Vaardighedenonderwijs Een handreiking voor docenten Wim Willems, september 2008 ToelichtingDovnload 181.49 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte181.49 Kb.

VaardighedenonderwijsEen handreiking voor docenten
Wim Willems, september 2008
Toelichting:
Het beschikken over de benodigde vaardigheden is een wezenlijke randvoorwaarde voor competent handelen als huisarts. Het aanleren van vaardigheden als aios vindt voornamelijk in de opleidingspraktijken plaats. In het ondersteunend onderwijs op de huisartsopleiding kan daarnaast gericht aandacht besteed worden aan vaardigheden, die zich minder frequent in de huisartspraktijk voordoen.

Je vind in dit stuk een overzicht van de diverse mogelijkheden, die er zijn voor het aanleren/oefenen van vaardigheden door aios of hao’s.


Mogelijkheden voor Vaardighedenonderwijs:
Deze zijn weergegeven in de bijlagen. De eerste 3 bijlagen laten zien wat er is en hoe je dit ter beschikking krijgt; de laatste bijlage geeft een standaardrooster voor een door aios zelf voor te bereiden en uit te voeren stationstoetsing in carrouselvorm. Dit zijn de bijlagen:
Bijlage 1: Beschikbare toetsstations / scoringslijsten

Bijlage 2: Beschikbare fantomen

Bijlage 3: Beschikbare onderwijsprogramma’s / instructiestations

Bijlage 4: Carrouseltoetsing in de aios-groep


Bijlage 1 Beschikbare toetsstations / scoringslijsten


Door de werkgroep Vaardigheden zijn stationstoetsen en scoringslijsten voor de praktijk ontwikkeld.

Dit materiaal is op papier beschikbaar in de Vaardighedenklapper van de werkgroep vaardigheden.

Dit materiaal is echter ook (steeds in de laatste versie) beschikbaar op de website van de SVUH.

Ga als volgt te werk vanuit Internet Explorer:


http://www.svuh.nl/

Kies: COB on line (read only)

Kies: Tonen OWP

Kies onder de knop Instituut: Bureau TEO van SVUH

Vervolgens: Selecteren
Je kunt daarna het station aanklikken dat je wilt gebruiken.

Wanneer je de tekst wilt hebben moet je in het scherm dat verschijnt klikken op de knop Herkomst.Daarna klik je de link aan (onder: internet adres).COB-Nr

Toetsstation 1. Inbrengen voedingssonde (vooralsnog niet beschikbaar bij HOVUmc)

Toetsstation 2. Ulcus cruris venosum: beleid

Toetsstation 3. Onderzoek bij rugklachten

Toetsstation 5. Inbrengen eenmalige katheter (man)

Toetsstation 6. Wondhechten met anesthesie (vooralsnog niet beschikbaar bij HOVUmc)

Toetsstation 7. Reanimatie zonder hulpmiddelen

Toetsstation 9. Inbrengen intraveneuze canule

Toetsstation 10. Injectie schouder

Toetsstation 11. Onderzoek van de mammae

Toetsstation 12. Indirecte laryngoscopie / stembandonderzoek bij heesheidsklachten

Toetsstation 13. Reversibiliteit bij verdenking op astma

Toetsstation 14. Fluor vaginalis (vooralsnog niet beschikbaar bij HOVUmc)

Toetsstation 15. Knieklachten

Toetsstation 16. Plaatsing spiraal

Toetsstation 17. Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen

Toetsstation 18. Inversietrauma enkel

Toetsstation 20. Schouderklachten

Toetsstation 21. Bepaling enkel-arm index (EAI)

Toetsstation 22. Aanmeten en controle ringpessarium (vooralsnog niet beschikbaar bij HOVUmc)

Toetsstation 23. Intra-articulaire injectie knie.

Toetsstation 24. Voetonderzoek bij diabetes mellitus.

Toetsstation 25. Diagnostisch refractioneren

Toetsstation 26. Injectie carpale tunnel.

Toetsstation 27. Fluisterspraak.

Toetsstation 28. Instructie corticosteroid poederinhalator.

Toetsstation 8. Mictieklachten.

Toetsstation 29. Reanimatie met automatische externe defibrillator (voor twee personen)

Toetsstation 30. Uitvoering van de kiepproef van Dix-Hallpike

Toetsstation 31. Verwijderen corpus alienum oog

Scoringslijst voor de praktijk 1. Injectie schouder.

Scoringslijst voor de praktijk 2. Schouderklachten

Scoringslijst voor de praktijk 3. Traumatische wondbehandeling

Scoringslijst voor de praktijk 4. Lage rugklachten

Scoringslijst voor de praktijk 5. Knieklachten t.g.v. een trauma

Scoringslijst voor de praktijk 6. Inversie trauma enkel

Scoringslijst voor de praktijk 7. Behandeling van epistaxis

Scoringslijst voor de praktijk 8. Lijkschouwing


Stations / scoringslijsten die binnenkort beschikbaar komen:


-Ascitespunctie

-EHBO oogletsels

-Onderzoek / manoeuvres bij BPPD

-Inbrengen subcutane anticonceptie (Implanon)

-Pijn op de borst

-Bewusteloosheid

-Acute buikklachten

-Otitis externa
Bijlage 2 Beschikbare fantomen HOVUmc

Fantoom
Opmerkingen

Prostaattrainer

Fantoom met diverse prostaten


Schouderinjectie

Geschikt voor injectie subacromiaal, glenohumeraal, acromiocalviculair


Niet zonder handschoenen gebruiken

Polsinjectie

Geschikt voor injectie carpale tunnel, Quervain, basisgewricht duim, trigger finger


Niet zonder handschoenen gebruiken

Infuus

Inbrengen infuusnaald

We houden ons aanbevolen voor verse infuusnaalden (bijvoorbeeld over de datum, geopend etc)

Niet zonder handschoenen gebruikenKatheteriseren man


Eenvoudig model katheteriseren


Geen glijmiddel gebruiken in het fantoom

IUD-trainer

Beschikbaar Mirena / Gynefix / MultiloadNB: aanhaken met speciale tang / draadjes van spiraal niet echt afknippen

Doppler / EAI


Geschikt voor Enkel/arm index

geen stethoscoop aanwezig / RR aan arm ook meten met Dopler

AED


2x aanwezig in bruikleen (niet beschikbaar in oktober)
Spirometer


Beschikbaar als instructiemateriaal (geen toetsstation)
Otoscoop / oftalmoscoop

3 exemplaren aanwezig

Batterijen bij Arnold

Voetonderzoek diabetes mellitus

Monofilament / stemvork / reflexhamer / neurologische speld
Zwachtelen ulcus cruris

niet-elastische zwachtels
Corpus alienum oog

2 oogboortjes beschikbaar

Kalfsogen zijn te krijgen bij het abattoir in de Jan van Galenstraat:

Jan van Galenstraat 4

1051 KM Amsterdam

telefoon: 020-6881151


E worden niet elke dag kalveren geslacht, dus je moet een paar dagen van te voren bellen of het uitkomt.

De kosten zijn 0,25 cent per oog.


Mochten materialen opraken / toe zijn aan vervanging dan dit graag doorgeven aan Wim Willems.

Inhoudelijk commentaar op de stations ook graag doorgeven aan Wim Willems.
Fantomen (en eventueel ook ruimtes bij de Amstel Academie) zijn te reserveren via de onderwijsassistent.

Daarnaast zijn de volgende stations zonder veel moeilijkheden uit te voeren:


Toetsstation 2. Ulcus cruris venosum: beleid

Toetsstation 3. Onderzoek bij rugklachten

Toetsstation 11. Onderzoek van de mammae (met simulatiepatiente)

Toetsstation 12. Indirecte laryngoscopie / stembandonderzoek bij heesheidsklachten (zelgf materiaal meenemen)

Toetsstation 13. Reversibiliteit bij verdenking op astma

Toetsstation 15. Knieklachten

Toetsstation 18. Inversietrauma enkel

Toetsstation 20. Schouderklachten

Toetsstation 23. Intra-articulaire injectie knie (zonder fantoom, injectie simulerend)

Toetsstation 24. Voetonderzoek bij diabetes mellitus

Toetsstation 25. Diagnostisch refractioneren

Toetsstation 30. Uitvoering van de kiepproef van Dix-Hallpike


Bijlage 3 Beschikbare onderwijsprogramma’s / instructiestations

Op de volgende plaatsen vind je onderwijsmateriaal met betrekking tot vaardigheden:


M:\HO\Onderwijsbank\Externe materialen
M:\HO\Owp\1e jaar

(hier met name de programma’s oogheelkunde / schouderklachten / rectaal toucher / reanimatie / KNO / fluor vaginalis / dermatologie)


M:\HO\Onderwijsbank\Video

Over de volgende onderwerpen wordt met enige regelmaat keuzeonderwijs verzorgd.


Informatie hierover bij Erik Fokke
Reanimatie / BLS / AED

Spirometrie

Injectietechnieken / oefenen op anatomische preparaten

Anticonceptie (Mirena, Multiload, Implanon)

Hechttechnieken

Wondbehandeling

Het rode oog

Huidafwijkingen, pluis / niet pluis

Vaardigheden KNO

Injecties schouder

Rectaal toucher

Katheteriseren
Bijlage 4 Indeling stationstoetsen in de eigen groep

Principe van de stationstoetsing in de eigen groep is, dat de aios elkaar observeren en feedback geven.


Voorafgaand aan de toetsdag bereiden 2 aios samen een station voor. Zij zullen hiervoor tijdens de toetsdag optreden (echter niet samen) als observator.

De ene helft van de aios treedt voor de pauze op als observator bij het voorbereide station, de andere helft doorloopt dan de carrousel. na de pauze worden de rollen gewisseld.


Op de toetsdag worden de stations klaargezet en de stations worden doorlopen volgens een vastgesteld schema. Elke aios wordt op deze manier verschillende keren getoetst worden.
De aanbevolen duur van het programma is bij strakke planning 20 minuten per station (inclusief feedback + wissel, exclusief pauze).

Mogelijk moet de tijd per station ingekort worden; langer dan 3 uur toetsen is ongewenst.


Een en ander moet ruim van te voren met het secretariaat overlegd worden in verband met het reserveren van ruimte en het klaarmaken van materialen.
Voorbereiding docent:

-maak koppels van aios en geef instructie over de gezamenlijke voorbereiding van het station (enkele weken voorafgaand aan de carrousel). Mail iedereen het voor te bereiden station.

-kopieer voor de toetsdag zelf

* minimaal 1 exemplaar van de informatie voor de kandidaat voor alle stations

* voldoende feedbackformulieren voor de betreffende stations

-maak een kloppend tijdschema waarbij rekening gehouden wordt met een introductie en uitleg van de gang van zaken, de duur van de stations, feedback- en wisseltijd, pauze en nabespreking.

-Zorg dat alle materialen klaarstaan

-Zorg voor een strakke tijdbewaking


Hieronder staan enkele schema’s uitgewerkt voor verschillende situaties
Schema 1

Indeling stations in 1 groep, waarbij aios elkaar observeren en toetsen

(12 aios / 6 stations)

Elke aios volgt 5 stations, observator treedt ook op als simulatiepatiënt

In dit schema hebben de stations een letter (A t/m F) en de aios daarnaast een nummer (1 en 2).

Op deze manier geldt dat Aios A1 en A2 samen station A voorbereiden.
Sessienummer

Observator

Kandidaat

Tijdsduur (inclusief feedback + wissel )

1

A1

B2

20 minuten
B1

C2C1

D2D1

E2E1

F2F1

A2
2

A1

F2

20 minuten
B1

A2C1

B2D1

C2E1

D2F1

E2
3

A1

E2

20 minuten
B1

F2C1

A2D1

B2E1

C2F1

D2
4

A1

D2

20 minuten
B1

E2C1

F2D1

A2E1

B2F1

C2
5

A1

C2

20 minuten
B1

D2C1

E2D1

F2E1

A2F1

B2
6

A2

B1

20 minuten
B2

C1C2

D1D2

E1E2

F1F2

A1
7

A2

F1

20 minuten
B2

A1C2

B1D2

C1E2

D1F2

E1
8

A2

E1

20 minuten
B2

F1C2

A1D2

B1E2

C1F2

D1
9

A2

D1

20 minuten
B2

E1C2

F1D2

A1E2

B1F2

C1
10

A2

C1

20 minuten
B2

D1C2

E1D2

F1E2

A1F2

B1
Totaal (exclusief pauze)200 minutenSchema 2

Indeling stations in 1 groep, waarbij aios elkaar observeren en toetsen

(12 aios / 4 stations)

Elke aios volgt 3 stations,

Er zijn 3 rollen: observator, simulatiepatiënt en kandidaat.

In dit schema hebben de stations een letter (A t/m D) en de aios daarnaast een nummer (1, 2 en 3).

Op deze manier geldt dat Aios A1, A2 en A3 samen station A voorbereiden.

Na de voorbereiding is men in staat op te treden als observator en als simulatiepatiënt
Sessienummer

Observator

Kandidaat

Simulatiepatiënt

Tijdsduur (inclusief feedback + wissel )

1

A1

D2

A3

20 minuten
B1

A2

B3C1

B2

C3D1

C2

D3
2

A1

C2

A3

20 minuten
B1

D2

B3C1

A2

C3D1

B2

D3
3

A1

B2

A3

20 minuten
B1

C2

B3C1

D2

C3D1

A2

D3
4

A3

D1

A2

20 minuten
B3

A1

B2C3

B1

C2D3

C1

D2
5

A3

C1

A2

20 minuten
B3

D1

B2C3

A1

C2D3

B1

D2
6

A3

B1

A2

20 minuten
B3

C1

B2C3

D1

C2D3

A1

D2
7

A2

D3

A1

20 minuten
B2

A3

B1C2

B3

C1D2

C3

D1
8

A2

C3

A1

20 minuten
B2

D3

B1C2

A3

C1D2

B3

D1
9

A2

B3

A1

20 minuten
B2

C3

B1C2

D3

C1D2

A3

D1
Totaal (exclusief pauze)


180 minuten


Schema 3

Indeling stations in 1 groep, waarbij aios elkaar observeren en toetsen

(12 aios / 6 stations)

Elke aios volgt 3 stations, observator treedt ook op als simulatiepatiënt.

In dit schema hebben de stations een letter (A t/m F) en de aios daarnaast een nummer (1 en 2).Op deze manier geldt dat Aios A1 en A2 samen station A voorbereiden.


Sessienummer

Observator

Kandidaat

Tijdsduur (inclusief feedback + wissel )

1

A1

B2

20 minuten
B1

C2C1

D2D1

E2E1

F2F1

A2
2

A1

F2

20 minuten
B1

A2C1

B2D1

C2E1

D2F1

E2
3

A1

E2

20 minuten
B1

F2C1

A2D1

B2E1

C2F1

D2
4

A2

F1

20 minuten
B2

A1C2

B1D2

C1E2

D1F2

E1
5

A2

E1

20 minuten
B2

F1C2

A1D2

B1E2

C1F2

D1
6

A2

D1

20 minuten
B2

E1C2

F1D2

A1E2

B1F2

C1
Totaal (exclusief pauze)120 minutenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina