Vespervieringen 2015 Open je handen VierdeDovnload 9.65 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte9.65 Kb.
Vespervieringen 2015 Open je handen

Vierde vesper in een serie van zes in de tijd voor Pasen

Gereformeerde Kerk Sliedrecht (PKN) Donderdag 12 maart 2015: Aanvang 19.30 uur

Meditatie: Ans de Jong - Liturg: Jennie de Winter - Piano: Johan Visser
STILTE & AANSTEKEN VAN DE PAASKAARS
OPENINGSVERS Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Allen : Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Die nooit laat varen het werk van Zijn handen,

Allen : Amen.


SAMENZANG: Liedboek 90: 1 en 8
SCHRIFTLEZING: Jacobus 2: 14 - 26

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: “Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!” zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet. ’Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: “Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad”. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.


SAMENZANG: Liedboek 912:1 en 2
MEDITATIE
SAMENZANG: Liedboek 887:1 Wees stil en weet: Ik ben uw God.
STILTE - 4 minuten -
SAMENZANG: Liedboek 912: 3 en 5

GEBEDEN (na elke gebedsintentie zingen wij: ‘Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U’).

SLOTZANG: Liedboek 905: 1 en 4
ZEGENBEDE Voorganger: Moge God, die erbij is

als de zon opgaat en ondergaat,

onderweg onze wegen richting geven

Moge God, die ons nabij is

als we zitten en staan,

ons met liefde omringen

en bij de hand nemen

en ons op de eeuwige weg leiden.

Allen: Amen.
In de komende weken staan de vespervieringen in het teken van het thema: Met open Handen

U/jij bent welkom op donderdag 19 en 26 maart a.s.De Paascyclus wordt afgesloten met diensten op donderdag 2 april a.s. Witte Donderdag (met Heilig Avondmaal), vrijdag 3 april a.s. Goede Vrijdag, zaterdag 4 april a.s. Stille Zaterdag en zondag 5 april a.s. Paasmorgen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina