Verslag provinciale algemene vergadering futsal oost-vlaanderenDovnload 6.96 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte6.96 Kb.
VERSLAG PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING

FUTSAL OOST-VLAANDEREN

De Provinciale Algemene Vergadering ging door op vrijdag 22 juni 2012 om 20.00 in de VIP-cafetaria van Sportarena Tolhuis, Tolhuislaan 77-79 te 9000 Gent.
Verkiezingen

Provinciaal Comité Futsal Oost-Vlaanderen

3 plaatsen voor de duur van 4 jaar.

Uittredend en herkiesbaar:

1. Vercruyssen Rudy (A6322-De Krijte Gent)

2. Wydhooghe Fernand (A6619-Hopeloos Dendermonde)

3. Van Waesberghe Alex (A0733-De Katte Zelzate)


Nieuwe kandidaten:

Geen. De uittredende en herkiesbare leden zijn dan ook herkozen zonder dat een stemming noodzakelijk is. De vergadering geeft hen een applaus.
1. Toespraak door de voorzitter van het Provinciaal Comité
De h. Rudy Vercruyssen, voorzitter Provinciaal Comité Futsal Oost-Vlaanderen, hield de openingstoespraak. Spijtig genoeg heeft hij moeten vaststellen dat ondanks de waarschuwingen hieromtrent gegeven vorig jaar vanop dezelfde plaats het Provinciaal Comité opnieuw geconfronteerd werd met het fenomeen van frauderen met de identiteit van een speler. Hij herhaalt dat dergelijke overtreding wordt gesanctioneerd met een schorsing van minimum 1 jaar. Hij geeft aan dat het Provinciaal Comité actief zal op zoek gaan naar dergelijke overtreders en dat hen de maximum straf te wachten staat.
2. Jaarverslag van het Provinciaal Comité

Het jaarverslag Provinciaal Comité, gesteund op de gebruikelijke cijfers werd toegelicht.3. Jaarverslag van de Provinciale Scheidsrechterscommissie

Evenals het verslag van de Provinciale Scheidsrechterscommissie.4. Interpellaties

Er werden geen interpellaties ontvangen.5. Bekendmaking van de winnaars van de provinciale competities en overhandiging diploma’s en medailles

De kampioenen werden gehuldigd.6. Afgevaardigden van de provincie in de A.V.

De vertegenwoordigers van onze provincie op de Algemene Vergadering Futsal van maandag 25 juni eerstkomende werden aangeduid.7. Modaliteiten competitie 2012-2013

De competitiemodaliteiten voor het nieuwe seizoen werden voorgesteld. Er zijn hierin geen noemenswaardige wijzigingen te noteren.8. Eindwoord

In zijn slotwoord vestigt de h. B. De Cock, lid Commissie Futsal, de aandacht op de nieuwe dynamiek teweeggebracht binnen onze federatie in het algemeen en binnen de Voetbalfederatie Vlaanderen in het bijzonder. Ons futsal zal hier zeker op middellange termijn de vruchten van plukken.Einde om 20.45 uur.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina