Uitnodiging algemene ledenvergadering A. V. Spirit Datum : 25 april 2011Dovnload 7.91 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte7.91 Kb.
Uitnodiging algemene ledenvergadering A.V. Spirit

Datum : 25 april 2011.

Locatie: Kantine van onze vereniging

Aanvang: 20.45 uur, ontvangst met koffie 20.30uur


01 Opening, voorzitter (Jan Fok)
02 Vaststellen van de agenda
03 Ingekomen stukken en mededelingen, secretaris. (Jaap Klok)

04 Notulen van de vorige ledenvergadering (26 oktober 2010) *


05 Jaarverslagen:

- jaarverslag 2011 secretaris *,

- financieel jaarverslag 2011 met toelichting door penningmeester *,

- verslag van de Kascontrolecommissie ( Rob Rook en Monique Hoeven).


06 Verkiezing Kascontrolecommissie (Monique Hoeven is aftredend)
07 Bestuurlijke mededelingen:

- Accommodatie

- Uitbreiding baan van 4 naar 6 laans

- Vrijwilligers


Pauze (bedankje en drankje van het bestuur)
08 Bestuursverkiezingen: datum van aftreden

- voorzitter 2012 (niet herkiesbaar) **

- secretaris 2012 (niet herkiesbaar) **

- penningmeester 2013 vacature

- jeugd 2013 (blijft zitten mits)

- communicatie 2012 (niet herkiesbaar) **


09 Rondvraag.
10 Sluiting, met een hapje en een drankje
Oud-Beijerland, d.d. 02 april 2012

Namens het bestuur,Jaap Klok
* Deze stukken zijn in te zien op de website en aanwezig in het clubgebouw.

** De voorzitter Jan Fok en de secretaris Jaap Klok hadden in april 2011 er de maximale termijn van 3 jaar opzitten en moesten volgens de statuten per 19 april 2011 aftreden. Beide zijn voor maximaal 1 jaar herkozen en treden per 25 april 2012 af. Tevens is de maximale termijn van bestuurslid communicatie verstreken en aftredend en zoals aangegeven niet herkiesbaar. Kandidaten voor voorzitter, secretaris, communicatie en penningmeester kunnen tot 1 week voor de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) schriftelijk worden aanmelden bij de secretaris. De kandidaatstelling moet conform de statuten van AV Spirit door minimaal 5 stemgerechtigde leden geschieden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij eventuele benoeming zal aanvaarden.

Indien er geen bestuur wordt aangedragen moet er staande de vergadering een crisisteam worden gevormd om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. De taak van het crisisteam is de vereniging draaiende houden en een nieuw bestuur te werven.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina