Tussen oud en nieuw


Voorlichting, communicatie en educatieDovnload 187.17 Kb.
Pagina8/10
Datum20.08.2016
Grootte187.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. Voorlichting, communicatie en educatie

Onbekend maakt onbemind. Om cultureel erfgoed te behouden, moeten we informatie verspreiden en mensen betrekken. Aan de ‘vraagkant’ zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden. Enerzijds gaat het om verspreiden van informatie over wijzigingen in regelgeving en het verstrekken van adviezen en gegevens aan projectontwikkelaars, eigenaren van monumenten, etc. Zij hebben vooral behoefte aan antwoorden op concrete vragen waarin het directe kontakt met de vakambtenaar een grote rol speelt. Anderzijds gaat het om een brede groep van belangstellenden die vooral geïnformeerd willen worden over de resultaten van onderzoek (bijvoorbeeld ontwerpers, studenten, historici, scholieren) of meer in algemene zin (‘de geïnteresseerde burger’). Voor de brede groep van belangstellenden zijn verschillende vormen van informatieverstrekking mogelijk: via een website, publicaties, nieuwsbrieven, lezingen, ‘social media’, etc. Hieronder worden enkele mogelijkheden verder benoemd.5.1 Publicaties, lezingen en rondleidingen

De afgelopen jaren is er met enige regelmaat een nieuwsbrief met recente archeologische ontdekkingen en andere cultuurhistorische wetenswaardigheden, gepubliceerd. Deze vond gretig aftrek onder de Rijswijkse bevolking en ontlokte vele enthousiaste reacties. De nieuwsbrief is ook op de gemeentelijke website te lezen. In de toekomst zal de gemeente met regelmaat een nieuwsbrief blijven publiceren. Bovendien betrekt de gemeente de pers waar het kan in een vroeg stadium, zodat deze aandacht aan specifieke onderwerpen kan besteden, zorgt de gemeente voor regelmatige berichtgeving op de website, via de digitale nieuwsbrief van Rijswijk Regelrecht en benut zij de social media.


Elk jaar verschijnt een jaarverslag monumentenzorg en archeologie waarin puntsgewijs verslag wordt gedaan van allerlei activiteiten die in Rijswijk plaatsvonden.
J
Leerlingen bij de opgraving aan de Klaroenstraat. Ze krijgen informatie over een opgegraven paardenskelet.
aarlijks wordt een archeologische kroniek opgenomen in het jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk en een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse archeologische kroniek van Zuid-Holland. In de archeologische kronieken wordt in het kort verslag gedaan van de recente archeologische ontdekkingen in Rijswijk.

Voor andere publicaties wordt verwezen naar paragraaf 3.4.3.


Andere manieren om kennis te delen is het houden van lezingen, het geven van rondleidingen en het organiseren van netwerkbijeenkomsten rond specifieke gebeurtenissen. Elk jaar vinden op uitnodiging van verenigingen in Rijswijk en daarbuiten lezingen en rondleidingen plaats.

5.2 Zichtbaar maken bouwhistorisch en cultuurlandschappelijk erfgoed.Zichtbaar maken

Een gevaar voor archeologisch erfgoed is dat het, in tegenstelling tot oude gebouwen, niet direct herkenbaar is in het straatbeeld. Om de bevolking bewust te maken van de bijzondere Rijswijkse geschiedenis, die nog in de bodem aanwezig is, zal de gemeente zich sterk blijven maken voor het zichtbaar en tastbaar maken van het archeologisch erfgoed. Zo zijn recentelijk de contouren van het Huis ter Nieuwburg met natuurstenen banden aangegeven en is de informatie op enkele natuurstenen platen aangebracht. De dorpswaterput die in de Herenstraat is blootgelegd, is zichtbaar gehouden door middel van een glasplaat. Dit zijn beide elementen die het historische karakter en de eigenheid van Rijswijk versterken.

Heel soms is een archeologische vindplaats nog in het landschap zichtbaar. Een goed voorbeeld is een middeleeuwse huisterp in de Hoekpolder. Deze terp is ingepast in de calamiteitenberging en vanaf het naastgelegen fietspad duidelijk zichtbaar als een bult in het landschap. Een informatiebord verschaft informatie over de terp.

De reconstructie van een nederzetting uit de Romeinse tijd aan de Tubasingel (De Bult) is al meer dan veertig jaar geleden gemaakt, in 2001 geheel opgeknapt en wordt regelmatig door toeristen bezocht.


Bodemvondsten

Archeologische vondsten zijn beschikbaar voor expositiedoeleinden. Nu zijn in Museon prehistorische vondsten uit Rijswijk te zien waaronder een compleet gelicht graf van het prehistorische grafveld van Ypenburg.


Waar mogelijk zal worden doorgegaan met het uitdragen van de Rijswijkse cultuurhistorie door het houden van tentoonstellingen, het schrijven van publicaties, het geven van lezingen en rondleidingen en het zichtbaar maken van archeologisch erfgoed zoals dat gedaan hebben in het Rijswijkse Bos.
Museum Rijswijk

Museum Rijswijk is bij uitstek het platform om de geschiedenis van Rijswijk te vertellen. Het museum is uitgebreid en in 2013 heropend. Er zal worden bekeken of een selectie bodemvondsten in een (semi-)permanente opstelling geplaatst kan worden.


M
Monumentenbord bij Landgoed Overvoorde aan de Van Vredenburchweg.

onumentenborden

Bewustwording en waardering van de zichtbare cultuurhistorische waarden van de woonomgeving is al enige jaren een speerpunt voor het publieksgerichte beleid van de gemeente Rijswijk. De gemeente wil onverminderd verder gaan met het jaarlijks aanbrengen van een aantal monumentenborden. De monumentenborden informeren voorbijgangers over o.a. de geschiedenis, bouwstijl of zeldzaamheidswaarde van het pand. De borden hebben een educatieve rol: er ontstaat een beeldverhaal van de bewoningsgeschiedenis, het culturele erfgoed. Het is een belangrijk middel om het historisch besef van Rijswijkers, bewoners, gebruikers en toeristen te versterken. Het is een waarborg voor het behoud van het Rijswijkse culturele erfgoed en maakt de gemeente aantrekkelijk als toeristische trekpleister.


Website

Op de website van de gemeente Rijswijk is een gedeelte dat aandacht besteedt aan de monumenten en archeologie in Rijswijk. De website bevat onder meer achtergrondinformatie, de digitale nieuwsbrieven en jaarverslagen, een ‘toptien van archeologische vondsten in Rijswijk’. In de toekomst zal de informatie verder worden uitgebreid waaronder de digitale versie van deze beleidsnota. Ook zal er een digitaal informatiesysteem worden opgesteld voor geinteresseerden en monumenteneigenaren waarin informatie over alle Rijswijkse monumenten terug te vinden is.


In Rijswijk is in 2013 een website gestart met de naam www.erfgoedrijswijk.nl. Aan deze site werken mee: de bibliotheek Rijswijk, de Historische Vereniging Rijswijk en het Museum Rijswijk/Rijswijks Historisch Centrum. De site besteedt aandacht aan het cultureel erfgoed in Rijswijk in de meest brede zin van het woord. Het archeologiedeel van deze site zal worden verzorgd door het cluster Monumentenzorg en Archeologie van Rijswijk en de Archeologische Werkgroep Rijswijk. Op een ander deel van de site gaat de gemeente informatie onderbrengen over Rijswijkse monumenten. Daarbij zal een afstemming moeten worden gevonden met de website van de gemeente Rijswijk om doublures te voorkomen.

Rijswijk Historisch Informatiecentrum

Het Rijswijks Historisch Centrum is sinds 1 januari 2013 onderdeel van het Museum Rijswijk. Voor publiekstaken, informatie verstrekking aan scholieren, etc. zal worden bekeken of er samenwerking mogelijk is.


Historische Vereniging Rijswijk

De Historische Vereniging Rijswijk (HVR) telt meer dan 400 leden en is opgericht in 1984. De HVR is een actieve vereniging die onder meer lezingen organiseert, een jaarboek uitgeeft en kritisch de ontwikkelingen in Rijswijk op het terrein van het cultureel erfgoed volgt. Ze vergroot daardoor het maatschappelijk draagvlak. De HVR is daarom een belangrijke partner in de zorg voor het cultureel erfgoed.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina