Visie op duurzaam wonen en bouwen in 2030 en actie voor nu Beste lezerDovnload 0.52 Mb.
Pagina1/24
Datum19.08.2016
Grootte0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Vlaanderen in de steigersVisie op duurzaam wonen en bouwen in 2030 en actie voor nu
Beste lezer,
Eind 2004 zijn wij gestart met het project Duurzaam Wonen en Bouwen (DUWOBO) in Vlaanderen. De opgave was een aanzet te geven tot een fundamentele verandering (transitie) naar een dagelijkse praktijk van wonen en bouwen die beantwoordt aan de principes van Duurzame Ontwikkeling. We hebben hiervoor voor het eerst in Vlaanderen gebruik gemaakt van het concept van transitiemanagement. Er stonden twee doelstellingen centraal: in de eerste plaats het opzetten van een maatschappelijk vernieuwingsnetwerk (transitiearena) in Vlaanderen, dat we zo breed mogelijk wilden opentrekken en ten tweede de ontwikkeling van een zogenaamde transitieagenda waarin korte termijn acties worden ingebed in een lange termijn visie met het vizier op 20301.
Deze voorliggende nota vormt de transitieagenda en is de neerslag van het vele werk dat we met ruim 80 deelnemers hebben verzet2. Deze transitieagenda omvat onze gezamenlijke visie op de toekomst van duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen. Uitgaande van een integrale aanpak hebben we niet alleen gedragen beelden voor een duurzame toekomst van wonen en bouwen in Vlaanderen ontwikkeld, maar ook strategieën en vernieuwende acties geformuleerd om concreet de wegen richting de gewenste toekomst in te slaan.
Op basis van intensieve studies, verkenningen en discussies zijn wij tot de conclusie gekomen dat er legio mogelijkheden zijn om naast het verbeteren van sociale aspecten rondom wonen ook op ecologisch en economisch gebied tot grootschalige vernieuwing te komen. Met een gezamenlijke maatschappelijke inzet, door de overheden gedragen en ondersteund, liggen er enorme kansen tot het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten die uiteindelijk zullen leiden naar duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen.
Deze transitieagenda moet niet worden gezien als een klassiek plan met vastliggende acties en budgetten voor een welbepaalde periode. De transitieagenda doet recht aan de diversiteit van betrokkenen en de verschillen van inzicht; over de noodzaak tot verandering en duurzame ontwikkeling zijn wij het unaniem eens, maar op de korte termijn blijft er ruimte voor verschillende interpretaties en ambities. Veel meer vormt de transitieagenda een uitdaging aan iedereen om zijn creativiteit en zin voor initiatief aan te spreken en vernieuwende projecten die bijdragen aan een duurzaam bebouwd en bewoond Vlaanderen te realiseren.
Wij hopen dat u zich aangesproken voelt en wordt geïnspireerd door het voorliggende document en dat u, samen met ons, de uitdaging wilt aangaan. Deze transitieagenda is een momentopname, de neerslag van een eerste fase en het begin van de grote opgave die wij voor ons zien: de transitie naar duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen.
Het woord en de actie zijn nu aan ieder van ons!
Namens de transitiearena DuWoBo,
To Simons, voorzitter

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding 5

1.1 Noodzaak tot structurele verandering 5

1.2 Leeswijzer transitieagenda 7

Deel A: Visie op Duurzaam Wonen en Bouwen 2030 8

1. Visie en streefbeelden voor 2030 10

1.1 Inleiding 10

1.2 Onze visie 10

1.3 Onze streefbeelden: de ambitie voor duurzaam wonen en bouwen verwoord 12

1.3.1 Inleiding 12

1.3.2 Samen, Leren en innoveren 12

1.3.3 Sluit de Kring 13

1.3.4 Wonen voor het leven 15

1.3.5 Levende kernen 16

2. Op pad naar duurzaam wonen en bouwen in 2030 19

2.1 Inleiding 19

2.2 Naar een flexibel en transparant bouwproces 20

2.3 Naar een maatschappelijk verantwoorde en innoverende bouwsector 20

2.4 Naar een duurzaam materiaalgebruik 21

2.5 Naar energieproducerende en energiezuinige woningen 23

2.6 Naar een duurzame woonkwaliteit 24

2.7 Naar een duurzame woonconsument 25

3. Hoe verder? 27

3.1 Missie 27

3.2 Samenvatting van de doelstellingen 28

3.3 Organisatorisch concept 28

3.4 Werkprogramma eerste jaar 30

Deel B: Projectenportfolio 32

1. tijd voor actie en concreet aan de slag 33

1.1 Inleiding 33

1.2 Industrieel flexibel en demontabel bouwen 33

1.3 Leren gericht op duurzaam wonen en bouwen 34

1.4 Platform duurzaam bouwen 37

1.5 Nieuwe (groene?) financieringsconstructies (o.a. banken) 39

1.6 Kwaliteitsnorm duurzaamheid ontwikkelen (woonkwaliteitspeil) 39

1.7 Labels: basislabel en gestrengd ecolabel 42

1.8 Etikettering bouwmaterialen 44

1.9 Streekeigen land- en bosbouwproducten voor de bouwsector 45

1.10 Duurzaam gebruik van kunststoffen in de bouw 47

1.11 Demonstratieprojecten en vernieuwingsprojecten 48

1.12 Zuinig gebruik grondstoffen 50

1.13 Eco-bouwpool & bio-ecologisch competentiecentrum 51

1.14 Impulsprogramma passiefhuizen 52

1.15 Pro-actief adviesnetwerk (loketten) 54

1.16 Consumenten aanspreken op hun woongedrag middels diverse media 56

1.17 Duurzame ontwikkeling integreren in onderwijs 57

1.18 Integrale kernontwikkeling 58

1.19 Vlaanderen: stad van levende kernen 58

1.20 Enkele ideeën voor transitie-experimenten 59

Deel C: Bijlagen 62

BIJlage 1: sAMENstelling transitiearena EN TRANSITIETEAMS 63

Bijlage 2: projectbegeleiding 66

BIJlage 3: Overzicht genoemde Projecten 67
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina