Titel Werkgroep cultuur DatumDovnload 36.24 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte36.24 Kb.
Titel

Werkgroep cultuur

Datum:

Vrijdag 15 maart, 17:00 tot 19:00 uur

Plaats:

Den Bell T512

Volgnummer:

20130315

Datum volgende vergadering:

maandag 22 april, 17:00 tot 19:00 uur. Locatie: Den BellVerslag vorige vergadering:

goedgekeurd

verslag:

Tristan Minami

Commentaar:

/

Aanwezigen
Naam

Sigel

Naam

Sigel

Aanwezig

Stijn Van Bouwel

bestuurslid cultuurraad Deurne

Jos Lams

bestuurslid stedelijke cultuurraad (Orc-A)

Chris Schillemans

voorzitter cultuurraad Berchem

Geert Janssens

voorzitter cultuurraad Borgerhout

Dirk Celis

bestuurslid cultuurraad Berchem

Wim Vervoort

bestuurslid stedelijke cultuurraad (Orc-A)

Eline Van hoye

Coördinator Kunst Z

Derek Budde

lid werkgroep cultuur

Tristan Minami

voorzitter werkgroep cultuurVerontschuldigd

Jos van Kouteren

voorzitter overkoepelende ouderenraad

Annik Klaes

Directeur Prospekta

Geert Meert

voorzitter adviesraad voor Personen met een Handicap


Johri Abderazak

(Central Studio)lid werkgroep cultuur
Jan Verstraete

KRAS NOORD

Pieter Bombeke

lid werkgroep cultuur

Mimi Vandamme

voorzitter stedelijke cultuurraad (Orc-A)

Hannelore Vleugels

Apga


1.evaluatie zaterdag 23/2

-Dirk Celis merkt op dat er van de 177 culturen in Antwerpen en maar een 5-tal vertegenwoordigd waren op dit inspraakmoment. Er is dus nog veel werk aan de winkel om meer mensen te betrekken van andere culturen.

Verder was hij verrast door de aanwezigheid van Bruno Verbergt. Hij vreest ook dat de indruk zou kunnen ontstaan dat de administratie deze dag organiseerde en dat ze zich de resultaten eigen zal maken.
-Jos wil ijveren voor een database met alle cultuurverenigingen.

Chris zegt dat Berchem een drukwerk heeft met alle leden van de cultuurraad


-Eline meldt dat er problemen waren bij het inloggen en registreren om de aanbevelingen aan te vullen. Ze merkt ook op dat sommige stellingen zeer onduidelijk geformuleerd werden, waardoor het aanvullen van deze stellingen niet vlot verliep. Wim sluit hierbij aan en bevestigd dat het bij sommige verslaggevers ontbrak aan duidelijke formulering van de stellingen. Hierover moeten volgende keer duidelijk afspraken gemaakt worden.

2. Wim schetst het overleg van 12/2 met Nicc, Orc-A, Ako en Fameus
Tim Ceustermans zal de gemeenschappelijke punten in 1 nota verwerken

Er zijn een heleboel gemeenschappelijke punten:

-alle partijen zijn vragende partij naar een duidelijker en transparant subsidiebeleid van de Stad Antwerpen.

-cultuurdienst meer regie laten opnemen ipv een eigen aanbod uit te werken. Dit om concurrentie met de culturele sector te vermijden.

Ook moeten er meer professionelen betrokken worden wanneer de stad toch een eigen aanbod uitwerkt.
De tekst met gemeenschappelijke punten wordt naar alle partners (Orc-A, NICC, AKO en Fameus) ter goedkeuring gestuurd en vervolgens voor 25 maart aan de administratie overgemaakt.


3.Advies A-kaart
Dit advies moet asap worden doorgestuurd naar de administratie.
4.Samenwerking tussen de verschillende districts cultuurraden
De vergadering wil van de werkgroep het instrument maken om de verschillende districten te betrekken.

Concreet kan de werkgroep uit elke districts cultuurraad iemand vragen om de vergaderingen bij te wonen.

Door in elke districtscultuurraad een extra agendapunt in het verslag op te nemen waar de eventuele districtsoverschreidende materie aan bod kan komen, is het beheersbaar en overzichtelijk om relevante info uit andere districten terug te vinden.

Ook wanneer een district niemand kan afvaardigen naar de werkgroep kan aan de hand van het verslag de nuttige informatie uit het afwezige district besproken worden en kan er na de vergadering toch nog worden teruggekoppeld naar het niet vertegenwoordigde bestuur.

De verslagen zouden kunnen worden doorgestuurd naar 1 centraal punt (Anna Leonard).
Een verdere uitbreiding van de samenwerking zou kunnen worden bekomen door in een later stadium vanuit de districten “specialisten” te laten afvaardigen naar de andere werkgroepen.
5.De Nieuwe Antwerpenaar
De vergadering is het unaniem eens dat de afschaffing van de papieren versie van DNA onbegrijpelijk is.

Jos geeft aan dat de grotere organisaties in vergelijking met de kleinere meer aandacht krijgen en stelt hierbij vraagtekens.

Eline stelt dat niet enkel de kleinere organisaties, maar ook vele professionele en middelgrote organisaties DNA broodnodig hebben om hun communicatie te voeren.

Verder bleek op de inspraakdag van zaterdag 23/2 dat de focus van DNA meer bij de verenigingen moet liggen in plaats van bij de eigen activiteiten van de stad Antwerpen.


De vergadering beslist dat hierover een advies moet worden opgemaakt door de werkgroep.

Dirk zal een eerste ontwerp opmaken en doorsturen naar al de leden.

Actie

Streefdatum

Wie

Naar wie

OK

Vraag aan Orc-A: Wie wordt er uitgenodigd op een AV van Orc-A?

ASAP

Orc-A

Werkgroep cultuur
Vraag aan Orc-A: Stavaza werking andere werkgroepen? – Specifieke vraag van Eline naar werkgroep kunsten

ASAP


Orc-A –Tim Ceustermans

Werkgroep cultuur – Eline van Hoye
Vraag aan Orc-A: Doorsturen advies A-kaart

ASAP


Orc-A

administratie
Vraag aan alle districts cultuurraden: Stuur een afgevaardigde en neem een extra agendapunt op in het verslag van de vergaderingen met districtsoverschreidende materie.

ASAP


Tristan

Alle districts cultuurradenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina