepstelling uit den jare 1688. Amsterdamsche Archiefvondsten. W. F. H. Oldewelt. Amsterdam, J.H. de Bussy: 172-176.

99 Town population from: Lourens, P. and J. Lucassen (1997). Inwonertallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800. Amsterdam.

100 Prak, M., C. Lis, et al., Eds. (2006). Craft Guilds in the Early Modern Low Countries: Work, Power, and Representation. . Aldershot, UK, Ashgate Publishing.

101 Honig, G. J. (1930). "De Molens van Amsterdam (De invloed van de molens op het Industrieele leven in de Gouden Eeuw)." Amstelodamum. Jaarboek van het genootschap Amstelodamum 27: 79-159.

102 Dillen, J. G. v. (1925). Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken. (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam). Rijks geschiedkundige publicatien ; 59. 's-Gravenhage, Nijhoff. vol. II, p. 985

103 Gelderblom, O. (2000). Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630). Hilversum, Verloren.

104 Tielhof, M. v. (2002). The 'Mother of All Trades'. The Baltic Grain Trade in Amsterdam from the Late 16th to the Early 19th Centuy. Leiden, Brill.

105 Knoppers, J. V. T. (1977). De vaart in Europa. Maritieme geschiedenis der Nederlanden. F. J. A. Broeze, J. R. Bruijn and F. S. Gaastra. Bussum, Unieboek: 226-261.; Winkelman, P. H. (1971-1983). Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 's-Gravenhage, Nijhoff.; Schreiner, J. (1933). Nederland og Norge, 1625-1650 : trelastutførsel og handelspolitikk. Oslo, Dybwad.

106 Dillen, J. G. v., Ed. (1929). Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, II, 1612-1635. Rijks geschiedkundige publicatiën. Grote serie 78. 's-Gravenhage, Nijhoff.

107 Poelwijk, A. (2003). "In dienste vant suyckerbacken" De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630. Hilversum, Verloren.; Check Poelwijk on soap manufacturers

108 Gelderblom, O. (2008). Het juweliersbedrijf in de Lage Landen. Mag het iets meer zijn. R. De Peuter and E. Steegen.

109 Oldewelt, W. F. H. (1942). Een beroepstelling uit den jare 1688. Amsterdamsche Archiefvondsten. W. F. H. Oldewelt. Amsterdam, J.H. de Bussy: 172-176.

110 Ibid.

111 Stuart, T. (1879). De Amsterdamse makelaardij. Bijdrage tot de geschiedenis onzer handelswetgeving. . Amsterdam.

112 Leeuwen, M. H. D. v. and J. E. Oeppen (1993). "Reconstructing the Demographic Regime of Amsterdam 1681-1920." Economic and social history in the Netherlands 5: 61-102.


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina