Tijdregistratie (211)Dovnload 117.17 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte117.17 Kb.

EHP4 for SAP ERP 6.0

Maart 2010

Nederlands
Tijdregistratie (211)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Duitsland

Business Process Documentation


Copyright

© 2010 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.Pictogrammen

Pictogram

OmschrijvingLet opVoorbeeldOpmerkingAanbevelingSyntaxisExtern ProcesBusiness Proces Alternatief/Beslissing Keuze

Typografische conventies

Stijl

Omschrijving

Voorbeeldtekst

Woorden of tekens die op het scherm worden weergegeven. Dit zijn onder andere veldnamen, vensternamen, knoppen, menunamen, paden en opties.

Kruisverwijzingen naar andere documentatie.Voorbeeldtekst

Benadrukte woorden of zinsdelen in de hoofdtekst, titels van afbeeldingen en in tabellen.

VOORBEELDTEKST

Namen van elementen in het systeem. Dit kunnen rapportnamen, programmanamen, transactiecodes, tabelnamen en individuele sleutelwoorden van een programmeertaal zijn wanneer deze voorkomen in de hoofdtekst, zoals SELECT en INCLUDE.

Voorbeeldtekst

Schermtekst. Dit zijn bijvoorbeeld namen en paden van bestanden en directory’s, berichten, broncode, namen van variabelen en parameters, alsmede namen van installatie-, upgrade- en databasetools.

VOORBEELDTEKST

Toetsen op het toetsenbord, bijvoorbeeld functietoetsen (zoals F2) of ENTER.

Voorbeeldtekst

Exacte gegevens die de gebruiker moet invoeren. Dit zijn woorden of letters die u letterlijk in het systeem moet overnemen zoals deze in de documentie worden weergegeven.Variabele gegevens die de gebruiker moet invoeren. De punthaken geven aan dat u deze woorden en tekens kunt vervangen door relevante tekst.

Inhoud

Tijdsregistratie 5

1 Doel 5


2 Voorwaarden 5

2.1 Stamgegevens en organisatiegegevens 5

2.2 Rollen 6

3 Tabel Procesoverzicht 7

4 Processtappen 7

4.1 Werkelijke werktijden vastleggen 7

4.2 Werktijden goedkeuren 9

4.3 Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten 10

5 Appendix 12

5.1 Processtappen storneren 12
Tijdsregistratie

1Doel


Het urenformulier (CATS) wordt gebruikt om de tijd te registreren die een werknemer aan een bepaalde taak heeft besteed. De werktijd kan worden geregistreerd op een klantorder, een interne order, een serviceorder of een project. Bovendien kunt u overschakelen naar reisadministratie voor de vergoeding en boeking van reiskosten.

2Voorwaarden

2.1Stamgegevens en organisatiegegevens


SAP Best Practices-standaardwaarden

In de implementatiefase zijn in uw ERP-systeem verplichte stam- en organisatiegegevens gecreëerd, zoals gegevens over de organisatiestructuur van uw bedrijf en stamgegevens over uw operationele focus, bijvoorbeeld stamgegevens over artikelen, leveranciers en klanten.

Deze stamgegevens bestaan meestal uit gestandaardiseerde SAP Best Practices-voorstelwaarden, en hiermee kunt u de processtappen van dit scenario doorlopen.Aanvullende stamgegevens (voorstelwaarden)

U kunt het scenario testen met andere SAP Best Practices-voorstelwaarden die dezelfde kenmerken hebben.

Kijk in uw SAP ECC-systeem welke andere artikelstamgegevens beschikbaar zijn.Uw eigen stamgegevens gebruiken

U kunt ook gebruikersspecifieke waarden gebruiken voor artikelen of organisatiegegevens waarvoor u stamgegevens hebt gecreëerd. Meer informatie over het aanmaken van stamgegevens vindt u in de documentatie Master Data Procedures.

Gebruik de volgende stamgegevens tijdens de processtappen die in dit document beschreven zijn:

Tijdregistratie


CATS

Stamgegevens

Waarde

Details stamgegevens

Opmerkingen

Personeelsnummer

999xxx

ID voor Scenario

U kunt ook andere bestaande personeelsnummers gebruiken.

Invoerprofiel

YB_xx

Profiel voor Scenario

2.2Rollen


Gebruik

De volgende rollen moeten zijn geïnstalleerd om dit scenario te testen in de SAP NetWeaver Business Client (NWBC). De rollen in deze Business Process Documentation moeten zijn toegewezen aan de gebruiker of gebruikers door wie dit scenario wordt getest. U hebt deze rollen niet nodig als u niet de NWBC-interface gebruikt, maar de standaard SAP GUI.Voorwaarden

De gebruikersrollen zijn toegewezen aan de gebruiker die dit scenario test.Gebruikersrol

Technische naam

Processtap

Medewerker (professionele gebruiker)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

Toewijzing van deze rol is nodig voor basisfunctionaliteit

Project manager

SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M

Werktijden goedkeuren,

Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten
3Tabel Procesoverzicht


Processtap

Externe proces-referentie

Bedrijfsvoor­waarde

Gebrukers-rol

Transactiecode

Verwachte resultaten

Werkelijke werktijden vastleggenPersoneelsnr. en relevant kostenobject bestaan

Medewerker (professionele gebruiker)

CAT2

Werktijden worden vastgelegd in kostenobjecten

Werktijd gegevens goedkeurenScenario vereist goedkeuring

Werktijden worden vastgelegdProject-manager

CATS_APPR_LITE

Werktijden worden vastgelegd in kostenobjecten

Urenformulier: doorgifte naar doelapplicatiesWerktijden worden vastgelegd


Project-manager

CATA

Werktijden worden overgeboekt naar doelcomponenten

Reizen

Reizen (191)

Zie resultaat van gerefereerd proces

Zie scenario nr. 191

Zie scenario nr. 191

Zie scenario nr. 1914Processtappen

4.1Werkelijke werktijden vastleggen


Gebruik

Het urenformulier (CATS) wordt gebruikt om de tijd te registreren die een werknemer aan een bepaalde taak heeft besteed.Voorwaarden

De stamgegevens voor de werknemer en het relevante kostenobject dat u wenst te gebruiken, zijn volledig.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu


Human Resources Time Management Urenformulier CATS Classic Werktijden invoeren

Transactiecode

CAT2

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Medewerker (professionele gebruiker)

(SAP_NBPR_EMPLOYEE-S)

Gebruikersrolmenu

Besturingsscherm Medewerker Diensten Urenformulier: tijden bewerken

 1. Voer in het scherm Urenformulier: Beginscherm de volgende gegevens in:

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikers­actie en waarden

Opmerking

Invoerprofiel

Aangepast urenformulierprofiel

Alle YB_xx Scenario profielen

Voorbeeld: YB_SD

Begindatum

Datum die de periode bepaalt die beschikbaar is in het urenformulier.

Default datum (vandaag) aanhouden

De eerste keer dat een urenformulier opgeroepen wordt, is de peildatum niet zichtbaar op het beginscherm.

Personeels-nummer

Numerieke code die een personeelsrecord aanduidt.

Alle 999xxx Scenario Personeels nummers

Bijvoorbeeld: 00999401

 1. Kies AndereBewerkenTijden invoeren.

 1. Voer op de eerste lege regel van het scherm Urenformulier: invoerview de volgende gegevens in:

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikers­actie en waarden

Opmerking

PrSrt

Prestatiesoort

Willekeurige prestatiesoort

Bijvoorbeeld: 8

OntvKstPl

Ontvanger-kostenplaats
Bijvoorbeeld: 1321

OntvKlOrd.

De ontvangende order die tijd en kosten zal verzamelen.

Willekeurig bestelling nummer gebruiken

Gebruikt voor invoerprofiel YB_SD

OntvPs

Positienummer in ontvangende klantorder

Willekeurig positienummer

bijv.: 0010

Ontv.order

Ontvangende order

Willekeurig ontvangende order
Act.

Activiteitnummer

Willekeurig activiteit nummer
Uren

Tijd besteed aan het ontvangende object.

Willekeurige scenario uren

Bijvoorbeeld: 8 1. Kies Verder.

 2. Kies Opslaan in het scherm Urenformulier: Beginscherm.

 3. Nu kunt u overschakelen naar reisadministratie om reiskosten in het gebruikte kostenobject in te voeren. Selecteer hiervoor de positie en kies OmgevingReiskosten of kies Reiskosten.

 4. Kies Terug om terug te keren naar het menu SAP Easy Access.

Of

Kies Beeindigen (Shift+F3) en bevestig de Business client mededeling met JA om terug te gaan naar het beginscherm (SAP NetWeaver Business Client).Resultaat

U hebt de werktijden in kostenobjecten vastgelegd.

4.2Werktijden goedkeuren


Gebruik

Afhankelijk van het scenario moeten de werktijden die u in het vorige proces vastgelegd hebt, goedgekeurd worden. De gegevens worden een laatste keer gecontroleerd en bijvoorbeeld door uw chef goedgekeurd. Goedgekeurde gegevens kunnen vervolgens voor verdere bewerking naar doelcomponenten overgeboekt worden.Voorwaarden

De goedkeuring van werktijden mag alleen worden gebruikt voor de scenario’s met CATS-profielen YB_PS en YB_CO.

Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Human Resources Time Management Urenformulier Goedkeuring Werktijdgegevens goedkeuren

Transactiecode

CATS_APPR_LITE

Optie 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Project manager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)Gebruikersrolmenu

Project leiding Projectuitvoering TijdsadministratieWerktijdgegevens goedkeuren

 1. Voer in het scherm Werktijdgegevens goedkeuren de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Beschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Opmerking

  Evaluatietijdvak
  Y-Huidig jaar

  Standaardinvoer

  Personeelsnummer

  Numerieke code die een personeels record aanduidt.

  Persooneel nummer 999XXX invullen

  Bijvoorbeeld: 999101

  Direct aan HR doorgeven
  uitvinken

  De overboeking gebeurt in de vervolgstap Doorgifte naar doelapplicaties

 2. Kies Uitvoeren.

 3. U ziet nu een lijst met alle vastgestelde werktijden met status ‘Vrijgegeven voor goedkeuring’.

 4. Selecteer alle posities (selecteer de eerste positie, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de laatste positie).

 5. Kies Goedkeuren.

 6. Selecteer alle posities (selecteer de eerste positie, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de laatste positie).

 7. Kies Details.

 8. Noteer de documentnummers (Doc. Nr.) voor de volgende procedure

 9. Kies Terug om terug te keren naar het menu SAP Easy Access.

Of

Kies Beeindigen (Shift+F3) en bevestig de Business client mededeling met JA om terug te gaan naar het beginscherm (SAP NetWeaver Business Client).Resultaat

Alle geselecteerde posities in de lijst kregen de status Goedgekeurd.

De systeemmelding Werktijden/kerngetallen zijn goedgekeurd verschijnt.

4.3Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten


Gebruik

Vastgelegde en goedgekeurde werktijden moeten van de interfacetabellen van de urenformulieren overgeboekt worden naar de doelcomponenten HR, CO, PS en PM/CS.

Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Human Resources Time Management Urenformulier Doorgifte Applicatieoverkoepelend

Transactiecode

CATA

Optie 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Projectmanager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)Gebruikersrolmenu

Project leiding Projectuitvoering  Tijdsadministratie  Transfer naar de doelcomponenten

 1. Voer in het scherm Urenformulier: doorgifte naar doelapplicaties de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Beschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Opmerking

  Periode
  Huidige datum invullen
  Personeelsnummer

  Numerieke code die een personeels-record aanduidt.

  Personeelnummer 999xxx invullen

  Bijvoorbeeld: 999101

  Document nr. (CO/PM/CS/PS))

  ID dat een urenformulier record aanduidt.

  Een (willekeurig) documentnummer uit de vorige procedure
  Human Resources Management

  Mogelijke doelcomponent

  Aanvinken
  Controlling

  Mogelijke doelcomponent

  Scenario aanvinken indien deze naar CO overgeboekt moet worden
  Onderhoud/Service

  Mogelijke doelcomponent

  Scenario aanvinken indien deze naar PM/CS overgeboekt moet worden
  Projectsysteem

  Mogelijke doelcomponent

  Scenario aanvinken indien deze naar PS overgeboekt moet worden
  Testrun
  Uitvinken

  Bijvoorbeeld:

 2. Kies Uitvoeren.

 3. U ziet nu een lijst met alle records die naar Time Management zijn overgeboekt.

 4. Kies Terug.

 5. U ziet nu een lijst met alle records die naar Controlling zijn overgeboekt.

 6. Kies Terug.

 7. U ziet nu een lijst met alle records die naar PM/CS zijn overgeboekt.

 8. Kies Terug.

 9. U ziet nu een lijst met alle records die naar Projectsysteem zijn overgeboekt.

 10. Kies Terug.

 11. Kies Terug om terug te keren naar het menu SAP Easy Access.

Of

Kies Beeindigen (Shift+F3) en bevestig de Business client mededeling met JA om terug te gaan naar het beginscherm (SAP NetWeaver Business Client).Aanbeveling

Voer dit proces uit op de achtergrond:


  1. Kies AndereProgrammaOp achtergrond uitvoeren.

  2. Selecteer een printer en kies Verder .

  3. Op het scherm Waarden starttermijn, kies Direct.

  4. Kies Invoer controleren.

  5. Kies Opslaan.

  6. Kies Eigen jobs in het menu Systeem.

  7. Op het scherm Joboverzicht, selecteer uw job.

  8. Kies Jobverslag weergeven om de resultaten te zien.

Resultaat

Alle geselecteerde documenten worden overgeboekt naar de doelcomponenten.

5Appendix

5.1Processtappen storneren


In het volgende hoofdstuk vindt u de meest voorkomende stornostappen die u kunt nemen om bepaalde activiteiten die in dit document beschreven staan, te storneren.

Urenformulier

Transactiecode (SAP GUI)

CAT2

Stornering:

Urenformulier

Transactiecode (SAP GUI)

CAT2

Gebruikersrol

Medewerker (professionele gebruiker)

(SAP_NBPR_EMPLOYEE-S)Gebruikersrolmenu

Besturingsscherm Medewerker diensten Urenformulier: Tijden bewerken

Opmerking

Verwijder ingevoerde uren of verwijder de hele regel, als u alle ingevoerde gegevens op die regel wilt verwijderen.Werktijden goedkeuren

Transactiecode (SAP GUI)

CATS_APPR_LITE

Stornering:

Werktijden goedkeuren

Transactiecode (SAP GUI)

CATS_APPR_LITE

Gebruikersrol

Project manager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)Gebruikersrolmenu

Project leiding Projectuitvoering  Tijdsadministratie  Werktijdgegevens goedkeuren

Opmerking

Selecteer urenformulier met verwerkingsstatus ‘30’. Selecteer de betreffende regel en reset de goedkeuring (zie vervolgkeuzelijst).Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten

Transactiecode (SAP GUI)

CATA

Stornering:

Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten

Transactiecode (SAP GUI)

CATA

Gebruikersrol

Project manager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)Gebruikersrolmenu

Project leiding Projectuitvoering  Tijdsadministratie  Transfer naar de doelcomponenten

Opmerking

Voor deze situatie is er geen echte terugboekingstap. Als vastgelegde en goedgekeurde tijden naar andere componenten overgeboekt worden, kunnen ze alleen ongedaan gemaakt worden door de vastgelegde tijden via CAT2 te verwijderen, de verwijderde tijden goed te keuren via CATS_APPR_LITE en de correctie via CATA over te boeken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina