Transparant 6 en andere vakken nederlandsDovnload 38.26 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte38.26 Kb.
TRANSPARANT 6 EN ANDERE VAKKEN
Nederlands
Voorbeelden van diverse taalregisters

1/B1. (blz 9 Gezegd is gezegd!)

Mogelijk uitgangspunt tot spreken over formele in informele taal, eerste en tweede taal.

Collage van speelse cybertaal
1/C1. (blz 23 Geloven heeft woorden nodig uit)

Tekst over eerste en tweede taal, exacte taal en verhaal, mythe en poëzie.tekst
Communicatieschema ZEBO.

1/C2. (blz 24-25 Elkaar bereiken en elkaar begrijpen)

Leuke illustratie bij ZEBO-schema en gedetailleerde uitwerking van luistercomponent.

Krantenartikel
Literatuur

4/A7. (blz 71-72 Jezus volgens Maria Magdalena)

Fragment uit de roman van Marianne Fredriksson, Volgens Maria Magdalena, over de eerste ontmoeting tussen Maria en Jezus.

Romanfragment
Voordracht

Het lijdensverhaal volgens Marcus door Tine RuysschaertVideofragment

Scheppingsmythen

7/B5 (blz.155 De dans van alle dingen)

7/B6 (blz 156 Hoe alles begon)

7/B8 (blz 159 Marduk versus Jahwe)

In dit dossier staan oud-Griekse, indiaanse, Australische, Chinese, joodse en Babylonische scheppingsmythen die voornamelijk inhoudelijk worden besproken.


mythen

Poëzie


8/ A1 (blz.169 Vele werelden?)

En het gebeurde opnieuw (Pierre H. Dubois) – Gather ye rosebuds (R. Herrick)

Nederlands en Engels gedicht over vergankelijkheid

Gedichten
8/ B2 (blz 172 't Is maar hoe je 't bekijkt!)

Keltisch lied over verbodenheid met de natuurliedtekst


Gedragswetenschappen

Omgaan met conflicten: dossier 15 (blz 311-329 Geweldig) leent zich integraal tot een bespreking van deze problematiek
15/B2 (blz 317 Bronnen van geweld)

Vanuit psychologische, biologische en sociologische modellen worden verklaringen

gegeven voor geweld.


verklarende tekst met voorbeelden
15/B3 (blz 318 Gewild geweld)

Waartoe gebruiken we geweld? Via voorbeelden gaan de leerlingen op zoek naar de

doelen die men via geweld wil realiseren.

voorbeeldfoto's en verduidelijkend schema


  Confrontatie van de westerling met de Tibetaanse cultuur

  8/ B5 (blz. 180 Seven years in Tibet)

  Verhaal en fragmenten over de confrontatie tussen verschillende culturen


Tekst en videofragmenten
De wolfskinderen

10/ A6 (blz. 215 Amala en Kamala)

beschrijving van hun gedrag

tekst en foto
Actuele samenleving

10/ B1 (blz. 216 Nieuwe stammen)

sociologische beschrijving van het begrip ‘nieuwe stammen’ van Maffesoli

tekst
Uitgaanscultuur - fuiven

10/ B2 (blz. 217 Een gemeenschappelijk muzikaal bad)

Beschrijving en interpretatie van het fenomeen door een volwassen buitenstaander

Tekst
Solidariteit in onze samenleving

10/ B3 (blz. 218 Gebrek aan solidariteit)

Beschrijving van (het gebrek aan) solidariteit in onze tijd door kardinaal Danneels, Ricardo Petrella en W. Vandenbroucke

Teksten
Nieuwe solidariteit?

10/ B5 (blz. 221 Het einde aan de concurrentie?)

R.N. Bellah en R. Petrella over een andere manier van samenleven

Citaten
Verbondenheid als voorkoming van delinquentie

10/ B6 (blz. 223 Elkaar in de ogen zien)Tekst
Geschiedenis van het individualisme

10/ C1 (blz 230 geschiedenis van het individualisme)beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het individualisme

tekst
Verkeer

17/ A4 (cd-rom ’t Kan verkeren)

gegevens over vervoer met auto, fiets of openbaar vervoer

statistieken
Het verdriet van de voetganger

17/ B1 (cd-rom Het verdriet van de zwakke weggebruiker)

verhaal van een voetganger in Brussel

getuigenis uit De Standaard
Stress en tijdsdruk

17/ B3 (cd-rom Druk! Druk!! Druk!!!)

Een sociologische benadering van het fenomeen stress aan de hand van een concreet voorbeeld

Tekst uit Knack
De straat als ontmoetingsplaats

17/ B6 (cd-rom En waar staat u?)de gevolgen van het feit dat alle openbare ruimte gekoloniseerd is door de auto

filosofische tekst van Koen Raes in De Morgen
Auto en status

17/ B8 (cd-rom For lovers en anderen …)

bespreking van twee voorbeelden van reclame voor auto’s

reclameteksten
Verkeersongevallen

17/ B9 (cd-rom Verkeer(d) )

cijfers over verkeersongevallen en de slachtoffers van 1995-2000

statistieken

17/ B12 (cd-rom Weekendongevallen)

Standpunt van dokter L. Beaucourt en een kritiek eroptekst
Verkeersslachtoffers

17/ B11 (cd-rom Een ‘ver’-ongeluk)

invloed van een verkeersslachtoffer op de familie

tekst uit De Standaard
Houding tegenover reizen

17/ B13 (cd-rom Trek in …)

Evaluatie door Gerard Bodifée en een positieve waardering door Ton Lemaire

tekst

De invloed van de auto op onze beleving

17/ C1 (cd-rom Het voorruitperspectief)

beschrijving van hoe de auto onze manier van kijken, handelen en inrichten van woning en openbare ruimte bepaalttekst
Cultuurwetenschappen

Emo-TV


1/A2. (blz 10 Gooi het in het publiek)

Fragment uit een interview met Frank Focketyn over de invloed van emo-TV op ons vermogen tot verwondering.toneel (tv programma) - tijdschriftartikel
Socratische inzichten over het gesprek

1/B2. (blz 13 De kunst van het spreken uit J. Gaarder, De wereld van Sofie.)

Socratische ideeën over het gesprek als instrument om tot echt inzicht te komen.

Romanfragment
Communicatieschema ZEBO.

1/C2. (blz 24-25 Elkaar bereiken en elkaar begrijpen)

Leuke illustratie bij ZEBO-schema en gedetailleerde uitwerking van luistercomponent.

Krantenartikel
Afbeeldingen van Jezus doorheen de tijden

4/B1. (blz 73-75 Jezus in beeld)

Dit onderdeel bevat 9 Jezus-afbeeldingen : Majestas Domini (kathedraal van Chartres, Christus als kindervriend (C.C. Vogel von Vogelstein), De intrede van Christus in Brussel (J. Ensor), Ecce Homo II (Otto Dix), De witte kruisiging (Marc Chagall), Laatste Avondmaal (C. Ohlson), Wijncrucifix (A. Rainer), Ecce Homo (H. Daumier) en Christ Guerillero (A. Rostgaard)

Beeldende kunst

Ook beschikbaar op cd-rom
Filosoferen over de tijd

16/ A4 (blz 332 De tijd en de filosoof)

Hoe meer over tijd wordt nagedacht, hoe meer vragen er worden opgeroepen.

B. Magee getuigt over zijn ontluikend filosofisch denken
Maslov

6/B3 (blz. 130 Maslov en topervaringen)

situering van Maslow, omschrijving van een topervaring en een voorbeeld

tekst en getuigenis
De mythe van de grot

6/B2.2 (blz. 172-173’t Is maar hoe je ’t bekijkt)

Plato en de mythe van de grot: weergave van de mythe van de grot volgens Cornelis Verhoeven

tekst
Wereldbeeld in verschillende culturen

8/ B3 (blz 175 Een wereld vol geesten en goden)

wereldbeeld van sjamanen, pygmeeën, indianen en hindoes

Tekst
Het mechanistische wereldbeeld

8/ B4 (blz. 177-178 Eenzijdig bekeken?)

Ontstaan en beschrijving van het mechanistische wereldbeeld, illustratie met de film Mary Shelley’s Frankenstein en consequenties voor mensbeeld

Tekst, filmfragment en citaten
Het voor-wetenschappelijk wereldbeeld

8/ C1 (blz. 184-185 Een voor-wetenschappelijk wereldbeeld)

Beschrijving en kenmerken

Tekst
Het newtoniaanse wereldbeeld

8/ C2 (blz. 184-185 Newtoniaanse wetenschap)

Ontstaan en beschrijving

Tekst
Hedendaagse wetenschap

8/ C3 (blz. 186-187 Hedendaagse wetenschap)

Beschrijving en uitgangspunten

Tekst
Nietzsche

10/ B4a (blz. 219 Nietzsche en de 'Umwertung aller Werte')

10/ C2 (blz. 231 Nietzsche)

citaten uit Also Sprach Zarathustra, Genealogie der Moral en Jenseits von Gut und Böse; korte beschrijving van Nietzsches opvattingencitaten en tekst
Geld in zogenaamd primitieve culturen

11/ B2 De papalagi

uittreksel uit de rede van opperhoofd Tuiavii over zijn bezoek aan de blanken, de papalagi, over geld en rijkdom

getuigenis
Onze houding tegenover de tijd

17/ B2 (cd-rom “Deze langzaamheid past grote zaken” (Vondel))

filosofische beschouwing van Cornelis Verhoeven over traagheid en snelheid en de consequenties ervan

tekst

Esthetica
Afbeeldingen van Jezus doorheen de tijden

4/B1. (blz 73-75 Jezus in beeld)

Dit onderdeel bevat 9 Jezus-afbeeldingen : Majestas Domini (kathedraal van Chartres, Christus als kindervriend (C.C. Vogel von Vogelstein), De intrede van Christus in Brussel (J. Ensor), Ecce Homo II (Otto Dix), De witte kruisiging (Marc Chagall), Laatste Avondmaal (C. Ohlson), Wijncrucifix (A. Rainer), Ecce Homo (H. Daumier) en Christ Guerillero (A. Rostgaard)

Beeldende kunst

Ook beschikbaar op cd-rom
4/B4. (blz 79 De 100-guldenets van Rembrandt)

Afbeelding van Rembrandts ets die Jezus situeert tussen zijn ‘kleine’ en ‘grote’ tijdgenoten. Zowel een globaal overzicht als vier details. Inhoudelijke en vormelijke bespreking.Beeldende kunst

Ook beschikbaar op cd-rom

Ook beschikbaar als becommentarieerd videofragment

Dead Man Walking

13/ B3 (blz 283-284 Dead Man Walking)

Tim Robbins’ speelfilm brengt de laatste maanden van een ter dood veroordeelde

moordenaar in beeld. Hij wordt geestelijk begeleid door zuster Helen Prejean.

Voorstelling en vragen ter bespreking bij vier fragmenten uit de film.
Het Laatste Oordeel van Rogier van der Weyden

16/ B5 (342-344 Het Laatste Oordeel)

Omstreeks 1445 schilderde van der Weyden het retabel het Laatste Oordeel voor het

Hötel-Dieu te Beaune (F). Hij verwerkte Mt 25 en Apk 20 tot een hoogtepunt in de schilderkunst van de Vlaamse primitieven.Kleurenweergave over maximale bladlengte; uitgewerkte informatie in deel voor de

leerkracht

Twijfels over zin en gevolgen van geweld in beeld gebracht

15/B8 (blz 324 The Mission )

Het gebruik van geweld wordt besproken aan de hand

van twee filmfragmenten: het gesprek tussen Mendoza en

Gabriël en de slotscène).


film

  Over de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van de mens

  8/B4b (blz. 179 Mary Shelley’s Frankenstein)

  verhaal en fragment (confrontatie oude en nieuwe wetenschap, plaats van God en mens)  tekst en twee videofragmenten

  Seven years in Tibet

  8/ B5 (blz. 180 Seven years in Tibet)

  verhaal en verscheidene fragmenten over de confrontatie tussen verschillende culturenTekst en videofragmentenAwakenings

10/ B7 (blz 223 Awakenings)

verhaal en fragmenten die ontwaken en desintegratie van het bewustzijn illustreren

tekst en twee videofragmenten
De heilige Kristoffel

17/C3 (cd-rom Alsof ik de hele wereld op mijn schouders heb)

legende van H. Kristoffel

tekst en afbeelding van het schilderij van H. Boschschilderkunst

Geschiedenis
Het ontstaan van de ecologische beweging

9/ C (blz 210-211 Het ontstaan van de ecologische beweging)

Overzicht van een halve eeuw ontluikend ecologisch bewustzijn

Tekst van E. Vermeersch

De doodstraf

13/ C (blz 293-294 Historiek van de doodstraf)

Overzicht van de benadering van de doodstraf doorheen de eeuwen.Tekst
De tijd

16/ B1 (blz 334-337 Alles heeft zijn tijd)

Tijdsbesef en tijdsbeleving zijn relatief. Doorheen de eeuwen werden verschillende

tijdsbegrippen gehanteerd.Informatieve tekst

De Babyloniërs

7/B8 (blz 159 Marduk versus Jahwe)

Vanuit hun scheppingsverhaal (Enuma elish), worden

kenmerken van de Babylonische cultuur (6° eeuw v.C.)

besproken.

scheppingsverhaal met cultuurkadering

M. Gandhi

15/B7 (blz 332Tegendraads uit de geweldspiraal)

De geweldloosheid van Gandhi met de politieke gevolgen

wordt toegelicht.


tekst

  Wonderen in de oudheid

  8/ C5 (blz. 188 Wonderen in de oudheid)

  beschrijving van wonderen in de oudheid  studietekstGeschiedenis van het individualisme

10/ C1 (blz. 230 Geschiedenis van het individualisme)beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het individualisme

tekst
Aardrijkskunde
Bevolkingsexplosie en milieuvervuiling

9/ A5 (blz 193 Het wordt te veel voor de aarde)

De toenemende bevolkingsaangroei vormt een bedreiging voor het voortbestaan van

onze planeet.Tekstcollage
Klimaatwijziging

9/ A6 (blz 194 Naar de knoppen?)

Het ingrijpen van de mens op het klimaat.

Twee informatieve tekstfragmenten
James Lovelock en de Gaia-hypothese

9/ B4 (blz 201 De Gaia-hypothese)

Lovelock ontwikkelde de theorie dat de aarde een levend, zelforganiserend systeem is.

Informatieve tekst naar F. Capra
Water als ecologisch probleem

9/ B6 (blz 205-208 Het bad van Archimedes)

Wereldwijd wordt het water vervuild en massaal verbruikt. Overstromingen en

woestijnvorming dreigen de toekomst van de mensheid te hypothekeren. Ecologisch verantwoord gebruik van het water dringt zich op.Schema’s en tekstfragmenten

Natuurwetenschappen

De spanning tussen geloof en wetenschap i.v.m. schepping c.q. ontstaan

7/A3 (blz 149 Wetenschap tegen godsdienst?),

7/B2 (blz 151 God knocked out door Big Bang?)

7/B3 (blz154 Nobelprijswinnaars aan het woord)

7/C1 (blz 163 Wie is waarmee bezig?),

7/C2 (blz 164 Das Wunder aller Wunder,)

Al deze documenten en de bijhorende vragen denken na over de verhouding

wetenschap-geloof i.v.m. schepping en evolutie. Hierbij worden stellingen, citaten en

documenten besproken.


teksten en standpunten

Economie
De kloof tussen arm en rijk

11/A5 (blz 237 Kloof tussen arm en rijk )

elf frappante feiten die de kloof illustreren

gegevens uit Knack
Houding tegenover geld van een jonge dokter

11/ B7 (blz 243 Minder geld, meer leven!)

inkomsten als arts zonder grenzen

getuigenis
Ethisch ondernemen

11/ B9 (blz 245 ethisch ondernemen)

informatie over de betekenis en de impact

informatie en interview met Luk Bouckaert uit Knack
Tobintaks

11/ B10 (blz 246 Tobin or not Tobin)

beknopte informatie over de tobintaks

definitie en bedoeling geformuleerd door Mark Eyskens
Schuldenlast van de derde wereld

11/ B11 (blz 246 Met een schone lei?)

11/ C3 (blz 250 Schuldenlast)

oorzaak van de schuldenlast en argumenten pro of contra kwijtscheldingtekst van Dirk Barrez en bondige opsomming van de argumenten; samenvatting van het boek Le bateau ivre de la mondialisation door P. Lambrechts in de Financieel Economische Tijd
Antiglobalisering

11/ B12 (blz 247 Porto Alegre)

Voor- en nadelen van de globalisering en ontstaan van het antiglobalisme

Tekst van Dirk Barrez uit Knack
Ontwikkelingsproblematiek

11/ C1 (blz 248 Wereldrapport Menselijke Ontwikkeling)ontstaan en bedoeling van het rapport met enkele cijfers uit het rapport van 1999

tekst uit Knack en twee schema’s uit Wereldwijd ter illustratie van de kloof tussen Noord en Zuid

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina