Verklarende woordenlijst bij de collecties van het Museum MalukuDovnload 20.89 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte20.89 Kb.

Verklarende woordenlijst bij de collecties van het Museum Maluku
Alfoer oorspronkelijke bewoner van Ceram

Angklung muziekinstrument

APRA Angkatan Perang Ratu Adil = leger van de rechtvaardige vorst

APRI(S) Angkatan Perang Republik Indonesia (Serikat) = strijdkrachten van de federale republiek Indonesië

Atap bladeren van de sagopalm, worden gebruikt als dakbedekking

Baboe kinderverzorgster

Bagan visvlot

Bandjir overstroming

Barisan troep, colonne, formatie

Barisan wanita Maluku Moluks vrouwenkorps

Betjak fietstaxi

Biko/ bico bicultureel onderwijs

Boeng/bung aanspreekvorm voor oudere broer

BP Badan Persatuan = eenheidslichaam, eenheidsorganisatie

BPRMS Badan Perwakilan/Persekutuan Rajat Maluku Selatan = vertegenwoordigend/verenigd lichaam van het Zuid-Molukse volk

CAZ Commissariaat Ambonezenzorg

CPS Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

CRAMS Commissie Rechtspositie Ambonese Militairen en Schepelingen

CRM Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk

Dana-dana traditionele dans

Dansa pajong dans met parasols

Dansa tali touwendans

DDET Stichting Door de Eeuwen Trouw

Djemaat kerkelijke gemeente

Djongos huisjongen

Doa Maluku speciale gebedsdienst voor de Molukken

Dusun tuin met (vrucht)bomen en gewassen

DUW Dienst Uitvoering van Werken

ETC Eigen Taal en Cultuur

FIKIM Federasi Kaum Ibu Kristen Indjili Maluku = Federatie van de Molukse christen-evangelische vrouwenorganisaties

FKM Front Kedaulatan Maluku = Front voor de Soevereiniteit van de Molukken

Gaba-gaba nerven van de sagopalm, worden o.a. gebruikt bij huizenbouw

GIM Geredja Indjili Maluku = Moluks Evangelische Kerk

GKMS Geredja Kristen Maluku Selatan = Christelijke kerk van de Zuid-Molukken

GNPRMS = Geredja Nasional Protestan Republik Maluku Selatan = Nationale Protestantse Kerk van de Republiek der Zuid-Molukken

Goeroe/guru onderwijzer, godsdienstleraar

GPM Geredja Protestan Maluku = Moluks Protestantse Kerk

Gunung berg

Hadji persoon die de bedevaart naar Mekka heeft gemaakt

Hadrath bepaalde dans

HAIN Helpt Ambon in Nood (organisatie)

Hari raya feest aan het einde van de vastenmaand

ICCAN Interkerkelijk Contact-Comité Ambon-Nederland

ICCC International Council of Christian Churches

IWM Inspraakorgaan Welzijn Molukkers

Kain doek

Kata redji volksdans, gebaseerd op de Europese quadrille

Kaum ibu (kerkelijke) vrouwenorganisatie

KL Koninklijke Landmacht

KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Koeda kepang = volksvertoning

Konde haarwrong

Kota stad

KPK Korps Pendjagaan Keamanan = Korps ter handhaving van de orde

KPM Koninklijke Pakketvaart Maatschappij

KRM Kepentingan Rajat Maluku = Belangenorganisatie van het Molukse volk

KRPPT Kepentingan Rajat Pulau-pulau Terselatan = Belangenorganisatie van de bewoners van de meest zuidelijk gelegen eilanden

Kumpulan dorpsvereniging

KWMS Kaum Wanita Maluku Selatan = Organisatie van vrouwen van de Zuid-Molukken

LaC Landelijk Actie-Comité Zuid-Molukken

LHNO Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs

LJO Landelijke Jongeren Organisatie (van stichting Door de Eeuwen Trouw)

LO Lager Onderwijs

Matakau traditioneel afweerteken

Menari kipas dans met waaiers van veren

Menari lenso zakdoekendans

Menari lilin kaarsendans

Menari volksdans

MHM Moluks Historisch Museum

MULO Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs

Nani werktuig om sagomerg uit de stam te hakken

NGPMB Noodgemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda = Noodgemeente van de Moluks Protestantse Kerk in Nederland

NIT Negara Indonesia Timur = deelstaat Oost-Indonesië

OETC onderwijs in eigen taal en cultuur

Oom aanspreekvorm voor oudere man

Orang kaja hoogwaardigheidsbekleder

Pabo Pedagogische academie

Papeda sagopap

Parang kapmes

PASA Parang Salawaku = ordedienst

Pasar markt

Pdt. pendeta = dominee

Pela bloedbroederschap, bloedbroeder

Pemuda jongeman

Pemuda-pemudi jongeren

Pemudi jonge vrouw

Pendeta dominee

Perahu tjengkeh (sier)bootje gemaakt van kruidnagels

PIKIM Persekutuan Ibu-ibu Kristen Indjili Maluku = Verbond van Molukse evangelische christen vrouwen

Piring natsar gebedsbord

PNMS Partai Nasional Maluku Selatan = Nationale partij van de Zuid-Molukken

PPKM Pemuda Pemudi Kristen Maluku (Perseketuan Pemudi Kristen Maluku, correctie) = Christelijke Molukse jongeren

PPMM Pemuda Pemudi Masehi Maluku = Christelijke Molukse jongeren

PTB Persatuan Timur Besar = Vereniging van de Grote oost

Radja dorpshoofd

Raga gevlochten bal

Rantang stapelpannetjes

RI Republik Indonesia = Republiek Indonesië

RIS Republik Indonesia Serikat = Verenigde Staten van Indonesië

RMS Republik Maluku Selatan = Republiek der Zuid-Molukken

Roedjak vruchtensla

Sado tweewielig rijtuig met paard

Sageru palmwijn

Sago merg van de sagopalm

Salawaku smal schild

Sapu lidi bezem gemaakt van nerven van een palm

Sarong kebaja/kebaya traditionele kleding, bestaande uit een wikkelrok en een baadje (blouse)

Saureka-reka dans met stokken van gaba-gaba (nerven van sagopalm)

Sempe papedakom

Sidi baroe/baru nieuwe lidmaat van de kerk

Sidi belijdenis

SLO Stichting Leerplan Ontwikkeling

Sonko islamitisch hoofddeksel

STOVIL School tot Opleiding van Inlands Leraar

Suling fluit

Tangsi kazerne, legerplaats

Tante aanspreekvorm voor oudere vrouw

Tari lenso zakdoekendans

Tifa trommel

Tjabang afdeling

Tjakalele alifoeroe/alifuru krijgsdans

Tjakalele bulu ajam krijgsdans met kippenveren

Tjakalele krijgsdans

Tjanela schoenen, sandalen, slippers

Tjendrawasih paradijsvogel

TNI Tentara Nasional Indonesia = Nationaal leger van de republiek Indonesië

Tumang sagomand

UN United Nations = Verenigde Naties

VN Verenigde Naties

VO Voortgezet Onderwijs

VOC Verenigde Oost-indische Compagnie

Warung/warong winkeltje, stalletjeWOII Tweede Wereldoorlog

ZMR Zuid-Molukken Raad
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina