Visual Basic 2005 Coach


Visual Studio 2005 Team SystemDovnload 477.64 Kb.
Pagina4/13
Datum20.08.2016
Grootte477.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

4.3. Visual Studio 2005 Team System
Visual Studio 2005 Team System is het summum voor professionele softwareontwikkeling in teamverband en bevat al het voorgaande aangevuld met code profiling, static code analysis, unit testing, code test coverage, project management en test case management.

Aan de kant van de client wordt voorzien in vier verschillende versies. Drie hiervan zijn de “Team Architect”, “Team Developer” en “Team Test” die geschikt zijn voor de verschillende rollen in uw ontwikkelingsorganisatie. Naargelang de noden die deze gebruikers hebben, zijn bepaalde features al dan niet aanwezig. Zo zal Unit Testing en Code Coverage niet voor een architect beschikbaar zijn, terwijl Visio en UML modellering niet voor de tester beschikbaar is. Dit alles is gebouwd op de Visual Studio 2005 Professional Edition en biedt ook ondersteuning voor Office-ontwikkeling. Een vierde versie is Visual Studio Team Suite waarin alles gebundeld is in één pakket.
Op de server is ondersteuning nodig voor het beheren van builds, het bouwen van rapporteren, integratie van services, het tracken van work items zoals bugs en taken voor de diverse teamleden, projectbeheer, change management, versiecontrole, etc. Dit alles wordt aangeboden door de zogenaamde Visual Studio 2005 Team Foundation Server.
Meer information over Visual Studio Team System (VSTS) is te vinden via MSDN op het volgende adres: http://msdn.microsoft.com/vstudio/products/vsts.

5. Van start met Visual Basic 2005 Express Edition

Waar vroeger ten tijde van Visual Basic 5.0 een gratis versie bestond om controls te bouwen (gekend onder de naam “Control Creation Edition”) gaat Visual Basic 2005 Express een hele stap verder door het aanbieden van een volledig functionele ontwikkelomgeving die voldoende geschikt is voor beginnende ontwikkelaars, studenten en hobbyisten om op een comfortabele manier vertrouwd te geraken met de rijkheid van het .NET Framework en Visual Basic 2005 meer specifiek. Tijd om uit de startblokken te schieten.


Ga naar http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vb/download en download de software. De download zelf is niet bijster groot (een luttle 2 MB) maar de setupprocedure zal de nodige onderdelen afzonderlijk downloaden, afhankelijk van wat reeds op uw computer staat geïnstalleerd (zoals het .NET Framework 2.0 en SQL Server 2005 Express Edition). Tijdens de installatie kunt u aangeven of u ook de MSDN Express documentatie en/of SQL Server 2005 Express Edition wenst te downloaden. Voor het vervolg van deze Visual Basic 2005 Coach raden we aan alles te downloaden en te installeren. De installatie duurt een poosje, wat u de kans geeft verder te lezen in dit document en er na de installatie meteen in te vliegen.

Nadat de installatie voltooid is, vindt u Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition terug in het startmenu.

Zonder enige twijfel kunt u uw nieuwsgierigheid niet bedwingen en start u meteen het nieuwe speeltje op. Al gauw zult u merken dat het hier om véél meer gaat dan een speeltje. Welkom in de wereld van Visual Basic 2005 Express Edition!


5.1. Verschillende soorten applicaties

Visual Basic 2005 laat u toe diverse soorten “managed code” applicaties te bouwen die draaien bovenop het .NET Framework 2.0, vanuit één enkele ontwikkelingsomgeving, met name Visual Studio 2005. In deze paragraaf bespreken we de verschillende types applicaties die u kunt bouwen met hun voornaamste karakteristieken. Elk van deze types applicaties kan gemaakt worden via File, New Project.5.1.1. Grafische Windows-applicaties

Deze staan ook gekend als Windows Forms applicaties en vormen de basis van elke GUI-gedreven applicatie die u bouwt. Via dit projecttype krijgt u toegang tot de nodige tools om grafische “formulieren” (vensters en dialoogvensters) te bouwen met behulp van een toolbox met controls. Het concept van controls, properties en events zal elke Visual Basic ontwikkelaar ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Naast deze grafische designer staan alle ondersteunende middelen zoals debugging ter beschokking van de ontwikkelaar. Vermoedelijk is dit het soort applicatie dat u het meest zult bouwen met Visual Basic 2005 Express Edition. Het resultaat van een dergelijk project is uiteindelijk een uitvoerbaar .exe bestand dat via één of andere setupmethode verspreid kan worden naar de computers van de gebruikers.5.1.2. KlassebibliothekenEen tweede projecttype wordt gebruikt om zogenaamde “class libraries” te bouwen. Class libraries werken niet zelfstandig en bevatten functionaliteit die gebruikt kan worden door bijvoorbeeld een GUI-applicatie. Typisch bevatten dergelijke klassebibliotheken zaken die gedeeld kunnen worden tussen verschillende applicaties (de BCL op zichzelf is een ideaal voorbeeld van dit alles). Deze optie gebruikt u dus om zélf dergelijke bibliotheken te maken. Het resultaat van dit type project is een .dll bestand dat door andere applicaties kan gebruikt worden.5.1.3. Consoleapplicaties

Consoleapplicaties zijn u wellicht bekend door het werken met diverse commando’s via de commandoprompt van het besturingssysteem. Typisch worden deze gemaakt om bepaalde delen van het programma ook via de commandolijn ter beschikking te stellen aan systeembeheerders die aan scripting doen. Ook als eenvoudig startpunt voor het testen van bijvoorbeeld een klassebibliotheek of een algoritme kan men dit type applicatie aanwenden. De kracht van consoleapplicaties mag zeker niet onderschat worden en is iets dat in “klassieke Visual Basic” niet bestond.5.1.4. Starter kits


De overige opties in Visual Basic 2005 Express Edition zijn kant-en-klare startkits die u zeker en vast eens moet doornemen. De Movie Collection Starter Kit is een volledige grafische applicatie die eveneens SQL Server 2005 Express Edition gebruikt om data over films op te slaan. Ook gespecialiseerde controls worden in dit project gebouwd. Na het aanmaken van een starter kit project, wordt meteen een “Getting Started” pagina geopend die u verder op weg zet in het gebruik van de starter kit. De applicatie ziet er als volgt uit:

De Screen Saver Starter Kit lijkt me vrij duidelijk, maar loont zeker ook de moeite om eens verder te bekijken.

5.1.5. Webapplicaties

Webapplicaties staan niet op het repertoire van Visual Basic 2005 Express Edition en maken deel uit van Visual Web Developer 2005 Express Edition. U vindt deze applicatie eveneens via MSDN op het adres http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vwd/download. De installatie van dit pakket verloopt analoog aan de installatie van Visual Basic 2005 Express Edition. De tool heeft een soortgelijk uitzicht zodat u snel vertrouwd geraakt met deze omgeving voor ontwikkeling van webapplicaties eens u al met één of andere Express-tool hebt gewerkt.Via File, New Web Site kunt u een nieuwe dynamische website bouwen gebaseerd op ASP.NET 2.0 met een taal naar keuze (Visual Basic of Visual C#). Ook hier is een Starter Kit aanwezig die u zeker eens moet bekijken. Merk ook op dat naast het ontwikkelen van klassieke webapplicaties, ook de mogelijkheid tot het bouwen van web services hier aanwezig is. Dit zullen we later in deze Visual Basic 2005 Coach nog nader bestuderen. Voor uitgebreide informatie over het ontwikkelen van dynamische webapplicaties verwijzen we echter naar de afzonderlijke Visual Web Developer 2005 Express Coach.

5.1.6. Visual Studio 2005 applicatietypes

Al de voorgaande applicatietypes zijn beschikbaar op Visual Basic 2005 Express Edition. De diverse Visual Studio 2005 edities hebben echter meer zaken aan boord, die we hieronder kort toelichten.

  • Windows Services zijn applicaties die op een Windows NT-gebaseerd systeem (zoals Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista) op de achtergrond blijven draaien. Voorbeelden van dergelijke services zijn een webserver of andere serverapplicaties. Neem een kijkje via de Services MMC (services.msc) naar de services op uw systeem. Via dit projecttype kan u dus zelf dergelijke services bouwen en verspreiden.

  • Windows Control Library projecten laten toe een bibliotheek met Windows Forms controls te bouwen en die dan te verspreiden voor gebruik in “Windows Application” projecten voor het bouwen van GUI-applicaties met gespecialiseerde kant-en-klare controls.

  • Web Control Library projecten vormen het equivalent van hun Windows Control tegenhangers en worden dus gebruikt voor ASP.NET ontwikkeling.

  • Office-applicaties integreren met de Office 2003 productiviteitssuite en zijn geschikt voor het bouwen van applicaties die rechtstreeks gebruikt kunnen worden vanuit en geïntegreerd zijn met bijvoorbeeld Word 2003, Excel 2003 en Outlook 2003.

  • Smart Device projecten genereren code die draait op mobiele apparaten, via het .NET Compact Framework, zoals Pocket PC, Smartphone en Windows CE apparaten. Ook hier weer hebt u alle comfort van een vertrouwde Visual Studio toolsomgeving aangevuld met specifieke tools (zoals emulatoren) voor het bouwen van dergelijke mobiele applicaties.

  • Test projecten tenslotte zaken die u niet bouwt met het oog op verspreiding bij klanten maar gebruikt worden om de kwaliteit van de code van andere projecten te testen met zaken zoals unit testing. Een dergelijke voorziening is tegenwoordig niet meer te versmaden indien met kwalitatieve software wenst te bouwen, al dan niet in teamverband.5.1.7. Het verspeiden van applicaties

Het bouwen van applicaties (met goede tools) is uiteraard één zaak, het verspreiden van de applicaties op de computers van de eindgebruikers is een andere zaak. .NET maakt het installeren van software een stuk eenvoudiger, zoals eerder vermeld in het kader van “xcopy deployment” maar een goede setupprocedure blijft voor complexere software onontbeerlijk. Hiertoe is er ondersteuning voor het maken van Microsoft Installer (MSI) pakketten aanwezig in Visual Studio 2005 onder de vorm van een “Setup and Deployment Project”. Diverse setupprojecten zijn beschikbaar voor allerhande soorten applicaties.Hiernaast ondersteunt .NET Framework 2.0 ook het nieuwe ClickOnce wat toelaat applicaties via een websitelocatie te verspreiden en rechtstreeks op te starten via een URL. Hierop zullen we later nog terugkomen.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina