Versie DatumDovnload 1.14 Mb.
Pagina1/9
Datum17.08.2016
Grootte1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Bijwerkingen


Versie

Datum

Onderwerp

1.0


16/12/2008


Eerste versie1.1

21/01/2009

Aanpassing 281.60 – zone 2.105,

2.100 en 2.101 (p 12, 96 en 113 )

gemarkeerd in blauw


1.2

11/02/2009

Nieuwe landcodes bijlage 3

1.3

09/03/2009

Nieuwe validatie 281.30 = zone 2.030 =

verplichtINHOUDSOPGAVE BLZ

--------------------------- ------VOORWOORD

1. INLEIDING


1.1 Definities .................…...........................................................................

1.1.1 Verzending ....................................................................................

1.1.2 Belcotax aangifte ...........................................................................

1.1.3 Afzender ……………………………………………………………… ..

1.1.4 Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van aan de

bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten ...…......................... ..

1.1.5 Ondernemingsnummer - Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) ..
1.2 Overzicht van de voornaamste wijzigingen voor het

inkomstenjaar 2008 ...........................................................................

1.2.1 Procedure en verwerking ……………………………………………

1.2.2 Recordlengte in .txt formaat ……………………………………….

1.2.3 Wijzigingen aan de fiches 281 ………………………..…………….1.3 Belcotax on web .…………………………………………………………

1.3.1 Identificatieprocedure …………………………………………………

1.3.2 Gebruiksaanwijzing ……………………………………………………  1. Correspondentie met de dienst “Belcotax” …………………..

   1. E-mail …………………………………………………………………..

   2. Toezending van de informatiedrager ……………………………….

   3. Telefoon ………………………………………………………………..

   4. Briefwisseling ………………………………………………………….


1.5 Belangrijke herinnering ..................................................................
2. TOETREDINGSVOORWAARDEN
2.1 Wie kan toetreden? ..........................................................................

2.2 Welke fiches ? ....................................................................................
2.3 Wanneer ? ............................................................................................

2.4 Hoe ? .........................................................................................…..........

2.4.1 Indiening door online invulling ………………………………………. 2.4.2 Indiening van een bestand via Internet ……………………………..

Voorbereiding van een verzending ………………………..

Verzending van een bestand ……………………………….

2.4.3 Bestanden toegezonden per post of per drager …………………..

Waar? …………………………………………………………

Welke gegevensdragers? …………………………………..

Identificatie van de magnetische gegevensdragers ……..

Ontvangst- en controleborderel …………………………….

Opmerkingen …………………………………………………


2.5 Procedure voor de verwerking van de gegevens .................

2.5.1 Nummer van de verzending ..........................................…............. 2.5.2 Ontvangstmelding ……………………………………............…........

2.5.3 Bericht van verwerking ………………………………………………..

2.5.4 Verzending van het antwoord ………………………………………..


2.6 Magnetische gegevensdragers TEST .........................................
2.7 Fiche bestemd voor de genieter van de inkomsten ..............
2.8 Fiches op papier …………………....................................................…..
2.9 Procedure voor verbeteringen ...............................…....................

2.9.1 Bestanden “vernietigt en vervangt” …………………………………..

2.9.2 Bestand met “Gegroepeerde verbeteringen” ……………………….

2.9.3 Online verbeteringen ………………………………………………….

2.9.4 Online annulering van een aangifte of een opgave ………………..

2.10 Andere documenten ..........................................................................
3. ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING
3.1 Technische beschrijving van een bestand in .txt formaat

3.1.1 Algemeen ………….....…...............................................................

3.1.2 Alfanumerieke zones ............................…............…......................

3.1.3 Numerieke zones ………………………………………………………

3.1.4 Structuur van een Belcotax-bestand  1. Technische beschrijving van een bestand in .xml formaat

   1. Algemeen ……………………………………………………………….

   2. Alfanumerieke zones ………………………………………………….

   3. Numerieke zones ………………………………………………………

   4. Structuur van een Belcotax-bestand ………………………………..

4. RECORDBESCHRIJVING4.1 Beginrecord van een Verzending (record “0”) ......................

4.1.1 Beschrijving van het beginrecord van een Verzending ...........…..

4.1.2 Opmerkingen ................................................................................

Sequentiële nummering van de fysische bestanden (0.012) ........

Identificatie van de afzender (0.014 tot 0.019) ..............................

Taalcode van de afzender (0.022) ................................................

E-mail adres van de contactpersoon bij de afzender (0.023) …….

Identificatie van de afzender – ondernemingsnummer (0.024) ..…

Identificatie van de afzender – natuurlijk persoon of gebruiker met

Rechten voor beheer van de verzending (0.030)

Type van de verzending – nummer van de verzending (0.025 en 0.026)

4.2 Belcotax aangifte ...............................................................................

4.2.1 Algemeen ......................................................................................

4.2.2 Beginrecord van de Belcotax aangifte (record “1”) ........................

4.2.2.1 Beschrijving van het beginrecord van een Belcotax aangifte

4.2.2.2 Opmerkingen ...................................................................

Gewestelijke directie - Ontvangkantoor (1.003 – 1.004) ..

Registratienummer = ondernemingsnummer (1.005) ......

Afdelingsnummer (1.007) .................................................

Schrappingcode (1.010) ...................................................

Landcode (1.016) .............................................................

Nummer taxatiedienst - naam van de taxatiedienst

(1.022 – 1.023) ………………………………………...........

Identificatie van de schuldenaar in een tweede

of een derde taal (1.027 tot 1.036) ................................. .

Nationaal nummer schuldenaar (1.037) ...........................
4.2.3 Gegevensrecord van de “Belcotax aangifte” (record “2”) ..….......

4.2.3.1 Algemene beschrijving van een gegevensrecord “2” ......

4.2.3.2 Opmerkingen ...................................................................

Keuzezones ….................................................................

Nationaal nummer – BIS-nummer (2.011) .......................

Identificatie van de genieter (2.012 – 2.018) ……………..

Geboortedatum ………………………………………………

Naam – voornaam (2.013, 2.014) ..………………………..

Adres in het buitenland ....................................................

Landcode - postcode (2.016, 2.018, 2.112) .....................

Fiscaal identificatienummer (FIN) (2.109) ........................

Doorlopende nummering van de fiches (2.009) ...............

Aard van de fiche (2.028) ..……………………….…………

De code “Enkel opgave 325” (2.029) ...............................

Terugvordering van bezoldigingen - negatieve bedragen

Zone aantal dagen ..........................................................

Bedragen in eurocent ………………………………………

Zones overuren ……………………………………………..

Zones deelbewijzen van een beleggingsfonds (281.60)..

4.2.3.3 Gegevensrecord 281.10 ................................................

4.2.3.4 Gegevensrecord 281.11 ................................................

4.2.3.5 Gegevensrecord 281.12 ................................................

4.2.3.6 Gegevensrecord 281.13 ................................................

4.2.3.7 Gegevensrecord 281.14 ................................................

4.2.3.8 Gegevensrecord 281.15 ................................................

4.2.3.9 Gegevensrecord 281.16.................................................

4.2.3.10 Gegevensrecord 281.17 ................................................

4.2.3.11 Gegevensrecord 281.18 …………………………………..

4.2.3.12 Gegevensrecord 281.20 …………………………………..

4.2.3.13 Gegevensrecord 281.25 ................................................

4.2.3.14 Gegevensrecord 281.30 ................................................

4.2.3.15 Gegevensrecord 281.40 ................................................

4.2.3.16 Gegevensrecord 281.50 ................................................

4.2.3.17 Gegevensrecord 281.60 ................................................

4.2.3.18 Gegevensrecord 281.71 …………………………………..

4.2.3.19 Gegevensrecord 281.00 …………………………………..

4.2.3.20 Gegevensrecord 281.93 …………………………………..

4.2.4 Eindrecord van de Belcotax aangifte (record “8”) ...........................

4.2.4.1 Beschrijving eindrecord van de Belcotax aangifte ...........

4.2.4.2 Opmerkingen ...................................................................

Controletotalen (8.011, 8.012, 8.013) ..……………………4.3 Eindrecord van een Verzending (record 9) ............................

4.3.1 Beschrijving van het eindrecord van de Verzending ....................


5. VALIDATIE VAN DE BESTANDEN ......................................................
5.1 Validatie van het beginrecord van een verzending .............


5.2 Validatie van de Belcotax aangifte .............................................

5.2.1 Validatie beginrecord “1” ..............................................................

5.2.2 Algemene validatie van het gegevensrecord “2” ..........................

5.2.3 Validatie record fiche 281.10 ........................................................

5.2.4 Validatie record fiche 281.11 ........................................................

5.2.5 Validatie record fiche 281.12 ........................................................

5.2.6 Validatie record fiche 281.13 ........................................................

5.2.7 Validatie record fiche 281.14 ........................................................

5.2.8 Validatie record fiche 281.15 ........................................................

5.2.9 Validatie record fiche 281.16 ........................................................

5.2.10 Validatie record fiche 281.17 …………………………………………

5.2.11 Validatie record fiche 281.18 ………………………………………..

5.2.12 Validatie record fiche 281.20 ........................................................

5.2.13 Validatie record fiche 281.25 ........................................................

5.2.14 Validatie record fiche 281.30 ........................................................

5.2.15 Validatie record fiche 281.40 ........................................................

5.2.16 Validatie record fiche 281.50 ........................................................

5.2.17 Validatie record fiche 281.60 ........................................................

5.2.18 Validatie record fiche 281.71 …………………………………………

5.2.19 Validatie record fiche 281.00 …………………………………………

5.2.20 Validatie record fiche 281.93 …………………………………………

5.2.21 Validatie van het eindrecord “8” ....................................................
5.3 Validatie van het eindrecord van een Verzending (record 9)

BIJLAGEN
1. Ontvangst- en Controleborderel

2. Technische kenmerken van de magnetische informatiedragers

3. Landcodes (RSZ)

4. Rekeningnummer Directie - Ontvangkantoor

5. Standaard ASCII-code

6. Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing

7. Formulier: Dienstverlener: Het aanduiden van een lokale beheerder

8. Artikel 104 WIB’92

9. Artikel 145/8 tot en met 145/10 WIB’92


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina