Thuiscoaching voor Marokkaanse familieleden van cliënten met schizofrenie of een verwante psychotische stoornisDovnload 376.37 Kb.
Pagina1/19
Datum26.08.2016
Grootte376.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Thuiscoaching voor Marokkaanse familieleden van cliënten met schizofrenie of een verwante psychotische stoornis

Evaluatie-onderzoek van de interventieBenaissa Hallich

Maart 2012


Wetenschappelijke begeleider/adviseur (vanaf begin tweede evaluatieperiode)

Prof. Dr. Walter Devillé, NIVEL


Onderzoeker

Drs. Benaissa Hallich


Projectgroep

Astrid Wolters, projectleider, Indigo (t/m mei 2011)

Theo Mathot, interim projectleider, Indigo (najaar 2010)

Arnold van Dijk, beleidsmedewerker, Indigo

Fred Marquenie, algemeen manager, Altrecht

Ronald May, adviseur intercultureel management (t/m juni 2010)

Reina Roorda, teammanager, Altrecht

Tom Rusting, familie-ervaringsdeskundige, Ypsilon

Mariette Slaats, Ypsilon

Ayse Tunatuzun, huisarts


Werkgroep

Abdelaziz Boutahar, Ypsilon

Tiny van Hees, Indigo

Tom Rusting, Ypsilon

Astrid Wolters, Indigo
Adviesgroep

Prof. dr. David Ingleby, Universiteit Utrecht

Dr. Johan Havenaar, psychiater Altrecht

Ingeborg Siteur, psychiater Altrecht

Dr. Rob Heerdink, Universiteit Utrecht
Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 4

Voorwoord 5

1 Inleiding 7

1.1 Aanleiding project 7

1.2 Doelstelling 7

1.4 Omschrijving en afbakening van begrippen 8

1.5 Methode van het onderzoek 10

1.6 Algemene kenmerken van respondenten en deelnemers 18

2 Probleemstelling en achtergronden van de studie 21

2.1 Schizofrenie en verwante psychotische stoornissen 21

2.2 Schizofrenie bij Marokkanen 22

2.3 Het concept Thuiscoaching 24

2.4 Adequate interventie 26

2.6 Samenvatting en conclusie 30

3 Onderzoeksresultaten van de eerste periode van het onderzoek 33

4 Ervaringen van Marokkaanse families met Thuiscoaching 35

4.1 Omschrijving Thuiscoaching door Marokkaanse familieleden 36

4.2 Tevredenheid over Thuiscoaching 36

4.3 Behoeften van Marokkaanse familieleden ten aanzien van Thuiscoaching 37

4.4 Effecten van Thuiscoaching volgens Marokkaanse familieleden 41

4.5 Ervaren knelpunten van familieleden ten aanzien van Thuiscoaching 44

4.6 Samenvatting en conclusies 47

5 Ervaringen van coaches en hulpverleners met Thuiscoaching 49

5.1 Bevorderende en belemmerende factoren 49

5.2 Werving van families door coaches 51

5.3 Effecten van Thuiscoaching volgens coaches 51

5.4 Ervaringen van hulpverlening met Thuiscoaching 54

5.5 Samenvatting en conclusies 55

6 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 57

6.1 Onderzoeksresultaten 59

6.2 Aanbevelingen 64

Literatuur 67

Voorwoord


Schizofrenie heeft een grote impact op familieleden, in het bijzonder op migrantenfamilies. Uit onderzoek blijkt dat schizofrenie vaker voorkomt bij migranten dan autochtone bevolking. Allochtone families die een familielid hebben met schizofrenie worden onvoldoende bereikt voor psycho-educatie en begeleiding. Dit was aanleiding voor familievereniging Ypsilon en GGZ instelling Indigo om in samenwerking met de Willem Arntsz divisie van GGZ instelling Altrecht (waaraan Indigo is gelieerd) een interventie te ontwikkelen die deze doelgroep wel weet te bereiken. Deze interventie heeft de naam Thuiscoaching gekregen. Er is accent gelegd op Marokkaanse gezinnen. Dit verslag is een evaluatie van deze interventie. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de randvoorwaarden van een interventie die de beoogde doeleinden kan behalen. Het blijkt dat Thuiscoaching een veelbelovende interventie is voor het toegankelijk maken van psycho-educatie en begeleiding voor ‘moeilijk’ bereikbare groepen. Dit onderzoeksproject is gefinancierd door bijdragen van ZonMw en het Altrecht Innovatiefonds.

Het onderzoek was niet mogelijk zonder de samenwerking met coaches, werkgroep, projectgroep en de adviesgroep. Ik wil de coaches met name Tom Rusting, Tiny van Hees, Karin Kraaij, Kees Klawer, Fatima Zohra, Jamila Azougagh en Hanny Meijnen, bedanken voor het vele werk dat zij verricht hebben voor het mogelijk maken van dit onderzoek zoals het invullen van de logboeken na de Thuiscoachingsgesprekken met families, de ondersteuning bij de werving van de families voor het onderzoek en het delen van ervaringen bij het aanbod van de Thuiscoaching. Hun betrokkenheid bij de Thuiscoaching en onderzoek is van grote betekenis geweest. De feedback op het onderzoek, begrip en ondersteuning bij de werving en uitvoering van het project door de projectgroep was belangrijk en ik ben hen daarvoor erkentelijk. De adviesgroep, met name Johan Havenaar, Ingeborg Siteur, David Ingleby en Rob Heerdink wil ik bedanken voor hun feedback op het onderzoek en literatuursuggesties. Walter Devillé wil ik bedanken voor de wetenschappelijke begeleiding en advisering. Salima El Khyari dank ik voor het verrichten van interviews met Marokkaanse vrouwelijke familieleden en ondersteuning bij de analyse en interpretatie van de bevindingen.

Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de deelname van de familieleden en ben hen daar erg dankbaar voor. Tenslotte dank ik alle hulpverleners die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

1 Inleiding

In de opzet van het ontwikkeltraject Thuiscoaching voor families van Marokkaanse cliënten met schizofrenie zijn twee trajectlijnen te onderscheiden: (1) ontwikkeling en uitvoering van de interventie Thuiscoaching voor Marokkaanse familieleden van een cliënt met schizofrenie en (2) een evaluatie-onderzoek dat in dienst staat van de ontwikkeling van de interventie. Het onderzoek levert aanbevelingen voor de nodige aanpassingen aan de interventie om de doelgroep te bereiken, te behouden en effectief Thuiscoaching aan te bieden. Dit verslag betreft het evaluatie-onderzoek naar de interventie Thuiscoaching voor Marokkaanse families waar een familielid schizofrenie heeft.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina