Verslag van de openbare vergadering van de raadDovnload 79.95 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte79.95 Kb.


VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD

VAN DE GEMEENTE DEVENTER VAN DINSDAG 14 DECEMBER 2004.
Aanwezig:

M.J. Ahne, O. Arslan, M.G.W. Beker, G.A.J. Berkelder, R.A. Boon, mevrouw G. Brouwer-Knol, A. Emens, H. Gülsen, S.G.B. Hampsink, mevrouw J.F. van Harsselaar-Timmer, L.W.G. Hartong, B. Hoogendam, H.W.F. Jellema, W. de Jong, J.A.M. Meijer, M.H. Nijboer, mevrouw E. Nijhuis, mevrouw J.C. Nijssen-van der Velde, J. Offringa, J. Oggel, mevrouw M. van Ommen, mevrouw W.J.M. van der Ouderaa, B. Rolloos, mevrouw J.B.W. Schreur-Spenkelink, mevrouw J.H. Soeteman-Klijn Velderman, mevrouw A. Spa,


C.J. Verhaar, J.J.N.A. Visser, mevrouw M. Viveen-van den Bosch, mevrouw B.J.Th. Westerbeek-Spin, J.G. Wilms, M. Yazici, mevrouw M.J.L.A. Zweers.
Voorzitter: drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester.

Griffier: drs. A.G.M. Dashorst.
Afwezig: de raadsleden mevrouw C.M. ten Bulte-Herrebrugh, mevrouw M.J.G. de Jager-Stegeman, mevrouw J. Lamberts-Grotenhuis, mevrouw K.J.J. Obdeijn.
Aanwezige wethouders:

Mevrouw I.R. Adema, mevrouw J.J.A.F. Dirksen-Bloemenkamp, B.J. Doornebos, J.J.T. Fleskes en


G. Hiemstra.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter: Dames en heren, ik begrijp de wat opgewonden stemming. Het is namelijk een bijzondere raadsvergadering, hoewel deze gewoon is aangekondigd en u gewoon bent uitgenodigd. Het is een vergadering met een agenda: opening en mededelingen, vaststelling agenda, vragenhalfuur. Voor dat vragenhalfuur hebben zich dit keer niet veel mensen aangemeld.

Het volgende agendapunt is het afscheid van de leden van de raad van de gemeente Deventer. Tot slot volgt de sluiting.


Ik kan u meedelen dat bericht van verhindering hebben gestuurd mevrouw Ten Bulte, mevrouw De Jager, mevrouw Lamberts en mevrouw Obdeijn.
Ik geef nu de griffier gelegenheid een mededeling te doen, waarvan u zult begrijpen dat ik die liever niet zelf doe.
De heer Dashorst: Mijnheer de voorzitter. Vanavond ben ik door de chef kabinet van de commissaris van de Koningin gebeld. Hij deelde mij mee dat vanmiddag de commissaris van de Koningin het besluit tot benoeming tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Deventer, de heer James van Lidth de Jeude, heeft getekend. (Applaus.)
Hierover volgt morgen een persbericht. Ik zal ook de andere leden van de nieuwe raad vanavond nog per e-mail informeren, zodat zij het niet uit de krant hoeven te vernemen.
De voorzitter: Dames en heren, ik vond het applaus wat aan de korte kant, maar dat terzijde. (Hilariteit)
2. Vaststelling agenda.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.
3. Vragenhalfuur.
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het vragenhalfuur.
4. Afscheid van de leden van de raad van de gemeente Deventer.
De voorzitter: Dames en heren, ik wil graag beginnen met het plaatsen van de situatie in een historisch perspectief. Als wij kijken naar de laatste zes jaar en de komende tijd, is er nogal wat veranderd aan onze gemeente. Ik ga daarbij niet te lang stilstaan; daar zijn andere gelegenheden geschikt voor. Ik vond het echter toch een leuke aanleiding om eens even naar iets historisch te kijken.
Ik heb hier het boek “Lopen met Van Lennep”, dat overigens ook om andere redenen zeer aanbevelenswaardig is. Het speelt in de zomer van 1823. Op een goed moment komt hij vanaf Almelo naar Deventer. In die tijd was dat acht uur lopen. Gelukkig kwam er een voerman langs die hen meenam in de overdekte wagen. Op dat moment werd een verharde weg aangelegd over Hengelo en Enschede naar het Pruisisch grondgebied; misschien het begin van de A1. Er zijn meer stukken die leuk zijn om te lezen, maar ik wil een klein stukje aan u voorlezen. Het stukje speelt zich af in Deventer.

“Om tien uur kwam Van Marle, die eerst een uur met ons praatte en ons toen naar het stadhuis bracht, waar weinig te zien is op een oud en mooi schilderij van Terborch na, waarop de burgemeesters en gemeenteraden van Deventer staan. Verder waren er vier schilderijen van de evangelisten door een oud Deventer schilder en de portretten van Erasmus en andere geleerden. De bibliotheek van het Atheneum, die ook daar is, is nogal groot, maar slecht geordend. Van het stadhuis gingen wij naar de tapijtenfabriek waar smyrnatapijten gemaakt worden, die net zo goed zijn als die van Smyrna zelf komen, al zijn ze duurder. De vervaardiging ervan is heel interessant, maar ze leveren weinig op en over het geheel genomen stelt deze fabriek weinig voor. Hier verliet Van Marle ons en wij wandelden in de stad rond, die erg oud en lelijk is. De straten zijn er nauw, de huizen hoog en dreigen in te storten. Verschillende gebouwen zijn opvallend van lelijkheid. Op de oude Gotische toren staat een bespottelijk klein koepeltje van een moderne architectuur. De wallen storten in, de versterkingen worden verwaarloosd.”

U vindt het toch goed dat ik het hierbij laat? (Hilariteit)
Ik doe ook nog een heel korte terugblik. Dit soort momenten is namelijk niet geschikt om daarover uitgebreide verhalen te houden. De raad heeft twee en een half jaar ‘gezeten’ en wordt nu wegens goed gedrag vervroegd ‘vrijgelaten’. De sfeer in de raad is in de afgelopen twee en een half jaar zeer goed is geweest. Men heeft regelmatig gebotst; inhoudelijk botsten de meningen. De tegenstellingen werden expliciet verwoord, maar de persoonlijke verhoudingen en de sfeer in de raad zijn over het algemeen zeer goed geweest. Het is gelukkig niet zoals in het parlement in Engeland. Ik weet niet of u daarover iets gelezen heeft, maar in het Engelse parlement zijn de mannen buitengewoon vrouwonvriendelijk. Maar goed, daarop zal ik niet verder ingaan.
De raad heeft veel meegemaakt. Bestuurlijke vernieuwing: de introductie van het dualisme. De raad heeft geprobeerd daaraan zeer veel inhoud te geven. Men is nog meer dan in de vorige periodes bezig geweest met de interactie met de bevolking. De werkwijze van de raad hebben wij nog niet veranderd, maar dat is wel voorbereid, zodat vrij spoedig na het aantreden van de nieuwe raad ook een nieuwe werkwijze plaatsvindt. Daarbij kan dualisme tot zijn recht komen, ook wat betreft de rol van volksvertegenwoordiger bij de raad.

Daarnaast staat dualisme natuurlijk voor ontvlechting van raad en college. Dat betekent dat de collegeleden geen raadsleden meer zijn. In de praktijk betekent dat ook, dat collegeleden geen deel meer uitmaken van de fracties. Collegeleden zijn daarbij dan niet meer aanwezig. Ik heb begrepen dat dit niet bij elke fractie het geval is. Dat terzijde.

Je moet dan zoeken hoe je het aanpast. Soms zijn er besluiten van het college waarbij de neiging bestaat daarvoor draagvlak in de raad te creëren. Komt het dualisme dan wel goed uit de verf als dat geprobeerd wordt? Bijvoorbeeld bij een moeilijk dossier als van de Go Ahead Eagles. Helaas zijn wij daarbij nog steeds niet van de problemen af. Bij dat dossier is ook door een enkel raadslid een kritische kanttekening geplaatst bij mijn functioneren. Ik heb mij dat zeer ter harte genomen, want ik vind het belangrijk. Ik wil graag als burgemeester zo blijven functioneren dat iedereen zich bij mij thuis voelt als het gaat om de rol van burgemeester. De functie van burgemeester mag ik conform de mededeling van de griffier nog enige maanden blijven doen na 1 januari.

Er zijn momenten geweest waarop het dualisme echt op een heel goede manier uit de verf kwam. Dan denk ik aan de ontwikkeling van de visie Binnenstad Zuid. Dat is een juweel van een voorbeeld van hoe dualisme kan functioneren, in die zin dat raadsleden daar een belangrijke …

Ik zie dat alle raadsleden het daarmee wel eens zijn, maar niet alle collegeleden. Misschien is dat ook wel een bewijs van mijn stelling dat het dualisme daar goed uit de verf is gekomen. Maar goed, ik zal daarop niet verder ingaan.

Moeilijke dossiers als de Media Markt. Belangrijke ontwikkelingen zoals Breedband. Veel raadsleden hebben twee herindelingen meegemaakt. Raadsleden uit Diepenveen, die daarna hier in de raad zijn gekomen. Raadsleden uit Deventer, die hier in de raad zijn gekomen. Ook heeft deze raad zoals die hier nu zit, twee keer campagne gevoerd. Voordat u aantrad heeft u bijgedragen aan de campagne en voor 1 januari 2005 heeft u campagne gevoerd. Democratie leeft in die tijden van verkiezingen en er zijn mooie debatten. Het is belangrijk is om dat vast te houden, want ik heb mooie staaltjes van interactie gezien tussen politici en burgers. Laten wij ervan leren om in de toekomst daaraan vast te houden, zodat wij die rol van volksvertegenwoordiger in de raad nog meer inhoud kunnen geven.


Ik maak een speciaal compliment maken aan de raadsleden uit de voormalige gemeente Diepenveen, die zich allemaal als echte gemeentebestuurders ontpopt hebben. Overigens zeg ik hier ook nadrukkelijk dat mijn verwachting is dat ook in de toekomst alle raadsleden, waar zij ook vandaan komen, complete gemeentebestuurders zullen zijn.
Dames en heren, ik wil de terugblik wat de hoogtepunten betreft niet al te lang maken. Er is mij nog wel te kennen gegeven dat het aardig zou zijn om ons uitstapje van 5 september 2003 te melden. Een belangrijk deel daarvan heb ik zelf niet meegemaakt, omdat de commissie uit de Kamer die de herindeling doet, op dat moment in Doesburg vergaderde. Volgens sommigen heb ik een niet onbelangrijke bijdrage aan die middag geleverd. Zonder mij is die bus tot stilstand gekomen en heeft een paar uur geweigerd door te rijden. Er moest een nieuwe bus komen op weg naar het westen. Ik had er niet veel aan kunnen doen als ik er wel bij geweest was. Dat is ’s avonds om twaalf uur wel bewezen, toen de bus die ons op dat moment weer terug moest brengen van Busslo naar Deventer, weigerde. Ondanks het feit dat ik hem toch nog wel in zijn achteruit kreeg, hielp het niet dat de bus ook inderdaad achteruit ging rijden.
Wij gaan over naar het afscheid van individuele raadsleden. Zij krijgen allemaal een penning mee. Dat is een bijzondere penning. Die is ter gelegenheid van dit afscheid gemaakt voor de gemeenteraadsleden die niet terugkeren. In die penning staat het devies: “Indien het gemeen roept”. U weet allemaal dat als u die deur hier binnenkomt, dat dit boven de deur staat en waarmee het te maken heeft. De penning heeft een diameter van elf centimeter en is vijf millimeter dik. Het is een afbeelding van het stadhuis en het Landshuis, met een achtergrond van vijf perspectivische kringen, die staan voor de toekomst van een uitdijende gemeente Deventer – daarmee wordt bedoeld: tot nu toe, het is niet de bedoeling dat dit zo blijft – tezamen met de vijf dorpskernen Diepenveen, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek en Bathmen. Daar zit dus meteen het verleden en de toekomst in. Hoewel je je kunt afvragen of Linde/Oude Molen en Loo er niet in zouden moeten zitten.

Die kringen zijn een montage van video-opnamen van een spuugje in de vijver in de tuin van beeldhouwer Karoly Szekeres, de maker van deze penning. Hij is woonachtig in het hart van de oude Deventer binnenstad. Na een bewerking van deze op natuurlijke wijze ontstane kringen, met behulp van een computerprogramma, zijn deze kringen in een grafisch perspectivische vorm getekend en daarna in was gemoduleerd. Dit model is daarna door bronsgieter Steylaert te Waardenburg in brons gegoten en rechtsonder gesigneerd met K.S., oftewel Karoly Szekeres. Dit is dus een prachtige penning. Deze ontvangt u straks.

Ik stel voor dat wij dit niet direct aan ieder vertrekkend raadslid persoonlijk uitreiken, maar dat wij dat na afloop doen. Als u dan naar mij toekomt, zal ik de penningen aan u uitreiken.
Op voorhand zeg ik dat ik het altijd een probleem vind bij een afscheid zoals nu van twintig raadsleden, dat het onmogelijk is om u allemaal persoonlijk recht te doen aan wat u heeft bijgedragen aan bestuur en politiek in de gemeente Deventer. Daarvoor bied ik excuses aan; dat kan dus niet volledig uit de verf komen. Wij doen toch ons best. Weet dat de sfeer buitengewoon goed was. Alle individuele raadsleden hebben zich zeer naar hun kunnen ingezet.
Ik begin met de heer Beker. Hij is raadslid en wethouder in Diepenveen geweest vanaf 14 november 1995 tot en met 31 december 1998, raadslid in Deventer vanaf 4 januari 1999 tot 13 maart 2002 en van 28 oktober 2002 tot nu. Hij is lid van de commissies BM en EWI. Hij is iemand die vooral voor de gewone man opkomt, die cameratoezicht en veiligheidsgevoel heel belangrijk vindt, die zich zeer intensief heeft bezig gehouden met de OZB en die het belangrijk vindt wat de besluiten betekenen voor de individuen. Hij is onder andere voor iemand die al 50 brieven had geschreven aan de gemeente, en waarbij de gemeente zich afvroeg of zij daar nu al weer op moest reageren, in de bres gesprongen. Hij houdt van duidelijkheid en is een man van recht toe, recht aan. Hij heeft een goed netwerk in Diepenveen. Bij het bezoek aan de Blikken Deur kon hij zijn gram halen. Dat moet u letterlijk nemen, want dat is een coffeeshop. Hij is inderdaad met een sigaret naar buiten gegaan. Heeft het gesmaakt?
De heer Beker: Mijnheer de voorzitter. Ik wil er wel een keer verslag van doen, maar dat doe ik maar niet hier.
De voorzitter: De heer Beker krijgt nu wat meer vrije tijd. Hij fokt paarden en kan nu dus vanuit zijn appartement in Oostenrijk wellicht Lippizaners gaan fokken. Mauke, ontzettend bedankt. (Applaus.)

De heer Ruud Boon is raadslid vanaf 12 april 1994 tot 15 december 1998 en vanaf 14 maart 2002 tot nu. Hij is lid van de commissie RFO, heeft zich zeer intensief bezig gehouden met de open vrije binnenstad.

Hij was erg actief in de commissie voor de autoloze zondag. Hij heeft daarin veel georganiseerd en is daarin stimulerend opgetreden. Hij heeft zich actief bezig gehouden met het Linderveld. Hij is een man die echt van groen houdt; hij is liefhebber van het buitengebied, het natuurgebied, het landschap en natuurbehoud. Zijn hart ligt ook zeer bij ontwikkelingswerk – met name in Afrika; dat is een werelddeel dat het verdient – en de aidswezen of de kinderen die zelf aids hebben. Hij is voorzitter van de Stichting Kinderen van Oeganda en dat blijft hij natuurlijk doen, zo hopen wij ook.

Ruud, ontzettend bedankt voor wat je in deze periode voor Deventer hebt gedaan. (Applaus.)


Het is mogelijk dat mevrouw Gea Brouwer terugkomt, maar wij nemen formeel op dit moment toch afscheid. Zij is raadslid vanaf 14 maart 2002, is lid van de commissie RFO, maar heeft zich vooral geconcentreerd op de sociale aspecten. Mensen onderschatten vaak dat bij de ruimtelijke ordening de sociale aspecten een heel belangrijke rol spelen. Onderwerpen waarmee zij zich heeft bezig gehouden zijn: vluchtelingenhulp, de riolering van het buitengebied, de start van de herstructurering. Zij is een buitengewoon trouw raadslid, zij is altijd aanwezig en net als Mauke een groot paardenliefhebber. Misschien kun je in de tussentijd dat je niet in de raad zit een driespan gaan vormen met Harco en Mauke. Dierenwelzijn staat hoog in je agenda en zaterdag is heilig, omdat dit paardendag is.

Gea, ook zeer bedankt. (Applaus.)


Hasan Gülsen en ik kennen elkaar al heel lang, ook van voor de tijd dat hij in de raad zat. Hij is raadslid vanaf 14 maart 2002 en is lid van de commissie SCE. Hij is werkzaam geweest bij het Steunpunt Minderheden Overijssel en het is al enige jaren geleden dat ik als burgemeester jou een koninklijke onderscheiding mocht opspelden. Dat was een onvergetelijke gelegenheid, als je kijkt naar wat jij betekent en wat jouw netwerk is en hoe die mensen allemaal over jou spreken. Dat is ook niet zo verwonderlijk; je bent een echte bruggenbouwer. Je hebt ontzettend veel gedaan aan de integratie van minderheidsgroepen in Overijssel. Met als adagium: allochtonen moeten zelfstandig én onafhankelijk zijn. Dat heb je zelf ook in de praktijk gebracht door Nederlands te leren; toen waren er nog niet zo veel voorzieningen voor onderwijs om Nederlands te leren. Toen heb je dat zelf gedaan bij Jacques Brendel voor een kwartje per avond. Dat heeft goed geholpen. Je hebt een voorbeeldfunctie, maakt goede analyses en hebt oog voor het evenwicht tussen ratio en emotie.

Hasan, ontzettend bedankt. (Applaus.)


De heer Hans Hampsink. Jaarlijks keek ik uit naar het internationaal filmfestival voor jongeren. Dat was toch eigenlijk wel een van de leukste activiteiten waarbij ik aanwezig mocht zijn. Jij organiseerde dat altijd. Blijf je dat doen?
De heer Hampsink: Mijnheer de voorzitter. U bent welkom in het eerste weekend van maart.
De voorzitter: Dat zal ik meteen in de agenda noteren, want dat mag op geen enkele manier door iets anders overruled worden.

Vanaf 14 maart 2002 ben je raadslid. Je bent lid van de commissie EWI. Je bent een energiek, enthousiast, onbevangen en fris raadslid. Onderwerpen zoals de Go Ahead Eagles, bezuinigingen, Media Markt, bewaakte gratis fietsenstalling én vooral de visie Binnenstad Zuid heb je als raadslid zeer getrokken je hebt daarmee het dualisme bij uitstek laten werken. De wijze van werken bij de Binnenstad Zuid was zeer inspirerend en dat kan de raad ook in de toekomst als voorbeeld strekken.

Ik heb het filmfestival al genoemd. Je wilde nadrukkelijk een verschil maken in de raad, de fractie en de wijk en je bent zelf redelijk tevreden over het bereikte resultaat; ik denk dat dat terecht is. Je wilde onder de definitie van "hond" ook de "kat" laten vallen, met name vanwege de hondenbelasting. Dat zou de opbrengst natuurlijk aanmerkelijk hebben doen toenemen. Dat is niet gelukt.

Hans, ontzettend bedankt. (Applaus.)


Janine van Harsselaar is raadslid vanaf 4 januari 1999 tot 13 maart 2002 en van 6 mei 2002 tot nu. Zij is begonnen als steunfractielid. Zij is lid van de commissie RFO en kwam altijd voor haar mening uit, over vrijwel alle onderwerpen op de agenda. Feitelijk is zij Harco Jellema opgevolgd in de Staten vanaf 20 maart 2002. "Janine is regelmatig in alle Staten", zeggen wij wel eens. Dat is overigens niet tevergeefs geweest voor Deventer, zie de Bolwerksmolen. Zij is een echte volksvertegenwoordiger en haalt de samenleving naar binnen. Zij is altijd aanwezig. Ik kon bijna nergens komen of jij was er ook wel. Je blijft dat doen? Dat vind ik heel plezierig, ik vond het altijd een genoegen. Jij verwoordt nadrukkelijk de mening van de burger.

Dan komen wij op een bijzonder detail: aan de nagels van Janine kunnen wij zien of het een feestdag is? Oranje is voor Koninginnedag, rood is 1 mei, geel is Pasen, groen is buitengebied op de agenda, blauw is waterbeleidsplan op de agenda van de commissie RFO, grijs is laaghangende bewolking. (hilariteit).

Janine, ontzettend bedankt. (Applaus.)
Bob Hoogendam is raadslid vanaf 6 mei 2002 en lid van de commissie EWI. Het belangrijkste onderwerp is de Wet werk en bijstand (Wwb). Daar heeft Bob alles aan gedaan. Hij is tevreden over het uiteindelijke besluit.

Na structuralist – alles moet kloppen – is hij ook een gevoelsmens. Hij schrijft gedichten.


Langs de wegen van het dorp

bewegen traag de stromen

van voeten langs elkaar.

In de hoofden van het volk

Dwalen koud de zuchten

Van loze rekenaars.

Uit de gedaantelijke rijen

Maken zich twee geesten los

Van rode energie doorgloeid.

Op twee stappen van elkaar

Komen plots de splinters vrij

Door kosmisch twinkelspel omhuld.

Om de nevelen van sterren

Sluipen stil de zuchters heen

In ademloos gebaren.

Op de wegen van het dorp

Staan twee verwarmde zielen

Naar elkaar te staren.


Dat is Bob Hoogendam. (Applaus.)
Hij is ook Sinterklaas. Natuurlijk niet in Deventer, want het is wel voor 5 december, maar in Den Haag. Hij is natuurlijk niet in Sinterklaaspak getrouwd, want dan zou het celibaat niet tot zijn recht zijn gekomen. En wij moeten melden dat de kans groot is dat hij in de komende tijd waarschijnlijk weinig gedichten zal schrijven. Namelijk niet het geluk, maar juist het ontbreken van geluk is vaak de inspiratie. Na zijn huwelijk met Bea zullen wij hopen dat er weinig gedichten meer uit zijn hand komen.

Bob, ontzettend bedankt. (Applaus.)


Harco Jellema, raadslid in de gemeente Diepenveen vanaf 1990 tot eind 1995. Hij was lid van de Staten van 1995 tot 2003. Hij was raadslid in Deventer van 4 januari 1999 tot 13 maart 2002 en vanaf 14 maart 2002 tot nu, hij is lid van de commissie WCI en later de commissie RFO. Hij heeft gestreden voor het behoud van de Hogeschool Larenstein in Deventer; daarin hebben wij je gesteund, maar het mocht niet baten. Onderwerpen voor hem zijn: Steenbrugge en Linderveld; een lastig dossier, zeker vanuit zijn positie.

Zelf is hij voorzitter van Natuur- en Milieuvereniging Diepenveen, paardenliefhebber – hij kan dus met Mauke en Gea een eigen rijschool beginnen - , principieel, intelligent, constructief. Een nieuwe levensfase breekt aan. Met het Statenwerk was je al gestopt en nu ook met het werk als raadslid.

Dames en heren, voordat ik u ga vertellen dat Harco daarvoor zeer bedankt wordt en ik meen dat u dat met een applaus zult ondersteunen, ga ik u zeggen dat de wetgever bedacht heeft – en dat lijkt mij zeer op zijn plaats – dat mensen die meer dan twaalf jaar lid zijn van vertegenwoordigende organen zoals gemeenteraad of Staten of parlement, niet zomaar drie keer een periode daartoe geroepen zijn. Dat het dan zeker is dat zij dat op een bijzondere wijze moeten invullen, anders haal je dat nooit. Daarom heeft de wetgever gemeend dat te moeten ondersteunen met het uitreiken van een koninklijke onderscheiding. Ik kan u dus ook meedelen dat Harco Jellema benoemd is tot lid in de Orde van Oranje Nassau. (Applaus.)
(De voorzitter speldt de versierselen op.)
De voorzitter: Dan gaan wij afscheid nemen van raadslid Jan Meijer. Hij is raadslid van 1990 tot 1999 in Diepenveen, raadslid in Deventer vanaf 4 januari 1999 tot nu en lid van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, later de commissie BM. Hij is ook lid van de rekeningencommissie. Hij heeft altijd een opbouwende en kritische blik geworpen, met name op de verschillende documenten wat betreft de planning en control, de begroting, de rekeningen en de verantwoordingen.

Hij is in de krant wel "het financieel geweten van de raad" genoemd. Daarover is hij zelf bescheiden; hij vindt dat wat overdreven en wat te veel eer. Ik denk dat wij echter kunnen constateren dat dat een zeer terechte omschrijving is voor de manier waarop Jan Meijer zich altijd heeft opgesteld in de gemeenteraad. Hij is een bètaman. Hij gebruikt dat volgens mij ook in besturen. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom wij het altijd zeer goed met elkaar hebben kunnen vinden. Ik hecht er toch aan om dat expliciet te zeggen, hoewel ik ook meteen moet constateren dat wij op één punt altijd wel gevochten hebben: dat was als het ging om de gemeente of de stad Deventer ging. Ik had er wel eens moeite mee als portefeuillehouder grotestedenbeleid, dat ik het zelfs dan over grotegemeentenbeleid moest hebben.

De afdeling Financiën zal voor een deel misschien opgelucht ademhalen, maar ik weet dat het spijtige zal overheersen, want men houdt er daar van om kritische deskundige raadsleden tegen te komen. Hij is een rechtlijnig mens, een uitpluizer, maar ook zeer bereid tot verantwoorde compromissen, en met een zeer groot gevoel voor humor, met name droge humor. Dat heeft mij vaak aangesproken.

Ik kan constateren dat de heer Meijer veertien jaar deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraden van Diepenveen en Deventer. Toch ga ik u nu niet vertellen dat hij koninklijk wordt onderscheiden. Ik zeg u er echter nadrukkelijk bij dat er geen kink in de kabel is. Jan heeft te kennen gegeven dat niet op prijs te stellen. Dan houden wij daar rekening mee.

Jan, ontzettend bedankt. (Applaus.)
Elsbeth Nijhuis, ik heb met veel bewondering gekeken naar jouw activiteiten van 4 januari 1999 tot 13 maart 2002 en vanaf 14 maart 2002 tot nu. Je bent lid geweest van de commissie WCI en later de commissie BM. Je bent fractievoorzitter, een bevlogen persoon en een harde werker. Als fractievoorzitter toon je een bijzondere inzet en ook een bijzondere inzet om de ploeg als totaal zo goed mogelijk te laten functioneren. Je hebt fractiegenoten gestimuleerd om eigen punten op te pakken. Toen ik zojuist sprak over het dualisme, vond ik het wel aardig dat jij op een goed moment zegt: “Achterkamertjesoverleg is niet per se fout, als het iets moois oplevert dat anders niet tot stand had kunnen komen. Maar nooit politieke spelletjes waarbij je niet achter de inhoud staat.” Ik vond dat een heel mooie formulering.

Je had een wel bijzondere verhouding met Louk Hartong. Als mensen daarvan iets denken, hebben zij gelijk. Ik bedoel namelijk dat dat een haat-liefde-verhouding was, waarbij de liefde overigens wel overheerste. Ik stel er prijs op om nu toch even een anekdote te vertellen, die oorspronkelijk eigenlijk van Churchill was en die een aantal mensen in de zaal al wel gehoord hebben, maar een aantal ook beslist niet. U moet weten dat Elsbeth en Louk een keer een heel heftige discussie hadden. Op het hoogtepunt van die discussie liep Elsbeth naar Louk en zei: “Als ik met jou getrouwd was, zette ik je een glas vergif voor". Daarop reageerde Louk met de woorden: “En als ik met jou getrouwd was, dronk ik het ook op ook".

Elsbeth is fluitiste. Je hebt een eigen fluithuis; dat vind ik een mooie term. Het is erg druk, zo druk, dat je soms vergeten bent te eten. De griffieondersteuners zorgden er dan voor dat je toch iets binnen kreeg. Je bent een vrouw met een stem; soms ben je wel erg vlug aan het woord. Het is wel een stem met een boodschap en een groot hart.

Elsbeth, bedankt. (Applaus.)


Christa Nijssen. Na het vorige dat ik heb gezegd, klinkt het ook raar als ik nu ga zeggen dat wij een bijzondere relatie hebben. Je heette vroeger anders en ik ben er verantwoordelijk voor dat je nu Christa Nijssen heet. Ik heb je getrouwd met een ex-raadslid, René Nijssen, die overigens van een andere partij is: D66. Wij hebben ook aan René bij het afscheid gevraagd hoe dat thuis nu gaat met die twee geloven op één kussen: D66 en CDA. Dat schijnt te kunnen. Het gaat nog steeds goed.

Jij was voor het raadslidmaatschap politiek al zeer actief. Wij kwamen je toen ook al op veel plaatsen tegen als steunfractielid. Je organiseerde allerlei dingen in de gemeente. Je hebt dus eigenlijk al een heel lange loopbaan, maar toch vinden wij dat je iets te vroeg ophoudt. Het feitelijk raadslidmaatschap was twee en een half jaar. Je hebt er natuurlijk wel het recht toe. Ruimtelijke ordening was de commissie waarin jij zitting had. Met dat onderwerp heb jij je met zeer grote kennis van zaken en zeer vasthoudend bezig gehouden. Wij betreuren zeer dat wij niet meer in de raad van jou bijdrage en inzet kunnen genieten. Wij zijn er echter van overtuigd dat je samen met René als kritisch, goed geïnformeerde burger actief zult blijven.

Christa, bedankt. (Applaus.)
Jelle Offringa was raadslid van 25 september 2000 tot 13 maart 2002 en vanaf 14 maart 2002 tot nu. Hij was lid van de commissie EWI. Onderwerpen waarmee hij zich speciaal heeft bezig gehouden zijn: speelautomatenhal, ID-banen. Vooral opvallend aan Jelle is echter wat hij doet voor de supporters, met name de harde kern, van Go Ahead Eagles. Het is belangrijk dat er mensen zijn die zich echt interesseren in die mensen en zich daarbij ook betrokken weten. Ik heb daar af en toe zelf kennis van kunnen nemen door daar ook te zijn. Het is toch een bijzondere ervaring in verschillende opzichten. Het is wel degelijk zeer positief en vooral ook hoe Jelle zich daarvoor inzet en daarbij betrokken is. Dat verdient zeer veel waardering. Overigens in algemene zin ben jij zeer actief voor jongeren met problemen: in het begeleiden daarvan, in het Coachproject. Je zult dat denk ik wel blijven doen, zij het nu als gewoon burger.

Jelle, ontzettend bedankt. (Applaus.)


Bernard Rolloos was raadslid vanaf 18 september 1995, lid van de commissie BM en daarna voorzitter van de commissie EWI. Bij extreme tegenstellingen kon hij altijd heel goed nuanceren. Hij is een zeer kundig man; die deskundigheid wordt zeer op waarde geschat, met name op middelengebied. Hij is een man met gezag in deze raad. Dat is belangrijk. Op vakantie fietst hij de Mont Ventoux op. Ik heb hem ook één keer beklommen, zij het met de auto. Dat geeft zeer veel respect voor iemand die dat met de fiets doet.

Het begin van jouw middelbare schoolperiode heb jij als een loopbaan gedaan en niet als een renbaan, zo bleek bij het etentje met het presidium en de griffie. Het is allemaal goed gekomen. Er staat ook nog bij dat je van een goed glas wijn houdt.

Bernard, wij hopen dat het inderdaad zo gaat dat je weer terug kunt keren in deze raad, want met name dat gezag kunnen wij zeer goed gebruiken in deze raad.

Bernard, zeer bedankt. (Applaus.)


Jeanet Schreur was raadslid in Diepenveen van 12 april 1994 tot 31 december 1998 en raadslid in Deventer van 4 januari 1999 tot 13 maart 2002 en van 14 maart 2002 tot nu. Zij was lid van de commissie RWO, later RFO. Zij heeft buitengewoon veel kennis van zaken en Jeanet is plattelander. Dat is zeer als een compliment bedoeld, want daarmee wil ik niet zeggen dat je niet het gemeenteraadslid was dat zich volledig voor de gehele gemeente inzette. Daarmee wil ik zeggen dat je op een bijzondere wijze de mensen van het platteland het gevoel hebt gegeven dat zij er nadrukkelijk bijhoren in de gemeente Deventer. De manier waarop je daarmee bent omgegaan en de belangen behartigt, en met name het op de kaart zet, is voortreffelijk. Ik kan mij zeer voorstellen dat je je gestoken voelde toen er gezegd werd dat het platteland tot nu toe niet in de raad vertegenwoordigd was. Dat doet namelijk bij uitstek geen recht aan jouw inzet en van die van anderen.

Dan heb ik nog een bijzonderheid van jou. Ik heb zelden iemand gehoord die zo snel kan praten als jij. Wij hebben dat geklokt. Het gemiddelde aantal lettergrepen per seconde is in Oost-Nederland 4,96 en in de Randstad 5,42. Maar jij slaagt erin 8,45 lettergrepen per seconde te spreken.

Jeanet is tevens oud-medewerkster van de gemeente en is secretaresse van een wethouder geweest. Dat is echter voor vandaag niet relevant.

Ontzettend bedankt. (Applaus.)


Anny Soeteman was raadslid van 4 januari 1999 tot nu. Lid van de commissie SW en WCI, later voorzitter van de commissie SCE. Jij slaagt erin dingen goed bespreekbaar te maken. Je hebt regelmatig een zeer principiële opstelling en bent een goede volksvertegenwoordigster, die nadrukkelijk samenwerkt met mensen in de gemeente. Het Kulturhus is een zeer goed voorbeeld van hoe jij de verbinding legt tussen initiatieven in de gemeente en de gemeenteraad. Je bent trekker, samen met de dominee, in dat Kulturhus. Je hebt het hart bij kwetsbare groepen in de samenleving. Het is een eigen keuze om niet terug te komen in de raad.

Je bent een fanatiek wandelaarster, zo heb ik mij laten vertellen. Dat, ondanks de rug of dankzij de rug. Ook de Vierdaagse van Nijmegen loopt zij en zij is tuinliefhebster. Wij hebben wat meer contact gehad door de personeelsraad. Wij hebben dat zeer op prijs gesteld.

Anny, zeer bedankt. Het ga je goed. (Applaus.)
Jochem Visser is raadslid vanaf 26 januari 2004 tot nu. Toen ik dat las dacht ik: dat is korter dan ik dacht. Je hebt toch wel indruk gemaakt. Dat bedoel ik zeer positief. Je bent lid van de commissie BM en een onversneden socialist. Het historisch materialisme kreeg weer een prominente plaats in de beschouwingen. Dat was zo te zeggen sinds het Deventer congres aan het begin van de vorige eeuw, in 1909, niet meer voorgekomen. Dat was het congres waarbij de sociaal-democraten en de communisten zich van elkaar afsplitsten. Daarin speelde Henriëtte Roland Holst een belangrijk rol, als een van de scheurmakers. Overigens is zij niet met de scheurmakers meegegaan. Er was iemand die daar riep: “Waar is Roland Holst?” Er werd toen geantwoord: “Die is tennissen met de bourgeoisie". Dat heb ik gehoord van iemand die dat congres heeft bijgewoond.

Wie hoort in dit rijtje niet thuis? Hegel, Freuerbach, Marx, Lenin, Visser. Alle voorstellen van het college werden minzaam tegen het licht gehouden en op hun socialistische merites gewogen, maar uiteindelijk toch te licht bevonden. Hij is beroemd vanwege zijn Che Guevara t-shirt. Dat heeft hij vandaag helaas niet aan.

Jochem, ontzettend bedankt. (Applaus.)
Mieke Viveen. Ik kom nu bij twee dames, want daarna op alfabetisch-lexicografische volgorde komt Bep Westerbeek aan de orde. Deze twee dames doen soms iets samen, zoals bijvoorbeeld een reisje naar Washington. Daar hebben zij goed werk gedaan in de publiciteit. Zij hebben een prachtig boek gemaakt van die expositie van Gerard Terborch in Washington.

Mieke Viveen was raadslid vanaf 14 maart 2002 en was lid van de commissies EWI en SCE. Onderwerpen waarmee zij zich erg bezighield, waren de bewonersparticipatie, de wijkaanpak, cultuur en ouderenbeleid. Je was veel aanwezig bij verschillende dingen. Je hebt een groot netwerk in de stad.

Je bent dol op Max, je hond. Je loopt daarmee langs de IJssel. Je bent goedlachs, goedgehumeurd. Je bent met Bep Westerbeek naar New York geweest, middenin de campagne. Zij kunnen daarover veel vertellen, alsof zij daar jaren naartoe zijn geweest. Ik kom daarop zo nog even terug.

Graag applaus voor Mieke. (Applaus.)


Bep Westerbeek was raadslid van 28 januari 2002 tot 13 maart 2002 en van 14 maart 2002 tot nu. Zij was lid van de commissie WCI, later SCE. Onderwerpen waarmee zij zich veel bezighield waren: integratiebeleid. In de SCE had zij veel interactie met Carlo Verhaar. Zij was veel aanwezig en is een goede volksvertegenwoordiger. Zij kan standpunten, ook als deze zeer afwijkend zijn, toch zeer helder verwoorden. Overigens is dat vaak met afwijkende standpunten nog wat gemakkelijker dan met niet-afwijkende standpunten. Daaraan herkennen wij wellicht de advocaat. Je hebt veel kennis van het Schalkhaarse.

Je kunt nu de handicap op de Sallandse golfbaan verder verbeteren. Misschien samen met Janine. Jullie waren samen bij het golftoernooi voor het Rode Kruis. Daarbij hadden ze raadsleden gevraagd aanwezig te zijn. De VVD mist nu twee birdies: Bep en Janine.

De dames hebben mij gevraagd of zij even iets mochten zeggen. Vindt u dat goed? Dit is akkoord. Ik geef jullie twintig minuten. (Hilariteit).
Mevrouw Westerbeek: Dat waren dus Mieke en ik.

Mijnheer de voorzitter. U begon eerst met een verhaal over Deventer en dat verhaal was niet zo positief. Ik ga het ook hebben over een verhaal met Deventer als achtergrond, maar dan heel wat positiever.

Leden van de commissie SCE willen zich nog wel eens laten meeslepen door hun emoties. Ik kan u echter verzekeren dat daaruit heel mooie dingen kunnen voortkomen. Ter illustratie het volgende.

Al weer een hele tijd geleden kwam er een uitnodiging naar de leden van SCE om mee te gaan naar Den Haag, naar het restauratieatelier van Wilco de Leeuw , die samen met partner Ingeborg, ons aller schilderij "De Magistraat" onder handen zou nemen. Het grote donkere schilderij uit de koffiekamer zult u zich allemaal ongetwijfeld herinneren, ook al zult u nauwelijks gezien hebben wat daarop stond afgebeeld. Mieke Viveen en ik gingen mee naar Den Haag en het was een eye-opener om te zien wat er na grondige aanpak van Wilco de Leeuw tevoorschijn kwam op het doek. Ook de uitleg was zeer boeiend, omdat schilder Gerard Terborch zelf ook al eens iets gerestaureerd had, evenals anderen na hem, wat achteraf niet erg gelukkig was geweest. Vooral de materiaalkeuze was niet echt een goede keuze geweest. Een tijd later zijn wij nog een keer naar Den Haag geweest en toen werd de aandacht vooral gevestigd op de gouden lijst. Een topstuk van lijstenmaker Daniëls. Ook hoorden wij op dat het moment van de belangstelling in Washington, waar een overzichtstentoonstelling van Gerard Terborch werd voorbereid. Voor de grap zeiden wij dat wij wel mee wilden als vertegenwoordigers van de Deventer raad. Dat werd niet eens meteen van tafel geveegd. U begrijpt dat wij dat in ons achterhoofd hielden.


Elke keer vroegen wij naar nieuws over De Magistraat en elke keer was er wel iets te melden. Het pad van De Magistraat ging bepaald niet over rozen. Toch is uiteindelijk alles net op tijd goed gekomen en is in een speciaal voor dat doel vervaardigde kist het kostbare schilderij vervoerd onder het waakzame oog van mevrouw Herwijnen van het museum De Waagh, bijgestaan door de restaurateur zelf. Maar verder was er niemand: geen vertegenwoordiging van de burgerij. Niemand. Dat vonden wij te gek. Als er dan geen officiële delegatie zou gaan, gingen wij wel op eigen initiatief en zouden wij Deventer wel eens op de kaart zetten.
Via internet hebben wij tickets geregeld, een week later zijn wij vertrokken en wij waren precies op tijd voor de grote Preview International Gallery of Art in Washington. Speciaal voor de Terborchsponsors, -kenners en medewerkers, en ook voor Mieke en mij, was het museum die avond feestelijk geopend en konden wij met eigen ogen aanschouwen wat voor een uniek kunstwerk wij met zijn allen hier bezitten. In de spotlights maakte het een verpletterende indruk, die wij voor geen goud hadden willen missen. Veel van de eer van het schilderij, door zijn omvang uniek te noemen straalde op ons af. Wij hadden ook, net voordat wij vertrokken, nog een stapeltje folders meegenomen van Deventer, waarop te zien was dat het schilderij al die tijd hier in ons stadhuis gehangen had en dat onderdelen, zoals de beulszwaarden, nog steeds in ons stadhuis aanwezig waren. Heel veel mensen wilden kennis met ons maken en horen wat wij te vertellen hadden over Deventer, De Magistraat en de schilder die met name in Amerika zeer geliefd is. Men vroeg zelfs of wij als huidige city counselors ook nog pruiken droegen. (Hilariteit)
De volgende dag stond er al een stuk van een halve pagina in de New York Times over deze avond. Wij mochten ons verhaal doen op de Deventer stadsradio, die ons de volgende morgen in Washington al belde voor een rechtstreeks verslag. En terug in Nederland ontdekten wij dat ook de Volkskrant en de NRC een stuk hadden gewijd aan deze tentoonstelling. Zelfs onze aanwezigheid werd vermeld, wat wij een echte eer vonden. Dat is leuker dan gemeld te worden in een rouwadvertentie. Toen wij weggingen, zeiden wij hier in het stadhuis al dat wij Deventer wel eens op de kaart zouden zetten aan de andere kant van de oceaan en dat hebben wij ook echt gedaan. Het was een geweldige en zeer waardevolle ervaring, waarop ik met ontzettend veel plezier terugkijk.
Ten slotte willen wij de thuisblijvers ook iets overhandigen. Wij hebben namelijk twee catalogi meegezeuld naar huis en die willen wij vanavond hier overhandigen als ons afscheidscadeau. Wij doen daarbij de suggestie dat door een van beide een ring geslagen zal worden, waardoor hij aan de muur bevestigd kan worden, met bijvoorbeeld een ketting, in de buurt van de plaats waar het echte schilderij weer kan worden opgehangen als het volgend jaar terugkomt uit Amerika. Wij hopen dat heel veel mensen aan het inkijken van deze catalogus veel plezier zullen beleven. Het is niet te vergelijken met ónze ervaring, maar het is wel iets. (Overhandiging. Applaus.)
De voorzitter: Johan Wilms was raadslid van 4 januari 1999 tot nu en lid van de commissie WCI, later voorzitter van de commissie BM, daarna voorzitter van de commissie RFO. Hij heeft als voorzitter van die commissie zeer veel waardering geoogst. Hij is een zeer constructieve voorzitter en dat is dan ook de reden waarom wij hem hebben ingeschakeld om de commissies van alle zes de gemeenten van het stedelijk netwerk in een gezamenlijke commissie ook voor te zitten. Dat is nadrukkelijk een compliment. Onderwerpen zijn: cultuur, stadsvernieuwing en de Deventer TV. Je bent zelf echt een mediamens door film en video. Hij is naast voorzitter van de Deventer Televisie ook voorzitter van de Deventer Raambuurtvereniging. Daarnaast heeft hij met zeer grote inzet het raadswerk gedaan. Het is buitengewoon spijtig dat je om fysieke redenen moet afhaken. Wij zullen je erg missen, zowel vanwege je deskundige inzet, met name als voorzitter, als door je relativeringen en je droge humor.

Johan, ontzettend bedankt. (Applaus.)


Annemarie Zweers heeft altijd een beetje apart gezeten van de fractie, maar verder nadrukkelijk niet apart. Zij is raadslid vanaf 14 maart 2002 en lid van de commissie SCE. Zij is erg bezig geweest met de wijkaanpak, die zij een warm hart toedraagt. Zij opereert vanuit emotionele betrokkenheid en bent samen met Wil van de Ouderaa een soort van harde kern, Go Ahead Eagles fan. Je hebt bijna alle thuiswedstrijden bezocht. Je bent dus zeer betrokken bij de Go Ahead Eagles. Dat is volgens mij een heel goede zaak. Je bent betrokken bij buurten en wijken en bent actief in het sociaal-cultureel werk. Je bent een tevreden sigarenrookster. Het is misschien een goed advies aan de raadsleden straks, dat je in het begin omkomt in de papieren en dat je met name moet leren wat je wel en niet moet lezen; vooral wat je niét moet lezen. Jij gaat door als fractievolger, dus wij zullen nog heel veel plezier van je kunnen hebben.

Annemarie, zeer bedankt. (Applaus.)


Dames en heren, dan wil ik graag de opvolgers bedanken voor de geleverde inzet in de afgelopen raadsperiode. Dat zijn:

- Reinoud Crommelin van het CDA, commissies BM en RFO;

- Max Hendriks van de VVD, commissie SCE;

- Arjan Krabbendam van GroenLinks, commissie BM;

- Jacoliene Mulder-Dorland van de ChristenUnie, commissie SCE;

- Harun Okuray van het ADB, commissie SCE;

- Ernest Rompas van het ADB, commissie EWI;

- Theo Strunk van het ADB, commissie RFO;

- Hester Smeenk van de SP, commissie RFO;

- Henk de Vos van de ChristenUnie, commissie RFO;

- Maarten de Wever van de PvdA, commissie BM.
Alle raadsleden krijgen straks bij de uitgang een attentie en dat geldt ook voor hen.
Mevrouw Nijhuis: Mijnheer de voorzitter. U vergeet één heel belangrijke opvolger voor ons: Cato Wijn, commissie SCE.
De voorzitter: Neem mij niet kwalijk.
De heer Oggel: Mijnheer de voorzitter. En mevrouw Alice van den Nieuwboer van het CDA.

De voorzitter: Hoe kon ik Cato vergeten, wij hebben een speciale relatie. Ik heb nog gelezen in 'de rooie oortjes' hoe jij afscheid nam. Hierbij is dat rechtgezet. Cato Wijn en Alice van den Nieuwboer: ontzettend bedankt. Dames en heren, alle opvolgers ontzettend bedankt. Graag applaus voor hen. (Applaus.)
Dan is er iemand die geen raadslid is, maar die wij wel op een of andere manier kunnen zeggen dat vanavond het afscheid van de raad aan de orde is: José Dirksen heeft te kennen gegeven niet meer terug te willen keren als wethouder of raadslid. Zij heeft gelukkig nu vanavond de gelegenheid om hier te zijn. Het is erg spijtig dat het einde van je wethoudersperiode met zo’n ziekteperiode moet eindigen. Wij wensen je het allerbeste wat het perspectief van je gezondheid betreft. Ik wijd er toch enige woorden aan, hoewel wij dat uitgebreider doen bij het afscheid als wethouder.

Als wethouder in Diepenveen ben je actief geweest, overigens daarna ook in de raad van Deventer. Je bent volgens mij vanaf 1986 al actief in Diepenveen. Je hebt een belangrijke rol gespeeld bij het vormen van ADB; de combinatie van Algemeen Belang Deventer en Diepenveens Belang. Ik ga geen waardeoordelen uitspreken, maar ik denk dat het toch een heel belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkelingen in Deventer. Inhoudelijk als wethouder heb je vooral je hart verpand aan de wijkaanpak en de 24-uursopvang voor drugsverslaafden. Het is op zijn plaats dat ik ook jou op dit moment bedank en ik wil je graag een bos bloemen overhandigen. (Applaus. Overhandiging bloemen.)


De heer Jellema: Mijnheer de voorzitter, leden van de raad. Mij is gevraagd om namens de vertrekkende leden van deze raad enkele woorden te spreken. Het is altijd opvallend wat er bij verkiezingen gaat gebeuren. De ene keer win je spectaculair en de volgende keer verlies je. Soms is dat alleen maar afhankelijk van wat er in Den Haag is gebeurd. Maar, ook daar heb je dan geen invloed op. Je moet het ervaren. De andere keer speelt een lokaal issue een belangrijke rol. Eén ding weet je zeker als je in de politiek zit, namelijk dat het altijd tijdelijk is.

Ik denk dat ik zeker kan zeggen dat wij in de afgelopen twee jaar terugkijken op een korte, intensieve, maar zeer constructieve periode. Wij hebben veel besloten. Wij zijn druk bezig geweest. Ik noem even enkele punten: het structuurplan, de nachtopvang. Soms ging het gepaard met heftige discussies. Wij willen het nóg beter en nóg anders. Denk dan even aan het Linderveld, het convenant met Bathmen, de parkeergarage en de Sluisstraat. Toch was er altijd die positieve grondhouding. Bij verschillende onderwerpen kon je bijna feilloos van tevoren vaststellen wat de verschillende partijen zouden gaan zeggen. Echter, als dat niet zo was, was dat weer een verrassend element voor de discussie.

Een woord van dank gaat in dit verband dan ook naar het ambtelijk apparaat, alle medewerkers, de griffie in meervoud en dan zeker niet in de laatste plaats de facilitaire dienst: de koffie, de hapjes, de drankjes, maar zeker ook de bodes. Wat zal ik dat missen: al die stapels papier, al die nota’s. (hilariteit) Zij brachten dat vaak bij nacht en ontij bij ons.
Een speciaal woord van dank ook aan de burgemeester voor zijn leiding aan deze eigenzinnige raad. Soms chaotisch, soms wispelturig, maar altijd enthousiast. Het is zeker het vermelden waard dat ook hij officieel nu zijn laatste vergadering leidt als voorzitter, als burgemeester van deze raad van deze gemeente Deventer.

Wij zullen het missen: die onverwachte commissievergadering die ineens te vroeg afgelopen was. Wij zullen het missen: dat je over zo’n onderwerp zó lang kunt ouwehoeren. Wij wensen allen veel succes, de nieuwe raad van de nieuwe gemeente Deventer. (Applaus.)


De voorzitter: Dames en heren, dan constateer ik nog één keer dat u nog een presentje krijgt als leden van de raad. Dat geldt ook voor de opvolgers. Dan nodig ik u van harte uit om nog gezamenlijk een glaasje te drinken.
Mevrouw Nijhuis: Mijnheer de burgemeester, mag ik nog even wat zeggen? Toen wij overlegden over hoe het hier vanavond in zijn werk zou gaan, begreep ik dat de een wat terug zou zeggen en de ander niet. Vandaar dat ik nog even het woord tot u wil richten.

Het is zo, dat als je je werk doet als raadslid, je in een heleboel zaken officieel als vertegenwoordiger binnenkomt. Aan de andere kant is hier in Deventer veel wat via een netwerk gebeurt. Dat is meestal een heel goed functionerend netwerk, want wij weten elkaar allemaal te vinden. Zo is mij eigenlijk al een hele poos geleden ter ore gekomen dat in de Muziekschool Deventer – en u weet allemaal dat ik muziekdocent ben, dus dat spreekt mij aan en daar denk ik dan over na – er een heleboel violen liggen voor kinderen.

Die violen worden hier niet meer gebruikt in Deventer. Eigenlijk heeft de muziekschool een jaar of drie, vier geleden al bedacht dat die violen naar Sibiu moeten. Die violen willen wij als Deventer namelijk schenken aan Roemenië. Op de een of andere manier komen er soms heel mooie dingen tot stand. Soms komen dingen echter gewoon niet tot stand. Of dat nu ligt aan de gemeente of aan de school, maakt niet uit. Eigenlijk wil iedereen het, maar het gebeurt maar niet. Daar praat je dan zo eens met elkaar over. Ik dacht toen: ik schenk mooi mét de vertrekkende leden van de fractie van de PvdA een viool die ik thuis nog heb liggen. Ook onze kinderen maken muziek en groeien uit hun instrument. Die viool schenk ik aan onze burgemeester en daarbij hoop ik dat hij dit “probleem” dat er is, op zijn schouders wil nemen. Ik weet dat hij een groot voorvechter is van cultuur en muziek met name. Dat zou ons allemaal moeten binden. Vandaar dat ik u nu even een viool wil geven en hoop – en dat hopen wij allemaal, zonder dat wij het officieel hebben geagendeerd – dat de violen die nu al een aantal jaren in de kelder van de muziekschool liggen te wachten, zo snel mogelijk naar Sibiu zullen vertrekken. (Applaus. Overhandiging.)
De voorzitter: Ik kan het niet laten om te vertellen dat mijn moeder, die helaas is overleden, haar hele leven viool heeft gespeeld. Een paar jaar voor haar overlijden speelde zij geen viool meer. Toen heeft zij ook een viool aan Sibiu geschonken. Die viool had ik aan iemand meegegeven en die belde mij vanaf de grens met Roemenië. Hij zei: “Ik moest hier het certificaat laten zien van de viool en die viool is uit 1672. Weet je wel zeker dat deze wel zomaar aan Sibiu kan worden weggegeven?” Maar goed.
Mevrouw Nijhuis: Dat zal bij deze vast niet het geval zijn.
De voorzitter: Ik zie het certificaat er niet bij en zo krijgen wij hem de grens niet over. (hilariteit)

Ik vind het een leuk initiatief. Ik zou degenen die niet terugkomen in de volgende raad en die allemaal zo’n prachtige bronzen plaquette krijgen, willen vragen om hier naartoe te komen. Misschien kan de rest daarbij even blijven zitten.


(Overhandiging plaquettes.)
- Sluiting.
De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is gesloten. U bent uitgenodigd voor een drankje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Deventer, gehouden op 24 januari 2005.


de griffier, de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst drs. J. van Lidth de JeudeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina