Verslag pabo-netwerkdag 22 maart 2006Dovnload 9.81 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte9.81 Kb.
 Verslag PABO-netwerkdag 22 maart 2006

Naar buiten, naar buiten, we moeten naar buiten!!


Verslag van de achtste netwerkdag
Iselinge Hogeschool Doetinchem
22 maart 2006

Hoewel het thema zegt dat we naar buiten moeten, beginnen we binnen. Er zijn 23 mensen in het lokaal en om 10.00 uur opent Jan Karel Verheij de bijeenkomst en roemt het programma vanwege de combinatie tussen theorie en praktijk. De dag is georganiseerd door Rinske Kabout en Rianne Tolsma, die hiervoor alle lof krijgen. Al snel wordt het woord gegeven aan Dick Rozing, die enkele mededelingen doet namens zichzelf en Peter Lucas: • Op 18 mei 2006 verzorgt Rob van der Vaart, lid van de canoncommissie, de jaarlijkse KNAG-lezing over de rol van aardrijkskunde in de canon. Na afloop kan hierover volop gediscussieerd worden. Centrale vraag: is er nog wel plaats voor aardrijkskunde of is alles geschiedenis? Deze vraag is urgent nu de minister aardrijkskunde wel een robuust vak noemt, maar toch geschiedenis verplicht heeft gesteld als examenvak en aardrijkskunde keuzevak laat. Plaats van handeling is Stadskasteel Oudaen in Utrecht en de lezing begint om 20.15 uur. Meer informatie op www.knag.nl .

 • De KNAG/Geo-week is week 46 (13 t/m 17 november 2006). Bettie Rombouts coördineert de week vanuit het KNAG. Zie ook www.geoweek.nl. Veel partijen hebben al hun medewerking toegezegd. Op 7 oktober 2006 start in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam de tentoonstelling over enkele eeuwen aardrijkskunde-onderwijs. De vraag is of de volgende netwerkdag geïntegreerd kan worden in de Geo-week of de tentoonstelling. Besloten wordt dat de volgende netwerkdag plaats zal vinden op 11 oktober 2006 in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam. Dick Rozing biedt het onderdak en Daphne Rijborz helpt mee met de voorbereiding.

Er volgen nog enkele andere mededelingen:

 • Rinske Kabout, werkzaam op Windesheim te Zwolle, zoekt een vervanger vanwege zwangerschapsverlof;

 • Ria de Gooijer vertelt dat er wellicht een vacature komt bij de pabo van Inholland te Alkmaar;

 • Jan Karel Verheij doet een dringende oproep om deel te nemen in de commissie Pabo-basisonderwijs. Zes vergaderingen per jaar in Utrecht op De Uithof, van 18.00 tot 20.00 uur.

Om 10.15 uur is het woord aan Gert Jan van der Bent. Hij deelt een papier uit met voorstellen voor kenmerkende situaties met vakspecifieke deelcompetenties. Dit onderdeel is een vervolg op de vorige netwerkdag in Zwolle, waar de vakspecifieke competenties ruim aan bod kwamen (zie ook het verslag van die dag). We krijgen tijd om het te lezen. Dan volgt de bespreking van die kenmerkende situaties, gebaseerd op de EOS-competenties, voor het major-programma aardrijkskunde. Waar onduidelijkheden zijn, licht Gert Jan toe. Opmerkingen:

 • Waarom op basis van EOS-competenties? De meeste pabo’s gaan uit van de SBL-competenties. à zijn betrekkelijk eenvoudig naar SBL te vertalen.

 • Hoe zit het met de visieontwikkeling bij studenten? Hoe is dit element terug te vinden in de vier niveaus? En hoe toon je die ontwikkeling aan? Wat is hierbij de rol van het portfolio?

 • Hoe wordt de inhoudelijke vakkennis in het geheel geborgd? Gert Jan legt uit dat op zijn pabo aparte, vakinhoudelijke toetsen zijn. Voor de vakkennis wordt het “Bronnenboek” gebruikt, een boek dat niet de goedkeuring van iedereen kan wegdragen. Toch is er wel een minimale instapkennis nodig, want een student moet opleidingsbekwaam zijn. De toets Geocat kan hierbij een duidelijke rol vervullen, want die geeft inzicht in het kennisniveau van de student. Discussiepunten hierbij zijn het aantal studiepunten dat je voor de toets krijgt en de tijd die een student erover mag doen op die kennis te verkrijgen. Ook wordt de opmerking gemaakt dat studenten vragen om kennis.

 • Hoe creëer je een goede attitude voor aardrijkskunde of wereldoriëntatie bij de student? Moet toegevoegd worden bij de kenmerkende situaties!

 • Welke rol speelt de actualiteit is het geheel? Moet ondergebracht worden bij de vakspecifieke competenties!

 • De kenmerkende situaties gaan heel erg uit vanuit het werken met een methode. Moet dit al vanaf het eerste niveau? Er volgt een korte discussie over de rol van de methodes in het aardrijkskundeonderwijs.

 • Wat is het vakspecifieke in de kenmerkende situaties? Waar zitten bijvoorbeeld de kaartvaardigheden, waar het aardrijkskundig onderzoek? En waar is de geografische zienswijze, toch essentieel voor het aardrijkskundeonderwijs? Hier moet je toch mee beginnen?

We besluiten dat het geheel aangepast moet worden, op basis van de SBL-competenties. Frank Nieuwenhuis, Henk Spoelstra, Teun van Manen en Henderijn Helders gaan zich hiermee bezig houden. Ze sturen de nieuwe versie naar de netwerkleden, die daar commentaar op kunnen geven. Jan Karel merkt tenslotte nog op dat de nieuwe kerndoelen feitelijk nog niet gelden, want dat is nog niet in de Staatscourant vermeld. Er schijnt een grondwetswijziging voor nodig te zijn.

Om 11.00 uur gaan we verder met “Kijk in de wijk”.


Iedereen gaat natuurlijk wel met studenten de wijk in. Het is je eigen wijk, waar je veel kennis over hebt. Maar wat als je een vreemde wijk bezoekt? Is het mogelijk een soort ideeënmap te ontwikkelen die algemeen toepasbaar is, dus zowel in bekende als onbekende wijken? We verdelen ons in groepjes, krijgen een kaart en een luchtfoto van de wijk, we bedenken ideeën, gaan de wijk in om te kijken of de ideeën werken en of we nog op nieuwe gedachten komen. Als we terug komen, schrijven we alles op grote flappen. Rinske en Rianne gaan alles verzamelen, bundelen en via het netwerk opsturen. En dan wacht de goed verzorgde lunch.Om 14.00 uur krijgen we uitleg van twee vierdejaars, Femke Scheuter en Vincent te Mebel, over hun project “Aardrijkskunde en ICT”. Ze hebben op basis van de schoolmethode Geobas een leerplan voor ICT-vaardigheden voor groep 5 tot en met 8 gemaakt. Die vaardigheden zijn gekoppeld aan een aantal hoofdstukken uit Geobas. De gedachte erachter is dat door het gebruik van veel visueel, beeldend materiaal (filmpjes, foto’s) de kinderen beter leren. Femke laat het voorbeeld over “Vulkanen” zien. Vincent vervolgt het verhaal door een aantal mogelijkheden van Google Earth voor het onderwijs te belichten: digiles, webwandeling, earthquest. Hij bekijkt verschillende aspecten: algemene, technische, inhoudelijke en opdrachten. Enkele websites:
www.werkenmetgoogleearth.nl
www.earthquest.nl
www.gerarddummer.nl
maps.google.com

Om 14.30 gaan we weer naar buiten, voor een bezoek aan het nabijgelegen natuurpark Overstegen, waar een ecoloog (uit Drenthe) en de gemeentelijke beheerder ons een en ander vertellen over benadering van de natuur in dit park. Mooie, aanstekelijke verhalen, verteld op een hoog decibelniveau. Een prima slot van de dag, dat zijn titel toch alle eer heeft aangedaan.
: fileadmin -> img -> onderwijs
fileadmin -> Convenant Ondernemingsraad Lokaal Overleg College van Bestuur tud
fileadmin -> Bereikbaarheid en contact Financiën en geld Indicatie en verwijzing
fileadmin -> Bereikbaarheid en contact Financiën en geld Indicatie en verwijzing
onderwijs -> Aardrijkskunde
onderwijs -> Aflevering 10: Luchtruim (7 februari 2012)
onderwijs -> U kunt de presentatie heel gemakkelijk aanpassen naar uw wensen en er zo een persoonlijke tint aan geven
onderwijs -> Aflevering 8: Veiligheid (24 januari 2012) Bij de opdrachten bij deze aflevering heb je een computer met internetverbinding nodig
onderwijs -> Bij de opdrachten bij deze aflevering heb je de Bosatlas van Ondergronds Nederland nodig
onderwijs -> AK/K/9 Bronnen van energie
onderwijs -> Workshop Voorbeelden van activerend veldwerk Van lwoo 1 tot vwo 6
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina