Vesperae solennes de confessoreDovnload 59.13 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte59.13 Kb.

Vesperae solennes de confessore


KV 339

Wolfgang Amadeus MozartI. Dixit – Psalm 110i
Dixit Dominus Domino meo:

sede a dextris meis,

donec ponam inimicos tuos

scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae

emittet Dominus ex Sion:

dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae

in splendoribus sanctorum;

ex utero ante luciferum genui te.

Juravit Dominus,

et non poenitebit eum:

Tu es sacerdos in aeternum

secundum ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis

confregit in die irae suae reges.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas;

conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet:

propterea exaltabit caput.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

De Heer spreekt tot mijn heer:

“Neem plaats aan mijn rechterhand,

ik maak van je vijanden

een bank voor je voeten.”

Uit Sion reikt de Heer u

de scepter van de macht,

u zult heersen over uw vijanden.

Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.

De Heer heeft gezworen,

en komt op zijn eed niet terug:

“ Je bent priester voor eeuwig,

zoals ook Melchisedek was.”

De Heer aan uw rechterhand

verplettert koningen op de dag van zijn toorn.

Hij berecht de volken, richt ze te gronde,

verplettert hoofden, overal op aarde,

Hij drinkt onderweg uit de beek

en dan heft hij zijn hoofd.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.II. Confitebor – Psalm 111
Confitebor tibi Domine,

in toto corde meo,

in consilio justorum, et congregatione.

Magna opera Domini,

exquisita in omnes voluntates ejus.

Confessio et magnificentia opus ejus,

et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum;

misericors et miserator et justus:

escam dedit timentibus se.

Memor erit in saeculum testamenti sui:

Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.

Ut det illis hereditatem gentium:

opera manuum ejus veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus,

confirmata in saeculum saeculi,

facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit Dominus populo suo: mandavit in aeternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen ejus:

initium sapientiae timor Domini.

Intellectus bonus omnibus facientibus eum: laudatio ejus manet in saeculum saeculi.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Ik wil de Heer loven

met heel mijn hart,

in de grote kring van oprechten.

Machtig zijn de werken van de Heer,

wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

Zijn daden hebben glans en glorie,

en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,

genadig en liefdevol is Hij:

Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen.

Eeuwig gedenkt Hij zijn verbond:

Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden.

Gaf hun het land van andere volken:

waarheid en recht zijn het werk van zijn handen.

Uit al zijn regels blijkt zijn trouw,

ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,

gemaakt volgens waarheid en recht.

De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht:

voor eeuwig zijn verbond ingesteld.

Heilig en ontzagwekkend is zijn naam:

Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer.

Wie leeft naar zijn wet getuigt van goed inzicht:

Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest,

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.III. Beatus vir – Psalm 112
Beatus vir qui timet Dominum:

in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus:

generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiae in domo ejus: et justitia

ejus manet in saeculum saeculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis:

misericors, et miserator, et justus.

Jucundus homo qui miseretur

et commodat;

disponet sermones suos in judicio;

quia in aeternum non commovebitur.

In memoria aeterna erit justus:

ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino,

non commovebitur

donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus:

justitia ejus manet in saeculum,

in saeculum saeculi:

cornu ejus exaltabitur in gloria.

Peccator videbit, et irascetur,

dentibus suis fremet et tabescet:

desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer:

en met liefde voor zijn geboden.

Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land:

de oprechten worden gezegend.

Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,

en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister:

genadig, liefdevol en rechtvaardig.

Goed gaat het wie genadig is

en vrijgevig,

wie zijn zaken eerlijk behartigt;

de rechtvaardige komt nooit ten val.

Men zal hem eeuwig gedenken:

voor een vals gerucht zal hij niet vrezen.

Hij is standvastig en vertrouwt op de Heer,

standvastig is zijn hart en zonder vrees,

aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

Gul deelt hij uit aan de armen.

Zijn rechtvaardigheid houdt stand,

voor altijd:

hij zal stijgen in aanzien en eer.

Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,

ze verbijten zich en verliezen de moed:

al hun plannen gaan op in rook.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.IV. Laudate pueri – Psalm 113
Laudate, pueri Dominum:

laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum,

ex hoc nunc et usque in saeculum.

A solis ortu usque ad occasum,

laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus,

et super coelos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster,

qui in altis habitat,

et humilia respicit

in coelo et in terra?

Suscitans a terra inopem,

et de stercore erigens pauperem.

Ut collocet eum cum principibus,

cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo,

matrem filiorum laetantem.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Loof, dienaars van de Heer:

loof de naam van de Heer.

De naam van de Heer zij geprezen

van nu tot in eeuwigheid.

Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,

zij geloofd de naam van de Heer.

Verheven boven alle volken is de Heer,

verheven boven de hemel zijn luister.

Wie is gelijk aan de Heer onze God,

die hoog daar boven zijn woning heeft,

die zijn oog richt naar beneden,

wie in de hemel en op de aarde?

Hij verheft uit het stof wie berooid is,

uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.

Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,

bij de hoogsten van zijn volk.

De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,

een vrolijke moeder van kinderen.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.V. Laudate Dominum – Psalm 117

Laudate Dominum omnes gentes,

laudate eum omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia

ejus: et veritas Domini manet in aeternam.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Loof de Heer, alle volken,

prijs hem, alle naties.

Zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de Heer.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VI. Magnificat – Lofzang van Maria
Magnificat anima mea Dominum,

et exsultavit spiritus meus

in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae:

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est,

et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo:

dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede,

et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis:

et divites dimiset inanes.

Suscepit Israel puerum suum,

recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros,

Abraham et semini ejus

in saecula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

Mijn ziel prijst en looft de Heer,

mijn hart juicht

om God, mijn redder.

Hij heeft oog gehad voor mij zijn minste dienares.

alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen.

Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, en heilig is zijn naam.

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht

voor al wie hem vereert.

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm:

hij drijft uiteen wie zich verheven wanen.

Heersers stoot hij van hun troon,

en wie gering is geeft hij aanzien.

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven:

maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

Hij trekt zich het lot aan van Israel, zijn dienaar,

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
i Vertaling van de Psalmteksten en Magnificat naar: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina