Vanaf jan. 2006 Art. RegiorijdersDovnload 17.54 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte17.54 Kb.
aug./2005

ALGEMEEN RAMO REGLEMENT REGIORIJDERS


Vanaf jan.2006

Art. 1. Regiorijders


Onder Regiorijders RAMO wordt verstaan dat het type auto standaard moet zijn.
Art. 2 VEILIGHEID BESTUURDER

Voor elke bestuurder gelden de volgende verplichtingen:

a. Hij moet een goed vastgemaakte helm dragen die is voorzien van een goedkeurings­merk (E.Merk).

B. Hij moet gekleed zijn in een brandwerende overall.

C. Hij moet een gezichtsscherm of stofbril dragen voor het geval een gat in de afscher­ming geslagen wordt.

d. Het gebruik van zgn. brandwerende nekbanden wordt ten zeerste aangeraden.

e. Iedere coureur moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.


art. 2. EISEN WAARAAN DE VOERTUIGEN MOETEN VOLDOEN

a. De auto's moeten zijn voorzien van een deugdelijk beves­tigde, dubbe­le rolbeugel, incl. schoor. (teza­men met hun verbindingen rolkooi genoemd) Minimale eisen t.a.v. de rolbeugel: Koutgetrokken, naadloze kool­stof-stalen buis van mini­maal 38 x 2,5 mm. of 40 x 2 mm.Iedere bevestigingsvoet van de voor-hoofd en zijbeugel moet tevens een verstevigingplaat bevatten met een dikte van tenminste 3mm welke niet minder moet zijn dan die van de pijp waaraan deze is vastgelast. Iedere bevestigingsvoet moeten worden bevestigd door middel van tenminste 3 bouten van min.M8 en dient rondom afgelast te worden op een stalen verstevigingplaat van tenminste 3 mm dikte, met een oppervlakte van 120 cm2 welke aan de carrosserie is vastgelast. Daksteunen en overige verster­kingen kunnen worden aangebracht zoals afgebeeld in de tekening de breedte of lengte van het dak meer dan 50 cm bedraagt, dient een extra pijp in de lengte­rich­ting c.q. breedte ter verstevi­ging te worden aangebracht.

Alle delen van de rolkooi moeten aan dezelfde eisen voldoen.(zie tekening)Rolbeugel delen A c.q.B dienen uit een stuk buis vervaardigd te zijn. Op heuphoogte aan de bestuurderszijde dient een dwarspijp in de lengterichting van de deur bevestigd te worden en een buis achter de bestuurdersstoel die op 75% van de onderkant stoel gemeten moet zitten,welke van dezelfde maat dient te zijn als de rolkooiconstructie.

De veiligheidskooi mag op de lengte van de as van het voertuig niet verder reiken dan de bovenste bevestigingspunten van de voorwielophanging en de bovenste bevestigingspunten van de achterwielophanging.

b. Minimaal moet een deugdelijke vier puntsgordel gemonteerd zijn. Deze moet, op vier afzonderlijke punten worden vast­gezet met bouten van minimaal 10 mm, kwaliteit 8.8.

c. De uitlaat moet origineel zijn.

d. De auto moet voorzien zijn van 1 stoflicht met aan weerszijde hiervan 1 remlicht met 21 watt lampen. De lampen moeten een opvlakte van min.4 x 4 cm.De stoflamp dient aan en uitgeschakeld kunnen worden.

e. Sierlijsten, wieldoppen, koplampen, clignoteurs, ruiten en achter­lichten moeten verwij­derd zijn, evenals onnodige onderdelen zoals brandbare bekleding.

f. Het gebruik van kettingen, dubbellucht en voorwerpen op of in de banden is niet toegestaan. Het bandenprofiel is vrij

g. Aan de bestuurderszijde(n) en aan de voorzijde moet een perspex raam of een andere doorzichtige constructie van bijv. deugdelijk 3 mm. gaas of hekwerk met max. openin­gen van 4 cm zodanig gemonteerd zijn, dat nimmer een hand of arm naar buiten gesto­ken kan worden. Getint perspex waar­doorheen de bestuurder onzichtbaar is, is niet toege­staan. Deze constructie moet zowel van binnen als van buitenaf te openen zijn.

h. Het startnummer moet duidelijk en aan beide zijden op een plaat met afgeronde hoeken en afmeting van 35 x 35cm bo­venop de auto zijn aangebracht. De ondergrond moet wit zijn met daarop zwarte cijfers van tenminste 20 cm hoogte.

i. Het is verboden om losse delen of ballast in de cabine of op de wagen mee te voeren tijdens de wedstrijd.

j. Accu's moeten stevig worden geborgd en op de originele plaats zitten.

k. De bestuurdersstoel moet stevig vastgezet zijn en voorzien zijn van een hoofd­steun, welke, indien de bestuurdersstoel verstelbaar is, één geheel met de stoel dient te zijn. Indien een polyester kuip­stoel is gemonteerd, mag deze geen ver­stelba­re rugleuning hebben en dient deze middels een metalen raamwerk op de bodem bevestigd te worden. Ook de rugleuning dient van boven deugdelijk aan het frame gemonteerd te zijn.(zie tekening stoel 290.6)

l. De benzinetank moet achter een brandschot staan. De benzinetank moet in metaal worden uitgevoerd en voorzien zijn van een degelijke sluiting en ontluchting naar beneden. De ontluchtingslei­ding dient voorzien te zijn van een terugslagklep.Bovendien moeten de brandstofleidingen die zich in het bestuurderscomparti­ment bevinden van metaal zijn en uit een stuk zijn vervaar­digd of een metalen beschermlaag hebben.

m. Als brandstof voor de auto's mag alleen de in Nederland langs de openbare weg verkrijgbare handels benzine voor motorvoertuigen worden gebruikt. Tegen de door de TC gehanteerde methode van benzinecontrole is geen protest mogelijk.

n. Alleen voor of achterwiel aangedreven auto’s zijn toegestaan.

o. In de bodem mogen maximaal 2 gaten met een doorsnede van 6 cm. aanwezig zijn.

p. De deelnemende voertuigen dienen aan voor-en achterzijde voorzien te zijn van een sleepoog met een minimale binnendia­meter van 6cm

q. De maximale cilinderinhoud mag niet meer dan 2000 cc bedragen.

Wagens met motoren voorzien van enige vorm van drukvulling zijn niet toege­staan.
r. Het is toegestaan de motor  en wielophan­ging te verstevigen.Inwendige verstevi­gingen mag wel met max.een buis een diameter van 30 mm.
s. Er mag een grotere radiateur aangebracht worden. Indien deze verplaatst wordt naar buiten

het motorcomparti­ment, mag deze uitsluitend achter de bestuurders­stoel worden geplaatst en

dienen leidingen en koelers afgeschermd te zijn van het bestuurdercompartiment middels een gesloten metalen plaat.De afscherming mag niet warmer worden dan 40 graden.

t. Het luchtfilter is vrij, maar moet in het motorcompartiment blijven.

u. Op het rennerskwartier moet de auto op een zeil van 2 x 4 m.staan, dit zeil moet na afloop weer meegenomen worden.

v. Bij onduidelijkheden over de auto dient de coureur zelf aan te tonen dat het origineel is.w. In alles waar dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina