Toelichting financiële situatieDovnload 9.19 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte9.19 Kb.
Toelichting financiële situatie

Opbrengsten

 • De contributie is nog niet geïnd. Dat zal gebeuren aan het eind van deze maand. Op dit moment hebben wij nog niet de beoogde 535 leden en de inkomsten uit contributie zullen wellicht lager uitkomen dan gepland.

 • Op dit moment hebben wij 1998,99 minder opbrengsten uit evenementen dan kosten. Dat komt omdat het Wieiscieweekend, het introweekend en het eerstejaars etentje nog niet zijn afgeschreven.

 • Voor de Batavierenrace worden kosten gemaakt in verschillende boekjaren. Sommige kosten vielen dus nog in Jaar 09/10 en zijn toen verwerkt in de resultatenrekening. Hierdoor is er op de Batavierenrace nog een positief saldo. Dit saldo zal waarschijnlijk tenietgedaan worden door de kosten die wij gaan maken voor de Batavierenrace in 2011.

 • De verwachting is dat wij niet tot de begrote inkomsten door sponsoring komen. Voor een toelichting op de sponsorinkomsten verwijs ik naar het bestand ‘toelichting sponsorinkomsten’

 • Op dit moment zijn er drie leden van de Club van 50. Wij hopen dat enkele dispensatieleden gehoor zullen geven aan onze oproep om lid te worden van de club van 50 en dat we daardoor dichter bij het begrote aantal komen.

 • De rentestand is momenteel erg laag waardoor de rente-inkomsten waarschijnlijk lager uitvallen dan begroot.

Kosten

 • Notaris van der Laan heeft Tjas een heel erg geholpen door de statutenwijziging kostenloos te voltooien. Hierdoor maken wij dus 500 euro minder kosten voor dan begroot.

 • De KNSB heeft haar contributiestelsel veranderd. Hierdoor wordt de contributie voor natuurijsverenigingen lager en voor langebaanverenigingen een stuk hoger. Hierdoor is het zeer goed mogelijk dat deze kosten hoger zullen uitvallen. Wij hopen hier op de ALV meer informatie over te kunnen geven.

 • Tijdens de ALV van 31 mei en de ALV van 7 april hadden wij 260 euro begroot als vergoeding bestuurskleding. Bij de ALV van 8 november komen wij met een nieuw plan voor de vergoeding van bestuurskleding en commissiekleding. Als er met dit plan wordt ingestemd zal dit plan pas ingaan in volgend bestuursjaar. Hierdoor worden de kosten bestuurskleding a 260 euro dus niet gemaakt.

 • Omdat wij van te voren moeilijk konden inschatten hoe ons nieuwe betalingssysteem aan zou slaan waren de begrote kosten voor recreanttrainers een schatting. Doordat er meer trainers twee keer in de week training geven via het nieuwe systeem is de huidige schatting dat de vergoeding recreanttrainers 200 a 300 euro duurder uitkomen.

 • Omdat er helaas maar ruimte is voor drie clubwedstrijden dit jaar zullen de kosten voor wedstrijden waarschijnlijk ongeveer 750 euro lager uitvallen.

 • Bij het maken van de begroting was het onduidelijk hoeveel extra kosten Tjas ongeveer zou maken tijdens de Keiweek vanwege het lidmaatschap van de WIG. Nu blijkt dat we deze kosten te laag hebben ingeschat. Vooral aan extra promotie-uitingen is extra geld uitgegeven. Er moesten extra flyers komen omdat wij een keitasje moesten vullen. Daarnaast vroeg café de Toeter voor het eerst geld voor gebruik van de boot tijdens de keiweek. Hierdoor is de keiweek in totaal ongeveer 280 euro duurder uitgevallen.

 • Omdat wij geen bedrijven konden vinden die onze verenigingsmuts wilden sponsoren hebben wij dit idee helaas moeten laten varen. Hier was 450 euro voor begroot. Wij willen dit bedrag het liefst gebruiken voor een andere actie om het verenigingsgevoel en de naamsbekendheid te vergroten.

 • Arjan Samplonius is begonnen met de KNSB cursus 4. Deze cursus kost 714 euro. De Aclo wil graag dat de trainers zoveel mogelijk een officiële KNSB opleiding gehad hebben, In het meerjarenbeleidsplan van Tjas is ook aangegeven dat wij moeten streven naar een zo hoog mogelijk percentage wedstrijdtrainers met een offciele knsb opleiding. Daarnaast wordt vanuit KNSB gevraagd om de wedstrijdtrainers een knsb opleiding te laten volgen. Het is daarom voor Tjas belangrijk om wedstrijdtrainers financieel tegemoet te komen als zij aangeven een KNSB cursus te willen volgen. In samenspraak met de Aclo en Arjan zelf is ervoor gekozen de 714 euro als volgt te verdelen:

Aclo: 300 euro

Tjas: 300 euro

Arjan: 114 euro

Alle partijen hebben hiermee ingestemd. Door hiermee akkoord te gaan heeft Arjan zich verplicht in ieder geval drie jaar in dienst te blijven van de Aclo en dus de komende drie jaar trainer is bij GSSV Tjas.Deze 300 euro zijn kosten die wij niet begroot hebben maar dus wel gaan maken.

Conclusie

In een jaar loop je als bestuur altijd tegen financiële meevallers en financiële tegenvallers aan. Op dit moment gaan wij er vanuit ongeveer quitte te spelen. Mochten wij uiteindelijk toch op een verlies afstevenen dan zullen wij er voor kiezen om het gratis fust/piekuur te laten schieten. Omdat wij de financiële gezondheid van onze vereniging belangrijker vinden dan een goede kater van de leden. Daarnaast zouden wij, in het belang van de vereniging onze vervangende actie voor de mutsenactie kunnen laten schieten. Wij hopen en verwachten niet dat dit nodig is.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina