Verslag Palaverbijeenkomst Indische Buurt – De Hoogte 21 februari 2007 20. 00 uur B. S. V. De HoogteDovnload 62.18 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte62.18 Kb.
Verslag Palaverbijeenkomst Indische Buurt – De Hoogte

21 februari 2007

20.00 uur B.S.V. De Hoogte
Aanwezig:
Hielke Sinnema (muzikant/geluidsmix), Abdi Hussein, Abdifitah Mohamed, (Somalische vereniging), Bram Foekens, Loek Veldt, Epke Knoop (W.I.B.), Lammie Veldt (D.I.B.), Janneke Vlieg, Paula Mulder, Aethne McGhie (Kunstplatform), Mehmet Cicek, Stefan – Seyithan Kuipers (Eyüp Sultan Moskee), Annemiek Hoesen (Wijkcentrum Floreshuis), Piet de Jonge, Jaap Zwik (B.S.V. De Hoogte), Alex Spanjer (Heel de Buurt), Matti Blok (Vensterschool Koorenspoor, N.S.O.), Hans Fels (Huis voor de Sport), Wim Maring (De Korrespondent), Alice Kok (Stiel), Jo Willems (MJD)
Niet aanwezig met kennisgeving: Nicole Stutterheim (Vensterschool Koorenspoor), Eiman Makawwi (Soedanese Vereniging), Patricia Wikkeling (Jasmijn), Arja Warris (Jeugd en Jongerenwerk), Irene Thoman (Buurtsport), Koos de Vries (B.O.I.B.)
Niet aanwezig: Bakir Abu (Irakese Jongeren Groningen), Masud Djabani (stichting RAAI), Mimi van Geloven (Heel de Buurt), Gülnaz Mun (SKSG), Sylvia Kröger (De Borg), mevrouw Hassan (Somalische Vereniging), Nagah (Marokkaanse vrouwengroep), Weyone Salone (Sierra Leone).
1.

Hoofddoel van de bijeenkomst: het vormen van werkgroepen rond Palaverthema’s.
Afstemming met andere activiteiten is heel belangrijk.
Afstemming is ook van belang met het kiezen van locaties. Zo gaat de Wijksportdag – misschien een goed idee om hem Palaver Sport te noemen? – in het Molukkenplantsoen plaatsvinden op 27 juni. Dat moet dan ook kunnen. Hetzelfde geldt voor het Kindertheater van de NSO Koorenspoor. Première daarvan is gepland in de grote zaal van De Karre.

Zodra dus lokatie en tijdstip vastliggen, meteen afspraken maken. Nu kan er her en der nog geschoven worden.


Ondertussen is het zinnig om de verschillende lokaties en bezetting nu al te inventariseren. Jo gaat zich daar volgende week mee bezig houden.

2.


Opmerkingen naar aanleiding van verslag brainstorm 6 februari.
Voordat er overgegaan wordt tot het vormen van werkgroepen, is er nog een ronde over nieuwe ideeën, of beslissingen ten opzichte van al geopperde ideeën.
Palaverfeest (Bij de Borg en BSV De Hoogte – 30 juni)
-BSV De Hoogte wijst erop dat het Buurtfeest duidelijk het Palaverkarakter moet dragen en daarom ook Palaverfeest moet heten. Doel van het Palaverfeest is namelijk een andere doelgroep te bereiken dan tot nu toe het geval is geweest bij het buurt- of wijkfeest. Het Palaverfeest is in essentie multicultureel (met optredens en hapjes, etc.)
- Palaver Picknick (29 juni)

Marie Fleur Dijk, stagiaire bij het Floreshuis, is druk bezig de Palaver Picknick als praktijkexamen erkend te krijgen door de opleiding.

- Patricia Wikkeling heeft op 6 februari te kennen gegeven de Palaver Picknick te coördineren vanuit Jasmijn. Een telefoontje met haar bevestigde dit.

- Bij de Palaver Picknick van Paddepoel Zuid is met een uitnodigingssysteem gewerkt. Aethne McGhie vindt deze aanpak te gesloten. Maar in eerste instantie zoekt de werkgroep uit, welke aanpak het meest geschikt is voor de Palaver Picknick IBH.


Kunst en cultuur
- Matti Blok brengt het plan in van een kindertheater (waaraan ook ouderen deelnemen). Het gaat hierbij niet alleen om het spelen, maar ook om vormgeving en decorbouw, licht, grime, kostuums en productie. Hij is druk bezig met werven en zal ook contact opnemen met Arja Warris (Jeugd- en Jongerenwerk). Verder komt er een oproep in de Korrespondent (deadline 1 maart). En natuurlijk een oproep aan de eigen achterban van de bij de Palaver betrokkenen.
- Janneke Vlieg deelt mee dat het Kunstenaarsplatform de Kunstmarkt organiseert rond Floresvijver (op 30 juni).

Het Kunstenaarsplatform wil verder in samenwerking met andere Palaverleden de wijktories organiseren. Het publiek begeeft zich – al dan niet onder begeleiding van gidsen – te voet naar de verschillende verrassende lokaties moeten verrassend zijn. Dat kan de middenstip van VVK zijn, Paul Borgreven die een verhaal vanaf een balkon vertelt, bij iemand thuis in de tuin of onder het viaduct. Janneke, Paula en Jo

De verhalenvertellers moeten bij voorkeur uit de verschillende groepen van de Palaver komen. De vertellers krijgen de gelegenheid een vertelworkshop te volgen.

Als laatste wil het Kunstenaarsplatform de babbelbox – een oude caravan – oppimpen. Deze babbelbox wordt tijdens de Palaver neergezet op die locaties waar een Palaveractiviteit is. Bewoners – of willekeurig wie? – kunnen dan hun ideeën, gal of mopjes kwijt voor een camera. Een gedeelte kan door OOG uitgezonden worden. Abdi Hoessein legt dit idee bij OOG neer.
Palaver Sport
- Hans Fels legt de plannen uit voor de Wijksportdag (Palaver Sport?). Palaver Sport vindt plaats op 27 juni in het Molukkenplantsoen.

- De Vensterschool wil – bij monde van Hans Fels - nog een sportactiviteit inbrengen – een volleybaltoernooi op vrijdagmiddag 29 juni op de Richard Krajicek Playground. Een volleybaltoernooi voor de ouders.


Jeugd en Ouderen
Jo Willems licht het idee van Jeugd en Ouderen nog eens toe. 10 koppels van jongeren en ouderen gaan samen de wijk in beeld brengen en maken foto’s van bijzondere plekken. Met als eindresultaat een fotoboek van de wijk. Anja de Boer is fotograaf/vormgever in de wijk en woont in de wijk. Zij is ondertussen al benaderd en heeft haar medewerking toegezegd.
Opening
Loek Veldt kwam nog terug op het op 6 februari geopperde idee van een opening met een grote tombola. Deze opening zou erg goed passen in de Palaver Sport. ’s Ochtends is de wijksportdag immers nog besloten. ’s Middags, bij het begin van het open gedeelte kan erg goed een officiële opening plaatsvinden, met een tombola, verricht door een prominent persoon.

De loterij vereist een goede voorbereiding. Hier moet eigenlijk een aparte werkgroep voor in het leven geroepen worden. Een idee is het om de lootjesverkoop aan de winkeliers in de buurt uit te besteden (tegen reclame). Maar dan nog blijft er veel te doen.


3.

De werkgroepen


Belangrijk:
Alle Palaverleden moeten in hun eigen kennissenkring en achterban nog mensen werven om deel te nemen in een van de werkgroepen.

Sommige afwezigen zijn al in werkgroepen ingedeeld. Hopelijk komt de keuze overeen met de eigen wensen. Anders horen we het wel.


De werkgroepen komen volgens een eigen rooster bijeen. 1x in de maand komt de voltallige groep bij elkaar. In de maand juni zal dat 2x zijn (of indien nodig vaker).

De hier beneden vastgelegde data van de Palaverfestiviteiten zijn in zeker zin nog optioneel. De volgende voltallige bijeenkomst moeten we alles echt vastleggen.
Palaveractiviteit - Wie

Coördinatie

Volgende vergadering


1.Opening 27 juni

Loek Veldt – Jo Willems

ntb

Molukkenplantsoen
2. Palaver Sport 27 juni

Hans Fels
Molukkenplantsoen
Irene ThomanRonald DerksemaAage WimRinzeMarco van Dalfsen
Palaver Picknick 28 juni

Patricia Wikkeling

ntb

Lokatie nog niet bekend

Marie Fleur Dijk
Misschien DIB?
Stefan Seyithan KuipersAbdi HoesseinDe heer Baban3. Kunst en Cultuur
Kindertheater 28 juni

Matti Blok – Arja Warris
Floreshuis
4. Palaverfeest

Alice Kok

5 maart

BSV DE Hoogte – De Borg
10.00 uur

29 juni
De Borg


Nicole StutterheimAlex SpanjerMehmet CicekStefan Seyitan KuipersAbdi HoesseinPiet de JongeJaap ZwikSylvia KrögerJo Willems
5. Kunstmarkt 30 juni

Alice Kok

25 februari

Floresplein
17.00

Wijktories door de beide
Kunstcafé

Wijken
Floreshuis

Babbelbox (alle Palaverdagen)
Epke KnoopMatti BlokHielke SinnemaAbdi HoesseinJanneke Vlieg, Paula MulderAethne McGhie
6. Jeugd en Ouderen

Jo Willems

6 maart

Lokatie en tijd
10.00 uur

Tijdens Palaverfeest?
Wim Maring
Eyüp sultan moskee

Lammy VeldtCarola BrouwerAnja de BoerMehmet CicekGülnaz Mun


De volgende voltallige vergadering is: 28 maart, 19.30 uur in het gebouw van de speeltuinvereniging D.I.B., ingang Madurastraat.
Nog één keer wil ik iedereen vragen om in zijn eigen achterban/kennissenkring nog mensen te werven die aan een van de werkgroepen willen deelnemen.
Vooral ook leden van de Soedanese vereniging en Salone Weyone zou ik dit willen vragen.
1 maart is de deadline voor kopij bij De Korrespondent. Dus, wanneer je nog mensen wilt werven bijvoorbeeld voor het Kindertheater dan is dat een mogelijkheid.
Mocht ik iets vergeten zijn, laat het zo snel mogelijk weten.
Hartelijke groeten,
Jo

06- 22 54 07 23jp.willems@cultuurpaleis.comDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina