Vkv verslag 24 oktober 2013 AanwezigDovnload 20.6 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte20.6 Kb.
VKV verslag 24 oktober 2013

Aanwezig:

Joost Depotter (vertegenwoordiger van de VKV in de SoRa), Camille Berquin (FK), Sam Van Den Meersche (FK), Pieter-Jan Saenen (IK), Anouk De Ridder (SK), Niels Machtelinckx (SK), Lien De Borre (SK), Joachim Clabau (KK), Quentin Janssen (MC), Martijn Vermeersch (Schamper), Wouter De Rycke (Schamper), Kato Van Eekert (WVK), Lauren Aers (WVK), Ewout Depauw (PFK), Inneke Plasschaert (PFK en GSR-vertegenwoordiger in deVKV)), Evy Bauwens (Urgent.fm), Rien Boete (HK), Jochen Merlier (DSA), Hannah Demol (DSA).Voorstelling van het project Recyca.

Over de inhoud van het project werd ook reeds een mail verstuurd. De inhoud van die mail wordt hieronder nogmaals herhaald, voor de goede orde.

“Deze week kwam Recyca, een recyclagebedrijf uit Limburg, hun nieuw project voorstellen. Hieronder een korte uitleg wat het project precies inhoudt. Lees deze rustig eens na en binnenkort volgt er dan nog een infomoment waarop de VKV kan beslissen of we meedoen aan het project of niet.

Als jullie nog vragen hebben, stuur gerust door dan kunnen Jochen of ik deze beantwoorden of voorleggen aan Recyca zelf.

Het project van Recyca bestaat uit een ophaling van dozen met klein technologisch materiaal (cartridges, toetsenborden, kabels, cd’s, externe harde schijven, …). Er moet een minimum aantal dozen - waarschijnlijk 500 dozen, maar hier kunnen we eventueel nog over onderhandelen - worden opgehaald in een periode van twee weken. Daarom dat het ook ideaal zou zijn, mochten verenigingen samenwerken om zo dat minimum te behalen.

Wat zit er in voor jullie?

Per doos, die verplicht minimaal 25 kg moet wegen, strijkt de vereniging 5 euro op. Als een vereniging er dus in slaagt om 100 dozen op te halen dan krijgt zij 500 euro.

Verenigingen zouden dus wel moeten samenwerken om aan het minimum aantal dozen te voldoen, maar de DSA zal bijhouden hoeveel dozen elke vereniging heeft opgehaald zodat de winst correct verdeeld wordt.

Voorstel van hoe we te werk zouden kunnen gaan

Details kunnen zeker nog met Recyca besproken worden en wij zijn ook benieuwd naar jullie mening over een praktische implementatie van het project. Toch al een korte uitleg hoe we te werk zouden kunnen gaan:

- De datum waarop de inzameling van start gaat, bepalen wij zelf. Voorlopig dachten we dat het een goed idee zou zijn om de inzameling rond half november te laten doorgaan.

- De lege dozen worden geleverd op drie locaties binnen de UGent, verspreid zodat ook de faculteiten en homes aan de rand een inzamelpunt hebben dat bij hen in de buurt ligt. Op deze drie locaties levert Recyca de dozen en haalt ze deze ook terug op. De centrale locatie wordt logischerwijze de Therminal.

- Op ditzelfde punten halen de verenigingen de dozen die zij denken te kunnen vullen op en twee weken later leveren ze die daar ook weer af. Omdat het niet vanzelfsprekend is om meerdere dozen van 25 kg te vervoeren en de meeste verenigingen geen auto ter beschikking hebben, wordt er nog gekeken of er eventueel een camionette van de UGent kan geleend worden.

- Niet elk lid van een vereniging of een gewone student zal een doos gevuld krijgen, daarom lijkt het ook een goed idee om als vereniging een algemeen inzamelpunt te starten waar studenten losse spullen mogen droppen. Daarna kan de studentenvereniging hiermee hun dozen vullen en deze dan inleveren via de DSA.

- Van Recyca krijgen we dus twee weken tijd om zoveel mogelijk materiaal op te halen. Hier kan niet over onderhandeld worden aangezien dit een wettelijke bepaling is bij het ophalen van klein technologisch materiaal. Verenigingen kunnen echter wel al starten met inzamelen voor die feitelijke periode ingaat zodat er toch wat meer ruimte is om zoveel mogelijk dozen te vullen eens Recyca deze heeft geleverd.

Mits voldoende inzet van de vereniging zelf om hun leden en andere studenten aan te sporen om te helpen materiaal in te zamelen, geloven wij als DSA dat het project een kans biedt voor verenigingen om hun kas te spijzen. Er zal wat organisatiewerk in kruipen, maar als de VKV en de verenigingen enthousiast zijn over dit project dan wil de DSA graag dit project ondersteunen.”

De VKV is enthousiast over het project en wil zeker meewerken, maar er zullen nog duidelijke afspraken moeten gemaakt worden over de logistieke kant van het project.

Niels: stelt voor om de inzameling in het tweede semester te laten doorgaan zodat er nog voldoende tijd is om het te communiceren naar de verenigingen en de studenten. Februari lijkt een goed moment.

Joost: We kunnen ook een soort wedstrijd organiseren zodat we de studenten en verenigingen extra motiveren.

- Wouter Coenen (12-Urenloop) vervoegt de vergadering.Verkiezing hoofdcoördinator 12-Urenloop

De kandidaten - Niels Machtelinckx, Frisine Heyvaert en Pieter-Jan De Groote – stellen zich om de beurt voor en geven een motivatie voor hun kandidatuur. De VKV stelt ook enkele vragen aan alle kandidaten.STEMMING – 1e ronde – er zijn negen stemgerechtigden:

Ongeldig: 1

Onthouding: 1

Niels Machtelinckx: 7  • Niels Machtelinckx wordt verkozen tot hoofdcoördinator van de 12-Urenloop. Een tweede stemronde volgt om de tweede hoofdcoördinator te verkiezen.

STEMMING – 2e ronde – er zijn negen stemgerechtigden:

Ongeldig: 1

Onthouding: 2

Frisine Heyvaert: 4

Pieter-Jan De Groote: 2


  • Frisine Heyvaert wordt hierbij verkozen tot hoofdcoördinator van de 12-Urenloop.

Goedkeuring vorig verslag

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.Puntjes van de DSA

Jochen:

- Actiepunten Therminal: De openbare aanbesteding om de Therminal te verbeteren zal niet meer mogelijk zijn voor 2013. Dat budget wordt op 2014 geplaatst. Dit moet morgen wel nog goedgekeurd worden door de SoRa.

- Aankoop goederen: Alle offertes, voor de koelkasten, mobiele vestiaire, klapstoelen en receptietafels, zijn binnen. De bestelling kan geplaatst worden.

-Toegang studenten in UGent-gebouwen: Bepaalde verenigingen moeten gecontacteerd worden of zij een lokaal hebben in een universiteitsgebouw. Dit zal voornamelijk gaan om FK- en WVK-verenigingen.

- UGent for Life: Het Ufo werd gereserveerd en ook de fiets is in orde gebracht. Het plan om de Twitch te reserveren voor een avondactiviteit, vormt een probleem aangezien het VTK reeds een fuif organiseert diezelfde avond. We zullen VTK contacteren en vragen of zij eventueel willen samenwerken voor UGent for Life.

Evy: Per shift zullen we tien man nodig hebben, de shiftenlijst wordt binnenkort verspreid. Eventueel kan een vereniging die een shift op zich neemt zelf een klein randevenement voorzien.

Inneke: We zullen spoedig per mail om bevestiging vragen dat de rector het project financieel steunt.

- Extra budget voor ingekantelde verenigingen: Marc Bracke heeft bevestigd dat het extra geld voor de ingekantelde verenigingen naar het konvent zal gaan en dat zij dit bedrag moeten verdelen.

- 2500 euro sportbudget van de AUGent:

Elk konvent krijgt de kans om een bedrag te noemen dat zij graag zouden ontvangen en hun bijbehorende motivatie uit te leggen.Sam: Wij willen de sporters in het IFT-tornooi extra ondersteunen door fruit en dergelijke te voorzien. Verder willen ook van bijvoorbeeld het rugbytornooi een groter evenement maken, zoals het IFT op dit moment. Het FK zou graag 600 euro krijgen van het budget.

Niels: Het SK moet dringend een groot deel van haar sportmateriaal vervangen. We zouden hiervoor graag 400-450 euro krijgen.

Wouter Coenen: De 12-Urenloop

Het IK, Schamper, HK, WVK, PFK, Urgent.fm vragen geen deel van het sportbudget.12-Urenloop: Er komen dit jaar vier nieuwe verenigingen bij wegens de inkanteling. We moeten voor hen nieuwe tenten voorzien wat ook meer terrein in beslag zal nemen. Verder hadden we dit jaar misschien wel een goede editie, maar jammer genoeg hangt dit vaak samen met het weer en is er dus steeds kans dat we eens een slechte editie zullen hebben. We moeten sinds dit jaar ook de rekening van Ivago betalen wat een serieuze meerkost is. De rekening van Ivago kost ons 1600-1700 euro, we zouden dat bedrag graag krijgen uit de eenmalige subsidies van de AUGent.

Jochen: Student Street Soccer heeft ook laten weten dat ze graag een deel zouden willen van het extra sportbudget.

- De VKV is niet zo enthousiast.

- Inneke: Student Street Soccer zal niet verdwijnen als ze geen extra budget krijgen. En het evenement sluit minder dicht aan bij de VKV, de 12-urenloop bijvoorbeeld wel.

Sam: Anders kunnen we het geld verdelen: 550 euro voor het FK, 450 euro voor het SK en 1500 euro voor de 12-Urenloop.

De VKV stemt over deze verdeling:

Tegen: 0

Onthouding: 1

Voor: 8

- Subsidies – stand van zaken

De voorlopige stand van verwerkte subsidies ziet er veel beter uit dan vorig jaar. De extra deadline op 15 mei is duidelijk een goede maatregel. Het ActiviteitenKonvent heeft als eerste al haar subisidies opgebruikt en laten verwerken. Bij Schamper moet er nog 1.66% verwerkt worden. Het KK staat er het slechts voor, zij staan nog boven de 80%.

De DSA zal begin volgende week een mail versturen met een uitleg over het correct indienen van subsidies. Gelieve jullie verenigingen op deze mail te wijzen en op het belang om zo snel mogelijk de subsidies in te dienen.

Er zal op de volgende VKV vergadering, de subisidieverdelingsvergadering, 4000 euro extra budget kunnen verdeeld worden, los van de indexatie van het subsidiebudget. Dit omwille van de inkanteling van bepaalde verenigingen.

Puntjes van de SoRA

Geen puntjesPuntjes van de GSR

Inneke (in naam van de GSR): stelt het huurreglement van de bakfiets voor en verdeeld enkele exemplaren. De bakfiets is gratis beschikbaar voor alle studentenraden en –verenigingen.

Puntje Urgent.fm

Evy: Urgent.fm zoekt een nieuwe praeses voor volgend academiejaar. We zijn op zoek naar iemand extern. Het zou fijn zijn, mocht de VKV eventuele vrienden of kennissen aanspreken en vragen of ze geïnteresseerd zijn. Liefst iemand die nog twee jaar studeert na dit academiejaar. De taak van de praeses is om er voor te zorgen dat de mening van de UGent voldoende aan bod komt bij Urgent.fm. Als praeses ben je ook de vertegenwoordiger van Urgent bij de UGent.

Quentin: Als je een mail opstelt met een beschrijving van de vacature dan kunnen wij deze forwarden naar onze studenten.

Evy: Ik ben ook op zoek naar een contactlijst van alle praesessen en vices. Zo kunnen we tijdens onze Urgent.fm-programma’s sneller iemand contacteren als we een item brengen over hun vereniging. De DSA heeft deze lijst liggen, maar Jochen zei dat ik dit eerst moet voorleggen aan de VKV.

Inneke: Wij zullen sowieso eerst toestemming moeten vragen aan onze verenigingen om deze informatie door te spelen, om de privacy van onze leden te respecteren.

Evy vraagt zich af of het echt wel noodzakelijk is om alle verenigingen afzonderlijk om toestemming te vragen hiervoor. Ze belooft dat die lijst zeker niet misbruikt wordt en het komt de verenigingen enkel ten goede als ze snel kunnen gecontacteerd worden door de pers.

De VKV begrijpt de frustratie van Evy wel, maar de konventen wijzen er toch wel op dat het om een principekwestie gaat qua privacy. De konventen zullen hun verenigingen vragen om zo snel mogelijk een beslissing te nemen.

Varia

Pieter-Jan: Het IK heeft een aanvraag gekregen van een nieuwe Indische studentenvereniging. Jochen vraagt Pieter-Jan om een afspraak met hem apart te maken om de procedure te doorlopen.

Anouk: Is het mogelijk om dranken koel te zetten in de drankenstock. Zo kunnen we meer drank koel zetten en deze ook achterlaten in een gesloten ruimte.

Jochen: De nieuwe koelkasten die we zullen aanschaffen, zullen voorzien zijn van een slot zodat je de drank ook kan achterlaten in de podiumzaal.

Evy: Het zou handig zijn om een excell-formulier te hebben met alle namen van de praesessen, vices en penningen voor Schamper en Urgent.fm. Zo kunnen we ze sneller contacteren als we een reportage willen maken over één van hun activiteiten of dergelijk/

Inneke: We moeten wel toestemming vragen aan de verenigingen. Het is niet dat we Urgent.fm niet vertrouwen, maar de privacy van onze leden respecteren is een principekwestie.

De VKV sluit zich hier volledig bij aan. Ze zullen hun verenigingen om toestemming vragen.Info over de community day

Jochen: Het evenement vindt plaats op 27 april. Het wordt georganiseerd voor alle studenten, personeelsleden en alumni. Er zullen talloze activiteiten worden georganiseerd van aan het Kramersplein tot en met het Ufo.

We zijn volop bezig met de uitwerking. Ook de verenigingen zullen betrokken worden bij de activiteiten, ideeën zijn dus altijd welkom. We hebben ook helpende handen nodig voor de dag zelf. De VKV zal hopelijk haar engagement tonen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina